Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 664 від 23.12.2008

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 08.07.2008 N 325


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
           Міністра оборони України
 
 
 N 118 від 13.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 травня 1999 р.
                   за N 302/3595
 
 
   Про затвердження Положення про порядок видачі висновків
   для митного оформлення засобів вимірювальної техніки,
        які ввозяться на територію України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          оборони
    N 497 ( z1017-06 ) від 21.08.2006 )
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) і пункту 8 постанови Кабінету Міністрів
України від 17.08.98 N 1300 ( 1300-98-п ) "Про затвердження
Порядку ввезення на територію України засобів  вимірювальної
техніки", а також з метою підвищення ефективності метрологічного
забезпечення Збройних Сил України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок видачі висновків для
митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на
митну територію України для Збройних Сил України та  інших
військових формувань, що додається.
   2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України                 О.І.Кузьмук
 
                       Затверджено
                  Наказ Міністра оборони України
                  13.04.99 N 118
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 травня 1999 р.
                   за N 302/3595
 
              Положення
    про порядок видачі висновків для митного оформлення
    засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на
    митну територію України для Збройних Сил України та
          інших військових формувань
 
  ( По тексту Положення слова та цифри "від 17.08.1998 N 1306"
   замінено словами та цифрами "від 15.03.2006 N 328"; слова
   "Центральне  управління  метрології  і стандартизації
   Міністерства  оборони  України  (Воєнстандарту)"  та
   "Воєнстандарт"  в усіх  відмінках  замінено словами
   "Центральне  управління  метрології  і стандартизації
   Збройних Сил України" у відповідному відмінку згідно з
   Наказом Міністерства оборони N 497 ( z1017-06 ) від
   21.08.2006 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) від 11.02.98,
постанов  Кабінету  Міністрів  України від 15.03.2006 N 328
( 328-2006-п ) "Про затвердження Положення  про  особливості
метрологічної діяльності у сфері оборони" та від 17.08.98 N 1300
( 1300-98-п ) "Про затвердження Порядку ввезення на територію
України  засобів вимірювальної техніки". Положення встановлює
порядок видачі висновків Центрального управління метрології і
стандартизації  Збройних  Сил  України  (далі  -  висновків
Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил
України) для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які
ввозяться на митну територію України для Збройних Сил України та
інших військових формувань.
   1.2. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
   засоби вимірювальної техніки військового призначення (далі -
ЗВТ ВП) - засоби вимірювальної техніки, яка застосовується у
Збройних Силах України, Прикордонних військах, Військах цивільної
оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до
законів України (далі - Збройні Сили України та інші військові
формування); ( Абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 497 ( z1017-06 ) від
21.08.2006 )
   військова метрологічна лабораторія - частина чи підрозділ
Збройних Сил, інших військових формувань, що здійснює повірку,
калібрування засобів вимірювальної техніки військового призначення
та виконує інші види робіт з метрологічного забезпечення Збройних
Сил, інших військових формувань у мирний і воєнний час та має на
оснащенні військові еталони; ( Абзац третій пункту 1.2 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 497 ( z1017-06 ) від 21.08.2006 )
   регіональна метрологічна частина (далі - РМЧ) - військова
метрологічна  лабораторія,  яка  підпорядкована  Центральному
управлінню метрології і стандартизації Збройних Сил України і
уповноважена ним для видачі висновку Центрального управлінню
метрології і стандартизації Збройних Сил України;
   повірка ЗВТ ВП - встановлення придатності вихідних  або
робочих  еталонів військового призначення до застосування на
підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик;
   калібрування ЗВТ ВП - визначення в певних умовах або контроль
метрологічних характеристик ЗВТ ВП;
   метрологічна атестація ЗВТ ВП - дослідження ЗВТ ВП з метою
визначення їх  метрологічних  характеристик  та  встановлення
придатності до застосування у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях України.
   1.3. Дія  цього  Положення  поширюється  на ЗВТ ВП, що
отримуються для Збройних Сил України та інших військових формувань
як за бюджетні, так і за позабюджетні кошти, а також одержуються
безкоштовно.
   1.4. Вимоги  цього  Положення  є обов'язковими для всіх
підприємств, установ, організацій (далі - заявники) незалежно від
форм власності, що закуповують за кордоном і ввозять на митну
територію України ЗВТ ВП для Збройних Сил України та інших
військових формувань.
   1.5. Підставою для митного оформлення ЗВТ ВП, які ввозяться
на митну територію України для Збройних Сил України та інших
військових формувань, є позитивні висновки Центрального управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України, що видаються
РМЧ,  уповноваженими  Центральним  управлінням  метрології  і
стандартизації Збройних Сил України для проведення експертизи.
Реквізити Центрального управління метрології і стандартизації
Збройних  Сил  України та регіональних метрологічних частин,
уповноважених для проведення експертизи, наведені у додатку 1
цього Положення.
   1.6.  Для  отримання  висновку  Центрального  управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України заявник подає
письмове звернення до РМЧ. Порядок подання звернень приведено у
розділі 2 цього Положення.
   1.7. Позитивний висновок Центрального управління метрології і
стандартизації Збройних Сил України видається тільки у разі
наявності в Україні робочих еталонів, потрібних для проведення
метрологічної атестації ЗВТ ВП, що ввозяться, та забезпечення їх
подальшою  повіркою  чи  калібруванням. Можливість проведення
метрологічної атестації, повірки чи калібрування визначається за
результатами  експертизи документів, згідно з якими заявники
ввозять ЗВТ ВП. Порядок проведення експертизи приведено у розділі
3 цього Положення.
   1.8. Термін  проведення  експертизи  та  видачі висновку
Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил
України не повинен перевищувати двох робочих днів з моменту
звернення заявника та подання ним усіх потрібних документів до
РМЧ. Порядок видачі висновку Центрального управління метрології і
стандартизації Збройних Сил України приведено у розділі 4 цього
Положення.
   1.9. Роботи, пов'язані з проведенням експертизи та видачею
висновків Центрального управління метрології і стандартизації
Збройних Сил України на ввезення ЗВТ ВП, для бюджетних заявників
Збройних Сил України надаються безкоштовно, для госпрозрахункових
установ Збройних Сил України та інших заявників - за тарифами,
встановленими  Держспоживстандартом  України. ( Пункт 1.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 497
( z1017-06 ) від 21.08.2006 )
 
          2. Порядок подання звернень
 
   2.1. Звернення для отримання висновку Центрального управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України подається до РМЧ
за  місцезнаходженням  митних  органів,  що здійснюють митне
оформлення ЗВТ ВП, за формою листа-звернення, яка наведена у
додатку 2 до цього Положення. У зверненні обов'язково вказується
кількість ЗВТ ВП, що ввозяться, та мета їх увезення на митну
територію України.
   2.2. До письмового звернення додаються:
   документи (оригінал чи копія), за якими ввозяться ЗВТ ВП на
митну  територію  України:  контракт,  інвойс,  міжнародна
товаротранспортна накладна тощо;
   технічна документація (оригінал чи витяг),  яка  містить
відомості щодо призначення, галузі застосування та метрологічних
характеристик ЗВТ ВП, що ввозяться.
   При потребі,  РМЧ мають право вимагати у заявника інші
документи, які містять відомості  щодо  призначення,  галузі
застосування та метрологічних характеристик ЗВТ ВП.
   2.3. Усі документи надаються державною, а  за потреби -
російською мовою. Переклад документів з інших мов заявник здійснює
за свої кошти в уповноважених на це організаціях.
 
           3. Проведення експертизи
 
   3.1. Експертиза проводиться комісією, призначеною наказом
командира РМЧ, до якої заявник звернувся із проханням на отримання
висновку  Центрального управління метрології і стандартизації
Збройних Сил України.
   3.2. Експертиза включає:
   аналіз метрологічних характеристик ЗВТ ВП;
   встановлення придатності ЗВТ ВП до застосування;
   складання акта експертизи.
   3.3. Аналіз метрологічних характеристик ЗВТ ВП проводиться з
метою визначення  їх  технічного  рівня  і  включає  оцінку
відповідності державним і військовим стандартам, які діють в
Україні.
   3.4. Встановлення придатності до застосування ЗВТ ВП, що
ввозяться, обумовлюється наявністю в Україні робочих еталонів, які
потрібні для проведення їх повірки чи калібрування.
   3.5. Увезення на митну територію України ЗВТ ВП дозволяється
як партіями, так і одиничними зразками - за умови, що їх типи
занесено до одного із наступних документів:
   Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених
до застосування в Україні (далі - Держреєстр);
   спеціального реєстру засобів вимірювальної техніки цільового
призначення, які допущені до застосування в Україні (далі -
Спецреєстр);
   реєстру державних і вторинних еталонів одиниць  фізичних
величин.
   3.6. Увезення ЗВТ ВП, типи яких не занесено до документів,
вказаних у пункті 3.5 цього Положення (незатверджені типи засобів
вимірювальної техніки), дозволяється тільки одиничними зразками.
   3.7. Тимчасове  увезення ЗВТ ВП із іноземних держав на
територію України дозволяється для проведення їх метрологічної
атестації, повірки чи калібрування, з демонстраційною та іншою
метою.
   3.8. За  результатами експертизи складається акт у двох
примірниках за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.
Один  примірник залишається у РМЧ, другий - надсилається у
десятиденний  термін до Центрального управління метрології і
стандартизації Збройних Сил України.
   3.9. Вирішення розбіжностей, які виникли між заявником і РМЧ
у процесі проведення експертизи документів, покладається  на
Центральне управління метрології і стандартизації Збройних Сил
України.
 
   4. Видача висновку Центрального управління метрології
       і стандартизації Збройних Сил України.
 
   4.1. Бланки висновків Центрального управління метрології і
стандартизації Збройних Сил України. є документами суворого обліку
і кожен з них має індивідуальний номер. Бланки висновків РМЧ
отримують у Центральному управлінні метрології і стандартизації
Збройних Сил України.
   4.2.  Висновок  Центрального  управління  метрології  і
стандартизації Збройних Сил України оформлюється РМЧ за формою,
наведеною у додатку 4 до цього Положення, на підставі акта
експертизи.  Висновок  Центрального  управління  метрології і
стандартизації Збройних Сил України підписується командиром РМЧ,
засвідчується  гербовою  печаткою  цієї частини та видається
заявнику.  Висновок  Центрального  управління  метрології  і
стандартизації Збройних Сил України реєструється у книзі обліку
(додаток 5 до цього Положення), що ведеться в установленому для
документів  суворого  обліку  порядку, відповідальною особою,
призначеною наказом командира РМЧ.
   4.3. На ЗВТ ВП, які відповідають пунктам 3.5 та 3.7 цього
Положення і пройшли експертизу, заявнику видається позитивний
висновок  Центрального управління метрології і стандартизації
Збройних Сил України.
   4.4. На ЗВТ ВП, які відповідають пункту 3.6 цього Положення і
пройшли експертизу, заявнику  видається  позитивний  висновок
Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил
України. та припис про заборону застосування цих засобів до їх
метрологічної  атестації.  Порядок  проведення  метрологічної
атестації визначено у розділі 5 цього Положення.
   4.5. Припис про заборону  застосування  оформлюється  за
формою,  наведеною у додатку 6 до цього Положення, у двох
примірниках. Перший примірник припису про заборону застосування
видається заявнику, другий - залишається у РМЧ.
 
          5. Метрологічна атестація
 
   5.1. Метрологічна атестація ЗВТ ВП, що ввозяться на митну
територію України відповідно до вимог пункту 3.6 цього Положення,
проводиться   військовими   метрологічними   лабораторіями,
уповноваженими Центральним управлінням метрології і стандартизації
Збройних  Сил  України.  Реквізити  військових  метрологічних
лабораторій, які уповноважені на право проведення метрологічної
атестації конкретних ЗВТ ВП, що ввозяться, вказуються у приписі.
( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 497 ( z1017-06 ) від 21.08.2006 )
   5.2. Звіти про здійснення метрологічної атестації ЗВТ ВП, що
ввозяться, надаються РМЧ для узагальнення та,  за  потреби,
занесення у встановленому порядку цих типів ЗВТ ВП у Держреєстр та
Спецреєстр один раз на квартал (за 10 днів до закінчення поточного
кварталу)  до  Наукового  метрологічного  центру  (військових
еталонів), який визначено головною науково-дослідною організацією
у Збройних Силах України з проблем метрологічного забезпечення
військ (сил).
   5.3. Заявник  зобов'язаний повідомити РМЧ, яка проводила
експертизу, у письмовій формі про  проведення  метрологічної
атестації ЗВТ ВП, на які було надано припис, вказати номер
свідоцтва, назву і адресу виконавця.
   5.4. Науковий  метрологічний  центр (військових еталонів)
проводить узагальнення інформації щодо увезення на територію
України ЗВТ ВП і подає матеріали за результатами узагальнення до
Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил
України один раз на рік за 20 днів до закінчення поточного року.
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.5 Положення про
                   порядок видачі висновків для
                   митного оформлення засобів
                   вимірювальної техніки, які
                   ввозяться на митну територію
                   України
                   (в редакції наказу Міністра
                   оборони України
                   від 21.08.2006 N 497
                   ( z1017-06 )
 
 
              РЕКВІЗИТИ
        Центрального управління метрології
       і стандартизації Збройних Сил України
       та регіональних метрологічних частин,
       уповноважених для проведення експертизи
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Назва установи  |Поштові реквізити |Контактні телефони|
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 1  |Центральне     |03168, місто Київ,|(8-044) 244-98-52 |
|   |управління     |проспект Повітро- |         |
|   |метрології і    |флотський, 6   |         |
|   |стандартизації   |         |         |
|   |Збройних Сил    |         |         |
|   |України      |         |         |
|----------------------------------------------------------------|
|        Регіональні метрологічні частини        |
|----------------------------------------------------------------|
| 2  | Військова частина |09104, Київська  |(8-04463) 3-46-54 |
|   |    А2309    |область,     |         |
|   |          |місто Біла Церква,|         |
|   |          |мікрорайон "Гайок"|         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 3  | Військова частина |61034, місто   |(8-057) 376-60-63 |
|   |    А0785    |Харків, вулиця  |         |
|   |          |Полтавський    |         |
|   |          |шлях, 186     |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 4  | Військова частина |79059, місто   |(8-0322) 52-69-00 |
|   |    А1124    |Львів,      |         |
|   |          |вулиця Творча, 11 |         |
|------+-------------------+------------------+------------------|
| 5  | Військова частина |97402, Автономна |(8-06569) 2-68-34 |
|   |    А3360    |Республіка Крим, |         |
|   |          |місто Євпаторія, |         |
|   |          |5-те авіамістечко |         |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства  оборони  N 497
( z1017-06 ) від 21.08.2006 )
 
 
                       Додаток 2
                до пункту 2.1 Положення про порядок
                видачі  висновків  для  митного
                оформлення засобів  вимірювальної
                техніки, які ввозяться на територію
                України
 
                  Командиру ____________________
                         (назва РМЧ)
 
   Згідно із __________________________________________________,
     (назва, номер і дата документа, за яким ввозяться ЗВТ ВП)
на нашу  адресу  надійшли  такі засоби вимірювальної техніки
військового призначення: ________________________________________,
              (назва та умовне позначення ЗВТ ВП)
виробництва _____________________________________________________,
             (назва виробника, країна)
у кількості ______________________________________________________
              (кількість прописом)
   Зазначені засоби  вимірювальної   техніки   військового
призначення ввозяться на територію України з метою ______________,
__________________________________________________________________
             (назва ЗВТ ВП)
призначені для ________________________ і будуть використовуватись
         (призначення ЗВТ ВП)
__________________________________________________________________
          (галузь застосування ЗВТ ВП)
   Просимо видати висновок Центрального управління метрології і
стандартизації Збройних Сил України для митного оформлення засобів
вимірювальної техніки військового призначення, які ввозяться на
митну територію України.
   Документи, потрібні  для  проведення  експертизи  щодо
відповідності зазначених засобів вимогам Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" від 11.02.98, додаються.
   Оплату робіт, пов'язаних із  проведенням  експертизи  та
 
оформленням  висновку  Центрального  управління  метрології і
стандартизації Збройних Сил України, гарантуємо (гарантія оплати
вказується при потребі згідно з вимогами пункту 1.9 Положення про
порядок  видачі  висновків  для  митного  оформлення засобів
вимірювальної техніки, які ввозяться на митну територію України
для Збройних Сил України та інших військових формувань).
   Додаток: документи, потрібні для проведення експертизи.
 
   Командир частини (начальник) ________  ____________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
   Начальник фінансового органу
   (підписує при потребі)    ________  ____________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)
                  М.П.
 
 
                       Додаток 3
                до пункту 3.8 Положення про порядок
                видачі  висновків  для  митного
                оформлення  засобів вимірювальної
                техніки, які ввозяться на територію
                України
 
                      Затверджую
                Командир регіональної метрологічної
                частини
                ___________________________________
                  (підпис, ініціали, прізвище)
                "___" _______________ р.
                М.П.
 
                Акт
          за результатами експертизи
      ____________________________________________
        (назва, тип чи індекс виробу ЗВТ ВП)
 
   1. Підстава для проведення експертизи - _____________________
__________________________________________________________________
 (перелік документів, на підставі яких проводилась експертиза)
   2. Склад експертної комісії:
   Голова комісії ______________________________________________
               (прізвище, ініціали, посада)
   Члени комісії: ______________________________________________
               (прізвища, ініціали, посади)
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   3. Місце проведення експертизи ______________________________
   4. Термін проведення експертизи _____________________________
   5. Заявник __________________________________________________
   Стисла характеристика виробу ЗВТ ВП і його складових ________
__________________________________________________________________
 (призначення, склад, основні тактико-технічні характеристики)
   6. Мета ввезення ____________________________________________
   7. Об'єкт експертизи ________________________________________
__________________________________________________________________
     (перелік документів, які підлягають експертизі)
   8. Результати експертизи ____________________________________
   9. Висновки і рекомендації __________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова експертної комісії ___________________________________
                 (підпис, ініціали, прізвище)
   Члени комісії:      ___________________________________
                 (підписи, ініціали, прізвища)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
                       Додаток 4
                до пункту 4.2 Положення про порядок
                видачі  висновків  для  митного
                оформлення  засобів вимірювальної
                техніки, які ввозяться на територію
                України
 
         Центральне управління метрології
       і стандартизації Збройних Сил України
 
               Висновок
 
 N ___________                 "___" __________ р.
 
       Командиру військової частини
       (начальнику установи) ________________
       Керівнику митниці ____________________
 
   На підставі статті 8 "Порядку ввезення на територію України
засобів вимірювальної техніки", який  затверджено  постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1300, __________________
                          (назва РМЧ)
проведено експертизу документів на засоби вимірювальної техніки
військового призначення виробництва _____________________________,
                   (назва виробника, країна)
які ввозяться у кількості ________________________________________
                  (кількість прописом)
згідно із _______________________________________________________,
     (назва, номер, дата документа, за яким ввозяться ЗВТ ВП)
щодо їх відповідності вимогам Закону України "Про метрологію та
метрологічну  діяльність"  від  11.02.98,  постанови Кабінету
Міністрів України від 15.03.2006 N 328 "Про затвердження Положення
про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони".
   За результатами експертизи встановлено, що зазначені засоби
вимірювальної техніки відповідають (не відповідають) встановленим
вимогам та їх ввезення на територію України може (не може) бути
дозволене.
__________________________________________________________________
    (причина невідповідності (заповнюється при потребі)
   Додаток: припис щодо заборони застосування  ЗВТ  ВП  до
проведення їх метрологічної атестації на _____ арк. в 1 прим., на
першу адресу (додаток оформлюється при потребі).
 
   Командир частини ____________ ________ ____________________
           (назва РМЧ)  (підпис) (ініціали, прізвище)
                 М.П.
 
 
                       Додаток 5
                до пункту 4.2 Положення про порядок
                видачі  висновків  для  митного
                оформлення  засобів вимірювальної
                техніки, які ввозяться на територію
                України
 
               Книга
    обліку висновків Центрального управління метрології
  і стандартизації Збройних Сил України, виданих для митного
    оформлення засобів вимірювальної техніки військового
    призначення, які  ввозяться на  митну територію
    України для Збройних Сил України та інших військових
              формувань
 
------------------------------------------------------------------
 N |Наймену-|Номер, дата|Номери, да-|Найменування заяв-|Виконавець
з/п|вання  |акта експе-|ти: листа- |ника та митних ор-|метроло-
  |ЗВТ ВП, |ртизи,   |звернення; |ганів, для яких  |гічної
  |умовне |стислий  |висновку  |видано висновок  |атестації,
  |позна- |висновок за|Центрально-|Центрального   |номер, да-
  |чення  |результата-|го управ- |управління мет-  |та припису
  |    |ми експер- |ління мет- |рології і стандар-|
  |    |тизи    |рології і |ти зації Збройних |
  |    |      |стандарти- |Сил України;   |
  |    |      |зації   |номер, дата супро-|
  |    |      |Збройних  |воджувального   |
  |    |      |Сил України|листа       |
---+--------+-----------+-----------+------------------+----------
 1 |  2  |   3   |   4   |     5    |   6
------------------------------------------------------------------
 
                       Додаток 6
                до пункту 4.5 Положення про порядок
                видачі  висновків  для  митного
                оформлення  засобів вимірювальної
                техніки, які ввозяться на територію
                України
 
         Центральне управління метрології
       і стандартизації Збройних Сил України
 
    ____________________________________________________
    (назва РМЧ, уповноваженої для проведення експертизи)
 
               Припис
 
 N _______                 "___" ______________ р.
 
              Командиру військової частини
              (начальнику установи) ________________
                         (назва заявника)
 
__________________________________________________________________
  (назва та умовне позначення засобів вимірювальної техніки)
виробництва _____________________________________________________,
             (назва виробника, країна)
які ввозяться згідно з ___________________________________________
              (назва, номер, дата документа,
_________________________________________________________________,
     за яким ввозяться засоби вимірювальної техніки)
призначені для використання у Збройних Силах та інших військових
формуваннях,  але їх типи не занесені до жодного із таких
документів:
   Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених
до застосування в Україні;
   спеціального реєстру засобів вимірювальної техніки цільового
призначення, які допущені до застосування в Україні;
   реєстру державних і вторинних еталонів одиниць  фізичних
величин.
   На підставі Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" від 11.02.98 і постанов Кабінету Міністрів України від
15.03.2006 N 328 "Про затвердження Положення про особливості
метрологічної діяльності у сфері оборони" та від 17.08.98 N 1300
"Про затвердження Порядку ввезення на територію України засобів
вимірювальної техніки" введення в експлуатацію зазначених засобів
вимірювальної техніки військового призначення забороняється до
проведення їх метрологічної атестації.
   Метрологічну атестацію запропоновано здійснити в ____________
__________________________________________________________________
  (назва та реквізити рекомендованого виконавця метрологічної
              атестації)
 
   Командир частини ___________  ________ ____________________
           (назва РМЧ)  (підпис) (ініціали, прізвище)
                 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner