Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 869 від 24.12.2008

Про затвердження нової редакції статуту Луганського національного аграрного університету


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * __________________
                (номер, дата)
         проведення досліджень вібрації
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень ______________________________
   2. Підприємство, адреса, цех, відділення ___________________
   3. Робоче  місце,  професія,  технологічний  процес,  що
виконується ______________________________________________________
   _____________________________________________________________
   4. Мета досліджень, характер вібрації _______________________
   _____________________________________________________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   6. Відомості про повірку ____________________________________
                  (номер свідоцтва, час дії)
   7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
   а) __________________________________________________________
          (проводяться дослідження)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   8. Присутні від підприємства ________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
   9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводили
дослідження ______________________________________________________
              (підписи)
   _____________________________________________________________
   10. Результати досліджень віброшвидкості, віброприскорення та
                ________________________________
                 (підкреслити потрібне)
розрахунків*
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва, тип |Характер |Осі  | Кіль- |  Рівні в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Дц   |
|машини,  |вібрації, |досл. | кість |                                   |
|обладнання,|час дії, |    |дослід. |                                   |
|що вико-  |хвилин  |    | в 1  |----------------------------------------------------------------------|
|ристову-  |     |    | точці | 1  | 2  | 4  | 8  | 16  |31,5 | 63 | 125 |250 |500 |1000 |
|ються   |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |  1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |     |    |  2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |     |    |  3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      |     |    |серед. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|  Енергетичне підсумовування     | |__ |__| | |__ |__|  | |__ |__|  |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |    |   | |_ |_|  |   |   | |__ |__| |   |   |   |   |
|-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |    |   |   | |__ |____ |____ |__|  |   |   |   |   |   |
|-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |    |   |   |   | |__ |__|  | |__ |__| | |__ |__| | |__ |__|  |
|-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |    |   |   |   |   | |__ |__|  |   |   | |_ |_|  |   |
|-----------+----------+-------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|      |     |    |    |   |   |   |   |   | |__ |___ |____ |__| |   |   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|     Корегований рівень      |   |   |   |   |   |   | дБ |   |   |   |   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|  Еквівалентний рівень (вібраційне  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | дБ |
|      навантаження)       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+-----+------+-----+-----+------|
|------------------------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----+------|
|Сумарний еквівалентний рівень** ___________________ дБ            |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----+------|
|Сумарний еквівалентний рівень ___________________ дБ             |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * При використанні декількох машин, обладнань  і  т.ін.
заносяться дані про кожні з них.
   ** При використанні декількох машин, обладнання і т.ін.
еквівалентні рівні підлягають енергетичному підсумовуванню.
 
   Дослідження проводив ________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я по батькові, підпис)
 
   11. Результати досліджень імпульсної вібрації та розрахунки:
 
------------------------------------------------------------------------
|Назва  |Характер|Осі   | Кількість |Допустима кількі-|Величина*  |
|джерела |вібрації|дослідж.| імпульсів |сть імпульсів  |вібровпливу |
|вібрації|    |    |------------+-----------------|(у разах від|
|    |    |    | за  | за |  за  |  за  |допустимого)|
|    |    |    | 1  |зміну|1 годину| зміну |      |
|    |    |    |годину|   |    |    |      |
|--------+--------+--------+------+-----+--------+--------+------------|
------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * За наявності декількох джерел розрахунки ведуться  за
кожним, результат підсумовується.
 
   Сумарна величина вібровпливу
   12. Допустимий рівень _______________________________________
                  (назва, номер документа)
   13. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності
факторів виробничого  середовища,  важкості  та  напруженості
трудового процесу)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
      _______________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
            зав. сан. лаб. підприємства)
            ___________________________
                 (підпис)
 М.П.
 
                     Додаток 17
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 334/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
      проведення досліджень шумової характеристики
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень _______________________________
   2. Відомча  належність, місто, найменування підприємства,
адреса, цех, відділення __________________________________________
   3. Назва обладнання (машини), шумова характеристика якої
визначається _____________________________________________________
   4. Мета дослідження _________________________________________
                  (установлення ПДШХ, ТДШХ)
   5. Особливі умови ___________________________________________
   6. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   7. Відомості про повірку ____________________________________
                 (номер свідоцтва, термін дії)
   8. Нормативний документ, у відповідності до якого проводились
дослідження ______________________________________________________
   9. Присутні від підприємства ________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
   10. Посада, прізвище, ім'я  по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
              (підписи)
   11. Розташування точок досліджень (ескіз)
   12. Площа поверхні, що досліджується, __________________ кв.м
   13. Значення показників для розрахунку поправки на габарити:
   a _________ b _________ c _________ d _________ l1 _________
l2 _________  l3 _________   h1 __________   h2 __________
10 lg s/s0 _________
 
   14. Результати досліджень та розрахунки:
---------------------------------------------------------------------------
|  N   | Кількість |Рівні звукового тиску (дБ) в октавних   |Рівень |
| з/п  |досліджень |смугах з середньогеометричними частотами, | шуму, |
|     | у точці  |Гц                     | дБ  |
|     |      |                      | "А"  |
|     |      |-------------------------------------------|    |
|     |      |31,5 |63 |125|250|500|1000|2000|4000|8000|    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  1   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  2   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  3   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  4   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  5   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  6   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  7   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|     |  1   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|  8   |  2   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     |  3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------+-----------+------+----+---+---+---+----+----+----+----|    |
|     | середня  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
| Середнє значення  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|   Поправка на   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|   габарити    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
| Корегований рівень |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------+------+----+---+---+---+----+----+----+----+-------|
|   Рівень, що   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|  нормується за  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| ________________  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| (назва нормативу)  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
---------------------------------------------------------------------------
 
   14. Дослідження проводив ________________________  _________
              (посада, прізвище, ім'я,   (підпис)
                 по батькові)
   15. Висновок ________________________________________________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або
        зав. сан. лаб. підприємства, підпис)
 М.П.
 
                     Додаток 18
             до пункту 2.2.5 Положення про проведення
             органами,  установами  та  закладами
             державної  санепідслужби  Міністерства
             охорони  здоров'я  України  атестації
             санітарних лабораторій підприємств  і
             організацій  на  право  проведення
             санітарно-гігієнічних     досліджень
             факторів  виробничого  середовища  і
             трудового процесу для атестації робочих
             місць за умовами праці
 
             Медична документація
             Форма N 333/0
 
 МОЗ України
 ____________________________
   (назва установи)
 
 Свідоцтво на право проведення
 досліджень __________________
       (номер, дата)
 
         Протокол * ___________________
                (номер, дата)
      проведення досліджень електромагнітного поля
 
_______________
   * Номер та дата проставляються з реєстраційного журналу.
 
   1. Дата проведення досліджень _______________________________
   2. Підприємство, адреса, цех, відділення ____________________
   _____________________________________________________________
   3. Робоче  місце,  професія,  технологічний  процес,  що
виконується ______________________________________________________
   4. Мета досліджень __________________________________________
   5. Засоби вимірювальної техніки _____________________________
               (найменування, тип, заводський номер)
   _____________________________________________________________
   6. Відомості про повірку ____________________________________
                   (N свідоцтва, час дії)
   7. Нормативна документація, у відповідності до якої:
   а) __________________________________________________________
          (проводяться дослідження)
   б) __________________________________________________________
           (оцінюються результати)
   8. Присутні від підприємства ________________________________
               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
               ___________________________________
                       (підпис)
   9. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять
дослідження ______________________________________________________
              (підписи)
   10. Номери точок вимірювань на ситуаційному плані
   11. Результати досліджень ___________________________________
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Тип   |Робоча |Потуж-|Режим |Відстань|Висота|Час пере-| Напруженість ЕМП |Щільність |Засоби |При- |
|з/п|джерела |частота|ність |роботи |від   |від  |бування |          |потоку  |захисту|мітка|
|  |випромін.|    |   |джерела|джерел. |підло-|в зоні  |-------------------|енергії  |    |   |
|  |     |    |   |випром.|випр.  |ги, м |дії   | Е - В/м | Н - А/м |мкВт/кв.см|    |   |
|  |     |    |   |    |    |   |     |---------+---------+----------+-------+-----|
|  |     |    |   |    |    |   |     |досл.|ГДР|досл.|ГДР|досл.|ГДР |    |   |
|  |     |    |   |    |    |   |     |знач.|  |знач.|  |знач.|  |    |   |
|---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----|
| 1 |  2  |  3  |  4 |  5 |  6  |  7 |   8  | 9 |10 | 11 |12 | 13 | 14 |  15 | 16 |
|---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----|
|---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----|
|---+---------+-------+------+-------+--------+------+---------+-----+---+-----+---+-----+----+-------+-----|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Дослідження   _________________________ _______________
 проводив     (посада, прізвище, ім'я,   (підпис)
             по батькові)
 
   12. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною
класифікацією...)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
 
      _______________________________________________________

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner