Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 772 від 24.12.2008

Про розподіл та раціональне використання імунобіологічних препаратів в Україні, закуплених за державні кошти у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 812 від 03.05.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 травня 1999 р.
                   за N 318/3611
 
 
    Про затвердження Положення про проведення конкурсу з
    відбору зберігача Фондом державного майна України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
                Фонду державного майна
        N 1075 ( z0737-04 ) від 03.06.2004
        N 1365 ( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
 
 
   Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) і "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з відбору
зберігача Фондом державного майна України, що додається.
   2. Департаменту  розвитку  фондового  ринку  (А.Сачівко)
забезпечити подання Положення, зазначеного в п.1 цього наказу, на
державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
   3. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко) після
державної реєстрації вищезазначеного Положення в Міністерстві
юстиції України забезпечити його опублікування в установленому
порядку.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Голови Фонду                   А.Голубченко
 
                      Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 03.05.99 N 812
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 травня 1999 р.
                   за N 318/3611
 
      Положення про проведення конкурсу з відбору
      зберігача Фондом державного майна України
 
   Положення про проведення конкурсу з відбору зберігача Фондом
державного  майна  України  (далі - Положення) розроблено з
урахуванням вимог Законів України "Про Національну депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" (  710/97-ВР ), "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ) та інших чинних законодавчих та нормативних актів.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок відбору зберігача для
надання послуг Фонду державного майна України та його регіональним
відділенням щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх
випуску, відкриття та ведення рахунків  у  цінних  паперах,
обслуговування операцій на цих рахунках.
 
   ( Пункт 1.2 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 1365 ( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
   1.2.  Конкурсний  відбір  зберігача  проводиться  Фондом
державного майна України як для центрального апарату, так і для
його регіональних відділень та Фонду майна Автономної Республіки
Крим. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
         2. Основні вимоги до претендента
 
   2.1. Для участі в конкурсі з відбору зберігача для здійснення
ним депозитарної діяльності претендент повинен мати:
   ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів,
видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
   депозитарний договір,  укладений  між  зберігачем  та
депозитарієм.
   2.2. Претендент  повинен  бути  суб'єктом  господарювання
державного сектору економіки.
   2.3. Оплата послуг зберігачів здійснюється на договірних
умовах.
( Розділ 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
           3. Оголошення конкурсу
 
   3.1. Рішення про проведення конкурсу приймається Фондом
державного майна України. Для організації і проведення конкурсу
наказом Фонду державного майна України утворюється комісія в
кількості 5-7 чоловік. ( Пункт 3.1 в редакції Наказів Фонду
державного майна N 1075 ( z0737-04 ) від 03.06.2004, N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
   ( Пункт 3.2 вилучено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 1365 ( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
   3.2. До компетенції конкурсної комісії належить:
   контроль  за  своєчасною  публікацією  повідомлення  про
проведення конкурсу; ( Абзац другий пункту 3.2 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   затвердження умов проведення конкурсу;
   одержання матеріалів  згідно  з  умовами  конкурсу  від
претендентів;
   проведення конкурсу;
   визначення переможців конкурсу;
   визначення терміну проведення конкурсу. ( Пункт 3.2 доповнено
абзацом  згідно  з  Наказом  Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   3.3. Конкурсна комісія здійснює підготовку і  проведення
конкурсу,  відповідає на всі запитання щодо умов проведення
конкурсу.
   3.4. Повідомлення про проведення конкурсу друкується в газеті
"Відомості приватизації" не пізніше ніж за 14 днів до оголошення
дати проведення конкурсу. ( Пункт 3.4 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1365 ( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   3.5. Повідомлення повинно включати:
   дату, час і місце проведення конкурсу;
   умови проведення конкурсу;
   порядок подання і кінцевий термін приймання документів та їх
перелік;
   обов'язкові вимоги до претендента;
   місцезнаходження органу приватизації, за яким приймаються
документи, телефон для довідок.
( Пункт 3.5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
 
           4. Проведення конкурсу
 
   4.1. Засідання комісії є правочинним у разі присутності 2/3
її кількісного складу.
   4.2. Конкурсна заява складається за довільною формою і
подається претендентами до органу приватизації в письмовій формі з
моменту оголошення конкурсу протягом усього терміну приймання
документів.
   4.3. Для участі в конкурсі претендент подає до конкурсної
комісії такі документи:
   нотаріально засвідчені копії установчих документів;
   нотаріально засвідчену  копію  депозитарного  договору,
укладеного між зберігачем та депозитарієм;
   нотаріально засвідчену  копію  ліцензії  на  здійснення
професійної  діяльності  на  ринку  цінних  паперів, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
   довідку про наявність філій;
   тарифи обслуговування клієнтів (окремо для  фізичних  та
юридичних осіб);
   довідку про кількість відкритих рахунків у цінних паперах та
кількість випусків цінних паперів, за якими зберігач має рахунок у
депозитарії або виконує функції номінального утримувача в реєстрі
власників іменних цінних паперів.
   Довідки надаються в довільній формі і повинні бути підписані
уповноваженою особою зберігача та завірені печаткою юридичної
особи.
   Довідки повинні містити повну та достовірну інформацію.
   За повноту та достовірність наданої інформації відповідає
претендент.
( Пункт 4.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   4.4.  Конкурсна  документація  реєструється за датою її
надходження у присутності претендента.
   Заява та конкурсна документація залишаються без розгляду,
якщо:
   заява надійшла після встановленого кінцевого терміну подання
документів;
   надано неповний комплект документів;
   документи не відповідають вимогам пункту 4.3 Положення.
( Пункт 4.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   4.5. Претендент має право відкликати свою заяву до кінцевого
терміну приймання заяв.
   4.6. Конкурсна  комісія  розглядає  і  обговорює  подані
пропозиції. Переможець визначається більшістю голосів присутніх
членів комісії. При рівній кількості голосів голос Голови комісії
є вирішальним.
   Конкурсна комісія може визначити декілька переможців.
   4.7. Рішення комісії оформляється протоколом за підписом усіх
членів комісії, присутніх на засіданні.
   4.8.  Оформлений  протокол  затверджується Головою Фонду
державного майна України. ( Пункт 4.8 в редакції Наказів Фонду
державного майна N 1075 ( z0737-04 ) від 03.06.2004, N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   4.9. Затверджений протокол  є  підставою  для  укладення
договору(-ів) про відкриття рахунка у цінних паперах між органом
приватизації та обраним(-и) ним зберігачем(-ами).
   Відсутність цінних паперів органу приватизації на рахунку в
зберігача є підставою для розірвання з ним зазначеного договору.
( Пункт 4.9 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1365 ( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   4.10. Фонд державного майна України, після затвердження
протоколу, у двотижневий термін публікує результати конкурсу у
газеті  "Відомості  приватизації". ( Пункт 4.10 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1365
( z0866-05 ) від 25.05.2005 )
   4.11. За рішенням Фонду державного майна України конкурсна
комісія має право змінити дату конкурсу.
   4.12. Використання відомостей стосовно конкретних пропозицій,
процедури і критеріїв відбору переможця здійснюється з дотриманням
вимог законодавства про конфіденційну інформацію.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner