Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 682 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1138 від 16.06.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 серпня 1999 р.
 vd990616 vn1138           за N 525/3818
 
 
  Про затвердження Положення про порядок здійснення підготовки
  до приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать
  державі в майні підприємств з іноземними інвестиціями та
           господарських товариств
 
 
   На виконання п.80 розділу 3 Державної програми приватизації
на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99
N 209/99, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення підготовки до
приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі
в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариств (додається).
   2. Департаменту міждержавних майнових відносин та власності
за  кордоном  - провести узгодження зазначеного Положення з
Національним  агентством  України  з  управління  державними
корпоративними  правами,  Антимонопольним  комітетом  України,
Державною комісією з цінних паперів та фондового  ринку  і
забезпечити його реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
   3. Після  державної  реєстрації  зазначеного  Положення
Департаменту  міждержавних майнових відносин та власності за
кордоном забезпечити передачу документа регіональним відділенням
Фонду державного майна України.
   4. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
здійснення підготовки до приватизації та продажу часток (паїв,
акцій), що належать державі в майні підприємств з іноземними
інвестиціями та господарських товариств, затверджене наказом ФДМУ
від 22.08.97 N 913 ( z0450-97 ), зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 01.10.97 за N 450/2254.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Глушка С.М.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                        Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 16.06.99 N 1138
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 серпня 1999 р.
                   за N 525/3818
 
              Положення
    про порядок здійснення підготовки до приватизації та
    продажу часток (паїв, акцій), що належать державі в
     майні підприємств з іноземними інвестиціями та
           господарських товариств
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок проведення підготовки до
приватизації та продажу часток (паїв, акцій), що належать державі
в майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариств, розташованих на території України (надалі - об'єкти
приватизації), відповідно до Законів України "Про приватизацію
майна державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про приватизацію
невеликих   державних   підприємств  ("малу" приватизацію)"
( 2171-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів  в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ), "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ),
Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв,
акцій), що належать державі, в майні суб'єктів підприємницької
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 18.02.98 N 284 ( z0180-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.03.98 за  N  180/2620,  із  змінами  та
доповненнями, внесеними наказом Фонду державного майна України від
11.06.99 N 1102 ( z0420-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції  України 29.06.99 за N 420/3713, Державної програми
приватизації на 1999 рік, затвердженої Указом Президента України
від 24.02.99 N 209/99, Цивільного кодексу України ( 1540-06 ).
   1.2. До об'єктів приватизації, визначених в п.1.1, в яких
Фонд державного майна України виступає засновником (учасником) або
правонаступником, належить майно, що перебуває  в  державній
власності і сформоване за рахунок внесків державних підприємств,
установ, організацій, об'єднань державних підприємств до статутних
фондів підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариств.
   1.3. Приватизація часток (паїв, акцій), що належать державі в
майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських
товариств, проводиться відповідно до законодавства та установчих
документів цих підприємств.
   1.4. Фонд державного майна України має право залишати у
власності держави окремі частки (паї, акції), у розмірі не менше
26 відсотків від статутного фонду, в підприємствах з іноземними
інвестиціями та господарських  товариствах  для  забезпечення
контролю  за  додержанням  мети,  з  якою  створено суб'єкт
підприємницької  діяльності,  та  виконання  умов  установчих
документів.
   1.5. Підготовка до приватизації та продаж часток (паїв,
акцій),  що  належать  державі в підприємствах з іноземними
інвестиціями  та  господарських  товариств  агропромислового
комплексу, розташованих на території України, здійснюється у
порядку, викладеному у Положенні про приватизацію державних часток
(паїв, акцій) у майні міжгосподарських підприємств, затвердженому
наказом Фонду державного  майна України від 07.02.96 N 124
( z0101-96 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
29.02.96 за N 101/1126, та у Порядку визначення часток (паїв,
акцій) у майні міжгосподарських підприємств, затвердженому наказом
Фонду державного майна України від 21.06.96 N 714 ( z0345-96 ) та
зареєстрованому  в  Міністерстві юстиції України 10.07.96 за
N 345/1370.
 
    2. Підготовка до продажу часток (паїв, акцій), що
     належать державі в господарських товариствах та
       підприємствах з іноземними інвестиціями
 
   2.1. Участь  у  приватизації  часток  (паїв,  акцій)  в
підприємствах  з  іноземними  інвестиціями  та  господарських
товариствах можуть брати покупці, визнані такими згідно зі статтею
8 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12 ), які подають заяви у відповідності до порядку, що
встановлюється Фондом державного майна України.
   До прийняття рішення про приватизацію Фонд державного майна
України визначається щодо форми випуску цінних паперів відповідно
до Закону України "Про Національну депозитарну  систему  та
особливості  електронного обігу  цінних  паперів в Україні"
( 710/97-ВР ).
   2.2. Рішення  про  приватизацію  часток  (паїв,  акцій)
приймається Фондом державного майна України у відповідності зі
статтею 12 Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" або за пропозицією Національного агентства України з
управління  державними  корпоративними  правами, погодженою в
установленому порядку Кабінетом Міністрів України.
   Фонд державного майна України повідомляє співзасновника(-ів),
крім акціонерів ВАТ,  про  можливість  використання  ним(-и)
першочергового права на придбання державної частки (паю, акцій) з
обов'язковим проведенням експертної оцінки вартості майна.
   Співзасновник(-и) повинен(-ні)  у 30-денний термін з дня
надіслання йому (їм) рекомендованого листа  повідомити  Фонд
державного майна України про використання свого права.
   В разі згоди декількох співзасновників  на  першочергове
придбання державної частки розмір майна, яке набувається кожним зі
співзасновників, визначається відповідно до установчих документів
у погодженому між ними розмірі або пропорційно їх часткам у
статутному фонді товариства.
   При відмові співзасновника(-ів) від першочергового придбання
державної частки або за відсутності їх  відповіді  протягом
вказаного терміну, Фонд державного майна України здійснює продаж
часток (паїв, акцій) відповідно до п.3.2 цього Положення.
   2.3. Фонд державного майна України в тижневий строк із дня
прийняття рішення про приватизацію формує інвентаризаційну комісію
відповідно до Інструкції по здійсненню оцінки вартості об'єктів
приватизації та оренди, затвердженої наказом Фонду державного
майна України від 09.03.93 N 117 ( z0029-93 ) та зареєстрованої в
Міністерстві  юстиції  України  22.04.93  за  N  29.  Повна
інвентаризація майна в підприємствах з іноземними інвестиціями та
господарських товариствах проводиться інвентаризаційною комісією
відповідно  до  Положення про інвентаризацію майна державних
підприємств, що  приватизуються,  а  також  майна  державних
підприємств  та  організацій,  яке  передається  в  оренду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.93
N 158 ( 158-93-п ).
   2.4. У разі викупу або продажу на аукціоні (за конкурсом)
оцінка вартості часток (паїв, акцій), що належать державі в
статутних фондах господарських товариств  та  підприємств  з
іноземними  інвестиціями,  здійснюється  експертним  шляхом,
відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.98
N 1114 ( 1114-98-п ).
   2.5. На підставі звіту про експертну оцінку Фонд державного
майна України затверджує висновок експерта та розробляє графік
продажу часток (паїв, акцій), який затверджується наказом.
   2.6. Право власності на частки (паї, акції), що належать
державі в статутних фондах господарських товариств та підприємств
з іноземними інвестиціями, переходить з моменту нотаріального
засвідчення договору купівлі-продажу, який укладається між Фондом
державного майна України і покупцем. Договір купівлі-продажу є
підставою для внесення коштів у банківську установу на обумовлений
договором рахунок позабюджетного фонду приватизації, як плати за
придбаний об'єкт приватизації.
   2.7. Підтвердження  права  власності  на  цінні  папери
здійснюється  відповідно  до  статті  5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ).
   2.8. Передання часток (паїв, акцій) здійснюється відповідно
до вимог договору купівлі-продажу та засвідчується актом про
приймання-передання, який підписується Фондом державного майна
України і покупцем у 10-денний термін з моменту повної оплати
всієї суми за об'єкт приватизації.
 
   3. Продаж акцій, що належать державі в підприємствах з
   іноземними інвестиціями у формі акціонерних товариств
 
   3.1. Продаж акцій в акціонерному товаристві здійснюється:
   а) співзасновнику(-ам), шляхом викупу тільки за грошові кошти
в разі його (їх) згоди;
   б) господарському товариству, створеному членами трудового
колективу акціонерного товариства у порядку, встановленому чинним
законодавством, шляхом викупу за власні грошові кошти, в разі
надання згоди співзасновника (-ів);
   в) самому акціонерному товариству, якщо державна частка в
статутному фонді цього товариства не перевищує 25 %, шляхом викупу
тільки за грошові кошти за рахунок сум, що перевищують статутний
фонд.  Подальше  розповсюдження  придбаних  акцій товариством
здійснюється у відповідності до ст.32 Закону  України  "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ).
   3.2. Продаж нереалізованих пакетів акцій, в тому числі акцій
ВАТ, проводиться за грошові кошти на аукціоні, за конкурсом, на
фондових  біржах  та  іншими  способами,  що  передбачають
загальнодоступність та конкуренцію покупців.
   3.3. У випадках, передбачених законодавством,  придбання,
набуття в інший спосіб у власність або одержання в управління
(користування) акцій здійснюється за згодою  Антимонопольного
комітету або його органів.
 
  4. Продаж часток (паїв), що належать державі в підприємствах
  з іноземними інвестиціями та господарських товариств в формі
  товариств  з  обмеженою  відповідальністю,  додатковою
       відповідальністю, повних та командитних
 
   4.1. Підготовка до приватизації часток (паїв) у підприємствах
з  іноземними  інвестиціями  та  господарських  товариствах
здійснюється в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення.
   4.2. Продаж  часток  (паїв)  у  товариствах з обмеженою
відповідальністю,  додатковою  відповідальністю,  повних  та
командитних здійснюється співзасновнику(-ам) за експертною оцінкою
шляхом викупу виключно за грошові кошти, в разі його (їх) згоди.
   Якщо розмір державної частки в статутному фонді товариства не
перевищує 25%, то вона може бути придбана самим товариством. У
цьому випадку товариство зобов'язане передати придбану частку
іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного
року, згідно зі статтею 53 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ).
   4.3. Продаж  нереалізованих часток (паїв) проводиться за
грошові кошти на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та
іншими  способами,  що  передбачають  загальнодоступність  та
конкуренцію покупців.
   4.4. У  випадках, передбачених законодавством, придбання,
набуття в інший спосіб у власність або одержання в управління
(користування)  часток  (паїв)  здійснюється  за  згодою
Антимонопольного комітету або його органів.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner