Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 91 від 21.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 жовтня 1999 р.
 vd990421 vn91            за N 686/3979
 
 
 Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій
 з метою надання їм права проведення санітарно-гігієнічних
 досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу
      для атестації робочих місць за умовами праці
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці" та з метою встановлення єдиних
вимог  до  організації і здійснення органами, установами та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (далі - атестація санітарних лабораторій)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Положення про проведення  органами,  установами  та
закладами державної санепідслужби Міністерства охорони здоров'я
України атестації санітарних лабораторій підприємств і організацій
на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці (додається).
   1.2. Форму свідоцтва державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я України про атестацію санітарних лабораторій
підприємств   і   організацій   на   право   проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці
(додається).
   1.3. Форму постанови про скасування свідоцтва про атестацію
(додається).
 
   2. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному  та повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України,  об'єктів,  що  мають
особливий режим роботи, головному лікарю Українського центру
держсанепіднагляду  МОЗ  України,  головному  лікарю  СЕС
лікувально-оздоровчого об'єднання при Кабінеті Міністрів України,
директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного  профілю,
ректорам установ вищої медичної освіти (інститути, університети,
академії), міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади взяти до керівництва у своїй роботі згадані вище
документи.
 
   3. Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, на водному,
залізничному транспорті:
   3.1. Переглянути та затвердити склад комісій республіканської
(Автономної  Республіки  Крим),  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських, на водному, залізничному транспорті з
атестації санітарних лабораторій підприємств, організацій на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць за
умовами праці.
   3.2. Щорічно, станом на 20 січня та 20 липня, надсилати до
Головного  санепідуправління  МОЗ України перелік атестованих
санітарних лабораторій підприємств, організацій (номер,  дата
виданих свідоцтв і термін їх дії) та скасованих свідоцтв.
   3.3. До  роботи  з  атестації  санітарних  лабораторій
підприємств,  організацій  залучати (за згодою) представників
державної експертизи умов праці.
 
   4. Вважати такими, що втратили чинність, постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 26.11.92 N 6 "Про
атестацію  санітарних  лабораторій  підприємств,  установ,
організацій", від 08.02.95 N 26 "Про посилення контролю за
виконанням постанови  Кабінету Міністрів України від 01.08.92
N 442" і вказівку Міністерства охорони здоров'я України від
01.02.93  N  29 "Про атестацію міжгалузевих, міжрегіональних
санітарних лабораторій, підприємств, установ"; такими, що не
застосовуються на території України, форми медичної документації
NN 330/У, 333/У, 334/У, 335/У, 336/У, які  були затверджені
Міністерством охорони здоров'я СРСР (наказ від 04.10.80 N 1030), і
наказ МОЗ України від 26.08.98 N 261 як такий, що не набув
чинності.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного санепідуправління Бережнова С.П.
 
 Перший заступник Міністра охорони
 здоров'я, Головний державний
 санітарний лікар України              О.О.Бобильова
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я України
                    21.04.99 N 91
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 жовтня 1999 р.
                   за N 686/3979
 
              Положення
    про проведення органами, установами та закладами
    державної  санепідслужби  Міністерства охорони
    здоров'я України атестації санітарних лабораторій
    підприємств і організацій на право проведення
    санітарно-гігієнічних   досліджень   факторів
    виробничого середовища і трудового процесу для
       атестації робочих місць за умовами праці
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Метою впровадження Положення про проведення органами,
установами  та закладами державної санепідслужби Міністерства
охорони здоров'я  України  атестації  санітарних  лабораторій
підприємств   і   організацій   на   право   проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці є:
   реалізація постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня
1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці";
   установлення єдиних  вимог  з  організації  та виконання
органами, установами  та  закладами  державної  санепідслужби
Міністерства  охорони  здоров'я  України атестації санітарних
лабораторій підприємств і організацій  на  право  проведення
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу (далі - санітарно-гігієнічні дослідження) для
атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація);
   визначення загальних    вимог    до    проведення
санітарно-гігієнічних досліджень;
   здійснення методичного керівництва атестованими санітарними
лабораторіями підприємств і організацій.
   1.2. Атестації підлягають санітарні лабораторії підприємств і
організацій  за списками, що узгоджені з органами Державної
експертизи умов праці.
   1.3. Атестацію проводять постійно діючі атестаційні комісії:
   Міністерства охорони здоров'я України,
   республіканської (Автономна Республіка Крим) санепідстанції,
   обласних, Київської   та   Севастопольської   міських
санепідстанцій.
   Склад атестаційної комісії Міністерства охорони  здоров'я
України затверджує Головний державний санітарний лікар України. До
складу комісії залучається (за згодою) представник Державної
експертизи умов праці та соціальної політики України.
   Склад атестаційних комісій санепідстанцій: республіканської
(Автономна  Республіка  Крим),  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських затверджує відповідний головний державний
санітарний лікар. Очолює атестаційну комісію заступник головного
державного санітарного лікаря з гігієнічних  питань  (голова
комісії). До складу комісії обов'язково залучаються лікар з
гігієни праці, завідувачі відповідних структурних підрозділів
лабораторій  санітарно-гігієнічного,  радіологічного  відділів
санепідстанцій. До роботи в атестаційній комісії залучається (за
згодою) представник Державної експертизи умов праці Міністерства
праці та соціальної політики України, Автономної Республіки Крим
та  державні  експерти  умов  праці  обласних,  Київської,
Севастопольської міських держадміністрацій.
   Експертиза поданих матеріалів проводиться експертом (членом
комісії) у робочий час за основним місцем роботи.
   Засідання та  розгляд  матеріалів комісією проводиться у
робочий час.
   1.4. Атестація передбачає:
   розгляд та гігієнічну експертизу поданих матеріалів;
   ведення журналу   реєстрації   санітарних   лабораторій
підприємств, організацій, які подали заяви для атестації на право
проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу (додаток 1);
   складання висновку санітарно-гігієнічної експертизи (додаток
2);
   перевірку фактичного   стану   санітарної   лабораторії
підприємства, організації на відповідність поданим матеріалам про
атестацію;
   складання акта перевірки (додаток 3);
   підготовку листів-запрошень   (телефонограм,  телефаксів)
підприємствам і організаціям на засідання атестаційної комісії;
   оформлення протоколу атестаційної комісії за розглянутими
питаннями (форма довільна);
   видачу свідоцтва за формою, затвердженою цим наказом, або
листа з обгрунтованою відмовою в атестації.
   1.5. Допускається   атестувати   санітарну  лабораторію
підприємства, організації на право проведення окремих  видів
санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і
трудового процесу.
   1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за
умовами  праці  проводяться  за методами, затвердженими МОЗ.
Дозволяється використовувати чинні ГОСТи та ДСТУ щодо методів
санітарно-гігієнічних  досліджень, оцінки факторів виробничого
середовища та трудового процесу.
   1.7. Санітарні лабораторії підприємств і організацій, у яких
термін дії свідоцтва закінчився, не мають права проводити надалі
санітарно-гігієнічні дослідження для атестації робочих місць.
 
     2. Вимоги до санітарних лабораторій підприємств,
              організацій
 
   Матеріали щодо атестації санітарної лабораторії подаються у
такій послідовності:
   2.1. Керівник  санітарної   лабораторії   підприємства,
організації:
   2.1.1. Направляє атестаційним комісіям такі матеріали  в
одному примірнику:
   заяву (додаток 4);
   копію атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію  та  метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР );
   перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватись (додаток 5);
   відомості про  засоби  вимірювальної   техніки,   які
використовуються для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
виробничого середовища і трудового процесу (додаток 6);
   відомості про  забезпеченість  нормативною,  методичною
документацією для проведення санітарно-гігієнічних  досліджень
факторів виробничого середовища і трудового процесу та їх оцінки
(додаток 7);
   відомості про склад кадрів, що виконують санітарно-гігієнічні
дослідження (додаток 8);
   наказ про створення санітарної лабораторії на підприємстві,
організації та положення про неї.
   2.1.2. У  разі закінчення терміну дії свідоцтва заявник
направляє комісіям матеріали на чергову атестацію згідно  з
додатками  9,  10,  11,  а  також  копії  протоколів
санітарно-гігієнічних досліджень на 2 - 3 підприємствах.
   2.1.3. Якщо санітарна лабораторія підприємства, організації
хоче розширити обсяг санітарно-гігієнічних досліджень, то після
закінчення терміну дії свідоцтва атестаційним комісіям подаються
матеріали згідно з додатками 4 - 11.
 
   2.2. Санітарні лабораторії підприємств, організацій повинні
мати:
   2.2.1. Засоби вимірювальної техніки для проведення зазначених
у заяві та переліку санітарно-гігієнічних досліджень.
   2.2.2. Кадри, які володіють зазначеними в додатку 7 цього
Положення  методами санітарно-гігієнічних досліджень, а також
працюють із засобами вимірювальної техніки, зазначеної у додатку
6.
   2.2.3. Методичну та нормативну базу, зазначену в додатку 7.
   2.2.4. Приміщення  для  проведення  санітарно-гігієнічних
досліджень, обробки результатів вимірювань та досліджень згідно з
нормативними документами.
   2.2.5. Протоколи  та  журнали для оформлення результатів
санітарно-гігієнічних досліджень та вимірювань (додатки 12 - 36).
 
   2.3. Санітарні лабораторії підприємств, організацій мають
право:
   2.3.1. Проходити атестацію.
   2.3.2. Проходити чергову атестацію у зв'язку з розширенням
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень.
   2.3.3. Вносити пропозиції про зміну терміну атестації або
припинення дії свідоцтва.
   2.3.4. У  разі  незгоди з рішенням атестаційної комісії
опротестовувати його головним  державним  санітарним  лікарям
України, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя.
 
   2.4. Санітарні лабораторії підприємств та організацій, що
атестуються, зобов'язані:
   2.4.1. Нести  відповідальність  за  об'єктивність  та
достовірність відомостей, викладених у поданих матеріалах.
   2.4.2. Надавати комісії додаткову інформацію, потрібну для
проведення атестації.
   2.4.3. Забезпечувати умови для перевірки матеріалів  про
проведення атестації.
 
   2.5. Атестованим санітарним лабораторіям суворо дотримуватися
обсягу санітарно-гігієнічних досліджень, наведених у свідоцтві на
період його дії, та нести відповідальність згідно з чинним
законодавством за результати досліджень.
 
        3. Вимоги до атестаційних комісій
 
   3.1. Атестаційні  комісії  МОЗ  України,  санепідстанцій
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
після одержання документів від замовника, а також підтвердження
фінансування робіт з атестації протягом 20 календарних днів
проводять їх оцінку.
   Початком розгляду матеріалів вважається день реєстрації їх у
журналах зазначених комісій, оформлених за формою додатка 1.
   У разі відхилення матеріалів замовнику надсилається лист з
обгрунтуванням причин відмови.
   Повторна експертиза доопрацьованих матеріалів, відповідно до
офіційних зауважень комісій, проводиться в термін - 10 календарних
днів з дня повторної їх реєстрації в комісії.
   3.2. Після розгляду матеріалів, у разі позитивного рішення
про можливість атестації санітарної лабораторії підприємства,
комісія перевіряє на місці відповідність кадрів, нормативних
документів,  засобів вимірювальної техніки, приміщень поданим
матеріалам і складає акт згідно з додатком 2. Термін перевірки
узгоджується з підприємством, організацією, санітарні лабораторії
яких атестуються.
 
   3.3. Прийняття  комісією  рішення  (згідно  з протоколом
засідання) про  видачу  (відмову)  свідоцтва  про  атестацію
проводиться на підставі:
   3.3.1. Реєстрації заяви в журналі (додаток 37).
   3.3.2. Розгляду документів, які подані для атестації та їх
експертної оцінки.
   3.3.3. Перевірки відповідності поданих відомостей фактичному
стану згідно з актом, оформленим за формою додатка 2.
 
   3.4. Список атестованих санітарних лабораторій підприємств та
організацій надсилається до Державної експертизи умов  праці
Міністерства праці та соціальної політики України та відповідних
державних експертиз умов праці Автономної  Республіки  Крим,
областей, міст Києва та Севастополя двічі на рік, у якому
вказуються термін дії свідоцтва, його номер та дата видачі,
перелік факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
досліджуються санітарною лабораторією.
   3.5. Оригінал примірника свідоцтва про атестацію видається
представнику атестованої санітарної лабораторії  підприємства,
організації  не  пізніше як через 7 календарних днів після
позитивного рішення на засіданні комісії.  Другий  примірник
зберігається в комісії.
   3.6. Максимальний термін дії свідоцтва про атестацію три
роки.
   3.7. У разі закінчення терміну дії свідоцтва комісія, яка
його видала, розглядає матеріали, що подають санітарні лабораторії
підприємства, організації згідно з додатками 9 - 11  цього
Положення, та видає нове свідоцтво або обгрунтовану відмову в його
видачі.
 
   3.8. Комісії мають право:
   3.8.1. Залучати до роботи з проведення атестації як експертів
фахівців НДІ, навчальних закладів освіти, установ  державної
санепідслужби  на  договірних  засадах  (з числа атестованих
санітарних лабораторій).
   3.8.2. Запитувати від підприємств, організацій, санітарні
лабораторії яких атестуються, додаткові матеріали, потрібні для
проведення атестації.
 
   3.9. Комісії зобов'язані:
   3.9.1. Виконувати пп. 1.6, 3.1 - 3.7 цього Положення.
   3.9.2. Видавати свідоцтва або лист з обгрунтуванням відмови в
атестації.
   3.9.3. Вести  облік  свідоцтв  про  атестацію санітарних
лабораторій згідно з додатком 37.
 
   4. Питання  про  скасування  дії  свідоцтва  санітарної
лабораторії  підприємства,  організації  з  числа атестованих
вирішують Головний державний санітарний лікар України  (його

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner