Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 691 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-44:2008 "Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
       СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 129 від 14.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 червня 1999 р.
                   за N 421/3714
 
 
    Про затвердження Порядку справляння компенсації за
      добування (збирання) видів тварин і рослин,
        занесених до Червоної книги України
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
        охорони навколишнього природного середовища 
    N 562 ( z1121-08 ) від 03.11.2008 }
 
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів України від
16 березня 1999 року N 398 ( 398-99-п ) та з метою удосконалення
питань збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок справляння компенсації за добування
(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, що додається.
   2. Управлінню охорони природи (Давидок В.П.) забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження Порядку справляння  компенсації  за
добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України" та в 10-денний термін після його реєстрації довести
до  відома та керівництва в роботі Рескомприроди Автономної
Республіки Крим, держуправлінням екологічної безпеки в областях,
містах Києві і Севастополі, заінтересованим центральним органам
виконавчої влади.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Яцика А.В.
 
 Міністр                         В.Шевчук
 
                     Затверджено
                Наказ    Міністерства  охорони
                навколишнього природного середовища
                та ядерної безпеки України 14.06.99
                N 129
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 червня 1999 р.
                   за N 421/3714
 
               Порядок
    справляння компенсації за добування (збирання) видів
    тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
 
  { У тексті Порядку слова "Мінекобезпеки України" замінено
   на слово "Мінприроди" згідно з Наказом Міністерства
   охорони  навколишнього природного середовища  N 562
   ( z1121-08 ) від 03.11.2008 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок справляння компенсації за добування (збирання)
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (далі -
Порядок), розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 1999 року N 398 ( 398-99-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1993 р.
N 399".
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 562 ( z1121-08 ) від
03.11.2008 }
 
   1.2. Порядок  обов'язковий  для  підприємств,  установ,
організацій, які здійснюють добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України, на підставі дозволів
на таке добування (збирання).
 
   2. Порядок обчислення і сплати компенсації за добування
     (збирання) видів тварин і рослин, занесених до
           Червоної книги України
 
   2.1. Платниками компенсації за добування (збирання) видів
тварин  і  рослин,  занесених до Червоної книги України, є
підприємства, установи, організації, які здійснюватимуть таке
добування (збирання).
 
   2.2. Компенсація за добування (збирання) видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України, обчислюється і
сплачується платником до видачі дозволу на добування (збирання).
Підставою для сплати  є  одержання  письмового  повідомлення
Мінприроди про можливість видачі платнику дозволу на добування
(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, при умові сплати ним компенсації.
 
   2.3. Розмір компенсації за добування (збирання) тварин і
рослин з числа видів, занесених до Червоної книги України, на які
передбачається  видача  дозволів Мінприроди, їх гнізд, яєць,
плодів,  насіння, частин або продуктів цих тварин і рослин
обчислюється   платником  самостійно.  Розмір  компенсації
обчислюється, виходячи з обсягів їх добування (збирання) та такс
для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну незаконним
добуванням (збиранням) або знищенням тварин і рослин з числа
видів, занесених до Червоної книги України, у розмірі 50 відсотків
від такси за даний вид. У разі, коли підприємства, установи й
організації здійснюють охорону та відтворення видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України, компенсація за їх
добування (збирання) встановлюється для них у розмірі 10 відсотків
від такси за даний вид.
 
   2.4.  Після  отримання  повідомлення  Мінприроди платник
сплачує компенсацію за добування (збирання) видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, у місцеві фонди охорони
навколишнього природного середовища за місцем добування (збирання)
таких тварин і рослин через установи Ощадбанку України.
 
   2.5.  Мінприроди  видає дозволи на добування (збирання)
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, на
підставі копії платіжного документа з відміткою установи Ощадбанку
України про сплату компенсації.
 
   2.6. У  разі, коли визначені у виданих дозволах обсяги
добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги  України,  повністю  або частково не були використані
платником, сплачена за них компенсація не повертається.
 
   2.7. У  разі одночасного здійснення добування (збирання)
декількох видів тварин або рослин, занесених до Червоної книги
України, компенсація обчислюється за кожний вид окремо.
 
    3. Контроль за обчисленням та сплатою компенсації за
   добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених
          до Червоної книги України
 
   3.1. Контроль за обчисленням та сплатою компенсації  за
добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, здійснюється органами Мінприроди.
 
   3.2.  Мінприроди  здійснює  облік сплати компенсації за
добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної
книги України, і подає цю інформацію органам державної виконавчої
влади  на їх вимогу, а Мінфіну України - звіт у терміни,
встановлені для подання квартальних та річних звітів. Форма, за
якою обліковується зазначена інформація і подається звіт, наведена
в додатку.
 
   4. Відповідальність платників компенсації за добування
      (збирання) видів тварин і рослин, занесених
          до Червоної книги України
 
   4.1. Відповідальність  за  правильність  обчислення  та
дотримання встановлених вимог щодо сплати компенсації за добування
(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, покладається на платників.
 
   4.2. Платники зобов'язані  дотримуватись  установлених  у
дозволі Мінприроди вимог щодо обсягів та термінів добування
(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, та вести щоденний облік їх добування (збирання).
 
                          Додаток
                       до пункту 3.2 Порядку
 
          Звіт про одержання коштів
    від сплати компенсації за добування (збирання) видів
    тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
 
---------------------------------------------------------------------
| Види тварин |Обсяги добування |   Розмір   |  Сплачено до  |
|і рослин, за |  (збирання)  | компенсації за | місцевих фондів |
| добування | тварин і рослин |  добування  |   охорони   |
| (збирання) |   з числа   |  (збирання)  | навколишнього |
|  яких   |видів, занесених | тварин і рослин |  природного  |
| сплачується |  до Червоної  |   з числа   |  середовища  |
|компенсація | книги України, |видів, занесених | компенсації за |
|       | на які видано |  до Червоної  |  добування  |
|       | дозвіл, одиниця |книги України (у |  (збирання)  |
|       |   виміру   | гривнях за один | тварин і рослин |
|       |         |  екземпляр)  |   з числа   |
|       |         |         |видів, занесених |
|       |         |         |  до Червоної  |
|       |         |         | книги України  |
|       |         |         | (у гривнях)  |
|-------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|   1    |    2     |    3     |    4     |
|-------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|-------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|-------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|-------------+-----------------+-----------------+-----------------|
| Усього:  |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner