Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 681 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1137 від 16.06.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 серпня 1999 р.
 vd990616 vn1137           за N 524/3817
 
 
   Про затвердження Порядку продажу цінних паперів, паїв,
   іншого майна, що перебувають у державній власності і
   входять до складу майна підприємств, розташованих за
               кордоном
 
 
   На виконання п.82 розділу 3 Державної програми приватизації
на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99
N 209/99, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок продажу цінних паперів, паїв, іншого
майна, що перебувають у державній власності і входять до складу
майна підприємств, розташованих за кордоном (додається).
   2. Департаменту міждержавних майнових відносин та власності
за кордоном - провести  узгодження  зазначеного  Порядку  з
Національним  агентством  України  з  управління  державними
корпоративними  правами,  Антимонопольним  комітетом  України,
Державною  комісією з цінних паперів та фондового ринку та
забезпечити його реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
   3. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок продажу цінних
паперів, паїв, іншого майна, що перебувають у державній власності
і входять до складу майна підприємств, розташованих за кордоном,
затверджений наказом Фонду державного майна України від 16.02.98
N 236 ( z0414-98 ) та зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 02.07.98 за N 414/2854.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Глушка С.М.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                       Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 16.06.99 N 1137
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 серпня 1999 р.
                   за N 524/3817
 
               Порядок
     продажу цінних паперів, паїв, іншого майна, що
     перебувають у державній власності і входять до
     складу  майна підприємств, розташованих за
               кордоном
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та Державної програми
приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України
від 24.02.99 N 209/99.
   1.2. Порядок регламентує особливості  проведення  продажу
цінних паперів, паїв, іншого майна, що перебувають у державній
власності і входять до складу майна підприємств, створених за
участю державних підприємств, установ та організацій, в інтересах
яких Фонд  державного  майна  України  виступає  засновником
(учасником)  або  правонаступником,  та здійснення відчуження
державного майна, окремих інвентарних об'єктів, розташованих поза
межами України (далі - об'єкти державної власності).
   1.3. Цінні папери іноземного емітента, які підлягають продажу
на території України, повинні бути зареєстровані відповідно до
вимог Положення про порядок реєстрації акцій  та  облігацій
іноземних емітентів в Україні, що затверджено рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.11.97 N 42
( v0042312-97 ).
 
         2. Визначення способів продажу
 
   2.1. При продажу  об'єктів  державної  власності  можуть
застосовуватися такі способи:
   - викуп співзасновником (-ами);
   - викуп самим господарським товариством, якщо це передбачено
його установчими документами і не суперечить чинному законодавству
країни місцезнаходження об'єкта державної власності;
   - аукціон або інші конкурентні способи, передбачені чинним
законодавством  країни  місцезнаходження  об'єкта  державної
власності.
   2.2. Викуп застосовується в разі згоди співзасновника(-ів)
підприємства  на  першочергове  придбання  об'єкта  державної
власності.  Такий  спосіб  приватизації  застосовується  до
підприємств, визначених у п.1.2, будь-якої організаційно-правової
форми, крім ВАТ.
   2.3. Аукціон або інші конкурентні способи, якщо це  не
суперечить чинному законодавству країни місцезнаходження об'єкта
державної власності, застосовуються:
   а) при відмові співзасновника(-ів) від першочергового права
на придбання об'єкта державної власності;
   б) при продажу акцій ВАТ.
   2.4. Місце продажу об'єктів державної власності визначається
Фондом  державного майна України з урахуванням законодавства
країни, в якій зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності та
його установчі документи.
 
   3. Підготовка до продажу об'єктів державної власності
 
   3.1. Участь у придбанні об'єктів державної власності можуть
брати  громадяни  України,  іноземні  громадяни,  особи  без
громадянства, юридичні особи України та інших держав, стосовно
яких чинне законодавство  України  та  законодавство  країни
місцезнаходження  об'єкта  державної  власності не передбачає
відповідних обмежень.
   3.2. Рішення  про  проведення  продажу об'єкта державної
власності приймається Фондом державного майна України за власною
ініціативою, за пропозицією Національного агентства України з
управління державними корпоративними  правами,  погодженою  в
установленому порядку Кабінетом Міністрів України, або на підставі
письмового звернення потенційних покупців.
   Фонд державного майна України повідомляє співзасновника(-ів)
підприємств будь-якої організаційно-правової форми, крім відкритих
акціонерних  товариств,  про  можливість використання ним(-и)
першочергового права на придбання об'єкта державної власності,
розташованого за кордоном, з обов'язковим проведенням експертної
оцінки.
   Співзасновник(-и) повинен(-ні)  у 30-денний термін з дня
надіслання йому (їм) рекомендаційного листа, якщо  інше  не
встановлено установчими документами або законодавством країни
місцезнаходження даного об'єкта, повідомити Фонд державного майна
України про використання свого права.
   У разі згоди  кількох  співзасновників  на  першочергове
придбання  об'єкта державної власності розмір майна, на яке
претендує кожний з них, визначається відповідно до установчих
документів пропорційно їхнім часткам у статутному фонді товариства
або безпосередньо погоджується ними.
   За відмови співзасновника(-ів) від першочергового права на
придбання об'єкта державної власності або відсутності його (їх)
відповіді протягом вказаного терміну Фонд державного майна України
здійснює продаж таких об'єктів на аукціоні або іншими способами,
що  передбачають  конкуренцію  покупців  і  регламентовані
нормативно-правовими актами.
   3.3. Фонд державного майна України в місячний термін з дня
прийняття рішення про продаж об'єкта державної власності укладає
договір  з експертами, які мають генеральну угоду з Фондом
державного майна України на проведення експертної оцінки, або з
іноземними  експертами,  які  одержали  дозвіл на проведення
відповідних робіт згідно з вимогами чинного законодавства країни
місцезнаходження об'єкта державної власності.
   Експертна оцінка повинна  здійснюватися  з  використанням
відповідного  світового  досвіду  і  проводитись  у  термін,
передбачений законодавством України для оцінки державного майна.
Звіт про експертну оцінку та висновки експерта затверджуються
наказом Фонду державного майна України.
   3.4. На підставі звіту з експертної оцінки та висновків
експерта Фонд державного майна України в 10-денний термін з дня
його затвердження розробляє графік продажу об'єкта державної
власності, який затверджується наказом Фонду державного майна
України.
 
    4. Продаж об'єктів державної власності шляхом викупу
 
   4.1. Право  власності на придбаний шляхом викупу об'єкт
державної власності підтверджується договором купівлі-продажу між
покупцем та Фондом державного майна України, який укладається у
місячний термін з дня затвердження наказу про графік продажу.
   4.2. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів
покупцем (як плати за придбаний об'єкт державної власності) у
банківську  установу  на  обумовлений  договором  рахунок
позабюджетного фонду приватизації.
   У разі  відмови  покупця  від  підписання  договору
купівлі-продажу Фонд державного майна України має право  на
відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою об'єкта державної
власності до продажу; при цьому продаж об'єкта державної власності
здійснюватиметься конкурентними способами.
 
   5. Продаж об'єктів державної власності на конкурентних
               засадах
 
   5.1. При відмові співзасновника(-ів) від придбання або при
частковому придбанні об'єкта державної власності його подальший
продаж здійснюється на аукціоні або  іншими  способами,  що
передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців.
   Фонд державного  майна  України  публікує  інформаційне
повідомлення про проведення аукціону українською та іноземною
мовами у місцевій пресі та засобах масової інформації в країні
місцезнаходження об'єкта продажу не пізніше як за 30 календарних
днів до дати проведення аукціону.
   5.2. Порядок проведення аукціонів або інших способів продажу,
що передбачають конкуренцію покупців, визначається відповідно до
законодавства країни місцезнаходження об'єкта державної власності.
   5.3. За результатом проведеного аукціону або інших способів
продажу,  що  передбачають  конкуренцію покупців, між Фондом
державного майна України і  переможцем  укладається  договір
купівлі-продажу.
   5.4. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів
у  банківську  установу  на  обумовлений  договором  рахунок
позабюджетного фонду приватизації як плати за придбаний об'єкт
державної власності.
   5.5. У разі відмови  покупця  від  підписання  договору
купівлі-продажу  Фонд державного майна України має право на
відшкодування витрат, пов'язаних з підготовкою об'єкта державної
власності до продажу.
   5.6. Витрати  на  організацію  та  проведення  аукціону
здійснюються за рахунок Фонду державного майна України.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner