Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

заступники),  головні  державні  санітарні  лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя.
   4.1. Підставою для скасування дії свідоцтва є:
   4.1.1. Рішення атестаційної комісії (довільна форма)  за
висновками гігієнічної експертизи (додаток 2) матеріалів атестації
санітарної лабораторії підприємства, організації.
   4.1.2. Акт  перевірки  діяльності  санітарної лабораторії
підприємства, організації та виявлені при цьому порушення з питань
проведення санітарно-гігієнічних досліджень за формою додатка 3, у
тому числі за поданням державної експертизи умов праці стосовно
атестації робочих місць.
 
   4.2. Скасування  дії  свідоцтва  оформляється  постановою
Головного державного санітарного лікаря України, областей, міст
Києва, Севастополя за формою, яка затверджена цим наказом.
   4.3. Повідомлення про скасування дії свідоцтва надсилаються
до  підприємства,  організації, яким підпорядкована санітарна
лабораторія, та Державної експертизи з умов праці Міністерства
праці та соціальної політики. При потребі копії постанови можуть
бути надіслані  до  інших  зацікавлених  державних  органів,
організацій.
 
 
                      Додаток 1
              до пункту 1.4 Положення про проведення
              органами, установами  та  закладами
              державної санепідслужби Міністерства
              охорони здоров'я України  атестації
              санітарних лабораторій підприємств і
              організацій  на  право  проведення
              санітарно-гігієнічних    досліджень
              факторів виробничого  середовища  і
              трудового  процесу  для  атестації
              робочих місць за умовами праці
 
               Журнал
     реєстрації санітарних лабораторій підприємств,
    організацій, які подали заяви для атестації на право
    проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
      виробничого середовища і трудового процесу
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Дата |Повнота |Оцінка  |Дата    |Номер і |N,  |Примітка|
|з/п|підпри-|отри-|поданих |поданих  |перевірки |дата   |дата |    |
|  |ємства |мання|матеріа-|матеріалів|фактичного |протоколу|видачі|    |
|  |    |заяви|лів   |     |становища |засідання|свідо-|    |
|  |    |   |    |     |санітарної |комісії |цтва |    |
|  |    |   |    |     |лабораторії|     |   |    |
|  |    |   |    |     |підпри-  |     |   |    |
|  |    |   |    |     |ємства   |     |   |    |
|---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------|
| 1 |  2  | 3 |  4  |   5  |   6   |  7  |  8 |  9  |
|---+-------+-----+--------+----------+-----------+---------+------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------
 
                      Додаток 2
              до пункту 1.6 Положення про проведення
              органами, установами  та  закладами
              державної санепідслужби Міністерства
              охорони здоров'я України  атестації
              санітарних  лабораторій підприємств,
              організацій  на  право  проведення
              санітарно-гігієнічних    досліджень
              факторів виробничого  середовища  і
              трудового  процесу  для  атестації
              робочих місць за умовами праці
 
               Висновок
      гігієнічної експертизи матеріалів санітарної
              лабораторії
 
__________________________________________________________________
        (назва підприємства, організації)
 
 на право проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
 виробничого середовища і трудового процесу для атестації
         робочих місць за умовами праці
 
   Висновок складається з:
   1. Переліку  поданих  та  розглянутих  документів,  їх
відповідності пункту 2.1.1 Положення.
   2. Зауважень за результатами розглянутих документів.
   3. Висновку про можливість атестації конкретної санітарної
лабораторії.
 
   Форма довільна за кожним пунктом.
 
 Експерт ___________________ ___________________ _______________
       (посада)       (підпис)      (ініціали,
                            прізвище)
 
                      Додаток 3
              до пункту 1.5 Положення про проведення
              органами, установами  та  закладами
              державної санепідслужби Міністерства
              охорони здоров'я України  атестації
              санітарних  лабораторій підприємств,
              організацій  на  право  проведення
              санітарно-гігієнічних    досліджень
              факторів виробничого  середовища  і
              трудового  процесу  для  атестації
              робочих місць за умовами праці
 
                Акт
 
перевірки ________________________________________________________
       (назва санітарної лабораторії підприємства)
 
      з метою його атестації на право проведення
   санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
   середовища і трудового процесу для атестації робочих
   місць за умовами праці згідно з постановою Кабінету
        Міністрів України від 01.08.92 N 442
 
   У період з "___" _________ 199_ р. до "___" ________ 199_ р.
на підставі поданої ______________________________________________
           (назва санітарної лабораторії підприємства)
__________________________________________________________________
заявки N ______ від "___" _______ 199__ р. атестаційна комісія МОЗ
України у складі: ________________________________________________
              (прізвище, ініціали, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
провела перевірку ________________________________________________
          (назва санітарної лабораторії підприємства)
__________________________________________________________________
 
   Перевіркою встановлено:
   1. __________________________________________________________
      (назва санітарної лабораторії підприємства)
буде  проводити  (проводила)  санітарно-гігієнічні дослідження
факторів виробничого середовища і трудового процесу. Крім того, за
період дії свідоцтва були проведені дослідження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
   2. Засоби  вимірювальної  техніки  відповідають   (не
відповідають)  (потрібне  підкреслити)  вимогам  проведення
санітарно-гігієнічних досліджень (при невідповідності - вказати
причини).
   3. Лабораторія  забезпечена  нормативною  та  методичною
документацією,  яка  відповідає  (не  відповідає)  (потрібне
підкреслити) вимогам проведення санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища.
   4. Кваліфікація та досвід роботи персоналу дає змогу (не дає)
(потрібне підкреслити) проводити санітарно-гігієнічні дослідження.
   5. Мають (не мають) (потрібне підкреслити) місце факти
проведення  санітарно-гігієнічних досліджень факторів, які не
перелічені у свідоцтві
від "___" __________ 199_ р. N ____, а саме ______________________
                       (перелік факторів)
_________________________________________________________________.
 
               Висновок
 
Санітарна лабораторія підприємства _______________________________
                        (назва)
_________________________________________________________________:
   1. Має умови для виконання санітарно-гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища та трудового процесу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (перелік шкідливих речовин та факторів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для проведення атестації робочих місць за умовами праці і може
бути рекомендовано атестаційній комісії МОЗ України (області,
міста) (потрібне підкреслити) для його атестації у вищевказаному
обсязі.
   2. Порушує (не порушує) (потрібне підкреслити) покладені на
нього обов'язки.
 
 Голова атестаційної комісії           _________________
                           (підпис)
 
 Члени комісії                  _________________
                         _________________
                           (підписи)
 З актом ознайомився
 ____________________________          _________________
 (прізвище, ініціали, посада)             (підпис)
 
                     Додаток 4
             до пункту 2.1.1 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Головному (заступнику)
             державному санітарному лікарю
 
           ____________________________________________
               (назва державної санепідустанови)
           ____________________________________________
 
               Заява
 
Прошу атестувати санітарну лабораторію ___________________________
                   (назва підприємства, адреса,
__________________________________________________________________
            відомча належність)
для проведення  санітарно-гігієнічних  досліджень   факторів
виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих
місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 серпня 1992 року N 442 "Про порядок атестації
робочих місць за умовами праці".
 
   Додатки:
 
   перелік факторів виробничого середовища та трудового процесу,
які можуть досліджуватися;
   відомості про засоби вимірювальної техніки для виконання
санітарно-гігієнічних досліджень;
   копія атестата акредитації лабораторії на право проведення
вимірювань, здійсненої в установленому порядку відповідно до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
   забезпеченість нормативною та методичною документацією для
проведення санітарно-гігієнічних досліджень та гігієнічної оцінки
їх результатів;
   кадровий склад фахівців, що проводять санітарно-гігієнічні
дослідження;
   наказ про створення санітарної лабораторії.
   Оплату гарантую. Р/р N _______________ в ____________________
_______________________________ МФО ______________________________
   Ідентифікаційний N __________________________________________
                (код підприємства)
 
 _____________________________     ___________________________
  (керівник підприємства,         (прізвище, ініціали)
    організації)
 М.П.
 "___" __________ 199_ р.
 
                     Додаток 5
             до пункту 2.1.1 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних  лабораторій підприємств і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
               Перелік
   факторів виробничого середовища та трудового процесу *,
          які можуть досліджуватися
 
_______________
   * Мовою документа-оригіналу.
 
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
      (назва санітарної лабораторії підприємства)
 
   1. Шкідливі хімічні речовини ________________________________
             (назва згідно з нормативними документами)
   _____________________________________________________________
   2. Пил-аерозоль _____________________________________________
             (назва згідно з нормативними документами)
   3. Вібрація _________________________________________________
                (загальна або місцева)
   4. Шум ______________________________________________________
        (рівень звукового тиску або еквівалентний рівень)
   5. Інфразвук ________________________________________________
   6. Ультразвук _______________________________________________
   7. Неіонізуюче випромінювання _______________________________
                     (вид та діапазон)
   8. Іонізуюче випромінювання _________________________________
                   (вид та діапазон)
   9. Мікроклімат ______________________________________________
                (назва показників)
   10. Атмосферний тиск ________________________________________
                  (вказати рівень)
   11. Біологічні фактори ______________________________________
             (назва згідно з нормативними документами)
   12. Важкість праці __________________________________________
                (перелік показників)
   13. Напруженість праці ______________________________________
                 (перелік показників)
   14. Освітлюваність для визначення напруженості зору
 
   _____________________________    ________________________
    (керівник підприємства,       (прізвище, ініціали)
      організації)
   "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 6
             до пункту 2.1.1 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
              Відомості
     про засоби вимірювальної техніки для виконання
   санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
   середовища і трудового процесу санітарної лабораторії
 
   ________________________________________________________
           (указати підприємство)
 
--------------------------------------------------------------------
|Назва небез-|Назва засобів|Заводський N,|Головні |Дата і N    |
|печного та |вимірювальної|  засіб  |технічні |свідоцтва   |
|шкідливого |  техніки  |вимірювальної|характе- |повірки засобів|
|фактора   |(марка), вид |  техніки  |ристики |вимірювальної |
|      |       |       |(діапазон|техніки та   |
|      |       |       |вимірю- |термін дії   |
|      |       |       |вальної |        |
|      |       |       |техніки) |        |
|------------+-------------+-------------+---------+---------------|
|   1   |   2   |   3   |   4  |    5   |
|------------+-------------+-------------+---------+---------------|
--------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,       (прізвище, ініціали)
     організації)
 "___" __________ 199_ р.
 
                     Додаток 7
             до пункту 2.1.1 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних  лабораторій підприємств і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
   Забезпеченість нормативною та методичною документацією
           санітарної лабораторії
   ______________________________________________________

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner