Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1541 від 23.12.2008

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 02.08.2007 N 5969/07


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 188/204 від 07.04.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 квітня 1999 р.
 vd990407 vn188/204          за N 268/3561
 
 
  Про запровадження порядку контролю за цільовим використанням
  сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання,
  що ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів
   на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
       N 5/7 ( z0056-02 ) від 04.01.2002 )
 
 
   Згідно з абзацом другим пункту 2 статті 20 Закону України від
24.12.98 N 356-XIV ( 356-14 ) "Про спеціальні економічні зони та
спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області"
(далі - Закон) та на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 14.01.99 N 391/1 Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за цільовим використанням
сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, що
ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних проектів на
територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області (додається).
   2. Донбаській регіональній митниці забезпечити виконання умов
звільнення від обкладання ввізним митом та податком на додану
вартість  сировини,  матеріалів,  предметів,  устаткування та
обладнання, що ввозяться на митну територію України для реалізації
інвестиційних проектів на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області, у відповідності до положень Закону.
   3. Раді з питань спеціальних економічних зон та спеціального
режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області (далі - Рада)
забезпечити здійснення контролю за інвестиційною діяльністю на
територіях пріоритетного розвитку згідно з Законом.
   4. Державній податковій адміністрації в Донецькій області
згідно з узгодженим з Радою планом здійснювати  відповідний
контроль за додержанням чинного законодавства щодо пільгового
оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності на територіях
пріоритетного розвитку.
   5. Управлінню правового забезпечення Державної податкової
адміністрації України забезпечити державну реєстрацію цього наказу
в Міністерстві юстиції України.
   6. Контроль виконання цього наказу покласти на Державну
податкову адміністрацію України, Державну митну службу України та
Раду з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності в Донецькій області.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
 В.о.Голови Державної
 митної служби України                 О.Б.Єгоров
 
                       Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації  України  і
                    Державної  митної  служби
                    України 07.04.99 N 188/204
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 квітня 1999 р.
                   за N 268/3561 
 
   Порядок контролю за цільовим використанням сировини,
   матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, що
   ввозяться в Україну для реалізації інвестиційних
   проектів на територіях пріоритетного розвитку  в
            Донецькій області
 
   1. Звільняються від обкладання ввізним  митом  сировина,
матеріали, предмети, устаткування та обладнання (крім підакцизних
товарів) та податком на додану вартість - устаткування  та
обладнання під час ввезення в Україну суб'єктами підприємницької
діяльності (інвесторами), які реалізують схвалені Радою з питань
спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної
діяльності в Донецькій області (далі - Рада) інвестиційні проекти
у  пріоритетних  видах  економічної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку.
   Ця  пільга  встановлюється  на  період реалізації таких
інвестиційних проектів, але не більше ніж на 5 років, починаючи з
дати першого ввезення (оформлення ввізної митної декларації).
   2. Підставою для застосування пільг  у  звільненні  від
обкладання  ввізним  митом  сировини,  матеріалів, предметів,
устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) та податком
на додану вартість - устаткування та обладнання, що ввозяться в
Україну суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами), які
реалізують  на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій
області інвестиційні проекти, схвалені Радою (далі - Суб'єкти), є
Свідоцтво  про схвалення інвестиційного проекту на території
пріоритетного розвитку, а також зовнішньоекономічний контракт та
специфікації до нього, з відміткою Ради.
   3. Суб'єкт подає до митного органу, який здійснює митне
оформлення  сировини,  матеріалів, предметів, устаткування та
обладнання, Свідоцтво про схвалення інвестиційного проекту на
території пріоритетного розвитку, а також зовнішньоекономічний
контракт та специфікації до нього, з відміткою Ради.
   4. Суб'єкт  зобов'язаний  до 5-го числа кожного місяця,
наступного за звітним, подавати відповідній митниці звіт про
цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування
та обладнання, звільнених від обкладення ввізним митом, а також
устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на
додану вартість (далі - звіт), у трьох примірниках, за формою, що
додається.
   Один примірник звіту залишається в справах митниці, другий -
з відміткою митниці подається цим Суб'єктом до 15-го числа місяця,
наступного за звітним, до державної податкової адміністрації за
місцезнаходженням  Суб'єкта,  третій  з  відміткою  державної
податкової адміністрації подається до Ради.
   5. Контроль за цільовим використанням суб'єктами сировини,
матеріалів, предметів, устаткування та обладнання забезпечується
взаємодією Ради, Державної податкової адміністрації в Донецькій
області, Донбаською регіональною митницею з залученням фахівців
відповідних державних установ.
   6. У разі виявлення під час перевірок Державною податковою
адміністрацією в Донецькій області фактів нецільового використання
Суб'єктом сировини, матеріалів,  предметів,  устаткування  та
обладнання Державна податкова адміністрація в Донецькій області
здійснює донарахування та стягнення несплачених сум податку на
додану  вартість із застосуванням передбачених законодавством
фінансових санкцій, а також інформує про це митницю, яка здійснила
їхнє митне оформлення, та Раду.
   Стягнення сум  мита,  недобраного  внаслідок  нецільового
використання Суб'єктом звільнених від обкладання ввізним митом
сировини, матеріалів, предметів, устаткування та  обладнання,
здійснюється митними органами відповідно до чинного законодавства.
 
                   Додаток
                   до п.4 Порядку контролю за
                   цільовим    використанням
                   сировини,    матеріалів,
                   предметів, устаткування та
                   обладнання, що ввозяться в
                   Україну  для  реалізації
                   інвестиційних проектів  на
                   територіях   пріоритетного
                   розвитку в Донецькій області
 
------------------------------------------------------------------
|           |   До митниці   |До органу державної |
|           |           | податкової служби |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дата відправлення  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дата отримання    |           |          |
------------------------------------------------------------------
 
                ЗВІТ
  про цільове використання сировини, матеріалів, предметів,
 устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним
 митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання
          податком на додану вартість
        за ________________________ 20____р.
               (місяць)
 
   Звіт подається суб'єктами підприємницької діяльності:
   до 5-го числа місяця, наступного за звітним, - до митниці, що
здійснює митне оформлення;
   до 15-го числа місяця, наступного за звітним, - до органу
державної податкової служби за місцезнаходженням такого суб'єкта
(з відповідною відміткою митниці);
   до 15-го числа місяця, наступного за звітним, - до Ради з
питань  спеціальних  економічних  зон та спеціального режиму
інвестиційної діяльності (далі - Рада) (з відміткою  органу
державної податкової служби).
   Митниця _____________________________________________________
                  (місто, район)
 
   Орган державної податкової служби ___________________________
                        (місто, район)
 
------------------------------------------------------------------
|Назва суб'єкта підприємницької діяльності  |         |
|(інвестора)                 |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ        |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Реєстраційний номер платника податку     |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Місцезнаходження               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Назва інвестиційного проекту         |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата і номер рішення Ради про схвалення   |         |
|інвестиційного проекту            |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата і номер Свідоцтва про схвалення     |         |
|інвестиційного проекту            |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата і номер контракту з органом місцевого  |         |
|самоврядування щодо реалізації інвестиційного|         |
|проекту                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата і реєстраційний номер договору     |         |
|(контракту) з іноземним постачальником    |         |
|---------------------------------------------+------------------|
 
|Дата першого ввезення (оформлення ввізної  |         |
|вантажної митної декларації) устаткування та |         |
|обладнання без обкладання податком на додану |         |
|вартість                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дата першого ввезення (оформлення ввізної  |         |
|вантажної митної декларації) сировини,    |         |
|матеріалів, предметів, устаткування та    |         |
|обладнання без обкладання ввізним митом   |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами
митниці та органу державної податкової служби.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |  Дата  | Митна вартість  |Умовно нараховані |  Митна вартість |   Залишок   |
|       | і номер  |ввезених товарів  |мито і податок на |  використаних  |         |
|       |вантажної |          | додану вартість |   товарів   |         |
|       | митної  |          |------------------+-------------------+-----------------|
|       |декларації*|          | Мито | ПДВ  |для реалізації| на | на  |  на  |
|       |      |          |    |     |інвестиційного|інші|початок | кінець |
|       |      |          |    |     |  проекту  |цілі|звітного|звітного|
|       |      |          |    |     |       |  | місяця | місяця |
|       |      |-------------------+--------------------------------------------------------|
|       |      |тис. дол.|тис. грн.|            тис. грн.            |
|       |      |  США  |     |                            |
|--------------+-----------+---------+---------+--------------------------------------------------------|
|   1    |   2   |  3  |  4  |  5  |  6  |   7    | 8 |  9  |  10  |
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|А. Обладнання |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|та      |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|устаткування |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|Разом     |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|Б. Сировина, |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|матеріали та |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|предмети   |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|Разом     |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
|--------------+-----------+---------+---------+--------+---------+--------------+----+--------+--------|
|Усього    |      |     |     |    |     |       |  |    |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
* Додаються копії ввізних вантажних митних декларацій.
 
 
Примітки: 1. Рядок А, графа 10 = рядок А, графа 9 + рядок А, графа
       4 - рядок А, графа 7 - рядок А, графа 8.
     2. Рядок Б, графа 10 = рядок Б, графа 9 + рядок Б, графа
       4 - рядок Б, графа 7 - рядок Б, графа 8.
     3. Сума, зазначена в графі 8 рядків А та Б, підлягає
       обкладенню податком на додану вартість і внесенню до
       декларації з цього податку.
     4. Залишок товарів на 1-е число місяця, що настає за
       звітним  (рядки  А та Б графи 10), обов'язково
       розшифровується на окремому  аркуші  за  групами
       ввезених  товарів (сировина, матеріали, предмети,
       устаткування,   обладнання).   Обладнання   та
       устаткування,  що  впроваджені  у виробництво, у
       залишках не відображаються.
 
   Керівник      ____________    ______________________
             (підпис)     (прізвище та ініціали)
 
   Головний бухгалтер ____________     _____________________
             (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
   М.П.
 
(  Додаток в редакції Наказу ДПА N 5/7 ( z0056-02 ) від
04.01.2002 )




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner