Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

           (указати підприємство)
   для проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів
  виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної
               оцінки
 
---------------------------------------------------------------------
|Назва   |Нормативно-методичні документи,|Нормативні документи, за|
|шкідливого|  які використовуються для  |якими проводиться оцінка|
|та небез- |  проведення досліджень   |            |
|печного  |-------------------------------+------------------------|
|фактора  | назва НМД  |  коли і ким |  назва  | коли і ким|
|     |        | затверджений |документа |затверджений|
|----------+---------------+---------------+-----------+------------|
|   1  |   2    |    3    |   4   |   5   |
|----------+---------------+---------------+-----------+------------|
|----------+---------------+---------------+-----------+------------|
---------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,        (прізвище, ініціали)
     організації)
 "___" __________ 199_ р.
 
                     Додаток 8
             до пункту 2.1.1 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних  лабораторій підприємств і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
       Кадровий склад санітарної лабораторії
 
     ______________________________________________
           (указати підприємство)
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище|Посада|Освіта, фах|Дослідження,|  Де, коли  | Стаж |Примітка|
|з/п|  та |   |  (назва |яке виконує |  проходив  |роботи|    |
|  |ініціали|   | закладу, |      |спеціалізацію,| за |    |
|  |    |   |  який  |      | підвищення |фахом |    |
|  |    |   | закінчив, |      | кваліфікації,|   |    |
|  |    |   |  рік  |      |удосконалення |   |    |
|  |    |   |закінчення)|      |       |   |    |
|---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------|
| 1 |  2  |  3 |   4   |   5   |   6    | 7  |  8  |
|---+--------+------+-----------+------------+--------------+------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,        (прізвище, ініціали)
     організації)
 "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 9
             до пункту 2.1.2 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
              Матеріали
      за 199__ р. щодо характеристики виробничого
     середовища і трудового процесу за результатами
      проведених санітарно-гігієнічних досліджень
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Фактори  |Кількість |З них, що |III клас умов праці згідно з|
|з/п|підпри-|виробничого|досліджень|перевищують| Гігієнічною класифікацією, |
|  |ємства |середовища |     |гранично  |    у тому числі:    |
|  |    |і трудового|     |допустимі |----------------------------|
|  |    |процесу  |     |концен-  |  1  |  2  |  3  |
|  |    |      |     |трації   | ступінь | ступінь |ступінь |
|  |    |      |     |та рівні  |     |     |    |
|---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------|
| 1 |  2  |   3   |   4  |   5   |  6  |  7  |  8  |
|---+-------+-----------+----------+-----------+---------+---------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,        (прізвище, ініціали)
     організації)
 М.П.
 "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 10
             до пункту 2.1.2 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
    Забезпеченість нормативними документами та засобами
           вимірювальної техніки
    _________________________________________________,
      (назва санітарної лабораторії підприємства)
        що були використані для проведення
   санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого
      середовища і трудового процесу за 199_ р.
 
--------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |Назва нормативно-|Назва нормативно-|Назва засобу |
|з/п|шкідливого і|методичного   |методичного   |вимірювальної|
|  |небезпечного|документа для  |документа для  |техніки, що |
|  | фактора  |проведення    |оцінки      |використо-  |
|  |      |досліджень    |результатів   |вувався при |
|  |      |         |досліджень    |проведенні  |
|  |      |         |         |досліджень  |
|---+------------+-----------------+-----------------+-------------|
| 1 |   2   |    3    |    4    |   5   |
|---+------------+-----------------+-----------------+-------------|
--------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,        (прізвище, ініціали)
     організації)
 "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 11
             до пункту 2.1.2 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
                Звіт
  про роботу санітарної лабораторії ________________________
               (назва підприємства, організації)
 
   за період дії свідоцтва N __________________ "____"__________
   _____________________________________________________________
             (довільна форма)
 
   У звіті подаються загальні відомості про санітарно-гігієнічні
дослідження, що виконувалися для атестації робочих місць, загальна
кількість досліджень за видами і кількістю, що не відповідає
діючим нормативам, труднощі, з якими зіткнулися фахівці при виборі
та проведенні досліджень, зміни в кадровому складі, нормативній
документації та приладах.
   Місцезнаходження санітарної   лабораторії   підприємства,
організації (адреса), забезпеченість обладнанням (каналізація,
вентиляція,  лабораторні меблі та ін.) та набором приміщень
відповідно до вимог СН N 535-81 "Інструкція до проектування
санітарно-епідеміологічних станцій" та Положення про взаємодію
підприємств, організацій, установ і санітарно-епідеміологічних
станцій  з  лабораторного  контролю за станом умов праці N
5.05.25-1170 від 20.10.88 та ін.
 
 _____________________________     ________________________
  (керівник підприємства,        (прізвище, ініціали)
     організації)
 М.П.
 "___" ___________ 199_ р.
 
                     Додаток 12
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних  лабораторій підприємств і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
                  Медична документація
                  Форма N 330/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
      проведення досліджень повітря робочої зони
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення відбору проб повітря _____________________
   2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
   _____________________________________________________________
   3. Робоче  місце,  професія,  технологічний  процес,  що
виконується ______________________________________________________
   4. Мета відбору проб повітря ________________________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   6. Відомості про повірку ____________________________________
             (номер свідоцтва, клеймування, дата дії)
   7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
   а) __________________________________________________________
           (проводиться відбір проби)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   8. Присутні від підприємства ________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
   9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
відбір проб ______________________________________________________
   _____________________________________________________________
              (підписи)
   10. Умова відбору проб ______________________________________
           (робота вентиляції, завантаження обладнання,
             використання особистих засобів захисту)
   11. Результати досліджень:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Місце |Температура|Атмосферний|Швидкість |Тривалість| Назва |Визначена| Гранич- |Методика|
|проби|відбору|сухого та |  тиск,  |аспірації,| відбору |речовини,| концент-| но доп. | дослід-|
|   |проб  |вологого  |мм рт. ст. | л/хв.  | проби, |що визна-| рація, |концентра-| жень |
|   |    |термометра,|      |     |  хв.  |чається |мг/куб. м| ція,  |    |
|   |    |відносна  |      |     |     |     |     |мг/куб. м |    |
|   |    |вологість |      |     |     |     |     |     |    |
|   |    |повітря  |      |     |     |     |     |     |    |
|-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|
|-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|
|-----+-------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ______________________________________________    ____________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що     (підпис)
     виконувала дослідження)
 
   ВИСНОВОК (відповідність  нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів  виробничого  середовища,  важкості  та напруженості
трудового процесу)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
 М.П. ___________________________________      ____________
    (прізвище, ім'я, по батькові лікаря       (підпис)
    або завідувача сан. лабораторії
        підприємства)
 
                     Додаток 13
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 402/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
   проведення досліджень повітря робочої зони при роботі
           з біологічними факторами
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень _______________________________
   2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
   3. Робоче  місце,  професія,  технологічний  процес,  що
виконується ______________________________________________________
   4. Мета досліджень __________________________________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   6. Відомості про повірку ____________________________________
                   (номер свідоцтва, час дії)
   7. Дата відбору проб _______________ доставки _______________
   8. Умови транспортування ____________________________________
                    (вид транспорту)
   9. Нормативи, у відповідності до яких:
   а) __________________________________________________________
          (проводиться дослідження)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   10. Швидкість аспірації, куб. дм/хв. ________________________
   11. Час протягування повітря ________________________________
   12. Назва  мікробіологічних  показників, що визначаються
   _____________________________________________________________
   13. Присутні від підприємства _______________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
   14. Посада, прізвище та ініціали фахівця, що проводив відбір
повітря __________________________________________________________
               (підпис)
   15. Результати дослідження:
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Місце |Назва   |Швидкість  |Об'єм   |Дослідження на |Результати |Нормативне|
|відбору|поживного |протягування|пропущеного|мікроорганізми |досліджень,|значення |
|проб  |середовища|повітря,  |повітря,  |(назва     |кількість |     |
|    |для    |м/с     |куб.м   |мікроорганізмів,|мікроорга- |     |
|    |відбору  |      |      |кільк. КУО   |нізмів   |     |
|    |     |      |      |на чашках)   |в 1 куб. м |     |
|-------+----------+------------+-----------+----------------+-----------+----------|
|-------+----------+------------+-----------+----------------+-----------+----------|
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дослідження   _________________________   _______________
 проводив      (прізвище, ім'я, по      (підпис)
             батькові)
 
   16. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
        ___________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
              зав. сан. лаб. підприємства)
                        ___________________
                           (підпис)
 
 М.П.
 
                     Додаток 14
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner