Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 863 від 23.12.2008

Про проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 63 від 07.04.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 квітня 1999 р.
 vd990407 vn63            за N 223/3516
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
       оформлення візових документів іноземцям
       та особам без громадянства для в'їзду
              в Україну
 
 
   Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від
20 лютого 1999 року N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового
порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення  візових
документів іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в
Україну (додається).
   2. Згідно з Указом Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових  актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" Консульському
управлінню подати цю Інструкцію на державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
   3. Після державної реєстрації та набуття Інструкцією чинності
Консульському управлінню, керівникам дипломатичних представництв і
консульських установ України за кордоном забезпечити її неухильне
виконання.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Консульського управління МЗС.
   5. Скасувати Інструкцію про тимчасовий порядок оформлення
іноземним громадянам віз для перебування в Україні, затверджену
заступником Міністра закордонних справ України 14.04.1993 року.
 
 Міністр                        Б.І.Тарасюк
 
                       Затверджено
                  Наказ Міністерства закордонних
                  справ України 07.04.99 N 63
 
              Інструкція
   про порядок оформлення візових документів іноземцям та
      особам без громадянства для в'їзду в Україну
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція про порядок оформлення візових документів
іноземцям та особам без громадянства для в'їзду в Україну (далі -
Інструкція) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 20 лютого 1999 року N 227 ( 227-99-п )  "Про
запровадження нового порядку оформлення візових документів для
в'їзду в Україну".
   1.2. Бланки візових етикеток, які постачаються Міністерством
закордонних справ (далі - МЗС) до дипломатичних представництв та
консульських установ України за кордоном, є документами суворої
звітності.
   1.3. Бланки візових документів зберігаються в ізольованих
приміщеннях.
   1.4. Відповідальність за отримання, облік, зберігання, видачу
візових документів покладається на  керівника  дипломатичного
представництва чи консульської установи.
   1.5. Бланки візових документів до дипломатичних представництв
та  консульських  установ  України  за кордоном надсилаються
дипломатичною або "командирською" поштою  згідно  з  заявкою
Консульського управління Міністерства закордонних справ (далі - КУ
МЗС).
   1.6. Дані  про  потребу  візових документів дипломатичні
представництва та консульські установи України надають КУ МЗС
завчасно.
   1.7. Порядок отримання,  обліку,  звітності,  зберігання,
видачі, списання, знищення бланків візових документів визначається
МЗС України.
 
              2. Звітність
 
   2.1. Після отримання бланків візових документів дипломатичні
представництва  та  консульські установи України за кордоном
протягом трьох робочих днів інформують про це КУ та УС МЗС
України.
   2.2. Дипломатичні представництва та консульські  установи
України  за кордоном подають до Консульського управління та
Управління справами МЗС України один раз на місяць звіт про
оформлення віз відповідно до порядку, встановленого МЗС.
   2.3. Дипломатичні представництва та консульські  установи
України за кордоном, до введення в дію розгалуженої системи
зв'язку, в кінці тижня надають інформацію КУ МЗС України та
Держкомкордону України щодо виданих віз іноземцям або особам без
громадянства (далі - іноземці) з країн-постачальників потенційних
нелегальних мігрантів відповідно до порядку, встановленого МЗС.
 
    3. Оформлення віз у дипломатичних представництвах та
         консульських установах України
 
   3.1. Оброблення візових документів проводиться за допомогою
комп'ютерного обладнання.
   3.2. Візова  етикетка  заповнюється  з  використанням
комп'ютерного обладнання.
   3.3. У  разі  звернення фізичної особи або представника
юридичної особи співробітник  дипломатичної  чи  консульської
установи України повинен:
   - перевірити  належність  паспортного  документа  його
пред'явнику, а також дійсність пред'явленого паспортного документа
(відповідність встановленому зразку, правильність  заповнення,
строк дії, відсутність ознак повної або часткової підробки);
   - перевірити паспортний документ за обліками  втрачених,
викрадених та недійсних документів;
   - перевірити іноземця за списком осіб, яким згідно з чинним
законодавством України заборонено в'їзд в Україну;
   - видати бланк візової анкети (візова анкета заповнюється
друкованими літерами);
   - прийняти візову анкету (зі вклеєною фотокарткою розміром
35 x 45 мм) та інші документи, зареєструвати і розглянути
клопотання про оформлення візи (за видачу бланка візової анкети
стягуються фактичні витрати згідно з Тарифом консульського збору,
розробленим МЗС у встановленому порядку);
   - забезпечити автоматизовану обробку візової анкети;
   - прийняти рішення про оформлення візи, про що зробити
відповідні записи на візовій анкеті в графі "Службові відмітки"
(віза може оформлюватись у пред'явлений паспортний документ, строк
дії якого закінчується не менш як через 1 (один) місяць після
закінчення строку дії візи):
   А - візу оформити або в оформленні відмовити;
   Б - місце видачі візи;
   В - дата, з якої дозволено в'їзд іноземця в Україну;
   Г - дата, до якої дозволено виїзд іноземця з України;
   Д - залежно від кількості в'їздів - виїздів позначити - віза
потрібна для "одноразового", "дворазового" або "багаторазового"
в'їзду - виїзду відповідно;
   Е - прикріпити корінець візової етикетки;
   Є - записати номер візи;
   Ж - записати тип візи;
   З - записати дату видачі візи;
   И - особистий підпис консульського працівника, який оформив
візу;
   - забезпечити заповнення бланка візової етикетки та вклеїти
її до паспортного документа іноземця;
   - видати іноземцю паспортний документ зі вклеєною візовою
етикеткою та повернути усі інші подані для оформлення візи
документи, крім візової  анкети  та  квитанцій  про  сплату
консульського збору. У разі відмови в оформленні візи візова
анкета та фактичні витрати, стягнені за візову анкету,  не
повертаються.
   3.4. Консульське управління оформлює дипломатичні та службові
візи  дипломатичному  персоналу,  працівникам  дипломатичних
представництв, консульських установ та міжнародних організацій,
акредитованих в Україні.
   3.5. Термін розгляду поданих документів у  Консульському
управлінні  складає  п'ять  робочих днів, а в дипломатичних
представництвах чи консульських установах - 10 робочих днів з
урахуванням принципу взаємності.
 
    4. Особливості порядку оформлення віз громадянам з
      країн-постачальників потенційних нелегальних
              мігрантів
 
   Громадянам з країн-постачальників потенційних  нелегальних
мігрантів всі типи віз оформлюються на підставах, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року
N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового порядку оформлення
візових документів для в'їзду в Україну". Візи оформлюються
виключно  дипломатичними  представництвами  та  консульськими
установами України за кордоном в країні перебування, а в разі їх
відсутності - в будь-якій суміжній державі, де такі установи є,
тільки за погодженням з КУ МЗС України.
   При оформленні візових документів відповідальна  посадова
особа  консульської установи, як правило, проводить особисту
співбесіду з заявником та в разі необхідності може витребувати
інші документи, які підтверджують дійсну мету поїздки в Україну.
 
            5. Термін дії віз
 
   5.1. Візи видаються на термін до одного року згідно з
Правилами оформлення візових документів для в'їзду в Україну,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого
1999 року N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження нового порядку
оформлення візових документів для в'їзду в Україну", якщо інше не
передбачено законодавством України.
   5.2. Термін дії дипломатичних та службових віз, виданих
працівникам дипломатичних і консульських установ, міжнародних та
інших акредитованих в Україні організацій, може бути продовжений
за клопотанням вищезазначених організацій в КУ МЗС України.
 
              6. Тарифи
 
   6.1. За  автоматизоване  оброблення  візової  анкети  та
оформлення  візи  консульськими установами України стягується
консульський збір у встановленому законодавством порядку.
 
 Зав. відділом візової
 політики МЗС України                П.О.Мацарський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner