Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1553 від 24.12.2008

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 67 від 20.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 жовтня 1999 р.
                   за N 695/3988
 
 
       Про затвердження Правил охорони праці
        в лабораторіях ветеринарної медицини
 
 
 
   Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці  України, затвердженого  Указом Президента України від
9 березня 1998 року N 182/98, та на підставі протокольного рішення
редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 24 листопада
1998 року N 229, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Правила  охорони  праці  в  лабораторіях
ветеринарної медицини, що додаються.
   2. Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
ввести в дію з 1 січня 2000 року.
   3. З уведенням у дію зазначених Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, Правила роботи і охорони
праці  у ветеринарних лабораторіях, затверджені Міністерством
сільського  господарства  СРСР  14  січня  1975  р.  (НАОП
2.1.20-1.20.03-75).
 
   4. Управлінню по нагляду в АПК разом з Мінагропромом України:
   4.1. До 1 жовтня 1999 р. визначити потребу підприємств,
установ і організацій у зазначених Правилах, установити контроль
за їх розповсюдженням.
   4.2. Вжити заходи щодо вивчення вимог Правил державними
інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств,
установ, організацій, апарату Мінагропрому України.
 
   5. Управлінню по нагляду в АПК, начальникам територіальних
управлінь    та   інспекцій,   державним   інспекторам
Держнаглядохоронпраці забезпечити  систематичний  контроль  за
дотриманням вимог цих Правил.
   6. Управлінню по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.) подати
протягом тижня Головному управлінню охорони праці відповідні
матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до
банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних
актів про охорону праці.
   7. Головному управлінню охорони праці (Лесенко Г.Г.) передати
редакції журналу "Охорона праці" відповідні  матеріали  щодо
тиражування Правил.
   8. Редакції  журналу  "Охорона  праці"  (Яковенко  М.Г.)
опублікувати цей наказ у найближчому номері журналу.
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
 
 Заступник міністра,
 голова Комітету                    С.П.Ткачук
 
                        Затверджено
                    Наказ Держнаглядохоронпраці
                    20.04.99 N 67
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 жовтня 1999 р.
                   за N 695/3988
 
               Правила
    охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
 
           1. Галузь застосування
 
   Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
(далі - Правила) поширюються на лабораторії ветеринарної медицини
незалежно  від  їх  підпорядкування  і  форми  власності,
науково-дослідні інститути ветеринарної медицини, науково-дослідні
лабораторії  ветеринарної  медицини  та  на  лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи (далі - лабораторії).
   Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та
виконання робіт у лабораторіях під час догляду за піддослідними
тваринами,  проведення  досліджень,  підготовки  та виконання
аналізів, розтину трупів тварин, роботи з патологічним матеріалом,
патогенними  культурами  бактерій  та  вірусів,  проведення
дезінфекції, роботи  з  отруйними  речовинами,  сильнодіючими
препаратами, кислотами, лугами, органічними розчинниками та при
виконанні інших робіт у лабораторіях.
   Вимоги Правил є обов'язковими для керівників, спеціалістів і
технічного персоналу лабораторій, стажерів, аспірантів, осіб,
відряджених  для  проходження курсів підвищення кваліфікації,
студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів під
час проходження виробничої практики (далі - працівники).
 
           2. Нормативні посилання
 
---------------------------------------------------------------------
| N |Позначення  |      Назва     |Ким, коли затверджено,|
|з/п|нормативного |             |реєстрація в Мін'юсті |
|  |акта     |             |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
| 1 |    2   |       3      |      4     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|1 |       |Закон України "Про охорону|           |
|  |       |праці" ( 2694-12 )    |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|2 |       |Закон України "Про ветери-|           |
|  |       |нарну медицину"      |           |
|  |       |( 2498-12 )        |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|3 |       |Закон України "Про забез- |           |
|  |       |печення санітарного та  |           |
|  |       |епідемічного благополуччя |           |
|  |       |населення" ( 4004-12 )  |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|4 |       |Водний Кодекс України   |           |
|  |       |( 213/95-ВР )       |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|5 |       |Кодекс Законів про працю |           |
|  |       |України ( 322-08 )    |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|6 |  ДНАОП   |Правила будови і безпечної|Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.07-94 |експлуатації посудин, що |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |працюють під тиском.   |ці від 18.10.94 N 104.|
|  |       |Зміни           |Затверджено наказом  |
|  |       |             |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |             |ці від 11.07.97 N 183 |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|7 |  ДНАОП   |Правила безпеки систем  |Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.20-98 |газопостачання України  |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |             |ці від 01.10.97 N 254 |
|  |       |             |( z0318-98 )     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|8 |  ДНАОП   |Правила безпечної експлуа-|Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.21-98 |тації електроустановок  |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |споживачів        |ці від 09.01.98 N 4  |
|  |       |             |( z0093-98 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 10.02.98 за |
|  |       |             |N 93/2533       |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|9 |  ДНАОП   |Правила захисту від ста- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.29-97 |тичної електрики     |Держнаглядохоронпраці |
|  |       |             |від 22.04.97 N 103  |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|10 |  ДНАОП   |Типові норми безплатної  |Затверджено наказом  |
|  |0.00-3.01-98 |видачі спеціального одягу,|Держаглядохоронпраці |
|  |       |спеціального взуття та ін-|від 10.06.98 N 117  |
|  |       |ших засобів індивідуально-|( z0449-98 ).     |
|  |       |го захисту працівникам сі-|Зареєстровано в    |
|  |       |льського та водного госпо-|Мін'юсті 14.07.98   |
|  |       |дарства          |за N 449/2889     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|11 |  ДНАОП   |Типове положення про нав- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-4.12-99 |чання з питань охорони  |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |праці           |ці від 17.02.99 N 27 |
|  |       |             |( z0248-99 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 21.04.99   |
|  |       |             |за N 248/3541     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|12 |  ДНАОП   |Положення про порядок за- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-4.26-96 |безпечення працівників  |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |спеціальним одягом, спе- |ці від 29.10.96 N 170 |
|  |       |ціальним взуттям та інши- |( z0667-96 ).     |
|  |       |ми засобами індивідуаль- |Зареєстровано в    |
|  |       |ного захисту       |Мін'юсті 18.11.96   |
|  |       |             |за N 667/1692     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|13 |  ДНАОП   |Перелік посадових осіб,  |Затверджено наказом  |
|  |0.00-8.01-93 |які зобов'язані проходити |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |попередню і періодичну пе-|ці від 11.10.93 N 94 |
|  |       |ревірку знань з питань  |( z0154-93 ).     |
|  |       |охорони праці       |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 20.10.93   |
|  |       |             |за N 154       |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|14 |  ДНАОП   |Перелік робіт з підвищеною|Затверджено наказом  |
|  |0.00-8.02-93 |небезпекою        |Держнаглядохоронпра- |
|  |       |             |ці від 30.11.93 N 123 |
|  |       |             |( z0196-93 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 23.12.93   |
|  |       |             |за N 196       |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|15 |  ДНАОП   |Порядок опрацювання та  |Затверджено наказом  |
|  |0.00-8.03-93 |затвердження власником но-|Держнаглядохоронпра- |
|  |       |рмативних актів про охоро-|ці від 21.12.93 N 132 |
|  |       |ну праці, що діють на під-|( z0020-94 ).     |
|  |       |приємстві         |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 07.02.94   |
|  |       |             |за N 20/229      |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|16 |  ДНАОП   |Правила пожежної безпеки в|Затверджено МВС    |
|  |0.01-1.01-95 |Україні (НАПБ А 01.001-95)|України 14.06.95   |
|  |       |             |( z0219-95 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 14.07.95   |
|  |       |             |за N 219/755     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|17 |  ДНАОП   |Санітарні правила при ро- |Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-1.43-88 |боті зі ртуттю, її сполу- |у 1988 р.       |
|  |       |ками та приладами зі ртут-|( v4607400-88 )    |
|  |       |ним заповненням N 4607-88 |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|18 |  ДНАОП   |Основні санітарні правила |Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-1.72-87 |роботи з радіоактивними  |26.08.87       |
|  |       |речовинами та іншими дже- |           |
|  |       |релами іонізуючих випромі-|           |
|  |       |нювань. ОСП-72/87     |           |
|  |       |N 4422-87         |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|19 |  ДНАОП   |Санітарні правила для під-|Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-1.79-86 |приємств з виробництва лі-|14.03.86       |
|  |       |карських препаратів    |( v4079400-86 )    |
|  |       |N 4079-86         |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|20 |  ДНАОП   |Санітарні норми вібрації |Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-3.12-84 |робочих місць N 3044-84  |15.06.84       |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|21 |  ДНАОП   |Санітарні норми допустимих|Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-3.14-85 |рівнів шуму на робочих  |12.03.85       |
|  |       |місцях N 3223-85     |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|22 |  ДНАОП   |Санітарні норми мікроклі- |Затверджено МОЗ СРСР |
|  |0.03-3.15-86 |мату виробничих приміщень |у 1986 р.       |
|  |       |N 4088-86         |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|23 |  ДНАОП   |Норми радіаційної безпеки |Затверджено наказом  |
|  |0.03-3.24-97 |України. НРБУ-97     |МОЗ України від    |
|  |       |             |14.07.97 N 208    |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|24 |  ДНАОП   |Граничні норми підіймання |Затверджено наказом  |
|  |0.03-3.28-93 |і переміщення важких речей|МОЗ України від    |
|  |       |жінками          |10.12.93 N 241    |
|  |       |             |( z0194-93 )     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|25 |  ДНАОП   |Положення про медичний  |Затверджено наказом  |
|  |0.03-4.02-94 |огляд працівників певних |МОЗ України від    |
|  |       |категорій         |31.03.94 N 45     |
|  |       |             |( z0136-94 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 21.06.94   |
|  |       |             |за N 136/345     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|26 |  ДНАОП   |Перелік важких робіт і  |Затверджено наказом  |
|  |0.03-8.08-93 |робіт із шкідливими і не- |МОЗ України від    |
|  |       |безпечними умовами праці, |31.03.94 N 46     |
|  |       |на яких забороняється зас-|( z0176-94 ).     |
|  |       |тосування праці жінок   |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 28.07.94   |
|  |       |             |за N 176/385     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|27 |  НАОП   |Правила зберігання, обліку|Затверджено Головним |
|  |2.1.20-1.06- |та відпуску отруйних і си-|управлінням ветерина- |
|  |   67   |льнодіючих лікарських за- |рії Мінсільгоспу СРСР |
|  |       |собів, які призначені для |04.08.67       |
|  |       |ветеринарних цілей    |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|28 |  НАОП   |Правила обладнання, техні-|Затверджено МОЗ СРСР |
|  |9.1.50-1.09- |ки безпеки, виробничої са-|20.10.81       |
|  |   81   |нітарії, протиепідемічного|           |
|  |       |режиму і особистої гігієни|           |
|  |       |при роботі в лабораторіях |           |
|  |       |(відділеннях, відділах)  |           |
|  |       |санітарно-епідеміологічних|           |
|  |       |установ системи Міністер- |           |
|  |       |ства охорони здоров'я СРСР|           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|29 |  ГОСТ   |ССБП. Небезпечні та шкід- |           |
|  |12.0.003-74 |ливі виробничі фактори.  |           |
|  |       |Класифікація       |           |
|  |       |(СТ РЕВ 790-77).     |           |
|  |       |Зміни           |    1978 р.    |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|30 |  ГОСТ   |ССБП. Загальні санітарно- |           |
|  |12.1.005-88 |гігієнічні вимоги до по- |           |
|  |       |вітря робочої зони    |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|31 |  ГОСТ   |ССБП. Біологічна безпека. |           |
|  |12.1.008-76 |Загальні вимоги      |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|32 |  ГОСТ   |ССБП. Процеси виробничі. |           |
|  |12.3-002-75 |Загальні вимоги безпеки. |           |
|  |       |(СТ РЕВ 1728-89).     |           |
|  |       |Зміни           |  1980, 1991 рр.  |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|33 |  ГОСТ   |ССБП. Засоби захисту   |           |
|  |12.4.011-89 |працюючих. Загальні    |           |
|  |       |вимоги і класифікація   |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|34 |  ГОСТ   |Вода питна. Гігієнічні  |           |
|  | 2874-82  |вимоги і контроль якості |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|35 |  ГОСТ   |Знак радіаційної безпеки |           |
|  | 17925-72  |             |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|36 | ДБН 360-92 |Містобудування. Планування|           |
|  |       |і забудова міських і сіль-|           |
|  |       |ських поселень.      |           |
|  |       |Зміни і доповнення    |Наказ від 22.01.93  |
|  |       |             |N 8, наказ від    |
|  |       |             |17.12.93 N 231    |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|37 |СНиП II-4-79 |Природне і штучне освіт- |           |
|  |       |лення.          |           |
|  |       |Зміни           |БСТ N 8, 10 1986 р.  |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|38 |СНиП     |Внутрішній водопровід і  |           |
|  |2.04.01-85  |каналізація будівель.   |           |
|  |       |Зміна.          |Затверджено постано- |
|  |       |             |вою від 28.11.91 N 20.|
|  |       |Зміни і доповнення    |Затверджено наказом  |
|  |       |             |Держкоммістобудування |
|  |       |             |України від 29.12.94 |
|  |       |             |N 106         |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|39 |СНиП     |Опалення, вентиляція   |           |
|  |2.04.05-91  |і кондиціювання.     |           |
|  |       |Доповнення        |Затверджено наказом  |
|  |       |             |Держкоммістобудування |
|  |       |             |України від 29.12.94 |
|  |       |             |N 106         |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|40 |СНиП     |Адміністративні і побутові|           |
|  |2.09.04-87  |будівлі          |           |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|41 |ПТЕ     |Правила технічної експлуа-|Затверджено Голов-  |
|  |       |тації електроустановок  |держенергонаглядом  |
|  |       |споживачів        |Міненерго СРСР    |
|  |       |             |21.12.84       |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|42 |ПУЕ     |Правила улаштування елект-|Міненерго СРСР. Видан-|
|  |       |роустановок        |ня шосте, перероблене |
|  |       |             |і доповнене      |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|43 |       |Державні санітарні правила|Затверджено наказом  |
|  |       |планування та забудови на-|МОЗ України від    |
|  |       |селених пунктів      |19.06.96 N 173    |
|  |       |             |( z0379-96 ).     |
|  |       |             |Зареєстровано в    |
|  |       |             |Мін'юсті 24.07.96   |
|  |       |             |за N 379/1404     |
|---+-------------+--------------------------+----------------------|
|44 |       |Інструкція про порядок  |Затверджено Головним |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner