Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 668 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-70:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1192 від 23.06.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 липня 1999 р.
 vd990623 vn1192           за N 464/3757
 
 
       Про внесення змін до Положення про план
            приватизації майна
 
 
   З метою приведення Положення про план приватизації майна у
відповідність з Державною програмою приватизації на 1999 рік,
затвердженою Указом Президента України від 24.02.99 N 209/99,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Положення про план приватизації майна,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01.10.97
N 1065 ( z0490-97 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17 жовтня 1997 року за N 490/2294 (зі змінами до нього),
виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   2. Директору   Департаменту   реформування   власності
Філозопу Є.Т.:
   2.1. Забезпечити в п'ятиденний термін з дня затвердження
цього наказу його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
   2.2. Забезпечити в десятиденний термін з дня  державної
реєстрації цього наказу його подання до Державного інформаційного
бюлетеня "Про приватизацію" для опублікування.
 
   3. Наказ Фонду державного майна України від 05.05.99 N 820
скасувати.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Васильєва В.В.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                        Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 23.06.99 N 1192
 
              Положення
          про план приватизації майна
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про  приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), Державної
програми приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента
України від 24.02.99 N 209/99, інших нормативних актів, якими
регламентуються процеси приватизації.
   1.2. Положення застосовується при складанні проектів планів
приватизації майна, яке перебуває у державній власності, в тому
числі  майна,  зданого  в оренду, окрім майна об'єктів, що
приватизуються відповідно до Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ).
   1.3. Розробляючи проект плану приватизації майна, комісія з
приватизації враховує пропозиції:
   господарського товариства,   створеного    працівниками
підприємства, що приватизується, та інших покупців;
   місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;
   державних органів приватизації;
   Антимонопольного комітету  України,  його  територіальних
відділень.
   1.4. Проект плану приватизації майна складається на основі
Типового  плану  приватизації  майна, що додається до цього
Положення.
 
    2. Порядок розробки проекту плану приватизації майна
 
   2.1. Проект плану розробляється комісією з  приватизації
відповідного об'єкта, враховуючи способи та порядок приватизації
державного  майна,  які  визначаються  Державною  програмою
приватизації.
   2.2. Розроблений комісією з  приватизації  проект  плану
подається  відповідному  державному  органу  приватизації  на
затвердження.
   2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, проект
плану приватизації майна погоджується у встановленому порядку з
Кабінетом Міністрів України.
 
    3. Порядок внесення змін до плану приватизації майна
 
   3.1. Рішення  про  внесення  змін до плану приватизації
приймається державними органами приватизації.
 
                         Додаток
                    до п.1.4 Положення про план
                    приватизації майна
 
                ЗАТВЕРДЖУЮ
                ___________________________________
                (посада керівника державного органу
                     приватизації)
 
                ___________ _______________________
                (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                "___"_______________ 199_ рік
                М.П.
 
         Типовий план приватизації майна
 
       Розділ I. Реквізити об'єкта приватизації
 
1. Повна та скорочена назва ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Код за ЄДРПОУ         -----------------
                -----------------
 Код за ЗКГНГ          -----------------
                -----------------
 Код за КОАТУУ території, на  -----------------
 якій розташовано об'єкт    -----------------
 
 Код за КФВ           -----------------
                -----------------
 
   2. Місцезнаходження об'єкта приватизації
__________________________________________________________________
   3. Номери  поточних  рахунків,  найменування і реквізити
банківських установ, які обслуговують об'єкт приватизації
__________________________________________________________________
   4. Номер і дата державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності
__________________________________________________________________
   5. Організаційно-правова форма
__________________________________________________________________
   6. Рішення про приватизацію об'єкта (дата, N наказу або
розпорядження, назва органу приватизації, який прийняв рішення)
__________________________________________________________________
   7. Класифікація об'єкта за групою
__________________________________________________________________
   8. Належність до підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави (дата та номер постанови Кабінету
Міністрів України, згідно з якою цей об'єкт  віднесено  до
зазначеної категорії підприємств)
__________________________________________________________________
 
    Розділ II. Характеристика господарської діяльності і
       фінансового стану об'єкта приватизації
 
   1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Назва показника   |Одиниця|За станом |За останній|
| з/п |             |виміру |на початок| звітний |
|    |             |    |року   | період  |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
| 1  |      2       |  3  |   4  |   5   |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|1   |Кількість працівників  | чол. |     |      |
|    |спискового складу    |    |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|2   |Основні засоби:     |    |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|2.1  |первісна (відновна)   | тис. |     |      |
|    |вартість         | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|2.2  |балансова (залишкова)  | тис. |     |      |
|    |вартість         | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|2.3  |знос основних засобів  |  %  |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|3   |Балансовий прибуток   | тис. |     |      |
|    |(збиток)         | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|4   |Розрахунковий прибуток, | тис. |     |      |
|    |який залишається після  | грн. |     |      |
|    |сплати податків та інших |    |     |      |
|    |обов'язкових платежів  |    |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|5   |Фонд оплати праці    | тис. |     |      |
|    |             | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|6   |Обсяг товарної      | тис. |     |      |
|    |продукції        | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|7   |Результат від      | тис. |     |      |
|    |реалізації        | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|8   |Власні обігові кошти   | тис. |     |      |
|    |             | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|9   |Дебіторська       | тис. |     |      |
|    |заборгованість      | грн. |     |      |
|-------+-------------------------+-------+----------+-----------|
|10   |Кредиторська       | тис. |     |      |
|    |заборгованість      | грн. |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Основні види діяльності підприємства (за статутом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Характеристика виробничо-господарської діяльності
   3.1 Основні види товарної продукції
 
------------------------------------------------------------------
|Основні |  Вартість  | У натуральному |Частка в загальному |
|види   |  продукції |  вираженні   |обсязі продукції  |
|продукції|  (послуг), |         |(послуг)      |
|(послуг) |  тис.грн.  |         |підприємства, %   |
|---------+--------------+------------------+--------------------|
|     |на  |за   |на   |за    |на    |за    |
|     |поча-|останній|початок |останній |початок |останній |
|     |ток |звітний |року  |звітний |року   |звітний  |
|     |року |період |    |період  |     |період  |
------------------------------------------------------------------
 
   3.2. Частка  основних  видів продукції, яка випускається
об'єктом приватизації, на відповідному товарному ринку
__________________________________________________________________
 
   4. Основні ринки збуту продукції, в тому числі за межами
України
__________________________________________________________________
   5. Характеристика монопольного становища об'єкта приватизації
на відповідних товарних ринках
__________________________________________________________________
   6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до
статутних фондів спільних підприємств, банків,  господарських
товариств, інших юридичних осіб в Україні та за її межами, в яких
підприємство бере пайову участь
__________________________________________________________________
   7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб:
 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва і місце-|Розмір    |    Види вкладень     |
|з/п|знаходження  |статутного  |               |
|  |суб'єкта гос- |фонду суб'єкта|               |
|  |подарювання, |господарювання|               |
|  |в статутний  |(тис.грн.)  |------------------------------|
|  |фонд якого  |       | Паї, частки |  Акції   |
|  |здійснено вк- |       |---------------+--------------|
|  |ладення, код |       |тис.| % |дата |тис.| %|дата |
|  |за ЄДРПОУ   |       |грн.|  |вклад.|грн.| |вклад.|
------------------------------------------------------------------
 
   8. Перелік і вартість державного майна, переданого в оренду
організації орендарів (господарському товариству),  згідно  з
договором оренди
__________________________________________________________________
 
   9. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва | Обсяг робіт за | Рік початку | Вартість на |
| з/п | об'єкта |  кошторисом  | будівництва | дату оцінки |
|    |     |  (тис.грн)   |       | (тис.грн)  |
|-------+---------+-----------------+--------------+-------------|
| 1  |  2   |    3     |   4    |   5   |
|-------+---------+-----------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   10. Перелік і вартість невстановленого обладнання
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |   Склад обладнання   | Вартість на дату оцінки |
| з/п  |              |    (тис.грн)     |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|  1  |       2       |       3       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   11. Перелік  і  вартість  об'єктів  соціально-побутового
призначення
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва об'єкта, | Інвентарний |    Балансова   |
| з/п  |  адреса   |  номер   | (залишкова) вартість |
|    |        |        |   (тис.грн.)   |
|--------+----------------+---------------+----------------------|
|  1  |    2    |   3    |     4      |
|--------+----------------+---------------+----------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   12. Державний житловий фонд ____________ тис. грн.
   13. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної
ділянки об'єкта приватизації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (інженерно-геологічні умови, рівень інженерного благоустрою
    території, стан соціальної, інженерно-транспортної
    інфраструктури; об'єкти культурного і історичного
              призначення)
 
     Розділ III. Характеристика екологічного стану
 
   1. Відповідність діяльності підприємства вимогам екологічної
безпеки __________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (інформація готується підприємством відповідно до Порядку,
     який затверджується ФДМУ й Міністерством охорони
    навколишнього середовища та ядерної безпеки України)
 
     Розділ IV. Оцінка вартості об'єкта приватизації
 
   1. Вартість цілісного майнового комплексу визначена згідно з
Методикою,  яка  затверджується  Кабінетом Міністрів України,
відображена в акті оцінки вартості об'єкта приватизації  та
становить ___________ тис.грн.
 
   2. З  вартості цілісного майнового комплексу вилучається
вартість майна ________ тис.грн.:
   2.1 державного житлового фонду
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва об'єкта, | Інвентарний |    Балансова   |
| з/п  |   адреса   |  номер   | (залишкова) вартість |
|    |         |       |   (тис.грн.)   |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
|  1  |    2     |   3    |     4      |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   2.2 об'єктів, що не підлягають приватизації
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва об'єкта, | Інвентарний |    Балансова   |
| з/п  |   адреса   |  номер   | (залишкова) вартість |
|    |         |       |   (тис.грн.)   |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
|  1  |    2     |   3    |     4      |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   2.3 щодо якого встановлено пільги
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва об'єкта, | Інвентарний |    Балансова   |
| з/п  |   адреса   |  номер   | (залишкова) вартість |
|    |         |       |   (тис.грн.)   |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
|  1  |    2     |   3    |     4      |
|--------+-----------------+--------------+----------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   2.4 щодо якого встановлено особливий режим приватизації:
   - частки (паї, акції), що належать державі в статутних фондах
підприємств
__________________________________________________________________
   - об'єкти незавершеного будівництва
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Назва об'єкта  |   Місце   | Відновна вартість |
| з/п  |         | розташування  |   (тис.грн.)  |
|--------+-----------------+-----------------+-------------------|
|  1  |    2     |    3     |     4     |
|--------+-----------------+-----------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3. Вартість майна, що підлягає приватизації, _______ тис.грн.
 
      Розділ V. Характеристика статутного фонду
 
   1. Статутний  фонд  створюваного  відкритого акціонерного
товариства ________ тис.грн.
   2. Номінальна вартість акції ______ грн.
   3. Вид акцій: прості, іменні.
   4. Кількість акцій __________шт.
 
         Розділ VI. План розміщення акцій
 
----------------------------------------------------------------------
| N |Код  |Спосіб розміщення |Термін роз- |   Акції   |Частка|
|з/п|продажу|          |міщення   |        |в СФ, |
|  |    |          |------------+----------------| %  |
|  |    |          |поча-|закін-|кіль- |вартість,|   |
|  |    |          |ток |чення |кість,|тис.грн. |   |
|  |    |          |   |   |штук |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|1 |1   |Закріплюється у  |   |   |   |     |   |
|  |    |державній     |   |   |   |     |   |
|  |    |власності,     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|2 |1.1  |у т. ч. передано до|   |   |   |     |   |
|  |    |холдингів     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|3 |2   |Власність     |   |   |   |     |   |
|  |    |організації    |   |   |   |     |   |
|  |    |орендарів     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|4 |4   |Пільгове розміщення|   |   |   |     |   |
|  |    |акцій       |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|5 |4.1  |працівникам    |   |   |   |     |   |
|  |    |підприємства, що  |   |   |   |     |   |
|  |    |приватизується   |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|6 |4.1.3 |за власні кошти  |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|7 |4.2  |іншим громадянам, |   |   |   |     |   |
|  |    |які мають право на |   |   |   |     |   |
|  |    |пільгове придбання |   |   |   |     |   |
|  |    |акцій       |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|8 |4.2.3 |за власні кошти  |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|9 |4.3  |працівникам    |   |   |   |     |   |
|  |    |підприємства    |   |   |   |     |   |
|  |    |(категорія     |   |   |   |     |   |
|  |    |керівників), які  |   |   |   |     |   |
|  |    |мають право на   |   |   |   |     |   |
|  |    |додаткове придбання|   |   |   |     |   |
|  |    |акцій за кошти   |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|10 |5   |Конкурентний продаж|   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|11 |5.2.1 |за комерційним   |   |   |   |     |   |
|  |    |конкурсом     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|12 |5.3.1 |за некомерційним  |   |   |   |     |   |
|  |    |конкурсом     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|13 |5.4.1 |через фондову   |   |   |   |     |   |
|  |    |біржу       |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|14 |5.4.2 |через позабіржові |   |   |   |     |   |
|  |    |фондові торговельні|   |   |   |     |   |
|  |    |системи      |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|15 |5.4.3 |через Національну |   |   |   |     |   |
|  |    |мережу центрів   |   |   |   |     |   |
|  |    |сертифікатних   |   |   |   |     |   |
|  |    |аукціонів     |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|16 |5.4.5 |на відкритих    |   |   |   |     |   |
|  |    |торгах       |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|17 |5.4.6 |на аукціонах    |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|18 |5.7  |на міжнародних   |   |   |   |     |   |
|  |    |фондових ринках  |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|19 |5.8  |із залученням   |   |   |   |     |   |
|  |    |торговців цінними |   |   |   |     |   |
|  |    |паперами      |   |   |   |     |   |
|---+-------+-------------------+-----+------+------+---------+------|
|20 |5.9  |із залученням   |   |   |   |     |   |
|  |    |іноземних     |   |   |   |     |   |
|  |    |інвестицій за   |   |   |   |     |   |
|  |    |міжнародними    |   |   |   |     |   |
|  |    |договорами України |   |   |   |     |   |
|-------------------------------+-----+------+------+---------+------|
|Разом:             |   |   |   |     |   |
----------------------------------------------------------------------
 
   Розділ VII. Порядок використання майна, що не підлягає
    приватизації у складі цілісного майнового комплексу
 
   1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання об'єктів,
вартість  яких  не  включена у вартість майна, що підлягає
приватизації:
довгострокові фінансові вкладення
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
об'єкти незавершеного будівництва
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
об'єкти соціально-побутової сфери
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
об'єкти державного житлового фонду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
об'єкти, які не підлягають приватизації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Вимоги  щодо  виконання  державних  зобов'язань  -
мобілізаційних завдань, збереження державного резерву
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. Структура підприємства і можливість (у разі потреби)
реорганізації об'єкта й виділення з його складу структурних
підрозділів у самостійні підприємства з правом юридичної особи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
  Розділ VIII. Інші положення щодо особливостей приватизації
            конкретного об'єкта
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Додатки:
   1. Вихідний баланс підприємства на дату оцінки.
   2. Ситуаційний  план  розташування  земельної  ділянки
підприємства.
   3. Копія акта на право користування землею або копія рішення
відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної
ділянки.
   4. Копія розрахунку земельного податку.
   5. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованості (із
зазначенням простроченої дебіторської заборгованості).
   6. Акт оцінки вартості об'єкта приватизації (з додатками).
   7. Протокол  про  результати  інвентаризації  (у  разі
проведення).
   8. Проект реорганізації об'єкта (при потребі).
   9. Протоколи засідань комісії з приватизації.
   10. Протокол загальних зборів трудового колективу про розгляд
проекту плану приватизації.
   11. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.
   12. Листування з питань приватизації цього об'єкта.
   13. Протокол визначення відповідності діяльності об'єкта,
який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки.
   14. *Заява   про   приватизацію,   бізнес-план   або
техніко-економічне обгрунтування післяприватизаційного розвитку
об'єкта, а також декларація про доходи для фізичних осіб (у разі
продажу  цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  що
приватизується, або контрольного пакета акцій).
 
_______________
   * Якщо ініціатива щодо приватизації об'єкта іде від покупців.
 
 Дата подання плану ___________________________
 
 Голова комісії з приватизації _____________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 Члени комісії з приватизації: _____________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner