Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 924 від 25.12.2008

Про затвердження та надання чинності СОУ-Н МПП 53.040.10-107:2008 - СОУ-Н МПП 53.040.10-110:2008


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 908/68 від 19.05.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 червня 1999 р.
                   за N 414/3707
 
 
    Про управління державним майном, яке не увійшло до
    статутних фондів господарських товариств у процесі
      приватизації, але перебуває на їх балансі
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                     державного майна
      N 1968/130 ( z0729-99 ) від 18.10.99
      N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000
      N 787/151 ( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
 
 
 
   Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) і "Про Державну  програму  приватизації"
( 1723-14 ) Н А К А З У Є М О: ( Преамбула в редакції Наказу Фонду
державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000 )
 
   1. Затвердити Положення про управління державним майном, яке
не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі (далі - Положення)
(додається).
   2. Встановити, що норми цього Положення застосовуються також
при здійсненні управління державним майном, яке не увійшло до
статутних фондів колективних сільськогосподарських підприємств
(КСП).
   3. Установити, що  забезпечення реалізації Положення про
управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації, відповідно до
пункту 149 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки,
затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації"
( 1723-14 ), здійснює Фонд державного майна України. ( Пункт 3 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від
12.12.2000 )
   4.  Господарські  товариства, на балансі яких перебуває
державне майно, яке не увійшло до статутних фондів у процесі
приватизації, несуть відповідальність за збереження такого майна
відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ). ( Пункт 4 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 787/151 ( z0634-04 ) від
20.04.2004 )
   5. Регіональним відділенням Фонду державного майна України
забезпечити звітність щодо реалізації Положення про управління
державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, за
формою, потрібною для включення до інформаційно-пошукової системи
"Етап" згідно з наказом Фонду від 15.01.99 N 82 ( v0082224-99 ).
   6. Департаменту управління державним майном разом з Юридичним
управлінням Фонду державного майна України в п'ятиденний термін з
дня  підписання  цього  наказу подати Положення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та в десятиденний
термін з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України
забезпечити його опублікування.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Глушка С.М. та заступника
Міністра економіки України Романюка С.А.
 
 Голова Фонду державного
 майна України                      О.Бондар
 
 Міністр економіки України                В.Роговий
 
                      Затверджено
                 Наказ Фонду  державного  майна
                 України та Міністерства економіки
                 України 19.05.99 N 908/68
 
              Положення
    про управління державним майном, яке не увійшло до
    статутних фондів господарських товариств у процесі
      приватизації, але перебуває на їх балансі
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про управління державним майном, яке  не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі (далі - Положення) і є
державною власністю, розроблене відповідно до Законів України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та "Про Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ). ( Пункт 1.1 в редакції Наказу
Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000 )
   1.2. Норми цього положення застосовуються при управлінні тим
державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації.
   1.3. Управління державним майном, яке не увійшло до статутних
фондів  господарських  товариств у процесі приватизації, але
перебуває на їх балансі, полягає у виборі та  забезпеченні
уповноваженим органом (державні органи приватизації) способу та
умов подальшого використання майна у межах чинного законодавства
відповідно до таких принципів:
   забезпечення ефективності  використання  та  збереження
державного майна, здійснення заходів контролю;
   сприяння підвищенню ефективності  діяльності  підприємств,
зокрема - покращення фінансового стану господарських товариств, на
балансі яких перебуває державне майно, яке не увійшло до статутних
фондів;
   наявність альтернативних (залежно від груп майна у межах
чинного законодавства) способів забезпечення управління державним
майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств
у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі;
   пріоритетність вибору способів управління державним майном,
яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у
процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, дотримання
якого забезпечує надходження коштів до Державного бюджету України.
 
   1.4. Способи управління державним майном, яке не увійшло до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі, є такими:
   - здійснення приватизації відповідно до Законів України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
"Про  Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) та інших
нормативно-правових актів. ( Абзац другий пункту 1.4 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від
12.12.2000 )
   - передача майна в оренду відповідно до Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 );
   - передача  майна  у  комунальну  власність  у порядку,
передбаченому Законом України "Про передачу  об'єктів  права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР );
   - передача майна в управління центральних та місцевих органів
виконавчої влади у порядку, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п );
   -  передача  майна  господарським товариствам на умовах
відповідного договору безоплатного зберігання (далі - договору
зберігання) відповідно до вимог законодавства; ( Абзац шостий
пункту 1.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 787/151
( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
 
   ( Абзац сьомий пункту 1.4 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 787/151 ( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
 
   1.4.1. При  визначенні  способу  управління  попередньо
аналізуються висновки інвентаризаційних комісій про результати
інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних
фондів господарських товариств, але перебуває на їх балансі.
Пріоритетним при обранні способу управління державним майном є
спосіб його приватизації. Якщо відповідне державне майно не
підлягає приватизації, то застосовуються наступні за черговістю
способи управління, викладені у п.1.4.
   1.4.2. При потребі обрання іншого з перерахованих способів
управління державним майном та за умови відповідності обраного в
даному разі способу чинному  законодавству  державні  органи
приватизації створюють Комісію, залучаючи фахівців відповідного
органу приватизації, відповідного галузевого міністерства (іншого
центрального  органу  виконавчої  влади),  органу  місцевого
самоврядування (місцевої державної адміністрації) та представників
господарських  товариств  тощо. На підставі висновку Комісії
видається наказ державного органу приватизації, яким визначається
спосіб управління майном.
   1.4.3. Для зняття з балансу господарських товариств майна,
яке є державною власністю та не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на
їх  балансі,  відповідним  органом  приватизації  залучається
уповноважений представник господарського товариства.
 
   2. Порядок управління державним майном
 
   2.1. Приватизація державного майна, яке не  увійшло  до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі
   2.1.1. Приватизація державного майна, яке не увійшло до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі, здійснюється відповідно до Законів
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ), Закону України "Про Державну програму приватизації"
(  1723-14  ),  інших  нормативно-правових  актів  з питань
приватизації. ( Пункт 2.1.1  із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від
12.12.2000 )
 
   ( Пункт 2.1.2 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000 )
 
   2.1.2. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва, які
не ввійшли до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, здійснюється відповідно до Закону України "Про
особливості приватизації  об'єктів  незавершеного  будівництва"
( 1953-14 ). ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1968/130 ( z0729-99 ) від 18.10.99; в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від
12.12.2000 )
 
   2.2. Передача в оренду державного майна, яке не увійшло до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі
   2.2.1. Передача в оренду державного майна, яке не увійшло до
статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації,
але перебуває на їх балансі, застосовується у першу чергу щодо
майна, яке не підлягає приватизації, але може передаватися в
оренду.
   2.2.2. Відповідно до статті 5 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" єдиними орендодавцями державного
майна, яке перебуває на балансах господарських товариств, є Фонд
державного майна  України,  його  регіональні  відділення  і
представництва.
   2.2.3. Договір оренди державного майна, яке перебуває на
балансах господарських товариств, укладається органом приватизації
за місцем розташування об'єкта оренди, відповідно до вимог Закону
України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ).
 
   ( Пункт 2.2.4 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000 )
 
   2.2.4. Орендна плата за державне майно, що перебуває на
балансах господарських товариств, розраховується згідно з чинною
методикою розрахунку  плати  за  оренду  державного  майна
( 786-95-п ), затвердженою Кабінетом Міністрів України.
   2.2.5. Додатково до договору оренди, який укладається з
органом  приватизації,  укладається договір між орендарем та
балансоутримувачем про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних
послуг орендарю. ( Пункт 2.2.5 в редакції Наказу Фонду державного
майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від 12.12.2000 )   
 
   2.3. Передача у комунальну власність державного майна, яке не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі
   2.3.1. Передача у комунальну власність державного майна, яке
не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі, здійснюється у порядку,
визначеному Законом України "Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), постановами Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності", від 19.02.96
N 222 ( 222-96-п ) "Про поетапну передачу до комунальної власності
об'єктів соціальної інфраструктури,  які  належать  суб'єктам
підприємницької діяльності" та від 06.11.95 N 891 ( 891-95-п )
"Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну
власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у
повному господарському віданні або в оперативному управлінні
підприємств, установ та організацій".
 
   2.4. Передача в управління центральних та місцевих органів
виконавчої влади
   2.4.1. Передача майна в управління центральних та місцевих
органів виконавчої влади здійснюється, передусім, у випадках, за
яких майно не підлягає приватизації, не може бути передане в
оренду. Визначення конкретного органу управління здійснюється з
урахуванням  функціонального призначення майна та компетенції
відповідного органу, до сфери управління якого передається майно.
Згідно з ч.2 ст.33 Закону України "Про власність" ( 697-12 )
органи, уповноважені управляти державним майном, вирішують питання
створення  підприємств  і  визначення  цілей  їх діяльності,
реорганізації і ліквідації, здійснюють контроль за ефективністю
використання і збереження довіреного їм державного майна та інші
правові дії відповідно до законодавчих актів України.
   Передача майна  в  управління  перерахованих  органів
здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності".
   2.4.2. Майно, що є у складі державного матеріального резерву,
зокрема  -  мобілізаційний  резерв,  запаси  сировинних,
матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для забезпечення
стратегічних потреб держави та  запаси  матеріально-технічних
ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій та інших заходів, що перебуває на
балансі господарських товариств, передається відповідно до Закону
України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) у сферу
управління центрального органу виконавчої влади, який здійснює
управління державним резервом.
 
   2.5. Передача майна господарським товариствам на умовах
договору  зберігання  здійснюється  відповідно  до  вимог
законодавства. ( Пункт 2.5 в редакції Наказу Фонду державного
майна N 787/151 ( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
 
   ( Пункт 2.6 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 787/151 ( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
 
   3. Відповідальність за збереження та ефективне використання
державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі.
 
   3.1.  Відповідальність  за  збереження  та  ефективне
використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів
господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на
їх балансі, визначається главою 29 розділу I Книги третьої
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) - щодо захисту  прав
власності, та главою 51 розділу I Книги п'ятої Цивільного кодексу
України - щодо правових наслідків порушення зобов'язань. ( Пункт
3.1  в  редакції  Наказу  Фонду державного майна N 787/151
( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
   3.2. Якщо майно перебуває у господарських товариствах на
умовах договору зберігання майна з державним органом приватизації,
відшкодування збитків господарськими товариствами визначається на
основі статей 950 та 951 Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
( Пункт 3.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 787/151
( z0634-04 ) від 20.04.2004 )
 
   4. Звітність з питань управління державним майном, яке не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але перебуває на їх балансі
 
   4.1. Фонд  майна АР Крим, регіональні відділення  Фонду
державного майна України звітують про стан управління державним
майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств
у процесі приватизації, у порядку, визначеному наказом Фонду
державного майна України від 09.06.99 N 1077 "Про забезпечення
збереження, контролю за використанням та реалізацією пропозицій
інвентаризаційних комісій стосовно державного майна, яке  не
увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі
приватизації, але залишилось у них на балансі. ( Пункт 4.1 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2602/286 ( z0298-01 ) від
12.12.2000 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner