Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1437 від 23.12.2008

Щодо переоформлення ліцензії на провадження посередницької діяльності митного перевізника


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
 
              Н А К А З
 
 N 79/187/51/57 від 07.04.99     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 квітня 1999 р.
 vd990407 vn79/187/51/57       за N 263/3556
 
 
 Про затвердження Методики розрахунку платежів за користування
 надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
  каміння), крім бурштину, ювелірно-виробної (напівдорогоцінне
   каміння), виробної (виробне каміння) та облицьовувальних
 матеріалів і внесення змін до Інструкції про порядок обчислення
 та справляння платежів за користування надрами для видобування
  корисних копалин, затвердженої наказом Мінекобезпеки, ДПА,
  Держкомгеології, Мінпраці від 30.12.97 N 207/472/51/157 та
     зареєстрованої в Мін'юсті 16.01.98 за N 20/2460
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
               екології та природних ресурсів
    N 468/579/479 ( z0972-02 ) від 26.11.2002 )
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
26.01.99 N 1115/16 Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Методику розрахунку платежів за користування
надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння),  крім  бурштину, ювелірно-виробної (напівдорогоцінне
каміння),  виробної  (виробне  каміння)  та  облицьовувальних
матеріалів.
   2. Абзац другий пункту 5.4 Інструкції про порядок обчислення
і справляння платежів за користування надрами для видобування
корисних копалин, затвердженої наказом  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Державної податкової адміністрації України, Державного комітету
України по геології та використанню надр та Міністерства праці та
соціальної  політики  України  від 30.12.97 N 207/472/51/157
( z0020-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16.01.98 за N 20/2460, викласти в новій редакції:
   "Обчислення плати за користування надрами для видобування
урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне  каміння),  виробної  (виробне  каміння) та
облицьовувальних матеріалів здійснюється за Методикою розрахунку
платежів за користування надрами для видобування урану, сировини
ювелірної   (дорогоцінне   каміння),    ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне  каміння),  виробної  (виробне  каміння) та
облицьовувальних матеріалів, яка затверджена наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової адміністрації України, Державного
комітету України по геології та використанню надр та Міністерства
праці та соціальної політики України від 07.04.99 N 79/187/51/57".
   3. Тимчасову методику розрахунку платежів за користування
надрами для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної
(виробне каміння) та для облицьовувальних матеріалів, що додається
до Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за
користування надрами для видобування корисних копалин, визнати
такою, що втратила чинність.
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища
 та ядерної безпеки України               В.Я.Шевчук
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    І.Я.Сахань
 
 Голова Державного комітету
 України по геології і
 використанню надр                 С.В.Гошовський
 
                  Затверджено
        Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
        середовища та ядерної безпеки України, Державної
        податкової  адміністрації  України, Міністерства
        праці та соціальної політики України, Державного
        комітету України по геології і використанню надр
        07.04.99 N 79/187/51/57
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 квітня 1999 р.
                   за N 263/3556
 
               Методика
  розрахунку платежів за користування надрами для видобування
  урану,  сировини  ювелірної  (дорогоцінне  каміння),
  крім бурштину, ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння),
  виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів
 
   ( Назву та текст Методики після слів "сировини ювелірної
    (дорогоцінне  каміння)"  доповнено  словами "крім
    бурштину" згідно з Наказом Мінекоресурсів N 468/579/479
    ( z0972-02 ) від 26.11.2002 )
 
   Методика розрахунку платежів за користування надрами для
видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне  каміння),
крім  бурштину,  ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння),
виробної (виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів (далі -
Методика)  розроблена у відповідності з постановами Кабінету
Міністрів  України від 12.09.97 N 1014 ( 1014-97-п ) "Про
затвердження базових нормативів плати за користування надрами для
видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин" із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 42
( 42-98-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 вересня 1997 р. N 1014", та визначає порядок
розрахунку платежів за користування надрами для видобування урану,
сировини  ювелірної  (дорогоцінне  каміння),  крім  бурштину,
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та облицьовувальних матеріалів, виходячи з вартості
мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки.
   1. Розрахунок  плати  здійснюється  на основі показників
вартості видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної
переробки, нормативів плати та поправочного коефіцієнта (для
облицьовувальних матеріалів).
   Вартість видобутої  мінеральної сировини чи продукції її
первинної переробки визначається як дохід, одержаний від її
реалізації (без урахування податку на додану вартість).
   З метою коригування нормативу плати за користування надрами
для  видобування  сировини  для  облицьовувальних  матеріалів
застосовується примітка "****" додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 42)
(надалі - поправочний коефіцієнт).
   2. Плата за користування надрами П (грн.) для видобування
урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), крім бурштину,
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння) та виробної (виробне
каміння) визначається за формулою
 
         П = Д х Н/100% х Кп, грн., (1)
 
   де: Д - дохід, отриманий (нарахований) протягом звітного
кварталу від реалізації видобутої  мінеральної  сировини  чи
продукції  її  первинної  переробки  (окремо по даному виду
діяльності), грн.;
   Н - норматив плати, %;
   Кп - понижувальний коефіцієнт, визначений постановою Кабінету
Міністрів України від 12.09.1997 N 1014 ( 1014-97-п ).
 
   При користуванні надрами для видобування сировини ювелірної
(дорогоцінне  каміння),  крім  бурштину,  ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння) плата обчислюється, виходячи з вартості
відповідного каміння в необробленому вигляді, яке одержують в
результаті сукупності процесів вилучення каміння з гірських порід
його сортування, розділу, первинного контролю, якості.
   Щодо сировини виробної (виробне каміння) плата обчислюється,
виходячи з вартості блоків-заготовок, які одержують в результаті
вибірки з гірської маси, первинної обробки та сортування.
   Розрахунок плати для даного випадку наведено в додатках 1 та
2 до Методики.
   3. Плата за користування надрами П (грн.) для видобування
облицьовувальних матеріалів визначається за формулою
 
        П = Д х Н/100% х Кз х Кп, грн., (2)
 
   де Кз - поправочний коефіцієнт на погашення запасів корисних
копалин розраховується за формулою
 
         Кз = Vпог/Обл х Dбл/100 %, (3)
 
   де: Vпог - обсяг погашених у надрах запасів корисних копалин,
куб.м;
   Обл - обсяг видобутих блоків, куб.м;
   Dбл - вихід блоків з 1 куб.м гірничої маси, %.
 
   При користуванні  надрами  для  видобування сировини для
облицьовувальних матеріалів плата  обчислюється,  виходячи  з
вартості блочної продукції. Блочною продукцією вважаються фактично
видобуті та прийняті технічним контролем надрокористувача поштучно
товарні блоки декоративних каменів відповідно I - VI груп згідно з
Державним стандартом України (ДСТУ Б В.2.7.-59-97).
   Вихід блоків з 1 куб. м гірничої маси визначається Паспортом
родовища та Протоколом Державної комісії із запасів (ДКЗ) як
показник загальної блочності.
   Розрахунок плати для даного випадку наведено в додатку 3 до
цієї Методики.
   4. Якщо надрокористувач частково реалізує, а частково (чи
повністю)  направляє  одержану  продукцію первинної переробки
мінеральної сировини (блоки, необроблене дорогоцінне каміння тощо)
на власний виробничий підрозділ для її подальшої переробки, то
плата за користування надрами визначається за формулами (1) або
(2), в яких показник доходу розраховується за формулою
 
          Д = Дф + Дрозр, грн., (4)
 
   де: Дф  - дохід, отриманий (нарахований) від реалізації
частини продукції первинної переробки мінеральної сировини, грн.;
   Дрозр - дохід, нарахований на частину продукції первинної
переробки мінеральної сировини, передану на подальшу переробку,
грн.;
 
           Дрозр = О х Ц, грн., (5)
 
   де: О - обсяг продукції первинної переробки мінеральної
сировини, переданої на подальшу переробку, куб.м, т, кг, г;
   Ц -  ціна  зазначеної  продукції  первинної  переробки,
грн./куб.м, грн./т, грн./кг, грн./г.
 
   Рівень цін реалізації визначається підприємствами самостійно
або  виходячи  з середньозважених цін реалізації аналогічної
продукції первинної переробки (блоків, необробленого дорогоцінного
та  напівдорогоцінного  каміння,  блоків-заготовок  виробного
каміння), якщо вона здійснюється у звітному періоді, а при
відсутності такої реалізації - виходячи із середньозважених цін у
попередньому до звітного кварталі.
   У разі відсутності реалізації продукції первинної переробки
на даному підприємстві у звітному (попередньому до звітного)
кварталі ціна визначається за обгрунтуваннями цін на аналогічну
продукцію (цінниками, офіційними бюлетенями тощо) на  кінець
звітного кварталу.
   Розрахунок плати для даного випадку наведено в додатку 4 до
цієї Методики.
   5. Якщо податкові органи за результатами  документальної
перевірки  мають підстави для висновків щодо неправомірності
встановлення рівня цін платником, то ці органи мають право
звернутися із запитом, а платник-надрокористувач зобов'язаний за
таким запитом надати обгрунтування рівня таких цін.
 
 
                     Додаток 1
             до пункту 2 Методики розрахунку платежів
             за користування надрами для видобування
             урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
             каміння),   крім       бурштину,
             ювелірно-виробної   (напівдорогоцінне 
             каміння),  виробної (виробне каміння)
             та облицьовувальних матеріалів
 
   Гірничодобувне підприємство  здійснює  розробку  родовища
ювелірного топазу.
   Дохід від реалізації продукції первинної переробки видобутої
сировини (кристалічного топазу) за підсумками звітного періоду (II
кварталу) становив без урахування податку на додану вартість
35 тис.грн.
   Базовий норматив плати для сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння), крім бурштину, - 5% до вартості.
   Понижувальний коефіцієнт - 0,3.
   Плата за користування надрами становить:
 
               5%
       35 тис.грн. х ---- х 0,3 = 0,525 тис.грн.
              100%
 
   Нараховано за попередній період (І квартал) - 0,3 тис.грн.
Підлягає сплаті за звітний період - 0,225 тис.грн. (0,525 - 0,3).
 
                     Додаток 2
             до пункту 2 Методики розрахунку платежів
             за користування надрами для видобування
             урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
             каміння),     крім     бурштину,
             ювелірно-виробної   (напівдорогоцінне
             каміння),  виробної (виробне каміння)
             та облицьовувальних матеріалів
 
   Гірничодобувне підприємство  (шахта)  здійснює  розробку
родовища уранових руд. Обсяг їх видобутку на протязі звітного
періоду становив 24 тис.т руди.
   Дохід підприємства (виручка від реалізації) без урахування
податку на додану вартість становив 480 тис.грн.
   Норматив плати за користування надрами для уранових руд - 3%,
понижувальний коефіцієнт - 0,3.
   Плата за користування надрами становить:
 
               3%
       480 тис.грн. х ---- х 0,3 = 4,32 тис.грн.
               100%
 
   Нараховано за попередній період - 2,2 тис.грн.
   Підлягає сплаті за звітний період 2,12 тис.грн. (4,32 - 2,2).
 
                     Додаток 3
             до пункту 3 Методики розрахунку платежів
             за користування надрами для видобування
             урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
             каміння),     крім     бурштину,
             ювелірно-виробної   (напівдорогоцінне
             каміння),  виробної (виробне каміння)
             та облицьовувальних матеріалів
 
   Гірничодобувне підприємство  здійснює  розробку  родовища
сировини для облицьовувальних матеріалів - граніту. За звітний
період при видобутку граніту одержано 500 куб.м блоків II групи,
800 куб.м блоків III групи і 1000 куб.м блоків IV групи. Усього
500 + 800 + 1000 = 2300 куб.м. Обсяг погашення балансових запасів
становив 5000 куб.м.
   Проектний (плановий) для даного родовища вихід блоків з
1 куб.м. гірничої маси - 50%.
   За звітний період дохід (без податку на додану вартість),
отриманий підприємством від реалізації товарних блоків, фактично
видобутих  та  прийнятих технічним контролем надрокористувача
поштучно відповідно I - VI груп згідно з Державним стандартом
України (ДСТУ Б В.2.7.-59-97), становив 782 000 грн., у тому числі
від реалізації на внутрішньому ринку  підприємство  отримало
53 400 грн. та від реалізації на зовнішньому ринку - 728 600 грн.
   Норматив плати за користування надрами - 3% до вартості
видобутих корисних копалин, знижувальний коефіцієнт - 0,3.
   Поправочний коефіцієнт на втрати корисних копалин у надрах:
 
           5000 куб.м  50%
        Кз = ------------ х ---- = 1,087
           2300 куб.м  100%
 
   Плата за користування надрами:
 
             3%
     782000 грн. х ---- х 0,3 х 1,087 = 7650,3 грн.
            100%
 
   Нараховано за попередній період - 3500 грн.
   Підлягає сплаті за звітний квартал - 4150,3 грн.
 
                     Додаток 4
             до пункту 4 Методики розрахунку платежів
             за користування надрами для видобування
             урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
             каміння),     крім     бурштину,
             ювелірно-виробної   (напівдорогоцінне
             каміння),  виробної (виробне каміння)
             та облицьовувальних матеріалів
 
   Гірничодобувне підприємство  здійснює  розробку  родовища
сировини для облицьовувальних матеріалів (лабрадориту).
   Обсяг погашених у надрах запасів за звітний період становив
1 700 куб.м. Проектний (плановий) вихід блоків з 1 куб.м гірничої
маси для родовища дорівнює 50%.
   Із видобутої сировини отримано 750 куб.м блоків II класу, їх
пряма реалізація не здійснюється. Увесь обсяг блоків використано
на підприємстві для виробництва полірованих плит і архітектурних
деталей з їх наступною реалізацією.
   Звичайна ціна  на  блоки  II  класу з лабрадориту -
700 грн./куб.м.
   Дохід, нарахований  на  продукцію  первинної  переробки
мінеральної сировини (блоки), передану для подальшої переробки в
інший виробничий підрозділ:
 
       750 куб.м х 700 грн./куб.м = 525000 грн.
 
   Правомірність визначення  рівня  звичайної ціни на блоки
підтверджується  даними  офіційного  довідково-інформаційного
бюлетеня, що видається Державним Гемологічним центром Мінфіну
України  (окремим  Свідоцтвом  цього  центру,  отриманим
надрокористувачем на його запит, щодо оцінки вартості природного
каміння даного родовища). Копія свідоцтва направляється органам
державної податкової адміністрації.
   Поправочний коефіцієнт на втрати корисних копалин у надрах:
 
           1700 куб.м  50%
        Кз = ------------ х ---- = 1,133.
           750 куб.м   100%
 
   Норматив плати за користування надрами (для лабрадориту) -
5%, понижувальний коефіцієнт - 0,3.
   Плата за користування надрами:
 
            5%
     525000 грн. х ---- х 1,133 х 0,3 = 8922,37 грн.
            100%
 
   Нараховано за попередній період - 7000 грн.
   Підлягає сплаті за звітний період - 1922,37 грн. (8922,37 -
7000).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner