Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 688 від 26.12.2008

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-42:2008 "Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 81 від 11.06.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 липня 1999 р.
 vd990611 vn81            за N 472/3765
 
 
     Про затвердження Порядку надання висновків щодо
     обгрунтованості перевищення термінів повернення
     виручки в іноземній валюті  за  договорами
     виробничої  кооперації,  поставки  складних
            технічних виробів
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
28.12.94 N 882 ( 882-94-п ) "Про Порядок віднесення операцій
резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до
договорів  виробничої  кооперації,  консигнації,  комплексного
будівництва,  поставки  складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення" зі змінами та доповненнями, внесеними
постановами  Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1297
( 1297-98-п ), від 02.10.98 N 1574 ( 1574-98-п ), від 07.11.98
N 1753 ( 1753-98-п ) та від 07.12.98 N 1930 ( 1930-98-п ),
Протоколу засідання Комісії з питань повернення в Україну валютних
цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, від 2 квітня
1999 року Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити,  що  Комітет медичної та мікробіологічної
промисловості України надає, відповідно до статті 1 Закону України
"Про  порядок  здійснення  розрахунків в  іноземній  валюті"
( 185/94-ВР ), висновки щодо обгрунтованості перевищення термінів
повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої
кооперації, поставки складних технічних виробів.
   2. Затвердити Порядок надання висновків щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних
виробів (додається).
   3. Покласти  обов'язки  з  підготовки  висновків  щодо
обгрунтованості перевищення  термінів  повернення  виручки  в
іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки
складних технічних виробів відповідно до статті 1 Закону України
"Про  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на
управління організації та розвитку виробництва.
   4. Управлінню організації та розвитку виробництва - залишати
без розгляду звернення резидентів у разі експорту (у тому числі й
за  бартерними  (товарообмінними) операціями) товарів (робіт,
послуг), що входять до переліку товарів (продукції,  робіт,
послуг),   експорт   яких  забороняється  за  бартерними
(товарообмінними) операціями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.06.98 N 854 ( 854-98-п ), та Переліку
товарів критичного імпорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.07.98 N 1145 ( 1145-98-п ).
   5. Подати цей наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції
України  та  забезпечити  його публікацію в засобах масової
інформації.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Б.Константінова.
 
 Голова Комітету                    О.Ш.Коротко
 
                    Затверджено
            Наказ Комітету медичної та мікробіологічної
            промисловості України 11.06.99 N 81
 
            Зареєстровано в Міністерстві 
            юстиції України
            16 липня 1999 р.
            за N 472/3765
 
               Порядок
    надання висновків щодо обгрунтованості перевищення
    термінів повернення виручки в іноземній валюті за
    договорами виробничої кооперації, поставки складних
            технічних виробів
 
   1. Цей порядок розроблений на виконання постанов Кабінету
Міністрів України від 17.08.98 N 1297 ( 1297-98-п ), від 07.11.98
N 1753 ( 1753-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882 ( 882-94-п ) "Про
Порядок  віднесення  операцій резидентів при здійсненні ними
зовнішньоекономічної  діяльності  до  договорів  виробничої
кооперації,  консигнації,  комплексного  будівництва, поставки
складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" та
Протоколу засідання Комісії з питань повернення в Україну валютних
цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, від 2 квітня
1999 року і визначає механізм розгляду в Комітеті медичної та
мікробіологічної промисловості  України  договорів  виробничої
кооперації,  поставки  складних  технічних  виробів  щодо
обгрунтованості перевищення  термінів  повернення  виручки  в
іноземній валюті відповідно до статті 1 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ).
 
   2. Суб'єкт  господарської  діяльності  України (надалі -
суб'єкт),  який  є  стороною  зовнішньоекономічного  договору
(контракту),  для  одержання  висновків  щодо обгрунтованості
перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за
договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних
виробів  подає  до  Комітету  медичної  та  мікробіологічної
промисловості України такі документи:
   2.1) лист-звернення  з  обгрунтуванням причин перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договором (-ами)
виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів із
зазначенням сум та термінів, на які пропонується продовжити строк
розрахунків за договором виробничої кооперації, поставки складних
технічних виробів;
   2.2) завірену   в   установленому   порядку   копію
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  з  обов'язковим
зазначенням місцезнаходження та банківських реквізитів іноземних
контрагентів (якщо текст зовнішньоекономічного договору викладений
не  українською  мовою, то заявник подає письмовий переклад
документа українською, виконаний і завірений установою, що має
право на здійснення офіційних перекладів);
   2.3) копії документів,  що  засвідчують  стан  виконання
контракту  на  дату  звернення  до  Комітету  медичної  та
мікробіологічної  промисловості  України,  а  саме:  (копії
вантажно-митних декларацій, копію довідки суб'єкта про залишки
товару на складах на зазначену дату),  довідки  банку  про
надходження платежів;
   2.4) документи,  що  підтверджують  обгрунтування  причин
затримки розрахунків за договором (контрактом), а саме: оригінали
листів, протоколів, довідок, що зумовили причину звернення.
   Суб'єкт (заявник)   несе  повну  відповідальність  за
достовірність документів, що їх він надає на розгляд до Комітету
медичної та мікробіологічної промисловості України.
 
   3. Зазначені у пункті 1 документи подаються до Комітету
медичної та мікробіологічної промисловості України і приймаються у
визначеній кімнаті Комітету фахівцями Управління організації та
розвитку виробництва.
   4. При прийманні документів здійснюється їх перевірка на
комплектність та ставиться дата прийняття на листі-зверненні
заявника. На прийняті документи оформлюється листок погодження -
як супроводжувальний документ при розгляді зазначеного пакета
документів у Комітеті медичної та мікробіологічної промисловості
України. У разі подання неповного пакета документів, передбачених
п.1 цього Порядку, документи на розгляд не приймаються.
   5. Загальний термін розгляду документів у Комітеті не повинен
перевищувати 10 робочих днів.
   6. Управління організації та розвитку виробництва аналізує та
готує  висновки  щодо  обгрунтованості  перевищення  термінів
повернення виручки в іноземній валюті та визначення періоду
можливого перевищення терміну розрахунків за договорами виробничої
кооперації, поставки складних технічних виробів.
   У разі надання позитивних висновків Управління готує проект
рішення Кабінету Міністрів України з визначенням періоду можливого
перевищення  терміну  розрахунків  за  договором  виробничої
кооперації, поставки складних технічних виробів, що розглядається.
   7. Висновки  щодо  обгрунтованості  перевищення  термінів
повернення виручки в іноземній валюті за договорами виробничої
кооперації, поставки складних технічних виробів оформлюються у
вигляді листа і разом з проектом рішення Кабінету Міністрів
України подаються до Кабінету Міністрів України.
   Висновки щодо відмовлення оформлюються у вигляді листа, що
направляється на адресу заявника.
 
   8. При  аналізі обгрунтованості та визначенні потреби в
продовженні термінів повернення виручки в іноземній валюті Комітет
медичної  та мікробіологічної промисловості України керується
наступними критеріями:
   8.1) жорсткість конкуренції з боку місцевих та іноземних
підприємств - виробників аналогічної продукції, які мають змогу
поставляти її на реалізацію терміном до 180 днів і більше;
   8.2) підвищення ціни на товар, що в разі насичення ринку
аналогічним товаром призводить до зниження попиту;
   8.3) зниження сезонного  попиту  на  товари  (наприклад,
лікарська рослинна сировина, медикаменти тощо);
   8.4) погіршення  якісних  показників  товару  в  процесі
транспортування  або  зберігання  (слід  підтвердити довідкою
незалежної організації або актом), унаслідок чого товар став
неконкурентоспроможним і  його слід замінити або привести до
кондиційного стану;
   8.5) тривалий термін перебування товару в дорозі (місяць і
більше), що  слід  підтвердити  копіями  товарно-транспортних
накладних;
   8.6) потреба продажу товару дрібнооптовими партіями зі складу
або в роздрібній торгівлі, внаслідок відсутності споживачів товару
або відсутності попиту на нього;
   8.7) невідповідність товару стандартам країни-імпортера або
втрата товарного вигляду, внаслідок чого товар слід повернути або
відправити на промпереробку;
   8.8) неплатоспроможність кінцевих споживачів  товару,  що
призводить до повільної його реалізації;
   8.9) вузькоспеціалізоване призначення поставленого товару, що
значно обмежує коло потенційних покупців;
   8.10) економічна недоцільність повернення продукції в Україну
в зв'язку з підвищеними додатковими витратами (і відповідним
зростанням ціни) або її неліквідністю і неможливістю реалізації на
внутрішньому ринку;
   8.11) потреба укладання  нових  угод  між  суб'єктом  і
потенційними покупцями в зв'язку з відмовою первісних покупців або
їх неплатоспроможністю;
   8.12) передання відвантаженої продукції (наприклад, ліків)
установам і організаціям, що фінансуються за рахунок держбюджету і
які внаслідок ненадходження бюджетних коштів не в змозі своєчасно
розрахуватися;
   8.13) потреба у проведенні обов'язкової сертифікації або
лабораторного аналізу (підтверджена відповідними  документами)
відвантаженої  продукції  в  країні-імпортері  (наприклад,
медикаментів);
   8.14) потреба у передпродажній підготовці товару, наприклад,
при поставках в розібраному вигляді;
   8.15) втрата товарного вигляду, внаслідок чого продукція не
може бути реалізована через торговельну мережу і має  бути
повернена або відправлена на переробку.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner