Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 669 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-51:2008 "Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 151 від 16.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 серпня 1999 р.
 vd990616 vn151            за N 561/3854
 
 
  Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу
  кредиторської  і погашення  дебіторської заборгованості
     держави з використанням казначейських векселів
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
6 березня 1999 р. N 321 ( 321-99-п ) "Про порядок викупу
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з
використанням казначейських векселів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про застосування Порядку викупу
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з
використанням казначейських векселів (далі - Інструкція), що
додається.
   2. Головному управлінню Державного казначейства забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
Інструкції, затвердженої цим наказом.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра фінансів - начальника Головного управління Державного
казначейства України П.Г.Петрашка.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства фінансів
                    України 16.06.99 N 151
 
              Інструкція
     про застосування Порядку викупу кредиторської і
     погашення дебіторської заборгованості держави з
        використанням казначейських векселів
 
   1. Ця Інструкція  регулює  застосування  Порядку  викупу
кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з
використанням казначейських векселів, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів України від 6 березня 1999 року N 321
( 321-99-п ).
   2. Загальний обсяг емісії казначейських векселів визначається
Міністерством фінансів України.
   3. Головні розпорядники бюджетних коштів щоквартально, не
пізніше ніж за 10 днів до початку чергового кварталу, надають
Головному управлінню Державного казначейства України (далі -
ГУДКУ) реєстр кредиторів державного бюджету за встановленою формою
(додаток 1) та лист про погашення заборгованості на умовах,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.99
N 321 "Про порядок викупу кредиторської і погашення дебіторської
заборгованості держави з використанням казначейських векселів"
(додаток 2).
   4. Для  здійснення  викупу  кредиторської  заборгованості
кредитор розпорядника бюджетних коштів емітує переказний вексель,
платником за яким призначає відповідного розпорядника бюджетних
коштів. Підставою для емітування такого векселя є кредиторська
заборгованість  розпорядника  бюджетних  коштів,  підтверджена
реєстром  кредиторів  державного бюджету, наданим відповідним
головним розпорядником бюджетних коштів.
   5. Викуп кредиторської заборгованості держави в її кредиторів
здійснюється на підставі договору про викуп переказного векселя,
який  укладається  з  кредитором  безпосередньо  державним
підприємством "Українське спеціалізоване фінансове підприємство"
(далі - Укрспецфін) або уповноваженими ним юридичними особами.
   Укрспецфін укладає з уповноваженими особами угоди, в яких
визначаються умови викупу заборгованості.
   6. Викуп переказних векселів здійснюється на біржових торгах,
відповідно  до  встановлених  правил  та угод Укрспецфіну з
відповідними біржами.
   7. Підставою  для  викупу  переказного векселя кредитора
розпорядника бюджетних коштів є:
   наявність підприємства, яке емітувало переказний вексель, у
реєстрі кредиторів відповідного розпорядника бюджетних коштів;
   заявка на продаж переказного векселя встановленої форми;
   акт звірки розрахунків між розпорядником бюджетних коштів та
кредитором бюджету за надані послуги, виконані роботи або отримані
товари, завірений відповідним головним розпорядником бюджетних
коштів  (акт дійсний не більше одного місяця від дня його
підписання головним розпорядником коштів, додаток 3);
   документ, що підтверджує правові відносини між розпорядником
бюджетних коштів та його кредитором (акт виконаних робіт, договір,
рахунок-фактура тощо).
   8. Після отримання заявок на продаж переказних векселів,
випущених  в  рахунок  погашення кредиторської заборгованості
держави, Укрспецфін проводить їх перевірку (стосовно наявності
вказаної заборгованості та лімітів фінансування) по відповідному
розпоряднику бюджетних коштів.
   9. Не менше одного разу на тиждень Укрспецфін надає ГУДКУ
реєстр  кредиторів  державного  бюджету,  у  яких  викуплена
заборгованість  держави,  за  попередній період (додаток 4),
підтверджений відповідними переказними векселями, на яких ним
робиться індосамент про їх передачу ГУДКУ.
   На підставі реєстру кредиторської заборгованості державного
бюджету, викупленої Укрспецфіном за попередній період, та заяв
головних  розпорядників  бюджетних  коштів  про  погашення
заборгованості  на  умовах,  передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 06.03.99 N 321 ( 321-99-п ), ГУДКУ готує
проект рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями
(додаток 5)  у  межах  тих  лімітів  фінансування  головних
розпорядників бюджетних коштів, які визначені в Державному бюджеті
України. Проект рішення подається на затвердження заступнику
Міністра фінансів - начальнику Головного управління Державного
казначейства України.
   На підставі вказаного рішення ГУДКУ передає Укрспецфіну за
реєстрами казначейські векселі на суму погашеної заборгованості
для подальшої реалізації їх.
   Укрспецфін вносить до бази даних інформацію щодо фінансування
відповідного розпорядника коштів (у розрізі конкретних бюджетних
установ, з урахуванням коду території  та  кодів  бюджетної
класифікації).
   10. Раз на місяць Укрспецфін направляє головним розпорядникам
бюджетних коштів повідомлення про суму фінансування, оформленого
казначейськими векселями.
   Реєстри фінансування,  проведеного  шляхом  використання
казначейських векселів (додаток 6), та дані про касові видатки
Укрспецфін в електронному вигляді направляє управлінням Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, а останні - до відповідних відділень казначейства.
   Крім того, Укрспецфін  передає  ГУДКУ  розпорядження  на
проведення бухгалтерських операцій з виконання Державного бюджету
(додаток 7) за видатками.
   11. У реєстраційних картках розпорядників бюджетних коштів
органи державного  казначейства  проводять  ці  операції  за
відповідними  підрозділами  бюджетної класифікації за окремою
ознакою.
   12. У щомісячних, квартальних та річних звітах розпорядники
бюджетних коштів та органи державного казначейства відображають
проведене казначейськими векселями фінансування в загальних сумах,
виділяючи його окремо.
   13. Укрспецфін реалізує казначейські векселі юридичним особам
самостійно або через уповноважених осіб (банки або торговців
цінними паперами) на біржових торгах відповідно до встановлених
правил та угод Укрспецфіну з відповідними біржами.
   Реалізація казначейських  векселів  може здійснюватись зі
знижкою (дисконтом), розмір якої регулюється Укрспецфіном  в
залежності від кон'юнктури ринку.
   Укрспецфін укладає з уповноваженими особами угоди, в яких
визначаються умови реалізації казначейських векселів.
   14. Юридичні особи, які придбали казначейські векселі, можуть
передавати  їх у рахунок погашення обов'язкових платежів до
державного бюджету, а також передавати їх третім особам відповідно
до законодавства.
   15. Обіг казначейських векселів здійснюється шляхом індосації
та надання кожному векселедержателю довідки про право володіння
казначейськими  векселями  (додаток  8).  Оригінал  векселя
зберігається в Укрспецфіні.
   16. Факт передання казначейського векселя за індосаментом від
Укрспецфіну третім особам, а також між третіми особами фіксується
в електронному реєстрі обігу векселів, який веде Укрспецфін.
   17. Запис  в  електронний  реєстр  про  нового власника
казначейського векселя та видача йому довідки про право володіння
цим векселем здійснюються після надання Укрспецфіну:
   - довідки  попереднього  власника  про  право  володіння
казначейським векселем;
   - акта приймання-передачі казначейського векселя (додаток 9)
від попереднього власника наступному.
   18. Передання Головному управлінню Державного казначейства
України казначейських векселів, прийнятих Укрспецфіном у рахунок
погашення  обов'язкових  платежів  до  державного  бюджету,
здійснюється  ним  за дорученням векселедержателя. При цьому
надходження до державного бюджету за конкретними видами видатків,
які  використовуються  за цільовим призначенням, враховуються
окремо.
   19. Для погашення казначейського векселя Головним управлінням
Державного казначейства України шляхом зарахування суми векселя у
сплату його держателем обов'язкових платежів до державного бюджету
останній власник цього векселя повинен подати такі документи:
   а) заяву про погашення казначейського векселя (додаток 10);
   б) акт приймання-передачі векселів для погашення (додаток 11)
до Головного управління Державного казначейства України;
   в) довідку про право  володіння  казначейським  векселем
(додаток 8);
   г) довідку органу державної податкової служби про те, що
вказаний векселедержатель є платником відповідного податку або
аналогічну довідку іншого органу виконавчої влади, який веде облік
виконання державного бюджету за доходами (довідка дійсна не більше
15-денного терміну).
   20. Головне управління Державного казначейства України на
підставі вищевказаних документів проводить погашення казначейських
векселів  та  надсилає через Укрспецфін Державній податковій
адміністрації України щоденні  електронні  реєстри  погашених
казначейських векселів в розрізі доходів (додаток 12).
   Інформація про погашені казначейські векселі в електронному
вигляді щоденно передається Укрспецфіном до бази даних ГУДКУ.
Одночасно передається розпорядження на проведення  зазначених
операцій в обліку виконання державного бюджету за доходами (за
формою додатка 7). При потребі корегування раніше введеної в базу
даних інформації після закінчення звітного місяця, зміни вносяться
в базу даних (з плюсом або мінусом) поточного місяця.
   Щодекадно, не пізніше 5 діб після закінчення кожної декади
(до 5-го, 15-го та 25-го числа кожного місяця), Укрспецфін
надсилає Державній податковій адміністрації, Державній митній
службі, а також іншим органам виконавчої влади, що ведуть облік
виконання державного бюджету за доходами (в залежності від видів
платежів, в оплату яких прийняті відповідні казначейські векселі),
реєстри  погашених векселів за відповідний період, підписані
керівником та завірені печаткою ГУДКУ (за формою додатка 12). Такі
ж реєстри в електронному вигляді Укрспецфін щодекадно направляє
управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   Прийнятий реєстр у електронному вигляді у той же  день
доводиться  вказаними  органами  державної  влади  до відома
підвідомчих організацій.
   21. Після отримання електронною поштою реєстрів погашених
векселів відповідні державні органи на місцях відображають в
обліку їхні суми як сплату відповідного виду платежу до державного
бюджету.
   22. Органи  державного  казначейства та органи державної
податкової служби на місцях ведуть зведений реєстр погашених
векселів до виконання з щоденним, місячним та з початку року
підведенням наростаючих підсумків.
   23. Органи державної податкової служби у картках особових
рахунків платників податків зарахування платежів обліковують датою
погашення казначейського векселя.
   При цьому повідомлення з терміном погашення векселя, що
відноситься до попереднього звітного періоду, у картках особових
рахунків платників податків обліковуються органами  державної
податкової служби за датою погашення казначейського векселя, але
зміни до місячної та квартальної звітності не вносяться.
   24. Укрспецфін  проводить  розмежування  загальнодержавних
обов'язкових  платежів,  які  відповідно  до  законодавства
розподіляються між державним та місцевим бюджетами, узагальнює їх
суми в розрізі територій та  щотижня  надає  ГУДКУ  реєстр
казначейських векселів, погашених у рахунок сплати тих податків,
зборів та інших обов'язкових платежів до державного бюджету, які
розподіляються між державним та місцевими бюджетами (додаток 13),
для віднесення цих сум на взаємні розрахунки між державним та
місцевими бюджетами.
   Про суми коштів, віднесених на взаємні розрахунки, Головне
управління Державного казначейства України повідомляє відповідні
обласні  фінансові  управління  та  управління  державного
казначейства, а останні, в свою чергу, - нижчестоящі органи. На
основі цих повідомлень здійснюється контроль за  проведенням
розрахунків між бюджетами та відображенням їх у бухгалтерському
обліку та звітності.
   Повідомлення складаються на кожне 1-ше, 10-те, 20-те числа
місяця на загальну проведену суму по області. В аналогічному
порядку здійснюються розрахунки між республіканськими (Автономної
Республіки Крим), обласними, міськими (міст Києва і Севастополя)
бюджетами та бюджетами нижчого рівня.
   25. Якщо на дату погашення казначейського векселя у рахунок
сплати заборгованості за платежами до державного бюджету сума цієї
заборгованості менша від суми, вказаної у реєстрі (у зв'язку з
частковим погашенням платежів, яке відбулось після надання довідки
про  наявність  відповідної  податкової  заборгованості),  то
відповідно до пункту 4 розділу 5 Інструкції про порядок видачі,
обліку і погашення векселів Державного казначейства  України,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09.12.97
N 269 ( z0003-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України  06.01.98  за  N  3/2443,  залишок  суми погашеного
казначейського  векселя  зараховується  в  наступну  сплату
обов'язкових платежів до державного бюджету і поверненню не
підлягає.
 
   26. Органи  державного  казначейства та органи державної
податкової служби на місцях не включають у звіти про надходження
платежів  до  Державного  бюджету України суми казначейських
векселів, погашених у рахунок сплати податкової заборгованості, в
таких випадках:
   26.1. У разі одержання реєстру з повідомленнями про платників
податків, які не зареєстровані на вказаній у реєстрі території,
органи державного казначейства та органи державної податкової
служби зобов'язані повідомити ДПА України та ГУДК України про
виключення вказаних повідомлень з наданих реєстрів. Виключення
вказаних  повідомлень  з  наданих  реєстрів  повинно  знайти
відображення зі знаком (-) у одному з наступних реєстрів за
первинним місцем його надання та зі знаком (+) за уточненим місцем
реєстрації підприємства.
   26.2. У разі наявності в реєстрі повідомлень про прийняття
казначейського векселя в рахунок сплати платежів щодо платника
податків, якому органом державної податкової служби не надавалася
довідка, органи державної податкової служби повертають зазначені
повідомлення на доопрацювання Головному управлінню Державного
казначейства України.
 
   27. Звірка даних про надходження коштів до державного бюджету
шляхом погашення казначейських  векселів  у  рахунок  сплати
податкової  заборгованості  здійснюється  органами  державного
казначейства та органами державної податкової служби згідно з
установленим порядком.
 
 Заступник міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко
 
                      Додаток 1
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                       Затверджую
                     Керівник головного
                  розпорядника бюджетних коштів
                  ______________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
               Реєстр
 кредиторів (постачальників товарів, виконавців робіт, послуг)
   ______________________________________________________
     (назва головного розпорядника бюджетних коштів)
        станом на "___" ____________ 1999 р.
 
----------------------------------------------------------------------------------
| N |Ідентифі-|Назва |Назва  |Ідентифіка-|Код   |Коди бюджетної|Сума |При- |
|з/п|каційний |креди-|бюджетних|ційний код |території|класифікації |забор-|мітка|
|  |код кре- |тора |установ, |бюджетних |бюджетних|--------------|гова- |   |
|  |дитора  |   |які   |установ  |установ |КФК|КВК| КЕКВ |ності |   |
|  |     |   |отримали |      |     |  |  |   |   |   |
|---+---------+------+---------+-----------+---------+---+---+------+------+-----|
| 1 |  2  |  3 |  4  |   5  |  6  | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 |
----------------------------------------------------------------------------------
 
 Разом              _________________________________
                     (сума літерами)
 
 Керівник фінансової служби _____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер     _____________  ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 2
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
 ___________ N _____________
 
                  Заступнику Міністра фінансів -
                  начальнику Головного управління
                  Державного казначейства України
 
   Прошу розглянути  питання  щодо  погашення  в  рахунок
фінансування з Державного бюджету заборгованості
__________________________________________________________________
     (назва головного розпорядника бюджетних коштів)
перед кредиторами на умовах, визначених  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  06.03.99  N 321, на загальну суму
___________________ невикористаного ліміту за ____ місяців 1999 р.
за такими кодами бюджетної класифікації:
 
 Керівник
 
                      Додаток 3
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                Акт
 
 звірки розрахунків між __________________________________________
 ______________________________________________________________ та
    (назва й місцезнаходження господарської організації)
 розпорядником коштів державного бюджету _________________________
                    (назва бюджетної установи)
 за надані товари (роботи, послуги).
 Згідно з показниками обліку та затвердженими тарифами й цінами
 станом на "___"____________ 199_ р. рахується  кредиторська
 заборгованість
 за ______________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (назва господарської організації - кредитора)
 за надання _____________________________________________________,
       (назва конкретного товару, виду роботи, послуги)
 яка станом на ___________________________________________________
           (дата оформлення акта звірки розрахунків)
 залишилась непогашеною і складає __________________ грн.
 _________________________________________________________________
             (сума літерами)
 у тому числі:
-----------------------------------------------------------------
|  Назва кредитора   |  Сума (грн.)   |  Примітка   |
|------------------------+-------------------+------------------|
|      1      |    2     |    3     |
|------------------------+-------------------+------------------|
|------------------------+-------------------+------------------|
|------------------------+-------------------+------------------|
|ВСЬОГО         |          |         |
-----------------------------------------------------------------
 
 Коди* бюджетної установи: функціональний (КФК) __________________
              відомства (КВК) _______________________
              економічний (КЕКВ) ____________________
              області _______________________________
              ЗКПО __________________________________
 
 Керівник             Керівник
 
    _______________________   _______________________
        (підпис)          (підпис)
 
 Головний бухгалтер        Головний бухгалтер
 
    _______________________   _______________________
        (підпис)          (підпис)
 М.П.              М.П.
 
_______________
   * Заповнюється  тільки бюджетною установою (розпорядником
коштів).
 
                      Додаток 4
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
       Реєстр кредиторів державного бюджету,
       у яких викуплена заборгованість держави
       за ________________________ 1999 року
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва  |Ідентифі-|Назва  |Ідентифіка-|Код    |Коди бюджетної|Сума    |
|з/п|кредитора|каційний |головного|ційний код |території,|класифікації |викупленої |
|  |розпоряд-|код кре- |розпоряд.|бюджетної |в якій  |--------------|заборгован.|
|  |ника кош-|дитора  |бюджетних|установи  |обслугов. |КФК| КВК |КЕКВ|      |
|  |тів   |     |коштів та|      |бюджетна |  |   |  |      |
|  |     |     |його   |      |устан.  |  |   |  |      |
|  |     |     |бюджетної|      |     |  |   |  |      |
|  |     |     |установи |      |     |  |   |  |      |
|---+---------+---------+---------+-----------+----------+---+-----+----+-----------|
| 1 |   2  |  3  |  4  |   5  |  6   | 7 | 8 | 9 |   10  |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
     Разом:       _________________
               (сума літерами)
 
 Директор ДП "Укрспецфін"  _____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер     _____________ ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 5
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                      Затверджую
                  Заступник Міністра фінансів -
                  начальник Головного управління
                  Державного казначейства України
 
              Рішення N
         від _________________________
               (дата)
    про забезпечення видатків казначейськими векселями
            на _________________
             (місяць, квартал)
 
-----------------------------------------------------------------
| N |  Головні |  КФК | КВК | КЕКВ |Сума |  Термін  |
| з/п |розпорядники|    |   |    |   | погашення |
|   |  коштів  |    |   |    |   |      |
|-----+------------+--------+------+--------+------+------------|
| 1 |   2   |  3  | 4  |  5  | 6  |   7   |
|-----+------------+--------+------+--------+------+------------|
|-----+------------+--------+------+--------+------+------------|
|-----+------------+--------+------+--------+------+------------|
|-------------------------------------------+------+------------|
|          ВСЬОГО         |   |      |
-----------------------------------------------------------------
 
             (сума літерами)
 
 Начальник управління
 Головного управління
 Державного
 казначейства України  _______________ ________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 6
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
               Реєстр
      проведеного фінансування шляхом використання
           казначейських векселів
       за __________________________ 1999 року
        по _______________________ області
 
------------------------------------------------------------------
| N |Фактична дата |  Найменування  | Сума | КФК | КВК | КЕКВ |
|з/п|  видачі  |бюджетної установи |   |   |   |   |
|  |  векселя  |          |   |   |   |   |
|---+--------------+-------------------+------+-----+-----+------|
| 1 |   2    |     3     | 4  | 5 | 6  | 7  |
------------------------------------------------------------------
 
   Разом:    ________________________________________________
                 (сума літерами)
 
 Заступник начальника ГУДКУ ______________ ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 7
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                  Заступник начальника Головного
                  управління Державного
                  казначейства України
 
             Розпорядження N
    на проведення бухгалтерських операцій з виконання
          Державного бюджету України
         від "___" ____________ 1999 року
 
   Управлінню бухгалтерського обліку та звітності:
   Відповідно до  рішення Міністерства фінансів України від
_______________ N  ____________  (про  забезпечення  видатків
казначейськими  векселями  у сплату обов'язкових платежів до
державного бюджету) відобразити зазначену операцію в  обліку
виконання державного бюджету таким чином:
   До казначейського векселя N ______________________________
   Видатки (дебет)
 
------------------------------------------------------------------
|Рахунок| Найменування | КФК | КВК | КЕКВ |  Код  | Сума |
|    | одержувача |   |   |    |території |    |
|    |  коштів  |   |   |    |      |    |
|-------+--------------+------+------+-------+-----------+-------|
|  1  |   2    | 3  | 4  | 5  |  6   | 7  |
|-------+--------------+------+------+-------+-----------+-------|
|-------+--------------+------+------+-------+-----------+-------|
------------------------------------------------------------------
 
   Доходи (кредит)
 
-------------------------------------------------------------
|Рахунок | Платник | Назва |  Код  |  Код  |Сума |
|     |податків |податку |податку |території |   |
|---------+----------+---------+---------+-----------+------|
|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 6  |
|---------+----------+---------+---------+-----------+------|
|---------+----------+---------+---------+-----------+------|
-------------------------------------------------------------
 
 Директор ДП "Укрспецфін" _____________  ________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер    _____________  ________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 8
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
    Довідка про право володіння казначейськими векселями
      (виписка з реєстру казначейських векселів)
 
 м.Київ               "___" _____________ 1999 р.
 
   Ця виписка з Реєстру казначейських векселів підтверджує, що
станом на
"___" _____________ 1999 року  __________________________ дійсно
                  (назва підприємства)
володіє зазначеними  в  ній векселями Державного казначейства
України.
 
 -------------------------------------------------------------
 | N |  Номер  |  Дата   |  Дата  |  Сума   |
 |  | векселя  | складання  | погашення | векселя  |
 |----+-------------+-------------+------------+-------------|
 |----+-------------+-------------+------------+-------------|
 |----+-------------+-------------+------------+-------------|
 |----+-------------+-------------+------------+-------------|
 |----+-------------+-------------+------------+-------------|
 -------------------------------------------------------------
 
   Всього: _______ векселів на загальну номінальну вартість
______________________ гривень.
 
 Директор ДП "Укрспецфін"  ____________ ________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 Відповідальна особа ДП   ____________ ________________________
 "Укрспецфін"         (підпис)   (прізвище, ініціали)
 М.П.
 
                      Додаток 9
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                Акт
      приймання-передачі казначейських векселів
 
 м.Київ              "___" ______________ 1999 р.
 
_____________________ в особі _________________________, що діє на
(назва векселедержателя)  (посада, прізвище та ініціали)
підставі ________________________________________________________,
передав, а _______________________________________________________
             (назва установи)
в особі _________________________________________________________,
         (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ______________________________________________,
прийняла векселі Головного управління Державного  казначейства
України, а саме:
 
 ------------------------------------------------------------
 |  N  |  Номер  |  Дата  |  Дата  |  Сума   |
 | з/п  | векселя  |складання |погашення | векселя,  |
 |    |      |      |      |  грн.   |
 |--------+-----------+-----------+-----------+-------------|
 |  1  |  2   |  5   |  6   |   7    |
 |--------+-----------+-----------+-----------+-------------|
 ------------------------------------------------------------
 
 Прийняв:             Передав:
 
 Керівник _____________________  Керівник _____________________
 
 Гол. бухгалтер _______________  Гол. бухгалтер _______________
 М.П.               М.П.
 
                      Додаток 10
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
    Головне управління Державного казначейства України
    __________________________________________________
         (назва органу Держказначейства)
 
               Заява
        про погашення казначейського векселя
 
__________________________________________________________________
           (назва векселедержателя)
   (_______________________________________________________
       (назва банку, МФО, N поточного рахунку)
   _______________________________________________________)
          (адреса векселедержателя)
 
просить погасити казначейський вексель, випущений _______________,
                          (дата випуску)
N ____________,
на суму _________________________________________________________,
            (цифрами та літерами)
шляхом ___________________________________________________________
            (спосіб погашення*)
 
 Керівник        ________________ ________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер   ________________ ________________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 М.П.
 
                       Погоджено
                 Державна податкова адміністрація
                 ________________________________
                  (підпис відповідальної особи)
                 М.П.
 
_______________
   * Примітка. При погашенні казначейського векселя  шляхом
зарахування у сплату обов'язкових платежів до бюджету потрібно
вказувати назву платежу та підрозділ бюджетної класифікації.
 
                      Додаток 11
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
                Акт
      приймання-передачі векселів для погашення
 
 м.Київ              "___" ______________ 1999 р.
 
 ________________________ в особі ____________________________, що
 (назва векселедержателя)    (посада, прізвище та ініціали)
діє на підставі _________________________________________________,
передав, а Головне управління Державного казначейства
в особі _________________________________________________________,
         (посада, прізвище та ініціали)
прийняло для погашення казначейські векселі, а саме:
 
 ------------------------------------------------------------
 |  N  |  Номер  |  Дата  |  Дата  |  Сума   |
 | з/п  | векселя  |складання |погашення | векселя,  |
 |    |      |      |      |  грн.   |
 |--------+-----------+-----------+-----------+-------------|
 |  1  |  2   |  5   |  6   |   7    |
 |--------+-----------+-----------+-----------+-------------|
 ------------------------------------------------------------
 
 Прийняв:            Передав:
 
 Керівник ____________________  Керівник ____________________
 
 Гол. бухгалтер ______________  Гол. бухгалтер ______________
 М.П.              М.П.
 
                      Додаток 12
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
               Реєстр
    погашених казначейських векселів у розрізі доходів
       за __________________________ 1999 року
        по _______________________ області
 
------------------------------------------------------------------
| N |  N  |  Дата | Назва | Код |  Код  |Сума|Зараховано|
|з/п|векселя|погашення|платника|податку|території|  |----------|
|  |    |     |податків|    |     |  | ДБ | МБ|
|---+-------+---------+--------+-------+---------+----+------+---|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7 |  8 | 9 |
------------------------------------------------------------------
 
  Разом:   ___________________________________________________
                 (сума літерами)
 
 Заступник
 начальника
 ГУДКУ     ________________________  _______________________
            (підпис)       (прізвище та ініціали)
 
                      Додаток 13
              до Інструкції про застосування Порядку
              викупу  кредиторської  і  погашення
              дебіторської заборгованості держави з
              використанням казначейських векселів
 
               Реєстр
   казначейських векселів, погашених у рахунок сплати тих
    податків, зборів та інших обов'язкових платежів до
    державного бюджету, які розподіляються між державним
           та місцевими бюджетами,
     по _____________________________________ області
      за період з ___ по ________________ 1999 р.
 
-----------------------------------------------------------------------
| N | Номер|  Дата |  Дата |  Код | Сума | Сума, що підлягає |
|з/п|векселя|складання|погашення|податку|податку|поверненню в місцевий|
|  |    |     |     |    |    |   бюджет після  |
|  |    |     |     |    |    | проведення взаємних |
|  |    |     |     |    |    |   розрахунків   |
|---+-------+---------+---------+-------+-------+---------------------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |     7     |
-----------------------------------------------------------------------
 
 ВСЬОГО:    __________________________________________________
                 (сума літерами)
 
 Директор ДП    _________________   ________________________
 "Укрспецфін"     (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
 Головний     _________________   ______________________
 бухгалтер       (підпис)      (прізвище та ініціали)
 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner