Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 683 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 148 від 15.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 липня 1999 р.
 vd990615 vn148            за N 507/3800
 
 
   Про Порядок реструктурування простроченої заборгованості
   перед  державним  бюджетом за кредитами, залученими
        державою або під державні гарантії
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 135 ( z0412-00 ) від 21.06.2000 )
 
 
   З метою забезпечення здійснення поточних платежів з погашення
та обслуговування кредитів, залучених державою або під державні
гарантії, позичальниками таких кредитів без використання на це
коштів державного бюджету Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  реструктурування   простроченої
заборгованості перед державним бюджетом за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, що додається.
   2. Уповноважити заступника Міністра С.М.Макацарію, а за його
відсутності заступника Міністра А.В.Литвина, на підписання угод
про реструктурування від імені Міністерства фінансів.
   3. В.В.Лісовенку здійснити державну реєстрацію цього Порядку
в Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра С.М.Макацарію.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
 
                       Затверджено
                    Наказ Міністерства фінансів
                    України 15.06.99 N 148
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 липня 1999 р.
                   за N 507/3800
 
               Порядок
    реструктурування простроченої заборгованості перед
    державним бюджетом за кредитами, залученими державою
          або під державні гарантії
 
   Цей Порядок розроблено на виконання статті 35 Закону України
"Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ). Він
регламентує основні умови та  послідовність  реструктурування
простроченої заборгованості перед державним бюджетом за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії.
 
            Загальні положення
 
   1.  Реструктурування  простроченої  заборгованості  перед
державним  бюджетом  здійснюється  шляхом надання за умовами
повернення, строковості, платності позички, сума якої дорівнює
сумі простроченої заборгованості юридичної особи - позичальника за
кредитом, залученим державою або під державні гарантії.
   Розмір реструктурованої простроченої заборгованості перед
державним  бюджетом має перевищувати суму річних платежів з
погашення  та обслуговування кредиту, заборгованість за яким
реструктурується, та включати суму заборгованості за кредитом,
відсотки та інші платежі іноземному банку, а також плату за
надання гарантії або кредиту.
   2. Реструктурування  оформляється відповідною угодою, яка
укладається між Міністерством фінансів України та юридичною особою
-  позичальником,  яка  має прострочену заборгованість перед
державним бюджетом за кредитом, залученим державою або  під
державні гарантії. Прострочена заборгованість перед державним
бюджетом реструктурується за умови її повернення до трьох років
рівними платежами, які підлягають сплаті не рідше одного разу на
рік. Термін повернення реструктурованої заборгованості починається
з дати останнього платежу за іноземним кредитом, а в разі
завершення таких розрахунків на дату підписання  угоди  про
реструктурування - з дати підписання цієї угоди. Відсотки за
користування цією позичкою сплачуються  разом  з  наступними
поточними платежами з погашення та обслуговування іноземного
кредиту та платежами з повернення основної суми цієї позички.
   Повернення цієї  позички  здійснюється у валюті кредиту,
заборгованість за яким реструктурується, або в інший валюті (в
тому числі національній валюті) за курсом Національного банку
України на день, що передує дню перерахування.
   3. Угода  про  реструктурування чинна виключно за умови
здійснення юридичними особами - позичальниками чергових платежів з
погашення та обслуговування іноземного кредиту.
   4. Виконання  зобов'язання   юридичними   особами   -
позичальниками,  що  випливають з угод про реструктурування,
забезпечуються заставою або порукою.
   5. Протягом всього терміну дії угоди про реструктурування
нараховується плата за користування бюджетними коштами (відсотки),
яка встановлюється на рівні вартості державного запозичення в
іноземних  комерційних  кредитних  установах для фінансування
дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладанню
угоди про реструктурування.
 
    Підготовка до укладення угоди про реструктурування
 
   1. З метою реструктурування простроченої заборгованості перед
державним  бюджетом  юридичні  особи  - позичальники подають
економічно обгрунтоване та документально підтверджене звернення до
центрального органу виконавчої влади відповідно до галузі про
доцільність   проведення   реструктурування   простроченої
заборгованості перед державним бюджетом за кредитом, згідно з
переліком указаних документів:
 
    Перелік документів, які подаються юридичною особою -
   позичальником щодо укладання угоди про реструктурування
 
   1. Лист-заява про проведення реструктурування.
   2. Бухгалтерська звітність за останні 2 роки, включаючи
звітність на останню звітну дату.
   3. Техніко-економічне обгрунтування можливості  повернення
заборгованості за умовою реструктурування.
   4. Інформація відповідних органів про заборгованість перед
Державним бюджетом України або місцевими бюджетами за податками,
зборами та іншими обов'язковими платежами.
   5. Інформація про стан заборгованості із заробітної плати.
   6. Належним чином оформлена копія документа, за яким юридична
особа - позичальник забезпечує виконання зобов'язань за іноземним
кредитом, залученим державою або під державні гарантії.
   У разі відсутності центрального галузевого органу виконавчої
влади юридична особа - позичальник згідно з вищевказаним переліком
документів звертається безпосередньо до Міністерства фінансів
України.
   2. Центральний галузевий орган виконавчої влади подає до
Міністерства  фінансів  України  клопотання  про  потребу
реструктурування разом з експертним висновком про можливість
виконання зобов'язань, що випливають з угоди про реструктурування
та здійснення юридичною особою - позичальником чергових платежів з
погашення та обслуговування кредиту.
 
        Укладання угоди про реструктурування
 
   1. Міністерство фінансів України протягом 10 днів з моменту
звернення  особи-позичальника  або  надання  клопотання  про
реструктурування центрального органу виконавчої влади відповідно
до  галузі  здійснює  оцінку  дотримання  умов  проведення
реструктурування згідно з вимогами статті 35 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) та цього Порядку.
   У разі додержання заявником усіх вимог законів та інших
нормативно-правових актів Міністерство фінансів України надсилає
заявнику підписані примірники угод про реструктурування або лист з
обгрунтуванням неможливості укладання угоди.
   Заявник підписує угоду і направляє до Міністерства фінансів
України один примірник. Другий залишається у заявника.
   Завірену  копію  укладеної  угоди  про  реструктурування
Міністерство фінансів України надсилає до банку-агента Кабінету
Міністрів України, з яким юридична особа - позичальник має
укладену кредитну угоду.
   У 10-денний  термін   після   одержання   підписаного
особою-позичальником  примірника  угоди  про  реструктурування
Міністерство фінансів України направляє інформацію відповідним
органам  виконавчої  влади  про реструктурування простроченої
заборгованості перед державним бюджетом  для  урахування  та
скасування застосованих санкцій.
   2. Угода про реструктурування втрачає чинність за умови
нездійснення юридичними особами - позичальниками чергових платежів
з  погашення  та  обслуговування кредитів. Юридична особа -
позичальник до 10-го числа місяця, наступного за кварталом, на
який припадає дата чергового платежу з погашення та обслуговування
кредитів, подає Міністерству фінансів письмову інформацію про
виконання  своїх зобов'язань за Кредитною угодою. Якщо таку
інформацію у зазначений строк Міністерству фінансів не подано або
подана інформація вказує на неповне здійснення чергових платежів
за  Кредитною угодою, то з цієї дати (10-го числа місяця,
наступного за кварталом, на який припадає дата чергового платежу з
погашення та обслуговування кредитів) Угода про реструктурування
втрачає чинність, а заборгованість, яка була реструктуризована,
стає простроченою і підлягає стягненню в порядку, передбаченому
законодавством. ( Абзац пункту 2 в редакції Наказу Мінфіну N 135
( z0412-00 ) від 21.06.2000 )
   У разі нездійснення особою-позичальником чергового платежу за
угодою   про   реструктурування,   сума   заборгованості
особи-позичальника підлягає стягненню в порядку, передбаченому
законодавством, або шляхом звернення стягнення на предмет застави
та/або звернення до поручителя з одночасним розірванням угоди в
порядку та на умовах, передбачених угодою про реструктурування,
або чинним законодавством.
 
                      Додаток
                  до Порядку  реструктурування
                  простроченої  заборгованості
                  перед державним бюджетом за
                  кредитами, залученими державою
                  або під державні гарантії
 
        Примірна угода про реструктурування
 
          Угода про реструктурування
 
 м. Київ               "____" ___________ 1999 р.
 
 
   Міністерство фінансів України, надалі - Позикодавець, в особі
_____________________________, який діє на підставі Положення
(прізвище, ім'я, по батькові)
про Міністерство фінансів України, з одного боку, та ____________,
                       (назва підприємства)
надалі - Позичальник, в особі _________________________________,
                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі  Статуту  або  доручення  від ________
N ______ і є невід'ємною частиною цієї угоди, з іншого боку,
надалі разом та кожен окремо іменуються Сторонами.
 
            Підстави укладення
 
   Оскільки відповідно до ст. 35 Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік" Міністерству фінансів України надано
право реструктурувати прострочену заборгованість перед державним
бюджетом за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками
відповідних угод та в зв'язку із зверненням ______________________
__________________________________________________________________
  (центральний орган виконавчої влади відповідно до галузі або
            особи-позичальника)
до Міністерства фінансів України (лист від ___________ N ___) щодо
реструктурування простроченої заборгованості  перед  державним
бюджетом, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та
кредитних зобов'язань за іноземним кредитом, Сторони уклали цю
угоду (надалі - Угода) про таке:
 
           1. Визначення термінів
 
   1.1. Угода - є угода про реструктурування простроченої
заборгованості _________________ перед Державним бюджетом України.
       (назва підприємства)
   1.2. Позика - грошові кошти в сумі __________(______________)
                          (сума словами)
______________, які становлять заборгованість __________________
  (валюта)                 (назва підприємства)
перед Державним бюджетом, яка  виникла внаслідок невиконання
Позичальником зобов'язань за Кредитною угодою від ___________ N
_________, за станом на ______________________.
                (дата)
Позика надається за умовою повернення, строковості, платності
шляхом реструктурування зазначеної заборгованості.
 
   1.3. Відсотки - платежі на користь Позикодавця за надання
Позики, які нараховуються на непогашену суму Позики за ставкою,
яка дорівнює ставці державного запозичення на зовнішніх ринках
капіталів для фінансування дефіциту Державного бюджету,  яке
безпосередньо передує укладанню Угоди. На дату підписання Угоди
вищезазначена ставка становить __________. Відсотки сплачуються
                (% ставки)
разом з  наступними  поточними  платежами  з  погашення  та
обслуговування іноземного кредиту, залученого ____________________
                       (назва підприємства)
згідно з умовами Кредитної угоди від __________ N ________ та
платежами з повернення основної суми позики згідно з графіком
платежів, який є невід'ємною частиною Угоди.
 
   1.4.  Застава  - предмет договорів застави або поруки,
укладених на забезпечення зобов'язань Позичальника за Кредитною
угодою від _______ N _______ та/або цією Угодою.
 
             2. Предмет Угоди
 
   2.1. Позикодавець надає Позику шляхом відмови від негайного
стягнення заборгованості, Позичальник зобов'язується повернути
Позику та сплатити Відсотки за умовами, викладеними в Угоді.
   2.2. Цим Позичальник дає згоду банкам, у яких відкриті
рахунки Позичальника, на списання на вимогу Позикодавця коштів на
користь Позикодавця для погашення Позики у випадках, передбачених
пунктом 3.2.
   2.3. Цим Позичальник підтверджує  право  Позикодавця  у
випадках, передбачених Угодою, для погашення Позики звертати
стягнення на Заставу.
 
          3. Обов'язки та права Сторін
 
   3.1. Позикодавець зобов'язується надати інформацію державним
органам про відсутність у Позичальника простроченої заборгованості
перед Державним бюджетом за іноземним кредитом відповідно до умов
Кредитної  угоди від _________ N _________ як підстави для
застосування санкцій.
   3.2. Позичальник зобов'язується погасити Позику до трьох
років з дня останнього платежу з погашення та обслуговування
іноземного кредиту, залученого __________________ згідно з умовами
               (назва підприємства)
Кредитної угоди від ________________ N _____________, та сплатити
Відсотки згідно з графіком платежів, який є невід'ємною частиною
Угоди, шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Головного
управління Державного казначейства України N 2513101284489 в
Укрексімбанку, м. Київ, МФО 322313.
   Після здійснення чергового платежу за Кредитною  угодою
Позичальник до 10-го числа місяця, наступного за кварталом, на
який припадає дата цього платежу, подає Міністерству фінансів
письмову інформацію з документами, які підтверджують виконання
зобов'язань за Кредитною угодою. ( Пункт 3.2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінфіну N 135 ( z0412-00 ) від 21.06.2000 )
   3.2.1. У разі невиконання обов'язків, передбачених пунктом
3.2,  Позикодавець має право на списання коштів з рахунків
Позичальника на користь Позикодавця та/або на звернення стягнення
на Заставу.
 
            4. Окремі умови Угоди
 
   4.1. Спірні питання, що виникли в зв'язку з Угодою або з її
виконанням, розглядаються у відповідності з чинним законодавством
арбітражним судом.
   4.2. Зміни в Угоді оформляються додатками за згодою Сторін та
є невід'ємними частинами Угоди.
   4.3. Угода набуває чинності з моменту її підписання за
наявності належним чином укладених договорів застави або поруки,
передбачених пунктом 1.4, та діє до повного погашення Позики та
Відсотків за умови своєчасного виконання Позичальником подальших
своїх зобов'язань за Кредитною угодою від __________ N __________.
   4.4. У разі неподання Позичальником Міністерству фінансів
згідно з розділом 3 Угоди письмової інформації про виконання своїх
зобов'язань за Кредитною угодою або якщо подана інформація вказує
на неповне здійснення чергових платежів, то з цієї дати (10-го
числа місяця, наступного за кварталом, на який припадає дата
чергового платежу з погашення та обслуговування кредитів) Угода
втрачає чинність, а заборгованість, яка була реструктуризована,
стає простроченою і підлягає стягненню разом із сумою нарахованої
пені в порядку, передбаченому законодавством. Пеня нараховується
на суму позики та відсотків у розмірі ____________. ( Пункт 4.4 в
редакції Наказу Мінфіну N 135 ( z0412-00 ) від 21.06.2000 )
   Зазначена заборгованість разом з сумою нарахованої пені
підлягає  стягненню  в порядку, передбаченому законодавством.
   4.5. У разі нездійснення Позичальником чергового платежу та
Відсотків за Угодою Угода вважається достроково розірваною, на
суму заборгованості нараховується пеня в розмірі ___________ та з
Позичальника  стягується  уся  заборгованість  у  порядку,
передбаченому законодавством, або шляхом звернення стягнення на
предмет Застави чи звернення до поручителя.
 
              5. Інші умови
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
          6. Місцезнаходження Сторін
 
 Позикодавець:              Позичальник:
 
 252008, м. Київ-8,
 вул. Грушевського, 12/2         ______________________
 Міністерство фінансів України      ______________________
 
 Підписи Сторін
 
 Позикодавець              Позичальник
 Заступник             ______________________________
 Міністра фінансів         (прізвище, ім'я, по батькові)
 _____________________________   ______________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові)   
 
 
             Графік платежів
             (___________)
               (валюта)
---------------------------------------------------------------
|  Дата   | Основна сума  |  Відсотки   |  Разом   |
|-------------+----------------+----------------+-------------|
|-------------+----------------+----------------+-------------|
|-------------+----------------+----------------+-------------|
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
| Усього:  |        |        |       |
---------------------------------------------------------------
 
 Усього до сплати: ________________ (____________________________)
                      (сума словами)
 ___________.
 (валюта)
 
 Позикодавець                Позичальник
 Заступник             _______________________________
 Міністра фінансів         (прізвище, ім'я, по батькові)
 _____________________________   _______________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner