Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 297/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
     проведення досліджень шумового навантаження та
              інфразвуку
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень _______________________________
   2. Підприємство, адреса _____________________________________
   _____________________________________________________________
   3. Робоче  місце,  професія,  технологічний  процес,  що
виконується ______________________________________________________
   4. Мета досліджень __________________________________________
   _____________________________________________________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   _____________________________________________________________
   6. Відомості про повірку ____________________________________
                  (номер свідоцтва, термін дії)
   7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
   а) __________________________________________________________
          (проводяться дослідження)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   8. Присутні від підприємства ________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
   _____________________________________________________________
   9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
   _____________________________________________________________
              (підписи)
   10. Результати досліджень та розрахунків:
 
-----------------------------------------------------------------
|  Інтервал  | Відлік рівнів |  Кількість  | Часткові  |
|        | в інтервалі  | досліджень в  | індекси  |
|        |        |  інтервалі   |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  38 - 42   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  43 - 47   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  48 - 52   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  53 - 62   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  63 - 67   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  68 - 72   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  73 - 77   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  78 - 82   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  83 - 87   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  88 - 92   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  93 - 97   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  98 - 102  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
| 103 - 107  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
| 108 - 112  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
| 113 - 117  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
| 118 - 122  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  Сумарний  |        |         |       |
|  індекс   |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
|  Поправка  |        |         |       |
|---------------+---------------+-----------------+-------------|
| Еквівалентний |        |         |       |
|  рівень   |        |         |       |
-----------------------------------------------------------------
 
   Максимальний рівень імпульсного шуму _______ дБА "І"; дБ "А"
 
------------------------------------------------------------------------
|Назва   |Рівень шуму|Час дії,|Поправка|Різниця|Енерге-|Еквівалентний|
|виробничої|на ділянці |хвилин |    |    |тичне |  рівень  |
|ділянки  |      |    |    |    |суму- |       |
|     |      |    |    |    |вання |       |
|----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------|
|----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------|
|----------+-----------+--------+--------+-------+-------+-------------|
------------------------------------------------------------------------
 
   11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються
__________________________________________________________________
              (тип, назва)
 
   Розрахунок ефективності (енергетичне підсумовування)
-----------------------------------------------------------------------
|Назва, |   Поглинальна здатність (дБ) в октавних смугах з     |
| тип  |     середньогеометричними частотами (Гц)        |
|    |-------------------------------------------------------------|
|    |  125 |  250 |  500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
-----------------------------------------------------------------------
 
   12. Розрахунок  шумового  навантаження  з  використанням
особистих засобів захисту від шуму
   _____________________________________________________________
     (еквівалентний рівень-ефективність 033 від шуму)
   13. Допустимий рівень ______________ до ____________________
   14. Дослідження  проводив,  посада,  прізвище, ім'я, по
батькові __________________
       (підпис)
   15. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого  середовища,  важкості  та  напруженості
трудового процесу
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   М.П.
   _____________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав. сан.
           лаб. підприємства, підпис)
 
                     Додаток 15
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних  лабораторій підприємств і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 299/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
        проведення досліджень ультразвуку
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень _______________________________
   2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
   _____________________________________________________________
   3. Робоче місце, професія, назва обладнання, технологічний
процес, що виконується ___________________________________________
   4. Мета досліджень, характер ультразвуку ____________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   6. Відомості про повірку ____________________________________
             (номер свідоцтва, клеймування, дата дії)
   7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
   а) __________________________________________________________
          (проводяться дослідження)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   8. Присутні від підприємства ________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
   9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
   _____________________________________________________________
              (підписи)
   10. Результати дослідження повітряного ультразвуку:
   а) в 1/3 октавних смугах частот:
----------------------------------------------------------------------------
|Точки   |Кількість |Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 октавних смугах|
|досліджень |досліджень|   із середньогеометричними частотами (кГц)   |
|контуру  |у точці  |                          |
|машини на |     |---------------------------------------------------|
|робочому  |     | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 63 | 125 |
|місці   |     |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   1   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   2   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   3   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   4   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|  Робоче |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|  місце* |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
| (робоча |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|  зона)  | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|   1   |     |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   2   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
|-----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----|
|   3   |   1  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   2  |    |    |    |    |    |   |   |
|      |   3  |    |    |    |    |    |   |   |
|      | середня |    |    |    |    |    |   |   |
----------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * При виконанні робіт у робочій зоні досліджень не менш ніж у
3 точках.
 
   б) в октавних смугах частот:
--------------------------------------------------------------------------
|Точки    |Кількість |Рівні звукового тиску (дБлін) в 1/3 октавних  |
|досліджень  |досліджень|смугах із середньогеометричними частотами (кГц)|
|контуру   |у точці  |-----------------------------------------------|
|машини на  |     |   16,0  |  31,5  |   63  |  125 |
|робочому   |     |       |      |      |    |
|місці    |     |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   1   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   2   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   3   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   4   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|Робоче місце*|   1  |       |      |      |    |
|(робоча зона)|   2  |       |      |      |    |
|   1   |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   2   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   3   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
|-------------+----------+-------------+------------+-----------+--------|
|   4   |   1  |       |      |      |    |
|       |   2  |       |      |      |    |
|       |   3  |       |      |      |    |
|       | середня |       |      |      |    |
--------------------------------------------------------------------------
 
   11. Результати досліджень контактного ультразвуку:
 
------------------------------------------------------------------
|    Місце досліджень    |       Рівень       |
|-------------------------------+--------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 12. Допустимий рівень __________ з ______________________________
                  (назва, номер документа)
 дослідження проводив ___________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
 
   13. ВИСНОВОК (оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу) __________
 
 М.П. ____________________________    _______________
    (прізвище, ім'я, по батькові      (підпис)
    санітарного лікаря або зав.
     сан. лаб. підприємства)
 
                     Додаток 16
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 399/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner