Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1545 від 24.12.2008

Щодо призупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 784 від 28.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 травня 1999 р.
 vd990428 vn784            за N 310/3603
 
 
   Про затвердження Положення про порядок взаємодії органу
   приватизації з депозитарними установами при випуску
   цінних паперів у бездокументарній формі в процесі
         приватизації та корпоратизації
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                     державного майна
      N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001 
      N 1827 ( z1327-04 ) від 03.09.2004 )
 
 
   Відповідно до Законів України "Про Національну депозитарну
систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про  приватизацію  державного  майна"
( 2163-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), з метою
забезпечення  механізму  взаємодії  органу  приватизації  з
депозитарними  установами  при  випуску  цінних  паперів  у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення  про  порядок  взаємодії  органу
приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів
у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
(додається).
   2. Департаменту  розвитку  фондового  ринку  (А.Сачівко)
забезпечити подання Положення, зазначеного в п.1 цього наказу, на
державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
   3. Департаменту розвитку фондового ринку (А.Сачівко) після
державної реєстрації вищезазначеного Положення в Міністерстві
юстиції України забезпечити його опублікування в установленому
порядку.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
 
 В.о.Голови Фонду                   А.Голубченко
 
                       Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 28.04.99 N 784
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 травня 1999 р.
                   за N 310/3603
 
              Положення
  про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними
  установами при випуску цінних паперів у бездокументарній
     формі в процесі приватизації та корпоратизації
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок взаємодії органу приватизації з
депозитарними  установами  при  випуску  цінних  паперів  у
бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації
(далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів  в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про приватизацію
державного  майна" ( 2163-12 ),  "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) та інших чинних законодавчих та нормативних актів.
   1.2. У процесі приватизації та корпоратизації при створенні
відкритого акціонерного товариства на стадії прийняття рішення про
випуск акцій форму випуску визначає Фонд державного майна України
або його регіональне відділення (далі - орган приватизації).
( Пункт 1.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1827
( z1327-04 ) від 03.09.2004 )
   1.3. Положення  встановлює  порядок  взаємодії  органу
приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів
у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації.
   1.4. Договір про відкриття рахунка у цінних паперах зі
зберігачем укладає орган приватизації, що здійснює повноваження
власника державного майна в процесі приватизації. Рахунок у цінних
паперах відкривається органу приватизації.
   1.5. Договір про відкриття рахунка у цінних паперах зі
зберігачем підписується керівником органу приватизації, а в разі
його  відсутності  -  виконуючим  обов'язки керівника органу
приватизації.
 
      2. Процедура взаємодії органу приватизації з
           депозитарною установою
 
   2.1. Емітент  укладає  з  депозитарієм  договір  про
обслуговування емісії цінних паперів. Керуючим рахунка у цінних
паперах, відкритого депозитарієм емітенту, є орган приватизації.
   2.2. Емітент зобов'язаний  у  п'ятиденний  термін  після
депонування глобального сертифіката випуску цінних паперів у
депозитарії подати органу приватизації  копії  договору  про
обслуговування емісії цінних паперів, акта приймання-передавання
глобального сертифіката до вищезазначеного договору та інформацію
про депозитарій, яка повинна містити такі дані:
   повну назву депозитарію;
   код за ЄДРПОУ;
   місцезнаходження;
   N телефонів, факсу.
   2.3. Орган приватизації подає зберігачу для відкриття рахунка
у цінних паперах такі документи:
   анкету рахунка у цінних паперах (додаток 1);
   довіреність розпорядника рахунка у цінних паперах, видану та
підписану керівником органу приватизації і засвідчену печаткою
цього органу, якщо розпорядником рахунка у цінних паперах не є
керівник органу приватизації;
   картку зі  зразками  підписів осіб, уповноважених давати
розпорядження зберігачу, з відбитком печатки органу приватизації,
затверджену  керівником  органу приватизації, а в разі його
відсутності - виконуючим обов'язки керівника органу приватизації,
та головним бухгалтером (додаток 2).
   2.4. Орган приватизації, як керуючий рахунка  у  цінних
паперах,  відкритого  депозитарієм  емітенту,  надає письмове
розпорядження депозитарію (додаток 3), яким зобов'язує  його
забезпечити переказ цінних паперів з рахунка у цінних паперах
емітента на рахунок у цінних паперах зберігача, з яким орган
приватизації уклав договір про відкриття рахунка у цінних паперах.
   2.5. Депозитарій після отримання від органу приватизації
письмового розпорядження про переказ цінних паперів на рахунок у
цінних паперах зберігача зобов'язаний у триденний термін здійснити
операцію переказу цінних паперів на вказаний рахунок у цінних
паперах цього зберігача.
   2.6. Орган  приватизації  надає  зберігачу  розпорядження
(додаток 3) про виконання облікової операції, а саме:  про
зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах органу
приватизації у зберігача.
   2.7. Після отримання зберігачем від депозитарія виписки з
рахунка у цінних паперах зберігач протягом одного робочого дня
зараховує цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий
органу приватизації.
   2.8. Орган приватизації надає зберігачу розпорядження про
виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до
зміни власника (додаток 3), разом з переліками осіб, що придбали
акції. У разі якщо новий власник - одна особа, відомості про неї
надаються у розділі розпорядження "Відомості про контрагента", а
переліки не надаються. ( Пункт 2.8 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 1827 ( z1327-04 ) від 03.09.2004 )
   2.9. Орган приватизації в розпорядженні (додаток 3) про
виконання облікової операції з цінними паперами, яка призводить до
зміни власника, якщо є обмеження на відчуження цінних паперів,
вказує ці обмеження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.9 згідно з
Наказом Фонду  державного  майна  N 1441 ( z1006-01 )  від
08.08.2001 )
   2.10. Орган приватизації одночасно з наданням  зберігачу
розпорядження (додаток 3) про виконання облікової операції, яка
призводить до зміни власника, в якому зазначені обтяження на
відчуження  цінних  паперів,  надає  депозитарію копію цього
розпорядження  разом з письмовим повідомленням про зазначені
обтяження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.10 згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001 )
   2.11. Депозитарій після отримання від органу приватизації
документів, зазначених у пункті 2.10 цього Положення, повинен
забезпечити відокремлений облік цінних паперів, щодо яких є
обтяження на відчуження. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 )
   2.12. Переоформлення прав власності внаслідок  подальшого
відчуження цінних паперів, щодо яких є обмеження на відчуження,
можливе лише за наявності згоди органу приватизації за підписом
керівника органу приватизації або його заступника,  яка надається
власнику цінних паперів. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.12 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 )
   2.13. Зберігачу, у якого власник депонує цінні папери, щодо
яких є обтяження на відчуження, забороняється проводити облікові
операції з цінними паперами без надання згоди органу приватизації
власником цінних паперів. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.13 згідно
з Наказом Фонду державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від
08.08.2001 )
   2.14. У разі зняття обмежень на відчуження цінних паперів
орган приватизації надає депозитарію згоду на зняття цих обмежень
за підписом керівника органу приватизації або його заступника.
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.14 згідно з  Наказом  Фонду
державного майна N 1441 ( z1006-01 ) від 08.08.2001 )
   2.15. Якщо цінні папери, які продані в процесі приватизації,
ще не переведені на рахунок у цінних паперах нового власника, то
такі  цінні  папери  вважаються обтяженими зобов'язаннями та
блокуються на рахунку у цінних паперах органу приватизації у
зберігача.
   2.16. Зберігач повинен подавати органу приватизації виписку з
рахунка у цінних паперах за винятком цінних паперів, які продані.
   2.17. Переоформлення прав власності за результатами продажу
органом приватизації цінних паперів проводиться відповідно до
чинного законодавства.
 
                      Додаток 1
                до Положення про порядок взаємодії
                органу приватизації з депозитарними
                установами  при  випуску  цінних
                паперів у бездокументарній формі в
                процесі    приватизації    та
                корпоратизації
 
   Вих. N ____ від ____/___     Зберігач _________________
_________________________
Вх. N _________ від _____/____   N дозволу _____________________
 
         Анкета рахунка у цінних паперах
 
 N рахунка _________________  Дата відкриття рахунка ____________
 
 Повна назва власника рахунка   _______________________________
 Скорочена назва власника рахунка _______________________________
 Код за ЄДРПОУ           _______________________________
 N державної реєстрації      __________________  Дата _____
 Орган, що здійснив реєстрацію   _______________________________
 Місцезнаходження  ______________________________________________
 Телефон      ______________________________________________
 Факс        ______________________________________________
 
 Повна назва керуючого рахунка    _____________________________
 Скорочена назва керуючого рахунка  _____________________________
 Код за ЄДРПОУ            _____________________________
 N державної реєстрації       ___________________ Дата ____
 Орган, що здійснив реєстрацію    _____________________________
 Місцезнаходження  ______________________________________________
 Телефон      ______________________________________________
 Факс        ______________________________________________
 
 Форма(-и) отримання виписки з рахунка в цінних паперах (потрібне
 підкреслити)
 SWIFT _____________________      Факс ____________________
 Лист  Рекомендований лист  Кур'єр     Отримання в зберігача
 
 Розпорядники рахунка у цінних паперах:
 Керівник органу приватизації
   прізвище та ім'я ____________________________________________
   посада      ____________________________________________
   підпис      ____________________________________________
 
 1. Прізвище та ім'я ____________________________________________
   посада      ____________________________________________
   підпис      ____________________________________________
   на підставі   ____________________________________________
 2. Прізвище та ім'я ____________________________________________
   посада      ____________________________________________
   підпис      ____________________________________________
   на підставі   ____________________________________________
 
 Особа, яка засвідчує дані анкети ________________________________
                      (підпис)
              _______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові; посада)
 
  М.П.
 
            Відмітки Зберігача
 
 Дата подання __________  Зареєстровано за N __________________
 
 Відповідальний працівник зберігача _____________________________
                   _____________________________
                        (підпис)
 
                      Додаток 2
                до Положення про порядок взаємодії
                органу приватизації з депозитарними
                установами  при  випуску  цінних
                паперів у бездокументарній формі в
                процесі    приватизації    та
                корпоратизації
 
               Картка
      зі зразками підписів та відбитком печатки
 
                        Відмітка зберігача
                ----------------
 Власник рахунка ____________ |Код за ЄДРПОУ |Дозвіл на прийняття
 (повна назва)         |--------------| зразків підписів
 ____________________________ |       |
                ---------------- ____________
                          (підпис)
 
 Місцезнаходження ________________      "___" _______ 199_ р.
 ________________ N тел. _________
 
 Назва зберігача        ----------------
 ______________________________|Код за ЄДРПОУ |
 ______________________________|--------------|
                |       |
                ----------------
 Місцезнаходження зберігача
 ______________________________________
 ______________________________________
 Орган приватизації повідомляє зразки
 підписів осіб, які уповноважені
 підписувати розпорядження щодо цінних
 паперів, та печатки
 
------------------------------------------------------------------
|    Посада    | Прізвище, ім'я та по | Зразок підпису |
|           |   батькові    |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|----------------------+----------------------+------------------|
|Керівник органу    |           |         |
|приватизації     |----------------------+------------------|
|----------------------+----------------------+------------------|
|Заступник керівника  |           |         |
|органу приватизації  |----------------------+------------------|
|----------------------+----------------------+------------------|
|Заступник керівника  |           |         |
|органу приватизації  |----------------------+------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Розпорядження щодо цінних
 паперів просимо вважати дійсним
 у разі наявності на ньому
 підпису однієї з осіб,
 уповноважених давати
 розпорядження зберігачу
 
 Місце для печатки органу
 приватизації, що
 засвідчила повноваження та 
 та підписи             "____" ______________ 199_р.
 
 Керівник органу приватизації (у разі відсутності - виконуючий
 обов'язки керівника) ____________________________________________
 
 
 Головний бухгалтер _____________
 
      Реквізити рахунка (заповнюється зберігачем):
 
 _____________________________________  N ___________
    (найменування власника)
 
                      Додаток 3
                до Положення про порядок взаємодії
                органу приватизації з депозитарними
                установами  при  випуску  цінних
                паперів у бездокументарній формі в
                процесі    приватизації    та
                корпоратизації
 
 Вих. N ________ від ___/_________/________
 Вх. N _________ від ___/_________/________
 
 Депозитарна установа ____________________________________________
 Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності ________
 за N ________________ від _________________, виданий ____________
 _________________________________________________________________
 
             Розпорядження
         про виконання облікової операції
 
---------------------- ___________________________________________
|Назва органу    |
|приватизації    | __________________________________________,
|--------------------|
|місцезнаходження  | __________________________________________,
|--------------------|
|розпорядник рахунка | __________________________________________,
|--------------------|
|прізвище та ім'я  | __________________________________________,
----------------------
 
 На підставі _____________________________________________________
 цим дає розпорядження  зарахувати, списати, переказати
 (необхідне підкреслити)
 Підстава для виконання облікової операції _______________________
 Відомості про цінні папери
 
------------------------------- __________________________________
|назва емітента        | __________________________________
|-----------------------------|
|код за ЄДРПОУ        | __________________________________
|-----------------------------|
|реєстраційний N та дата   |
|випуску цінних паперів    | __________________________________
|-----------------------------|
|серія цінних паперів (за   |
|наявності)          | __________________________________
|-----------------------------|
|початковий номер цінних   |
|паперів (за наявності)    | __________________________________
|-----------------------------|
|ідентифікаційний код випуску |
|(за наявності)        | __________________________________
|-----------------------------|
|кількість цінних паперів   |
|(числом та літерами)     | __________________________________
|-----------------------------|
|номінальна вартість     |
|одного цінного папера (грн.) | __________________________________
-------------------------------
Відомості про власника рахунка
------------------------------- __________________________________
|назва власника рахунка    | __________________________________
|-----------------------------|
|код за ЄДРПОУ        | __________________________________
|-----------------------------|
|організаційно-правова форма | __________________________________
|-----------------------------|
|розпорядник рахунка     | __________________________________
|-----------------------------|
|N рахунка у цінних паперах  | __________________________________
|-----------------------------|
|найменування депозитарної  | __________________________________
|установи           | __________________________________
-------------------------------
Відомості про контрагента
------------------------------- __________________________________
|назва власника рахунка    | __________________________________
|-----------------------------|
|код за ЄДРПОУ        | __________________________________
|-----------------------------|
|організаційно-правова форма | __________________________________
|-----------------------------|
|розпорядник рахунка     | __________________________________
|-----------------------------|
|N рахунка у цінних паперах  | __________________________________
|-----------------------------|
|найменування депозитарної  | __________________________________
|установи           | __________________________________
-------------------------------
 
 Примітка.
 Обмеження на відчуження
 цінних паперів __________________________________________________
 
 Розпорядник рахунка у
 цінних паперах __________________________________________________
                (підпис)
 
   М.П.
 
 Відмітки відповідального працівника депозитарної установи про
 прийняття розпорядження
 
 Прізвище _____________________  __________________
                    (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner