Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 928 від 25.12.2008

Щодо визначення відповідності критеріям енергоефективності та енергозбереження обладнання, матеріалів, виробів, а також проектів ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ
       СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
       ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
 N 147 від 20.05.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 жовтня 1999 р.
 vd990520 vn147            за N 667/3960
 
 
       Про затвердження Тимчасового положення
       про вахтовий метод організації робіт на
          підприємствах МНС України
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
    України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
       захисту населення від наслідків Чорнобильської
                         катастрофи
    N 444 ( z0833-07 ) від 25.06.2007 }
 
 
 
   Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), та з метою
врегулювання  питань  організації праці на підприємствах МНС
України, що виконують роботи вахтовим методом, Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 444
( z0833-07 ) від 25.06.2007 }
 
   1. Затвердити  Тимчасове  положення  про  вахтовий метод
організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, що додається.
   2. Заступнику  Міністра  - начальнику Адміністрації зони
відчуження і  зони  безумовного  (обов'язкового)  відселення
Холоші В.І.  забезпечити  подання  на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Тимчасового
положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах
МНС України".
   3. Начальнику управління справами в 10-денний термін після
державної реєстрації  наказу  "Про  затвердження  Тимчасового
положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах
МНС України" забезпечити його надходження до відповідних структур
Міністерства.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Потіху В.М.
 
 Міністр                       В.В.Дурдинець
 
                         Затверджено
                         Наказ МНС України
                         20.05.99 N 147
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 жовтня 1999 р.
                   за N 667/3960
 
            Тимчасове положення
        про вахтовий метод організації робіт
       на підприємствах Міністерства України
        з питань надзвичайних ситуацій та
      у справах захисту населення від наслідків
          Чорнобильської катастрофи
 
   Це Положення, розроблене з урахуванням Основних положень про
вахтовий  метод  організації  робіт,  затверджених постановою
Державного комітету СРСР  з  праці  та  соціальних  питань,
Секретаріату ВЦРПС,  Міністерства  охорони  здоров'я СРСР від
31 грудня 1987 року N 794/33-82, у редакції від 17  січня
1990 року, затвердженої постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату
ВЦРПС,  Мінздраву СРСР N 27/2-71 ( v0027400-90 ), визначає
економічні, правові та організаційні засади застосування вахтового
методу роботи в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового)
відселення, на об'єктах і територіях, де виникли техногенні або
природні надзвичайні ситуації і для ліквідації наслідків цих
аварій потрібен тривалий час.
   Дія цього Положення поширюється на підприємства, організації,
установи, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Вахтовий метод - це особлива форма організації робіт, що
грунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їх
постійного проживання за умов, коли щоденна доставка працівників
до місця роботи і назад до місця постійного проживання неможлива.
   Робота вахтовим  методом  організовується  за спеціальним
режимом праці, за підсумованого  обліку  робочого  часу,  а
міжвахтовий  відпочинок  надається  працівникам  у місцях їх
постійного проживання.
   Місцем роботи  при  вахтовому  методі вважаються об'єкти
(дільниці), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність.
Переміщення працівників, що перебувають на вахті, у зв'язку зі
зміною місця дислокації об'єктів  (дільниць)  не  вважається
переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника.
   1.2. Рішення про впровадження вахтового методу організації
робіт приймається МНС України за погодженням з ЦК профспілки
працівників атомної енергетики та промисловості на  підставі
висновків експертів щодо неможливості виконання робіт іншими
методами організації праці, техніко-економічних обгрунтувань з
урахуванням  ефективності  його  застосування  і  можливостей
комплектування  вахтового  персоналу.  При   обгрунтуванні
визначаються: чисельність вахтового персоналу, умови проживання,
тривалість вахти, засоби та час доставки персоналу до місця роботи
і  назад до місця постійного проживання, додаткові видатки,
пов'язані  із  застосуванням  вахтового  методу,  порядок
соціально-побутового  та  медичного  забезпечення  вахтового
персоналу.
   Експертами щодо визначення доцільності застосування вахтового
методу виступають спеціалісти МНС. У разі потреби експертами
можуть  залучатися  спеціалісти  інших  міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, наукових закладів тощо.
Склад експертної комісії визначається розпорядженням МНС України.
   1.3. Місця роботи, на яких застосовується вахтовий метод,
визначаються наказом міністра. Такими місцями роботи можуть бути
радіоактивно  небезпечні  території  (зона  відчуження,  зона
безумовного (обов'язкового) відселення), об'єкти, території, де
виникли техногенні або природні  надзвичайні  ситуації,  для
ліквідації наслідків яких потрібен тривалий час.
   1.4. На роботу вахтовим методом можуть переводитись  як
підприємства в цілому, так і їх окремі підрозділи (цехи, дільниці,
відділення тощо) або створюватися комплексні бригади для виконання
визначеного обсягу робіт. Вахтовий персонал комплектується з
працівників, які перебувають у штаті підприємства, яке здійснює
роботи вахтовим методом.
   1.5. До робіт, що виконуються вахтовим методом, забороняється
залучати осіб молодше 18 років, вагітних жінок і жінок, які мають
дітей віком до 3 років, а також осіб, які мають  медичні
протипоказання для виконання цих робіт.
   1.6. Конкретні  умови  застосування  вахтового  методу
встановлюються підприємствами в колективних договорах. Власник або
уповноважений ним орган не можуть установлювати умови застосування
вахтового методу, які суперечать цьому Положенню.
   1.7. Фінансування витрат, пов'язаних з вахтовим  методом
організації робіт на підприємствах зони відчуження, системи МНС
України, здійснюється за рахунок Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту громадян в межах затвердженої річної Комплексної програми
робіт.
   1.8. Питання, пов'язані із застосуванням вахтового методу
організації  робіт, не визначені цим Положенням, вирішуються
відповідно до чинного законодавства.
 
           2. Організація роботи
 
   2.1. Організація роботи вахтовим методом повинна забезпечити
ритмічність, безперервність, комплексність виконання робіт на
об'єктах,    дотримання    санітарно-гігієнічних    та
протиепідеміологічних норм і правил, а також нормативно-правових
актів про охорону праці, радіаційну і протипожежну безпеку,
збереження матеріальних цінностей та виконання робіт у максимально
стислі строки.
   2.2. Комплектування  вахтового  персоналу здійснюється за
згодою працівників.  До  виконання  робіт  вахтовим  методом
залучається  персонал,  який, як правило, проживає в місцях
розташування підприємств або поблизу пунктів збору вахтового
персоналу.
   Пунктом збору вахтового  персоналу  є  місце,  з  якого
здійснюється доставка персоналу до об'єктів проведення робіт
вахтовим методом. Пункти збору  визначаються  власником  або
уповноваженим  ним  органом, які здійснюють проведення робіт
вахтовим  методом,  виходячи  з  можливостей  транспортного
забезпечення.
   2.3. Направлення працівників на вахту  не  є  службовим
відрядженням.
   2.4. Часом вахти вважаються періоди виконання  робіт  і
міжзмінного  відпочинку  у  вахтових  містечках,  на об'єкті
(дільниці).
   2.5. Доставка працівників на вахту здійснюється організовано
від пункту розташування підприємства або від пункту збору до місця
роботи і назад економічно доцільними видами транспорту. Власник
або уповноважений ним орган, що виконують роботи вахтовим методом,
для  доставки працівників можуть використовувати належний їм
транспорт. Відповідальність за доставку працівників до місця
роботи і назад покладається на власника або уповноважений ним
орган, який здійснює роботу вахтовим методом.
   Власник або  уповноважений  ним  орган  оплачує  проїзд
працівників від збірного пункту до місця роботи на вахті і назад.
 
    3. Режим праці та відпочинку, облік робочого часу
 
   3.1. При вахтовому методі організації роботи відповідно до
ст. 61 КЗпП України ( 322-08 ) запроваджується підсумковий облік
робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий
період (місяць, рік) не перевищувала нормального числа робочих
годин, установлених чинним законодавством.
   Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від
місця розташування підприємства або від пункту збору до місця
роботи і назад та час відпочинку, який припадає на цей календарний
відрізок часу.
   Нормальна кількість годин, яку працівник повинен відпрацювати
в обліковому періоді, визначається  виходячи з  п'ятиденного
робочого тижня і тривалості робочої зміни 8 годин і 7-годинної
робочої зміни в передсвяткові дні (при 40-годинному робочому
тижні). При цьому на роботах з шкідливими умовами праці норма
робочого часу розраховується  виходячи з установленої чинним
законодавством скороченої тривалості робочого часу.
   3.2. При вахтовому методі організації роботи робочий час і
час  відпочинку  регламентуються графіками змінності, які за
погодженням  з  профспілковим  комітетом  (або  кількома)
затверджуються власником або уповноваженим ним органом на весь
обліковий період і доводяться до відома працівників не пізніше ніж
за місяць до введення їх у дію. У графіках передбачається час
початку та закінчення щоденної роботи (зміни), час перерви для
відпочинку  та  харчування,  час для щоденного (міжзмінного)
відпочинку, а також дні, потрібні для доставки працівників на
вахту і назад.
   3.3. Тривалість робочого дня при вахтовому режимі роботи не
повинна перевищувати 10 годин.
   Робота понад  тривалість  зміни,  визначеної  графіком,
допускається у випадках, передбачених ст. 62 КЗпП України, та в
разі неприбуття чергової зміни вахтового персоналу протягом трьох
днів вважається надурочною та оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП
України.
   3.4. Тривалість вахти не може перевищувати одного місяця. У
виняткових випадках на окремих об'єктах або при виконанні окремих
робіт з дозволу Міністерства та відповідної профспілки тривалість
вахти може бути збільшена до двох місяців.
   3.5. Час перебування у дорозі від місця збору до місця роботи
і назад у норму робочого часу не зараховується.
   3.6. Працівникам, які звільнилися до закінчення облікового
періоду, дату звільнення на їх бажання вказують з урахуванням
відповідної кількості днів міжвахтового відпочинку.
   При неповному часі роботи в обліковому періоді або на вахті
(відпустка, дні непрацездатності тощо) з установлених норм годин
роботи відраховують робочі години за календарем, які припадають на
дні відсутності на роботі.
   3.7. Власнику або уповноваженому ним органу за згодою з
профспілковими  комітетами  надається право встановлювати для
майстрів, начальників ділянок і змін, а також  для  іншого
персоналу, який безпосередньо здійснює керівництво на об'єкті
(ділянці), режим праці та відпочинку, встановлений для основного
персоналу працівників.
   3.8. Режим праці  та  відпочинку  працівників,  зайнятих
обслуговуванням  мешканців  вахтових  селищ, установлюється з
урахуванням специфіки виробництва.
   3.9. Облік  використання  робочого  часу працівників при
вахтовому методі організації робіт ведеться на основі табеля
використаного робочого часу.
   Табель обліку робочого часу працівників веде працівник, який
керує цією ділянкою роботи, і за його підписом щомісяця подається
до бухгалтерії підприємства.
   3.10. При  вахтовому  методі  на  підприємстві  ведеться
спеціальний облік робочого часу і часу  відпочинку  кожного
працівника щомісяця та наростаючим підсумком за весь обліковий
період.
   3.11. Щорічні основна та додаткова відпустки працівникам, які
зайняті на роботах вахтовим методом, надаються відповідно до
чинного законодавства.
   Якщо закінчення щорічної відпустки працівника припадає на дні
міжвахтового  відпочинку  колективу, в якому він працює, то
працівникові до початку вахти дається інша робота на підприємстві
з відповідною оплатою або працівник переводиться в іншу зміну
вахти. За згодою сторін може бути вирішене питання про надання
цьому працівникові відпустки без збереження заробітної плати
згідно з колективним договором.
 
    4. Оплата праці, днів тимчасової непрацездатності
             та компенсації
 
   4.1. Оплата  праці  працівників  при  вахтовому  методі
організації праці здійснюється:
   робітників-відрядників -  за  обсяги  виконаних робіт за
затвердженими комплексними  та  іншими  діючими  нормами  та
розцінками;
   робітників-погодинників - за фактично відпрацьований час у
годинах з розрахунку встановлених тарифних ставок та присвоєних
розрядів;
   робітників на окладах - за фактично відпрацьований час у
годинах з розрахунку встановлених місячних окладів;
   керівників, спеціалістів  та  службовців  -  за фактично
відпрацьований час (у годинах)  із  розрахунку  встановлених
посадових окладів.
   4.2. Преміювання працівників здійснюється  відповідно  до
діючого на підприємстві положення про преміювання.
   4.3. Оплата праці  за  роботу  в  надурочний  час  при
підсумованому обліку робочого часу провадиться згідно з чинним
законодавством.
   4.4. Особам, які працюють за вахтовим методом, за кожний день
перебування на вахті виплачується надбавка за вахтовий метод
роботи в розмірі, передбаченому колективним договором. Граничний
розмір надбавки за день не може перевищувати розміру добових, що
виплачуються  працівникам при службових відрядженнях у межах
України.
   4.5. У разі неприбуття чергової зміни вахтового персоналу чи
інших виняткових випадках, передбачених у ст. 62 КЗпП України
( 322-08 ), власник або уповноважений ним орган, які здійснюють
роботи вахтовим методом, за згодою профспілкового комітету і
працівника можуть продовжити вахту, але не більше ніж на три дні.
У  цьому  разі  час продовження тривалості вахти вважається
надурочним з обмеженнями, визначеними ст. 65 КЗпП України, і
оплачується у подвійному розмірі згідно зі ст. 106 КЗпП України.
   4.6. Обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її
збереження здійснюється згідно з чинним законодавством.
   Надбавка за вахтовий метод роботи при підрахунку середнього
заробітку не враховується.
   4.7. Забезпечення  працівників  підприємств,  у  яких
застосовується вахтовий метод, допомогою з державного соціального
страхування здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   У разі захворювання працівників,  які  виконують  роботи
вахтовим методом, у період наданого їм відпочинку допомога за дні
непрацездатності, які  збігаються  з  днями  відпочинку,  не
виплачується. Якщо тимчасова непрацездатність продовжується і
після закінчення строку відпочинку, то допомога видається з дня, з
якого працівник повинен стати до роботи. При цьому допомога
видається за робочі години, пропущені внаслідок непрацездатності,
за графіком, складеним у межах установленої чинним законодавством
норми робочого часу.
 
        5. Соціально-побутове забезпечення
 
   5.1. Вахтовий персонал у період перебування на вахті проживає
у спеціально створених вахтових селищах або спеціально обладнаних
приміщеннях  з  дотриманням  вимог  чинних  будівельних  і
санітарно-гігієнічних норм і правил їх проектування, розташування
та обладнання.
   Особи, які  працюють за вахтовим методом, забезпечуються
транспортним,  соціально-побутовим  обслуговуванням,  а  також
щоденним гарячим харчуванням.
   Працівникам підприємств, які виконують роботи за вахтовим
методом, видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту згідно з чинними Типовими нормами, а
працюючі в зоні відчуження додатково забезпечується безкоштовним
триразовим лікувально-профілактичним харчуванням, іншими пільгами
і компенсаціями, встановленими чинним законодавством.
   5.2. Власник  або  уповноважений  ним  орган  несуть
відповідальність   і   забезпечують   виконання   вимог
санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм  і  правил  на
території  вахтових  селищ та сприяють здійсненню державного
санітарно-епідеміологічного нагляду за цими об'єктами.
 
         6. Організація медичної допомоги
 
   6.1. Власник або уповноважений ним орган, які виконують
роботи вахтовим методом, вирішують з органами охорони здоров'я за
місцем розташування підприємства чи проведення робіт вахтовим
методом   питання   про   закріплення   працівників   до
лікувально-профілактичного закладу для їх медичного забезпечення і
проведення  медичних  обстежень,  забезпечують  і  несуть
відповідальність за своєчасне і організоване прибуття працівників
на  огляди  і  обстеження відповідно до встановлених чинним
законодавством порядку і правил проведення обов'язкових попередніх
і періодичних медичних обстежень працівників. Результати медичних
обстежень, а також дані про проведені щеплення вносяться в
санітарні книжки працівників.
   6.2. Власник або уповноважений ним орган, на балансі якого
знаходяться вахтові селища, організовують спільно із закладами
охорони здоров'я медичну допомогу їх колективам, комплектування
медичним  персоналом, медикаментами і медичним обладнанням і
забезпечують евакуацію хворих. Доставка виїзних медичних бригад на
об'єкти (дільниці) здійснюється підприємствами.
   6.3. При зарахуванні на роботу попередні медичні огляди осіб,
які направлені на роботу вахтовим методом, можуть бути проведені в
лікувально-профілактичних закладах  за  місцем  проживання  з
обов'язковою видачею висновку на руки обстеженому.
   6.4. Перед направленням на об'єкт працівники повинні бути
оглянуті терапевтом цехової дільниці.
   6.5. Власник або уповноважений ним орган вирішують питання
щодо   забезпечення   дотримання  санітарно-гігієнічних  і
протиепідемічних норм і правил на території вахтових селищ або
спеціально  обладнаних  приміщеннях спільно з територіальними
санітарно-епідеміологічними станціями.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner