Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 675 від 26.12.2008

Про надання спеціального дозволу на користування надрами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 415 від 23.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 вересня 1999 р.
 vd990623 vn415            за N 593/3886
 
 
 Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив у
 культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і
             мистецтв України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
           Міністерства культури і мистецтв
        N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
 
 
 
   У відповідності до Основ законодавства України про культуру,
згідно з Положенням про Міністерство культури і мистецтв України
( 1136/95 ), з метою підтримки й активізації аматорського руху в
Україні, посилення ролі народних  аматорських  колективів  в
естетичному  вихованні  та  організації  дозвілля  населення
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про народний (зразковий) аматорський
колектив  у  культурно-освітніх закладах системи Міністерства
культури і мистецтв України (додається).
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
культури України від 20 червня 1990 року N 201 "Про примірне
положення про "народний" ("зразковий") самодіяльний колектив в
культурно-освітніх установах системи Міністерства культури УРСР".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи
Л.М.Кононенко.
 
 Міністр                       Д.І.Остапенко
 
                       Затверджено
                  Наказ Міністерства культури і
                  мистецтв України 23.06.99 N 415
 
              Положення
     про народний (зразковий) аматорський колектив
     культурно-освітніх   закладів   системи 
     Міністерства культури і мистецтв України та
           закордонного українства
 
( Назва в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв N 779
( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
 
      1. Загальні положення і порядок присвоєння
 
   1.1. Це Положення поширюється на аматорські колективи, що
діють у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури
і мистецтв України та у середовищі закордонного українства:
театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні,
циркові, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-
й  фотомистецтва  та  інші. ( Пункт 1.1 в редакції Наказу
Міністерства  культури  і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від
15.12.2003 )
   1.2. Присвоєння звання "народний" ("зразковий") має на меті
посилення  ролі народних аматорських колективів у здійсненні
державної культурної політики, активізацію аматорського руху як в
Україні, так і за її межами. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу
Міністерства  культури  і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від
15.12.2003 )
   1.3. Звання "народний (зразковий)  аматорський  колектив"
присвоюється постійно діючому аматорському колективу, який творчо
працює понад 3 роки, за активну творчу діяльність із збереження,
розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за
її межами шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного
виду  мистецтва,  за високий художній рівень та виконавську
майстерність, активну навчально-виховну роботу серед учасників
колективу, участь в організації дозвілля населення.
   При  вирішенні  питання  про  надання звання "народний"
("зразковий") береться до уваги:
   - творче спрямування колективу;
   - рівень виконавської майстерності колективу;
   - художній рівень репертуару (твори, програми, постановки,
тощо);
   - робота з творчого навчання, естетичного виховання  та
розвитку здібностей учасників колективу (наявність навчальних
програм, планів);
   - пропаганда цього виду творчості: регулярність виступів
(показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах,
фестивалях, виставках та інших творчих заходах різного рівня.
( Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства культури і мистецтв
N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
   1.4. Звання "народний" ("зразковий") присвоюється постановою
колегії  Міністерства  культури  Автономної  Республіки Крим,
обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь культури
держадміністрацій на підставі висновків атестаційної комісії, до
складу якої входять провідні фахівці відповідного жанру, та згідно
з поданими документами (додаток 1)*.
 
_______________
   * Присвоєння колективам інших відомств звання "народний"
("зразковий") здійснюється відповідним відомством з врахуванням
вимог цього Положення за погодженням з Міністерством культури
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київським  та
Севастопольським міськими управліннями культури держадміністрацій.
 
   Персональний склад, умови та порядок роботи атестаційної
комісії визначаються Міністерством культури Автономної Республіки
Крим,  обласними,  Київським  та  Севастопольським  міськими
управліннями культури держадміністрацій.
   Колективу, якому присвоєно звання "народний" ("зразковий"),
вручається посвідчення (додаток 2).
   Звання  "народний"  ("зразковий")  аматорським колективам
закордонного  українства  присвоюється  Постановою  колегії
Міністерства  культури  і  мистецтв  України  на  підставі
характеристики-рекомендації  організацій  української діаспори,
узгодженої з дипломатичними установами України, згідно з поданими
документами (додаток 3). ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства культури і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від
15.12.2003 )
   Колективу, якому присвоєно звання "народний" ("зразковий"),
вручається посвідчення (додаток 4). ( Пункт 1.4 доповнено абзацом
згідно  з  Наказом  Міністерства культури і мистецтв N 779
( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
   1.5. Подання аматорського колективу на звання "народний"
("зразковий") здійснює установа культури, яка є юридичною особою,
або орган місцевої  виконавчої  влади  чи  орган  місцевого
самоврядування, до якого територіально належить заклад культури.
   Подання аматорського колективу закордонного українства на
звання   "народний"   ("зразковий")   здійснює  громадська
(національно-культурна) організація закордонного українства за
погодженням  з  Міністерством  закордонних  справ  України
(дипломатичною установою України в країнах компактного проживання
закордонного українства). ( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства культури і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від
15.12.2003 )
   1.6. Колектив, який має звання "народний" ("зразковий"),
підтверджує свій статус раз на три роки, показуючи свої роботи,
твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому беруться до
уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність нових високохудожніх
програм,  вистав,  творів,  стабільність  творчої  діяльності
колективу.
   1.7. Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього
Положення, позбавляється звання відповідним рішенням Міністерства
культури Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь культури держадміністрацій на
підставі висновків атестаційної комісії.
   1.8. Керівник установи, до якої належить народний (зразковий)
аматорський колектив:
   створює умови для регулярної творчої діяльності колективу,
сприяє  його  матеріальному  забезпеченню  та  організації
концертно-творчої діяльності;
   контролює діяльність колективу.
 
   2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових)
    аматорських колективів культурно-освітніх закладів
    системи Міністерства культури і мистецтв України.
( Назва розділу 2 в редакції Наказу Міністерства культури і
мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
 
   2.1. Безпосереднє  керівництво   народним   (зразковим)
аматорським колективом здійснює штатний працівник цього колективу
(режисер, керівник художній, хормейстер, диригент, балетмейстер,
керівник студії (з видів мистецтв), керівник колективу), що
призначається на посаду і звільняється відповідно до чинного
законодавства України.
   2.2. Штатні працівники колективу (додаток 5) утримуються за
рахунок бюджетних асигнувань, усі інші - за рахунок спецкоштів.
Посадові оклади встановлюються відповідно до чинного законодавства
України.
   2.3. Функціональні обов'язки керівника народного (зразкового)
аматорського колективу, інших штатних працівників визначаються
посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи,
до якої належить колектив.
   2.4. Кошти народного (зразкового) аматорського  колективу
утворюються за рахунок визначених бюджетних асигнувань, доходів
від проведення платних заходів, надходжень за надані послуги,
добровільних (спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності.
   2.5. Кошторис доходів і видатків народного  (зразкового)
аматорського колективу затверджується в установленому порядку.
   2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок
тощо (у тому числі і в гастрольних поїздках) регулюється у
відповідності до чинного законодавства України.
 
 Начальник Управління
 соціально-культурних проблем
 та дозвіллєвої роботи                Л.М.Кононенко
 
                       Додаток 1
                 до Положення   про  народний
                 (зразковий) аматорський колектив
                 у  культурно-освітніх закладах
                 системи Міністерства культури і
                 мистецтв України
 
            Перелік документів,
    що подаються для присвоєння аматорському колективу
         звання "народний" ("зразковий")
 
   Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.
   Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність
коштів на утримання колективу.
   Протокол-висновок атестаційної комісії.
   Творча характеристика-довідка аматорського колективу.
   Творча характеристика-довідка   керівника   аматорського
колективу.
   Репертуар колективу (каталоги виставок).
 
                       Додаток 2
                 до Положення   про  народний
                 (зразковий) аматорський колектив
                 у  культурно-освітніх закладах
                 системи Міністерства культури і
                 мистецтв України
 
       Міністерство культури і мистецтв України
 
   Управління культури      обл/міськ/держадміністрації
 
              Посвідчення
     народного (зразкового) аматорського колективу
 
       За вагомий внесок у розвиток культури
      українського народу, високий художній рівень
          та виконавську майстерність
 
__________________________________________________________________
         (назва аматорського колективу)
 
присвоїти звання "народний (зразковий) аматорський колектив".
 
 Постанова колегії
 М.П.
 "___" _________ 19__ р.
 
                   Додаток 3
                   до Положення про народний
                   (зразковий) аматорський
                   колектив культурно-освітніх
                   закладів системи
                   Міністерства культури і
                   мистецтв України та
                   закордонного українства
 
 
               ПЕРЕЛІК
       документів, що подаються для присвоєння
     аматорському колективу закордонного українства
         звання "народний" ("зразковий")
 
 
   Лист-подання дипломатичної установи України.
   Характеристика-рекомендація   організації   закордонного
українства.
   Творча характеристика-довідка аматорського колективу.
   Творча  характеристика-довідка  керівника  аматорського
колективу.
   Репертуар колективу (каталоги виставок тощо).
   Друковані, відео-   та   аудіоматеріали   (надсилаються
обов'язково).
 
( Положення доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
культури і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
 
                   Додаток 4
                   до Положення про народний
                   (зразковий) аматорський
                   колектив культурно-освітніх
                   закладів системи
                   Міністерства культури і
                   мистецтв України та
                   закордонного українства
 
 
       Міністерство культури і мистецтв України
 
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
 
     народного (зразкового) аматорського колективу
 
 
       За популяризацію та розвиток культури
       українського народу за межами України,
    високий художній рівень та виконавську майстерність
 
 
__________________________________________________________________
         (назва аматорського колективу)
 
 
присвоїти звання "народний (зразковий) аматорський колектив"
 
   Постанова колегії
 
   М.п.
 
 "_______" _________________ 20 р.
 
( Положення доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
культури і мистецтв N 779 ( z0028-04 ) від 15.12.2003 )
 
 
                       Додаток 5
                 до Положення  про   народний
                 (зразковий) аматорський колектив
                 у культурно-освітніх  закладах
                 системи Міністерства культури і
                 мистецтв України
 
               Перелік
     посад штатних працівників народного (зразкового)
    аматорського колективу, які фінансуються з бюджету
 
 Хорові колективи        - хормейстер, концертмейстер
 Вокальні ансамблі        - хормейстер
 Інструментальні ансамблі    - керівник самодіяльного
                 колективу
 Оркестри            - диригент
 Ансамблі танцю         - балетмейстер,
                 концертмейстер
 Ансамблі пісні й танцю     - хормейстер, балетмейстер,
                 диригент, концертмейстер
 Студії (кіностудії,       - керівник студії, технік
 фотостудії, відеостудії)
 Студії (образотворчого,     - керівник студії
 декоративно-прикладного
 мистецтва)
 Циркові колективи        - режисер, технік
 Театри             - режисер, завідувач художньої
                 частини
 Фольклорний автентичний     - керівник самодіяльного
 колектив            колективу
 Обрядово-фольклорний колектив  - керівник самодіяльного
                 колективу
 Фольклорний театр        - режисер
 Пошуково-дослідницький     - керівник самодіяльного
 фольклористичний гурт      колективу, зберігач фонду<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner