Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 888 від 23.12.2008

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 25.160-213-1:2008; СОУ МПП 25.160-213-2:2008; СОУ МПП 25.160-213-3:2008


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

              Н А К А З
 
 N 27 від 09.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 травня 1999 р.
 vd990409 vn27            за N 301/3594
 
 
    Про затвердження Положення про порядок організації
           енергетичних обстежень
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                   Держкоменергозбереження
    N 76 ( z0595-00 ) від 27.08.2000
           Наказом Національного агентства України
              з питань забезпечення ефективного
             використання енергетичних ресурсів
    N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
 
 
 
   З метою  реалізації  положень  Закону  України  "Про
енергозбереження" ( 74/94-ВР ), забезпечення виконання пункту 16
постанови Кабінету Міністрів  України  від  13.03.99  N  358
( 358-99-п ) "Про підсумки роботи  народного  господарства у
1998 році" та відповідно до Положення про Державний комітет
України  з  енергозбереження, затвердженого Указом Президента
України від 06.10.95 N 918/95, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок організації енергетичних
обстежень, що додається.
   2. Управлінню правового та адміністративного забезпечення
енергозбереження (Яковенко В.І.) забезпечити реєстрацію Положення
про порядок організації енергетичних обстежень у Міністерстві
юстиції і довести його до відома міністерств, інших органів
центральної виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Комітету Лихошву Ю.В.
 
 Голова Комітету                    В.Меркушов
 
                      Затверджено
                 Наказ Державного комітету України
                 з енергозбереження 09.04.99 N 27
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 травня 1999 р.
                   за N 301/3594
 
 
              Положення
     про порядок організації енергетичних обстежень
 
   Положення про  порядок організації енергетичних обстежень
(далі - Положення) розроблено на виконання п.16 постанови Кабінету
Міністрів України від 13.03.99 N 358 ( 358-99-п ) з метою
реалізації  положень  Закону  України "Про  енергозбереження"
( 74/94-ВР ) і відповідно до Положення про Державний комітет
України з енергозбереження ( 918/95 ).
   Положення встановлює порядок подання, оформлення, видачі та
продовження терміну дії документів щодо атестації спеціалізованих
організацій  на  право  проведення  енергетичних  обстежень
(енергетичного аудиту), єдину форму свідоцтва на  право  їх
проведень,  а також нормативні та правові вимоги щодо його
отримання. Воно визначає також вимоги, у тому числі етичні, щодо
організації, характеру й порядку ведення енергетичного обстеження
на підприємствах, в організаціях і установах.
 
           1. Сфера дії Положення
 
   1.1. Це Положення  є  обов'язковим  для  спеціалізованих
підприємств і організацій (далі - спеціалізовані організації), що
атестуються або атестовані на право проведення  енергетичних
обстежень згідно із Тимчасовим положенням про порядок проведення
енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих
організацій  на  право його проведення, затвердженим наказом
Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 ( z0375-97 )
і зареєстрованим у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за
N 375/2179, та які проводять енергетичні обстеження у випадках,
передбачених  чинним  законодавством,  за  рахунок  джерел
фінансування, визначених цим законодавством.
   1.2. Положення є рекомендаційним для інших підприємств та
організацій, які виконують енергетичні обстеження з ініціативи
суб'єктів господарювання.
 
    2. Діяльність у сфері енергетичних обстежень та її
       організаційне й методичне забезпечення
 
   2.1. Діяльність у сфері енергетичних  обстежень  включає
організаційне  й методичне забезпечення, практичне визначення
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами
господарювання,  в  тому  числі  шляхом  проведення  обліку
паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР), а також розроблення та
обгрунтування  енергоощадних  ("енергозберігаючих")  заходів і
бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження.
   2.2. Загальні питання організації енергетичних обстежень
покладаються на Центральну групу енергетичного аудиту (далі -
ЦГЕА), яка утворюється наказом НАЕР, включає до свого складу
відповідальних працівників НАЕР і, за їх згодою, - міністерств та
інших органів центральної виконавчої влади, і провідних фахівців з
питань енергетичних обстежень.
   Головою ЦГЕА   є   один   із   заступників   голови
НАЕР.
   На ЦГЕА  покладається  також  атестація  спеціалізованих
організацій на право ведення енергетичних обстежень та видача
відповідних свідоцтв.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
 
   2.3. Питання  практичної  організації  та  методичного
забезпечення проведення енергетичних обстежень покладаються на
Центральне агентство з енергетичних обстежень, яке створюється
НАЕР в установленому порядку як державне підприємство і керівник
якого є за посадою членом ЦГЕА. ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Наказом Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92
( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
 
          3. Енергетичне обстеження
 
   3.1. Основні  засади  проведення  енергетичних  обстежень
підприємств визначаються Тимчасовим  положенням  про  порядок
проведення  енергетичного  обстеження підприємств і атестації
спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженим
наказом Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за N
375/2179.
   3.2. Спеціалізовані організації, атестовані в установленому
порядку на проведення енергетичних обстежень, можуть залучатися
для експертизи показників економії паливно-енергетичних ресурсів
підприємств  при  запровадженні  ними  економічних механізмів
стимулювання енергозбереження.
 
      4. Правова основа діяльності енергоаудиторів
 
   4.1. Здійснення енергетичного обстеження покладається  на
фахівців  (далі  -  енергоаудитори),  що  мають  відповідну
кваліфікацію. Енергоаудитором може бути особа, яка має вищу
технічну  освіту  за фаховим напрямом Міносвіти "Енергетика,
електротехніка та електромеханіка", а саме: інженер-електрик,
інженер-електромеханік, інженер-теплотехнік, інженер-енергетик, а
також  інженер  з  автоматизації  (за  галузями  народного
господарства).
   4.2. Правовою основою діяльності енергоаудиторів є Тимчасове
положення  про  порядок  проведення  енергетичного обстеження
підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його
проведення,  затверджене  наказом  Держкоменергозбереження від
12 травня 1997 року ( z0375-97 ) і зареєстроване в Міністерстві
юстиції 2 вересня 1997 року за N 375/2179, це Положення, інші
нормативні акти.
 
           5. Права енергоаудитора
 
   Енергоаудитор згідно з договором на ведення енергетичного
обстеження має право:
   - отримувати від замовника всю потрібну фінансову і технічну
інформацію для здійснення своєї професійної діяльності;
   - безперешкодно проводити інструментальні дослідження з метою
отримання об'єктивної інформації щодо стану енергоспоживання;
   - залучати до роботи потрібних йому помічників та асистентів;
   - чинним законодавством енергоаудитору можуть бути надані й
інші права.
 
          6. Обов'язки енергоаудитора
 
   6.1. Енергоаудитор зобов'язаний:
   - здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього
Положення;
   - не розголошувати інформації, віднесеної до комерційної
таємниці,  яка  стала  доступною йому у зв'язку з веденням
енергетичного обстеження;
   - відмовляти в проведенні енергетичного обстеження в разі
невідповідності його завдань законодавству України або міжнародним
договорам.
   6.2. Енергоаудитор повинен дотримуватися правил професійної
етики, а саме:
   - бути об'єктивним і не піддаватися тиску заінтересованих
осіб;
   - дотримуватися  конфіденційності  інформації,  що  стала
доступною йому у зв'язку з проведенням енергетичного обстеження;
   - утримуватися від роботи, якщо  він  не  впевнений  у
достатності рівня своєї компетентності; згода енергоаудитора на
надання професійних послуг означає, що він має належний рівень
компетентності, знань і досвіду;
   - робота  енергоаудитора  має  відповідати  технічним  і
професійним нормам ведення енергетичного обстеження;
   - виконувати всі вимоги договору на проведення енергетичного
обстеження.
   6.3. Факти невідповідності діяльності енергоаудиторів  їх
обов'язкам та правилам професійної етики (згідно з пп.6.1 і 6.2
цього Положення) підлягають розгляду на засіданні групи експертів
при ЦГЕА, а за її поданням - на черговому засіданні ЦГЕА.
   6.4. Якщо енергоаудитор передає частину роботи помічникам
(асистентам), то він повинен перевіряти їхню роботу і продовжує
нести відповідальність за результати енергетичного обстеження в
повному обсязі.
 
     7. Особливості додержання комерційної таємниці
             енергоаудиторами
 
   7.1. Довідки щодо проведених енергетичних обстежень видаються
тільки громадянам та юридичним особам, за дорученням яких або щодо
яких здійснювалося енергетичне обстеження. На письмову вимогу
суду, арбітражного суду, прокуратури, органів дізнання і слідства
довідки про здійснені енергетичні обстеження видаються у зв'язку з
розглядом кримінальних, цивільних або господарських справ.
   7.2. Обов'язок  додержання  комерційної  таємниці  щодо
конкретних енергетичних обстежень поширюється також на осіб, яким
стало про них відомо у зв'язку з виконанням ними службових
обов'язків (у тому числі членам ЦГЕА та експертам, що здійснювали
експертизу наданих спеціалізованою організацією матеріалів).
   Не підлягає обмеженню інформація щодо узагальнених показників
енергетичних обстежень по галузі, регіону, групі підприємств.
   7.3. Особи,  винні в порушенні таємниці щодо здійснення
енергетичного обстеження, несуть відповідальність у  порядку,
встановленому законодавством України.
   7.4. Не можуть бути віднесеними до комерційної таємниці
відомості, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Особливості атестації та діяльності спеціалізованих
              організацій
 
   8.1. Енергетичні  обстеження  підприємств   проводяться
спеціалізованими організаціями, атестованими на цю діяльність
відповідно до вимог Тимчасового положення про порядок проведення
енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих
організацій на право його проведення, затвердженого  наказом
Держкоменергозбереження від 12 травня 1997 року N 49 ( z0375-97 )
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за
N 375/2179, з урахуванням наступних особливостей.
   8.1.1. У заяві на проходження спеціалізованими організаціями
атестації на право ведення енергетичних обстежень повинно бути
зазначено,  що  організація  й  енергоаудитори  погоджуються
дотримуватися у своїй діяльності всіх вимог цього Положення та
Тимчасового положення про  порядок  проведення  енергетичного
обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на
право його проведення, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 2
вересня 1997 року за N 375/2179, а також повинні бути заявлені:
   - типи  технологічного  устаткування,  типи  споживачів
енергоресурсів,  системи  обліку  та контролю для проведення
енергетичних обстежень;
   - галузева орієнтація;
   - можливість підготовки бізнес-планів інвестиційних проектів.
   Заява, крім керівника спеціалізованої організації, повинна
бути підписана енергоаудиторами, що входять до складу організації
або залучені до цієї діяльності на контрактних засадах.
   8.1.2. Комплект документів, що подаються на право ведення
енергетичних обстежень повинен включати також:
   - копію контрактів (угод)  на  проведення  енергетичного
обстеження  між  спеціалізованою  організацією  та  всіма
енергоаудиторами, що мають відповідні свідоцтва закладів освіти;
   - звіти  про  виконані  раніше  енергетичні  обстеження
підприємств, а за умови їхньої відсутності - програми та методики
виконання робіт (для узгодження);
   - перелік наявного обладнання, що може бути використаним для
проведення енергетичних обстежень з урахуванням вимог додатка 1 до
цього Положення.
   8.1.3. До матеріалів заявки на право проведення енергетичних
обстежень можуть прилучатися мотивовані клопотання відповідних
міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, які
використовуються при визначенні їхньої переважної спеціалізації
щодо проведення енергетичних обстежень та розглядаються як один з
вирішальних аргументів для прийняття позитивного рішення ЦГЕА.
   8.1.4. Спеціалізовані організації, що отримали свідоцтво на
право ведення енергетичних обстежень, зобов'язані:
   - надавати ЦГЕА в 10-денний термін висновки щодо доцільності
зміни нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
випадку, якщо порушено клопотання щодо їхніх змін підприємствами;
   - надавати замовнику робіт технічний звіт у двох примірниках
за результатами проведення енергетичного обстеження згідно з п.4.2
Тимчасового положення про  порядок  проведення  енергетичного
обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на
право його проведення ( z0375-97 ) та відповідно до умов договору;
   - подавати ЦГЕА анотований звіт про роботи, що були виконані
протягом кожного календарного року, не пізніше 31 січня наступного
за звітним роком. Анотований звіт повинен включати інформацію про
підприємства, їхні підрозділи та технологічні установки, де було
проведено  енергетичне  обстеження, очікувані обсяги економії
паливно-енергетичних ресурсів за результатами обстежень;
   - роботи з енергетичного обстеження вести згідно з вимогами
чинних нормативних актів;
   - з метою узагальнення та накопичення позитивного досвіду
енергетичних обстежень двічі на рік - у квітні та жовтні -
надавати  Центральному  агентству  з  енергетичних  обстежень
інформацію  щодо  впровадження  технічних,  економічних  та
організаційних  заходів при проведенні енергетичних обстежень
типових  технологічних  установок  та  типових  споживачів
енергоресурсів.  Центральне  агентство  енергетичних обстежень
забезпечує доступність цієї інформації  усім  спеціалізованим
організаціям та іншим суб'єктам сфери енергозбереження.
 
   8.2. Спеціалізованим організаціям, що отримали дозвіл на
проведення енергетичних обстежень, рекомендується надавати ЦГЕА
разом з річним анотованим звітом методичні рекомендації щодо
ведення енергетичного обстеження на підприємствах певних галузей
суспільного господарства та типових технологічних установках чи
типових споживачах енергоресурсів, що були використані під час
проведення енергетичного обстеження в поточному році; у цьому
випадку спеціалізованій організації надаються пільги в частині
методичного забезпечення її діяльності.
   8.3. Передумовою належного рівня виконання спеціалізованою
організацією робіт, пов'язаних з переглядом норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, та виконання ними
експертизи показників економії  паливно-енергетичних  ресурсів
підприємствами при застосуванні цими підприємствами економічних
механізмів стимулювання енергозбереження є постійне забезпечення
працівників  спеціалізованої  організації нормативно-методичною
літературою та постійне підвищення кваліфікації енергоаудиторів з
цих  питань,  у  тому числі шляхом їхньої участі в роботі
спеціалізованих семінарів, конференцій тощо.
   8.4. Для залучення спеціалізованих організацій до розробки
бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження в її
складі повинні бути фахівці з вищою економічною освітою, про що
вказується у заявлених матеріалах.
 
          9. Свідоцтво і висновок ЦГЕА
 
   9.1. Позитивний висновок ЦГЕА додається до свідоцтва про
право ведення енергетичного обстеження (додаток 2) і є невід'ємною
його складовою частиною.
   9.2. Позитивний  висновок  ЦГЕА  видається  одночасно зі
свідоцтвом про право ведення енергетичного обстеження.
 
    10. Особливості звіту про результати енергетичного
           обстеження підприємств
 
   10.1. Оформлення  звіту  про  результати  енергетичного
обстеження слід вести згідно з вимогами  п.4.2  Тимчасового
положення  про  порядок  проведення  енергетичного обстеження
підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його
проведення ( z0375-97 ).
   10.2. Звіт про результати енергетичного обстеження повинен
бути підписаний керівником спеціалізованої організації та всіма
енергоаудиторами, що брали участь у здійсненні енергетичного
обстеження.
 
   11. Порядок видачі та подовження терміну дії свідоцтва
       на право ведення енергетичних обстежень
 
   11.1. Рішення  про  видачу  свідоцтва  спеціалізованій
організації на право ведення енергетичних обстежень приймає ЦГЕА
на своєму засіданні, на якому повинні бути присутні не менше двох
третин її складу.
   11.2. Рішення  про  видачу  спеціалізованій  організації
свідоцтва на право ведення енергетичних обстежень приймається,
якщо в результаті голосування за видачу свідоцтва подано більше
двох третин голосів від загальної кількості присутніх членів ЦГЕА,
але не менше половини від загальної кількості членів ЦГЕА.
   У разі наявності в складі спеціалізованої організації тільки
одного енергоаудитора  за  видачу  свідоцтва  спеціалізованій
організації про право ведення енергетичних обстежень повинно
проголосувати не менше двох третин від загальної кількості членів
ЦГЕА.
   11.3. Рішення ЦГЕА щодо надання висновку та видачі свідоцтва
фіксується в протоколі засідання ЦГЕА.
   11.4. Свідоцтво на право ведення енергетичних  обстежень
підписується  головою  ЦГЕА,  відповідальним  секретарем  і
скріплюється гербовою печаткою НАЕР. ( Пункт 11.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
   11.5. Рішення ЦГЕА фіксуються у Книзі реєстрації висновків та
свідоцтв, сторінки якої нумеруються, прошнуровуються, підписуються
головою НАЕР і скріплюються гербовою печаткою НАЕР. Копії всіх
висновків зберігаються як додаток до Книги реєстрації. ( Пункт
11.5  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
   11.6. Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень
видається спеціалізованій організації на 3 роки.
   11.7. Прийняття ЦГЕА рішення щодо подовження терміну дії
свідоцтва  про  право  здійснення  енергетичного  обстеження
спеціалізованій організації оформляється висновком  згідно  з
додатком 3 до цього Положення, а також новим свідоцтвом, номер
якого проставляється за формою: номер попереднього свідоцтва,
скісна  риска,  порядковий  номер  рішення  щодо  надання
спеціалізованій організації права на здійснення енергетичного
обстеження. Наприклад, "Свідоцтво N 2/2" - це рішення щодо надання
спеціалізованій організації, що мала свідоцтво N 2, права на
ведення енергетичного обстеження вдруге.
   11.8. Свідоцтво про право ведення енергетичних обстежень
разом із висновком ЦГЕА направляється не пізніше ніж через десять
робочих днів після рішення про його видачу.
 
    12. Порядок анулювання свідоцтва на право ведення
           енергетичних обстежень
 
   12.1. Питання щодо анулювання свідоцтва на право ведення
енергетичних обстежень може порушуватись у таких випадках:
   - порушень спеціалізованою організацією вимог нормативних і
правових актів щодо ведення енергетичних обстежень;
   - припинення  діяльності  спеціалізованої  організації  з
проведення енергетичних обстежень протягом одного року;
   - вибуття зі складу спеціалізованої організації чи розривання
з нею контрактів енергоаудиторами.
   12.2. При невиконанні спеціалізованою організацією вимог п.8
цього Положення щодо постійного забезпечення своїх працівників
нормативно-методичною  літературою  та підвищення кваліфікації
енергоаудиторів, рішенням ЦГЕА вона може  бути  обмежена  в
діяльності,  що  пов'язана  з виконанням експертизи економії
паливно-енергетичних ресурсів підприємствами при застосуванні цими
підприємствами    економічних   механізмів   стимулювання
енергозбереження.
   12.3. Право ініціювати розгляд ЦГЕА питання про обмеження або
позбавлення спеціалізованої організації та (або) енергоаудитора
права  ведення  енергетичних  обстежень  і анулювання раніше
отриманого нею свідоцтва на ведення цього виду діяльності мають:
   - члени ЦГЕА;
   - посадові особи органів державної влади України,  Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - Державна інспекція з енергозбереження та її територіальні
управління;
   - керівники підприємств, на яких спеціалізована організація
проводила (проводить) енергетичне обстеження.
(  Пункт  12.3  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом
Держкоменергозбереження N 76 ( z0595-00 ) від 27.08.2000 )
   12.4. Рішення про анулювання свідоцтва про право здійснення
енергетичних обстежень приймається ЦГЕА в порядку, аналогічному
пп.11.1 і 11.2 (частина перша).
 
       13. Отримання інформації щодо діяльності
          спеціалізованих організацій
 
   Інформація щодо  отримання  або  позбавлення  свідоцтва
спеціалізованими організаціями є відкритою, може публікуватися в
засобах масової інформації і доводиться до  Ради  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також до
регіональних відділень Державної інспекції з енергозбереження.
 
            14. Діяльність ЦГЕА
 
   14.1. ЦГЕА  згідно  з  чинним  законодавством забезпечує
комплексний та об'єктивний розгляд  наданої  спеціалізованими
організаціями документації.
   14.2. Члени ЦГЕА повинні підвищувати свою кваліфікацію за
програмою, затвердженою НАЕР, не рідше ніж один раз на три роки.
( Пункт 14.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
   14.3. Засідання ЦГЕА проводяться не рідше одного разу на
місяць. У разі потреби позачергові засідання можуть скликатися
головою.
   14.4. Рішення щодо питань, не пов'язаних із розглядом наданої
спеціалізованими організаціями документації стосовно надання їм
права здійснення енергетичного обстеження, приймаються простою
більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні
членів ЦГЕА. У разі рівності голосів голос головуючого  на
засіданні є ухвальним.
   14.5. Головує на засіданні ЦГЕА голова ЦГЕА, а за його
відсутності - заступник.
   14.6. Оформлення протоколів засідання ЦГЕА та ведення її
документації здійснюється відповідальним секретарем ЦГЕА.
   14.7. Відсутність члена ЦГЕА на трьох і більше (включаючи і
позапланові)  засіданнях  ЦГЕА  протягом календарного року є
підставою для розгляду на черговому засіданні правління питання
щодо доцільності його (її) членства у складі правління ЦГЕА, та
відповідного подання на ім'я Голови НАЕР. ( Пункт 14.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
   14.8. Максимальна  кількість  членів  ЦГЕА - 15 осіб,
мінімальна - 10 осіб.
 
                         Додаток 1
                     до Положення про порядок
                     організації енергетичних
                     обстежень
 
     Перелік основного обладнання, що є мінімально
     потрібним для ведення енергетичного обстеження
 
    1. У теплотехнічному устаткуванні та в будівництві:
 
   - Газоаналізатор або інше обладнання, що дає можливість
аналізувати повноту згоряння палива, а також шкідливі викиди до
навколишнього середовища.
   - Набір термометрів (також рекомендується мати безконтактні
термометри, та (або) тепловізор).
   - Манометри.
   - Трубка Піто.
   - Витратомір рідин та газів (рекомендовано).
   - Секундомір.
 
      2. В електротехнічному та електромеханічному
             устаткуванні:
 
   - Тестер  (мультиметр) та (або) прилади для вимірювання
струму, напруги, потужності, коефіцієнта потужності відповідного
класу точності.
   - Аналізатор електричних сигналів (осцилограф або інші, у
тому числі комп'ютеризовані, прилади).
   - Обладнання  для  отримання   графіків   навантажень
технологічного устаткування.
   - Тахометр.
   - Трубка Піто.
   - Витратомір рідин та газів (рекомендовано).
   - Секундомір.
 
                         Додаток 2
                     до Положення про порядок
                     організації енергетичних
                     обстежень
 
    Національне агентство України з питань забезпечення
     ефективного використання енергетичних ресурсів
 
       Центральна група з енергетичного аудиту
 
            Свідоцтво N _____
 
   Центральна група  енергетичного  аудиту  відповідно  до
Тимчасового положення про  порядок  проведення  енергетичного
обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на
право   його   проведення,    затвердженого    наказом
Держкоменергозбереження  від  12  травня  1997 року N 49 і
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 2 вересня 1997 року за
N 375/2179, та Положення про порядок організації енергетичних
обстежень, затвердженого наказом Державного комітету України з
енергозбереження  від  09.04.99  N  27  і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції "___" _________ 1999 року за N _____________,
засвідчує, що кваліфікація фахівців, а також матеріально-технічне
оснащення ________________________________________________________
           (назва спеціалізованої організації)
відповідають вимогам, установленим для організацій, що займаються
веденням енергетичних обстежень.
   Рішенням  Центральної  групи  енергетичного  аудиту  від
"___" _____________________ р.
__________________________________________________________________
        (назва спеціалізованої організації)
надається право ведення енергетичних обстежень.
   Дата видачі свідоцтва - "___" _______________ року. 
 
   Свідоцтво дійсне до "___" _______________ року.
 
 Голова Центральної групи   М.П.     Відповідальний
 енергетичного аудиту           секретар
 ________________________         ______________________
 
 Місто Київ "___" _______ р.        Реєстраційний N ______
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )
 
 
                         Додаток 3
                     до Положення про порядок
                     організації енергетичних
                     обстежень
 
    Національне агентство України з питань забезпечення
     ефективного використання енергетичних ресурсів
 
       Центральна група енергетичного аудиту
 
               Висновок
 
      за результатами розгляду матеріалів, наданих
       підприємством, організацією, установою
        (далі - Спеціалізована організація)
 
__________________________________________________________________
        (назва Спеціалізованої організації)
 
(лист від "___" _____________________ 199_ р., N ________________)
 
     Центральною групою енергетичного аудиту (ЦГЕА)
        розглянуто такі матеріали, надані
         Спеціалізованою організацією:
  ---
  ---заяву від організації;
  ---
  --- копію платіжного доручення про сплату реєстраційного
внеску;
  ---
  ---статут організації (копія);
  ---
  --- свідоцтво про реєстрацію (нотаріально завірена копія);
  ---
  ---довідку про структуру організації;
  ---
  ---обліковий склад постійних працівників;
  ---
  --- копію  контрактів (угод) про проведення енергетичних
обстежень з енергоаудиторами;
  ---
  --- звіти  про  виконані  раніше  енергетичні обстеження
підприємств  або  програми та методики виконання робіт (для
узгодження);
  ---
  --- перелік обладнання для проведення енергетичних обстежень.
 
   У результаті розгляду матеріалів, наданих Спеціалізованою
організацією, встановлено:
   - надана інформація є достатньою для оцінки можливостей
Спеціалізованої організації щодо ведення енергетичних обстежень і
відповідає нормативним вимогам до неї;
   - кваліфікація фахівців та матеріально-технічне оснащення
відповідають вимогам, установленим для спеціалізованих організацій
щодо ведення енергетичних обстежень.
 
      ЦГЕА зазначає, що Спеціалізована організація
 
__________________________________________________________________
        (назва Спеціалізованої організації)
 
      раніше не проводила енергетичних обстежень
   (заповнюється для організацій, що раніше не проводили
           енергетичних обстежень).
 
      ЦГЕА вважає, що надані матеріали дають право
   Спеціалізованій організації на проведення енергетичних
              обстежень на
 
__________________________________________________________________
    (типи технологічного устаткування, типи споживачів
      енергоресурсів, системи обліку та контролю)
 
підприємств _______________________________________ промисловості.
         (назва галузей промисловості)
 
      ЦГЕА вважає, що Спеціалізована організація
 
__________________________________________________________________
        (назва Спеціалізованої організації)
 
має необхідні підстави для розроблення та підготовки бізнес-планів
інвестиційних проектів енергозбереження (останнє вказується, якщо
підприємство (організація, установа) мають фахівців відповідної
кваліфікації з вищою економічною освітою).
 
    Даний висновок є підставою для видачі свідоцтва N
        ________________ про право ведення
     енергетичних обстежень, виданого рішенням ЦГЕА
        від "___" _______________________ р.
 
       Зауваження, які потребують урахування:
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Термін повторного розгляду документів: ______________________
 
 Голова Центральної
 групи енергетичного аудиту  _____________________________
 
 Відповідальний секретар   _____________________________
 
 М.п.
 
         Місто Київ "___" ______________________ р.
 
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner