Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 658 від 24.12.2008

Про затвердження Правил пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 139 від 23.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 червня 1999 р.
                   за N 400/3693
 
 
   Про внесення змін та доповнень до наказу Міненерго від
   14.11.97 N 37 "Про затвердження Методики розрахунків
   плати за перетоки реактивної  електроенергії між
    енергопостачальною організацією та її споживачами"
 
 
 { Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
                 Наказу Міністерства енергетики 
  N 37 ( z0619-97 ) від 14.11.97, до якого вносились зміни }
 
 
 
   У зв'язку з потребою вдосконалення роботи з упровадження
Методики розрахунків плати за перетоки реактивної електроенергії
між  енергопостачальною  організацією  та  її  споживачами,
затвердженої наказом  Міненерго  України  від 14.11.97 N 37
( z0619-97 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.12.97 за N 619/2423, та продовження терміну її впровадження
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міненерго України від 14.11.97 N 37
( z0619-97 ) "Про затвердження Методики розрахунків плати за
перетоки  реактивної  електроенергії  між  енергопостачальною
організацією та її споживачами" такі зміни та доповнення:
   1.1. Доповнити текст наказу пунктом 1.1 такого змісту:
   "1.1. Затвердити Тимчасовий порядок розрахунку плати для
компенсації втрат від перетоків реактивної електроенергії, яка
споживається чи генерується електроустановками споживачів, що
додається".
   1.2. У пункті 2.1 замінити "1997 - 1999" на "1997 - 2000".
   1.3. У пункті 2.3 слова "у регіоні втрачають чинність"
замінити  словами  "вважати такими, що не застосовуються на
території України".
   1.4. Доповнити текст наказу пунктом 2.4 такого змісту:
   "2.4. Тимчасовий порядок розрахунку плати для компенсації
втрат від перетоків реактивної електроенергії, яка споживається чи
генерується електроустановками споживачів, запроваджується в дію
на період організаційно-технічної підготовки енергопостачальних
організацій і споживачів електричної енергії до переходу на нову
систему оплати реактивної енергії згідно з Методикою розрахунків
плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною
організацією та її споживачами і з метою створення економічних
стимулів для споживачів щодо компенсації реактивної потужності і
електричних мережах".
   1.5. Розділ 3 Методики розрахунків  плати  за  перетоки
реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та
її споживачами ( z0619-97 ) доповнити пунктом 3.11 такого змісту:
   "3.11. На період поетапного впровадження Методики розрахунків
плати за перетоки реактивної електроенергії між енергопостачальною
організацією та її споживачами розрахунки за перетоки реактивної
електроенергії здійснювати згідно з Тимчасовим порядком розрахунку
плати  для  компенсації  втрат  від  перетоків  реактивної
електроенергії, яка споживається чи генерується електроустановками
споживачів".
 
   2. Начальнику  Головного  управління  з  енергозбереження
Светеліку О.Д., начальнику Управління правового  забезпечення
Матвєєвій В.Г. здійснити реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції
України.
 
   3. Головам правлінь акціонерних енергопостачальних компаній
забезпечити впровадження Методики розрахунків плати за перетоки
реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та
її споживачами.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - головного державного інспектора України з енергетичного
нагляду Дарчука В.А.
 
 Міністр                        І.В.Плачков
 
                       Затверджено
                   Наказ Міністерства енергетики
                   України 23.04.99 N 139
 
            Тимчасовий порядок
    розрахунку плати для компенсації втрат від перетоків
    реактивної  електроенергії,  яка споживається чи
      генерується електроустановками споживачів
 
   1. Тимчасовий порядок розрахунку плати для компенсації втрат
від перетоків реактивної електроенергії, яка споживається чи
генерується електроустановками споживачів (далі  -  Порядок),
розроблений на період до 01.01.2001, за який електропостачальні
організації  повинні  впровадити  розрахунки  із  споживачами
відповідно до Методики розрахунків плати за перетоки реактивної
електроенергії  між  енергопостачальною  організацією  та  її
споживачами ( z0619-97 ) (далі - Методика), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції 24.12.97 за N 619/2423.
   2. Розрахунок оплати для компенсації втрат від перетоків
реактивної електроенергії застосовується на період дії Порядку для
всіх споживачів I, II III, V, VI тарифних груп, що мають
середньомісячне  споживання  активної  електроенергії  більше
30 тис.кВт.год.
   3. За втрати, викликані споживанням реактивної електроенергії
з мереж енергопостачальної організації та передачею реактивної
електроенергії з мереж споживачів у мережі енергопостачальної
організації (далі - генерація), остання нараховує споживачам
оплату  згідно  з  показаннями  приладів  обліку  реактивної
електроенергії та вартості втрат від 1 кВ.Ар.год. реактивної
електроенергії,   яка   споживається   або   генерується
електроустановками споживача, і наведеної в таблиці 1.
   Облік споживання й генерації реактивної електроенергії для
нарахування плати здійснюються окремо.
   4. Споживачам,  які  за  завданням  енергопостачальної
організації  беруть  участь у регулюванні балансу реактивної
потужності, енергопостачальна  організація  оплачує  реактивну
електроенергію, яка була спожита або генерована за завданням
енергопостачальної організації згідно з таблицею плати за втрати
від перетоків реактивної електроенергії.
   5. Споживачі, які розраховуються за активну електроенергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, оплачують тільки
споживання реактивної електроенергії в пікових та напівпікових
зонах доби та генерацію реактивної електроенергії в нічній зоні
доби за показаннями приладів обліку згідно з таблицею плати за
втрати від перетоків реактивної електроенергії.
   6. У разі встановлення приладів обліку не на межі балансової
належності величина втрат від перетоків реактивної електроенергії
в частині електромережі від місця встановлення приладу обліку до
межі балансової належності визначається розрахунковим шляхом і
підлягає оплаті стороною, якій належить зазначений  відрізок
мережі.
   7. У  разі  відсутності  приладів  обліку  реактивної
електроенергії  величина  споживання реактивної електроенергії
визначається на  рівні  споживання  активної  електроенергії,
врахованої  в  точці  приєднання до мереж енергопостачальної
організації з урахуванням нормативного коефіцієнта потужності
(tga), який встановлюється:
   для промислових і прирівняних до них споживачів: 0,8;
   для тягових  підстанцій  залізничного транспорту змінного
струму: 1,0;
   для тягових підстанцій залізничного транспорту постійного
струму, метрополітену, міського електротранспорту: 0,5.
   Генерація реактивної  електроенергії приймається на рівні
розрахункових значень, зафіксованих у додатку до договору на
користування електричною енергією без урахування автоматичного
режиму роботи батарей статичних конденсаторів (БСК) і  змін
потужності БСК, які відбулися з моменту складання додатка до
договору на користування електроенергією.
   8. При  розрахунках оплати втрат за перетоки реактивної
електроенергії інструкція із системного розрахунку за компенсацію
реактивної потужності в електричних мережах не застосовується.
   9. За період дії Порядку енергопостачальні компанії повинні
здійснити поступове впровадження розрахунків зі споживачами згідно
з Методикою ( z0619-97 ). Упровадження нової системи розрахунків
для кожного окремого споживача здійснюється після проведення
розрахунку економічних еквівалентів реактивної  потужності  і
внесення змін до договору про користування електричною енергією.
   Після закінчення терміну застосування Порядку, зазначеного в
таблиці плати за втрати від перетоків реактивної електроенергії,
енергопостачальні організації проводять вищенаведені розрахунки зі
споживачами тільки згідно з Методикою.
 
                             Таблиця 1
 
       Плата за втрати від перетоків реактивної
             електроенергії
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Енергопостачальна  | Вартість втрат за перетоки реактивної електроенергії, яку сплачує|    Оплата за перетоки   |Граничний
   організація   |       споживач енергопостачальній організації (ЕО)     |  реактивної електроенергії, |термін
           |                                 |  яку сплачує ЕО споживачу  |застосу-
           |                                 |                |вання
           |------------------------------------------------------------------+-------------------------------|плати       |
           |Плата за 1 |Плата за   |    При застосуванні тарифів,    |Плата за 1 кВ. |Плата за    |
           |кВ.Ар.год. |1 кВ.Ар.год. |       диференційованих      |Ар.год.    |1 кВ.Ар.год.  |
           |реактивної |реактивної  |      за періодами часу      |реактивної   |реактивної   |
           |електрое- |електроенер- |                    |електроенергії,|електроенергії,|
           |нергії, що |гії, що   |                    |що споживається|що передається |
           |споживаєть-|передається |----------------------------------------|з мережі ЕО в |(генерується) |
           |ся з мережі|(генерується)|Плата за  |Плата за 1 |Плата за 1 кВ.|нічній зоні за |в мережу ЕО  |
           |ЕО (коп.) |в мережу   |1 кВ.Ар.  |кВ.Ар.год. |Ар.год.    |завданням ЕО  |в піковій   |
           |      |ЕО (коп.)  |год.    |реактивної |реактивної  |(коп.)     |зоні за    |
           |      |       |реактивної |електроенер-|електроенер- |        |завданням   |
           |      |       |електрое-  |гії, що   |гії, що    |        |ЕО (коп.)   |
           |      |       |нергії, що |споживається|передається  |        |        |
           |      |       |споживається|з мережі ЕО |(генерується) |        |        |
           |      |       |з мережі ЕО |в      |в мережу ЕО  |        |        |
           |      |       |в піковій  |напівпіковій|в нічній зоні |        |        |
           |      |       |зоні    |зоні (коп.) |(коп.)    |        |        |
           |      |       |(коп.)   |      |       |        |        |
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
     1      |   2   |   3   |   4   |   5   |   6    |    7    |    8    |  9
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Вінницяобленерго   |  0.35  |  0.74   |  0.68  |  0.35  |  0.74   |   0.35   |   0.74   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Тернопільобленерго  |  0.38  |  1.09   |  0.74  |  0.38  |  1.09   |   0.38   |   1.09   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Хмельницькобленерго  |  0.33  |  0.85   |  0.65  |  0.33  |  0.85   |   0.33   |   0.85   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Чернівціобленерго   |  0.34  |  0.64   |  0.66  |  0.34  |  0.64   |   0.34   |   0.64   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Запоріжжяобленерго  |  0.64  |  1.12   |  1.25  |  0.64  |  1.23   |   0.64   |   1.23   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Дніпрообленерго    |  0.46  |  1.12   |  0.90  |  0.46  |  1.63   |   0.46   |   1.63   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Кіровоградобленерго  |  0.50  |  1.07   |  0.98  |  0.50  |  1.07   |   0.50   |   1.07   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Донецькобленерго   |  0.50  |  1.12   |  0.98  |  0.50  |  1.60   |   0.50   |   1.60   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Луганськобленерго   |  0.46  |  1.12   |  0.90  |  0.46  |  1.50   |   0.46   |   1.50   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Київенерго      |  0.35  |  0.70   |  0.68  |  0.35  |  0.70   |   0.35   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Київобленерго     |  0.30  |  0.72   |  0.59  |  0.30  |  0.72   |   0.30   |   0.72   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Житомиробленерго   |  0.34  |  0.81   |  0.66  |  0.34  |  1.81   |   0.34   |   1.81   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Черкасиобленерго   |  0.33  |  0.98   |  0.65  |  0.33  |  0.98   |   0.33   |   0.98   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Чернігівобленерго   |  0.37  |  0.70   |  0.72  |  0.37  |  0.70   |   0.37   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Крименерго      |  0.33  |  0.70   |  0.65  |  0.33  |  0.70   |   0.33   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Севастопольміськенерго|  0.33  |  0.70   |  0.65  |  0.33  |  0.70   |   0.33   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Львівобленерго    |  0.33  |  0.70   |  0.65  |  0.33  |  0.70   |   0.33   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Волиньобленерго    |  070  |  1.12   |  1.37  |  0.91  |  1.25   |   0.91   |   1.25   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Прикарпаттяобленерго |  0.30  |  0.70   |  0.59  |  0.30  |  0.70   |   0.30   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Закарпаттяобленерго  |  0.30  |  0.70   |  0.59  |  0.30  |  0.70   |   0.30   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Рівнеобленерго    |  0.30  |  0.70   |  0.59  |  0.30  |  0.70   |   0.30   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Миколаївобленерго   |  0.33  |  0.70   |  0.65  |  0.33  |  0.70   |   0.33   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Одесаобленерго    |  0.70  |  1.12   |  1.37  |  0.70  |  1.67   |   0.70   |   1.67   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Херсонобленерго    |  0.33  |  0.70   |  0.65  |  0.33  |  0.70   |   0.33   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Полтаваобленерго   |  0.30  |  0.70   |  0.59  |  0.30  |  0.70   |   0.30   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Сумиобленерго     |  0.37  |  0.70   |  0.72  |  0.37  |  0.70   |   0.37   |   0.70   |01.01.2001
----------------------+-----------+-------------+------------+------------+--------------+---------------+---------------+----------
Харківобленерго    |  0.30  |  0.70   |  0.59  |  0.30  |  0.70   |   0.30   |   0.70   |01.01.2001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Економічне обгрунтування підрахунків плати
       за перетоки реактивної електроенергії на
            перехідний період
 
   Оплату 1  кВАр.г  спожитої  та  генерованої  реактивної
електроенергії на перехідний період до впровадження нової системи
оплати згідно Методики ( z0619-97 ) пропонується встановити на
рівні діючої плати.
   Підрахунки плати  викладені  з  використанням   даних
статзвітності 49-енерго (звіт про споживання і оплату реактивної
електроенергії споживачами), яку енергопостачальні компанії (ЕК)
складають щомісячно.
   При підрахунках проаналізована динаміка зміни оплати кожної
енергопостачальної компанії за 1998 р. - середня оплата 1 кВАр.г
відображає місцеві умови кожної  енергопостачальної  компанії
(різний склад тарифних груп і т.ін.) і має стабільний характер по
кожній окремій ЕК. Оскільки  при  розрахунках  в  1998  р.
застосовувався центовий тариф з вересня 1998 р. в зв'язку зі
зміною курсу долару оплата 1 кВАр.г збільшилась по всім ЕК.
   При розрахунках  оплати  була підрахована середньомісячна
оплата за даними 3-х місяців IV кварталу 1998 р. по кожній
енергопостачальній компанії окремо і врахований коефіцієнт зміни
курсу долару за даними на 1 січня 1999 р. - 3,427 і на 1 вересня
1998 р. - 2,25, К зміни курсу = 1,52.
   Плата 1 кВАр.г при застосуванні тарифу, диференційованого за
періодами часу, підрахована по піковій та напівпіковій зоні доби з
врахуванням діючих в 1998 р. коефіцієнтів по зонам доби.
   Плата за перетоки реактивної електроенергії, яку сплачує ЕК
споживачу прийнята на рівні оплати, яку  застосовує  ЕК  в
розрахунках із споживачами.
   Розрахунки по енергопостачальним  компаніям  приведені  в
таблиці.
 
 Начальник управління
 з енергозабезпечення                 О.Д.Светелік
 
   Розрахунок плати за перетоки реактивної електроенергії
      (по даним статзвітності - форма 49-енерго
           за IV квартал 1998 р.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN | Енергопостачальна |  Споживання реактивної електроенергії з мережі  |    Генерація реактивної ел.енергії в мережі ЕО
п/п|   компанія   |     енергопостачальної організації (ЕО)    |
  |          |----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------
  |          |Споживання|Нараховано|Середня оплата|Оплата 1 кВАр.г|Генерація реак-|Нараховано|Середня оп-|Оплата 1 кВАр.г
  |          |реактивної|коштів за |1 кВАр.г спо- |спожитої реак- |тивної ел.енер-|коштів за |лата 1   |генерованої реак-
  |          |ел.енергії|споживання|житої реактив-|тивної ел.енер-|гії з мереж  |генерацію |кВАр.г ге- |тивної ел.енергії
  |          |(тис.   |реактивної|ної ел.енергії|гії з враху-  |споживача в  |(тис.грн.)|нерованої |з врахуванням
  |          |кВАр.г)  |ел.енергії|(коп.)    |ванням коефі- |мережі ЕО   |     |реактивної |коефіцієнта змі-
  |          |     |(тис.грн.)|       |цієнта зміни  |(тис.кВАр.г)  |     |ел.енер-  |ни курса долара
  |          |     |     |       |курса долара  |        |     |гії (коп.) |(коп.)
  |          |     |     |       |(коп.)     |        |     |      |
---+-------------------+----------+----------+--------------+---------------+---------------+----------+-----------+-----------------
 1 |      2    |   3  |   4  |    5   |    6   |    7   |   8  |   9   |    10
---+-------------------+----------+----------+--------------+---------------+---------------+----------+-----------+-----------------
1. |Вінницяобленерго  |  75396 |  397,9 |   0,53   |   0,35   |   14317  |  161,9 |  1,13  |   0,74
2. |Тернопільобленерго |  24023 |  137,8 |   0,57   |   0,38   |    6760  |  112,5 |  1,66  |   1,09
3. |Хмельницькобленерго|  61694 |  306,4 |   0,497  |   0,33   |    6069  |  79,2 |  1,3   |   0,85
4. |Чернівціобленерго |  18779 |  97,7 |   0,52   |   0,34   |    5130  |  50,1 |  0,97  |   0,64
5. |Запоріжжяобленерго | 663317 | 6427,2 |   0,97   |   0,64   |   40147  |  753,9 |  1,87  |   1,12
6. |Дніпрообленерго  | 1368945 |  9591 |   0,7   |   0,46   |   28322  |   704 |  2,48  |   1,12
7. |Кіровоградобленерго| 159210 | 1211,5 |   0,76   |   0,50   |   13035  |  212,2 |  1,63  |   1,07
8. |Донецькобленерго  | 1220948 |  16401 |   1,34   |   0,50   |    -   |   -  |  -   |   1,12
9. |Луганськобленерго | 567875 |  6279 |   1,1   |   0,46   |    -   |   -  |  -   |   1,12
10.|Київенерго     | 107456 |   572 |   0,53   |   0,35   |   75858  |   805 |  1,06  |   0,70
11.|Київобленерго   | 105756 |  489,1 |   0,46   |   0,30   |   49778  |  542,8 |  1,09  |   0,72
12.|Житомиробленерго  |  59932 | 308,16 |   0,514  |   0,34   |   23369  |  290,78 |  1,24  |   0,81
13.|Черкасиобленерго  | 128656 |   642 |   0,5   |   0,33   |   12268  |   184 |  1,49  |   0,98
14.|Чернігівобленерго |  45137 |  251,8 |   0,56   |   0,37   |   12607  |  202,7 |  1,6   |   0,70
15.|Крименерго     |   -  |   -  |   -    |    -    |    -   |   -  |  -   |    -
16.|Севастопольміськ- |     |     |       |        |        |     |      |
  |енерго       |   -  |   -  |   -    |    -    |    -   |   -  |  -   |    -
17.|Львівобленерго   | 153102 | 1001,4 |   0,65   |   0,33   |    -   |   -  |  -   |    -
18.|Волиньобленерго  |  34630 |  484,6 |   1,39   |   0,70   |   484,6  |   9,24 |  1,9   |   1,12
19.|Прикарпаттяобл-  |     |     |       |        |        |     |      |
  |енерго       |  73031 |  544,7 |   0,776  |   0,30   |    -   |   -  |  -   |    -
20.|Закарпаттяобленерго|  40617 |  236,9 |   0,58   |   0,30   |    -   |   -  |  -   |    -
21.|Рівнеобленерго   | 106015 |  629,4 |   0,59   |   0,30   |    -   |   -  |  -   |    -
22.|Миколаївобленерго |  63381 |  582,3 |   0,91   |   0,33   |    -   |   -  |  -   |    -
23.|Одесаобленерго   | 139347 | 1526,3 |   1,09   |   0,70   |    2913  |  74,2 |  2,54  |   1,12
24.|Херсонобленерго  |  46547 |  310,6 |   0,67   |   0,33   |    -   |   -  |  -   |    -
25.|Полтаваобленерго  | 249247 | 1238,8 |   0,49   |   0,30   |    -   |   -  |  -   |    -
26.|Сумиобленерго   |  66050 |  369,1 |   0,56   |   0,37   |    649  |   7  |  1,07  |   0,70
27.|Харківобленерго  | 292571 | 2562,4 |   0,87   |   0,30   |    -   |   -  |  -   |    -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Примітка: Курс долара на 1/IX-98 р. 2,25
     на 1/1-99 р. 3,427  К зміни курса = 1,52
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner