Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 846 від 22.12.2008

Про організацію роботи, пов'язаної з громадською експертизою діяльності Мінагрополітики


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
              Н А К А З
 
 N 49/104/596/12 від 02.04.99     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 квітня 1999 р.
 vd990402 vn49/104/596/12       за N 276/3569
 
 
    Про затвердження Тимчасового положення про порядок
    передачі у державну власність частки (паїв, акцій)
    статутного  фонду суб'єктів  недержавної форми
    власності у разі  отримання  ними відповідних
       обсягів бюджетних капітальних вкладень
 
 
   На виконання Указу Президента України від 28 лютого 1997 р.
N 187/97 "Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного
бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни", постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  16 лютого 1998 р. N 182
( 182-98-п ) "Про стимулювання інвестиційної діяльності" та з
метою  сприяння  структурній перебудові економіки, підвищенню
ефективності  використання  капітальних  вкладень,  а  також
забезпеченню майнових інтересів держави Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про порядок передачі у
державну власність частки (паїв, акцій) статутного фонду суб'єктів
недержавної форми власності у разі отримання ними відповідних
обсягів бюджетних капітальних  вкладень  (далі  -  Тимчасове
положення), що додається.
   2. Головному управлінню інвестиційної політики Міністерства
економіки України (Довганюк Л.В.) подати Тимчасове положення до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації, після чого
довести його до міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Національного банку України та центральних установ провідних
комерційних банків.
 
 Міністр економіки України               В.В.Роговий
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Голова Фонду державного
 майна України                     О.М.Бондар
 
 Голова Державного комітету
 України з питань розвитку
 підприємництва                     О.В.Кужель
 
                       Затверджено
                   Наказ Міністерства економіки,
                   Міністерства фінансів, Фонду
                   державного майна, Державного
                   комітету з питань  розвитку
                   підприємництва 
                   02.04.99 N 49/104/596/12
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 квітня 1999 р.
                   за N 276/3569
 
            Тимчасове положення
   про порядок передачі у державну власність частки (паїв,
   акцій) статутного фонду суб'єктів недержавної форми
   власності у разі отримання ними відповідних обсягів
         бюджетних капітальних вкладень
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Тимчасове положення про порядок передачі у державну
власність  частки  (паїв,  акцій) статутного фонду суб'єктів
недержавної форми власності у разі отримання ними відповідних
обсягів  бюджетних  капітальних  вкладень  (далі - Тимчасове
положення) розроблено відповідно до Указу Президента України від
28 лютого  1997  р. N 187/97 "Про заходи щодо забезпечення
наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни", постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1998 р. N 182 ( 182-98-п ) "Про стимулювання інвестиційної
діяльності" та вимог чинного законодавства України.
   1.2. Це Тимчасове положення розроблено з метою  захисту
майнових прав держави при реалізації програм економічного та
соціального розвитку і визначає механізм надання міністерствами,
іншими  центральними  і  місцевими органами виконавчої влади
(надалі - державними органами) бюджетних капітальних вкладень
суб'єктам недержавної форми власності при передачі останніми у
державну власність частки (паїв, акцій) їхніх статутних фондів.
 
   2. Порядок надання (виділення) бюджетних капітальних вкладень
суб'єктам недержавної форми власності при передачі ними у державну
власність частки (паїв, акцій) їх статутних фондів
 
   2.1. Бюджетні капітальні вкладення можуть бути виділені тим
суб'єктам недержавної форми власності, які забезпечують реалізацію
положень  прийнятих законодавчих актів або виконують цільові
програми у пріоритетних напрямах економіки. Це Тимчасове положення
може поширюватися на суб'єктів, які вирішують актуальні завдання
розвитку народного господарства та окремих регіонів, у майні яких
державними  органами визнано за доцільне мати або збільшити
державну частку.
   2.2. Надання  бюджетних  капітальних  вкладень  суб'єктам
недержавної форми власності здійснюється в такому порядку:
   подання до державного органу, який відповідає за розвиток
галузі або території, пропозицій (рішення) суб'єкта недержавної
форми власності про намір отримати бюджетні капітальні вкладення у
наступному фінансовому році за умови передачі ним у державну
власність частки (паїв, акцій) свого статутного фонду;
   розгляд державним органом пропозицій щодо виділення бюджетних
капітальних вкладень та інформування суб'єктів недержавної форми
власності про результат;
   у разі  попереднього  позитивного вирішення питання щодо
виділення бюджетних капітальних вкладень суб'єктам недержавної
форми власності - подання останніми до державних органів проекту
Договору про передачу в державну власність суб'єктом недержавної
форми власності часток (паїв, акцій) свого статутного фонду при
отриманні ним бюджетних капітальних вкладень (далі - Договір) та
відповідних документів згідно з пунктом 2.3;
   уточнення обсягів і структури капітальних вкладень у межах,
визначених Законом України "Про Державний бюджет України" на
відповідний рік, укладення договору з суб'єктами недержавної форми
власності  щодо надання їм бюджетних капітальних вкладень з
отриманням відповідної частки (паїв, акцій) статутного фонду;
   реалізація договору,  тобто  отримання  від  суб'єктів
недержавної форми власності частки (паїв, акцій) їхніх статутних
фондів і надання їм бюджетних капітальних вкладень.
   2.3. Подання до державних органів  пропозицій  (рішення)
суб'єкта недержавної форми власності про отримання бюджетних
капітальних вкладень у наступному фінансовому році здійснюється не
пізніше ніж за місяць до початку розробки проекту відповідного
бюджету (плану фінансування). Пропозиції подаються в довільній
формі, з визначенням потрібного бюджетного обсягу капітальних
вкладень, з обгрунтуванням їх ефективності, визначенням напрямів і
строків їх використання, джерел фінансового забезпечення частки
(паїв, акцій) статутного фонду, що передаються за  отримані
бюджетні капітальні вкладення. Разом із пропозиціями подаються
такі документи і матеріали:
   нотаріально засвідчені  копії  установчих  документів  та
свідоцтва про державну  реєстрацію  суб'єкта  підприємницької
діяльності;
   копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України;
   довідка державної  податкової  адміністрації  про  стан
розрахунків з бюджетом;
   бізнес-план проекту, де передбачається реалізація загального
обсягу  капітальних  вкладень  (у  тому числі бюджетних). У
бізнес-плані повинні бути визначені напрями реалізації капітальних
вкладень, їх дохідність та ризики. Слід висвітлити результати
маркетингових досліджень щодо ринків збуту продукції, якщо її
випуск буде освоєно за рахунок реалізації бюджетних капітальних
вкладень, частки продукції підприємства на цих ринках, цін на неї.
У  бізнес-плані  також слід провести аналіз економічного та
фінансового стану підприємства в цілому, оцінку  результатів
фінансово-господарської  діяльності та заходи щодо поліпшення
фінансового стану підприємства;
   довідка про  узгодження  питання  отримання  бюджетних
капітальних вкладень суб'єктом недержавної форми власності (у
статутному фонді яких є державна частка) з Національним агентством
України з управління державними корпоративними правами;
   баланс за минулий і поточний роки та звіти про фінансові
результати.
   2.4. Розгляд пропозицій і документів та матеріалів, що до них
долучаються, здійснюється протягом місяця з дня їх надходження
державним органом, який за результатами опрацювання письмово
повідомляє суб'єкта недержавної форми власності про результати
розгляду.
   2.5. У разі позитивного попереднього вирішення питання про
виділення бюджетних капітальних вкладень суб'єкти недержавної
форми власності подають до відповідного державного органу такі
документи:
   проект Договору (додаток 1);
   довідку у довільній формі про те, що у суб'єкта недержавної
форми власності є відповідна кількість акцій (паїв) на суму
потрібних йому капітальних вкладень, або копію протоколу рішення
вищого органу суб'єкта недержавної форми власності щодо додаткової
емісії акцій акціонерним товариством на суму бюджетних капітальних
вкладень.
   2.6. Державними  органами  пооб'єктна структура бюджетних
капітальних вкладень уточнюється після  прийняття  Державного
бюджету України і державних та регіональних програм. Залежно від
остаточно визначених обсягів бюджетних  капітальних  вкладень
державні  органи  укладають  із суб'єктами недержавної форми
власності відповідні договори.
   2.7. Суб'єкти недержавної форми власності передають державним
органам частки (паї, акції) своїх статутних фондів за номінальною
вартістю відповідно до обсягу отриманих бюджетних капітальних
вкладень.
   2.8. Реалізація договору між державним органом і суб'єктом
недержавної форми власності здійснюється в такому порядку.
   Після надходження  бюджетних  коштів  для  фінансування
капітальних вкладень на реєстраційний рахунок державного органу
він повідомляє про це суб'єкт недержавної форми власності. За
потреби, зумовленої суттєвими змінами загальноекономічних умов
функціонування економіки (наприклад, у зв'язку з активізацією
інфляційних процесів, зміною кон'юнктури ринку), сторони можуть
переглянути умови договору і домовитися про взаємоприйнятні умови
надання бюджетних капітальних вкладень та отримання частки (паїв,
акцій) статутного фонду і оформляють це додатковою угодою про
зміни і доповнення Договору про передачу в державну власність
суб'єктом недержавної форми власності частки (паїв, акцій) його
статутного фонду при отриманні ним бюджетних капітальних вкладень
(далі - Додаткова угода) (додаток 2).
   Суб'єкт недержавної форми власності протягом п'яти робочих
днів з дати отримання повідомлення про надходження бюджетних
коштів для фінансування капітальних вкладень до державного органу
або укладання Додаткової угоди передає державному органу частку
(паї, акції) свого статутного фонду, якщо їх достатньо для
передачі державному органу у відповідності з обсягом бюджетних
капітальних вкладень.
   Перехід права власності на частку (паї, акції) статутного
фонду здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.
   Після передачі  державному  органу  частки (паїв, акцій)
статутного фонду фінансування бюджетних капітальних  вкладень
здійснюється у відповідності з Тимчасовою інструкцією про порядок
касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства 21.03.97
N 28 ( z0102-97 ), та вимогами розділу  4  Положення  про
фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що
здійснюється  на  території  України,  затвердженого  наказом
Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державного комітету
у справах містобудування і архітектури від 23.09.96 N 127/201/173
( z0588-96 ) та зареєстрованого в Мін'юсті 10.10.96  N 588/1613,
в частині  надання  відповідних  документів  для  оформлення
фінансування.
   Якщо суб'єкт недержавної форми власності не має відповідної
частки (паїв, акцій) статутного фонду, то він здійснює додаткову
їх емісію в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   3. Контроль за цільовим використанням бюджетних капітальних
вкладень суб'єктами недержавної  форми  власності  здійснюють
Міністерство фінансів, Головне управління Державного казначейства
України, державні органи, які їх виділили.
   4. Після  реалізації  договору  між державним органом і
суб'єктом недержавної форми власності  частка  (паї,  акції)
статутного фонду, яка перейшла у державну власність, передається
Національному  агентству  України  з  управління  державними
корпоративними правами.
   Передача оформлюється згідно з чинним законодавством.
 
                      Додаток 1
               до Тимчасового положення про порядок
               передачі у державну власність частки
               (паїв,  акцій)  статутного  фонду
               суб'єктів   недержавної   форми
               власності  у разі отримання ними
               відповідних  обсягів   бюджетних
               капітальних вкладень
 
               Договір
      про передачу в державну власність суб'єктом
   недержавної форми власності частки (паїв, акцій) свого
      статутного фонду при отриманні ним бюджетних
            капітальних вкладень
 
 місто _________________          "___"_________ 199_ р.
 
__________________________________________________________________
________________________________________________ (далі - Інвестор)
         (назва державного органу)
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
_________________________________________________________________,
            (назва документа)
з одного боку, та ________________________________________________
_____________________________________________ (далі - Одержувач)_,
      (назва юридичної особи)
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
_________________________________________________________________,
            (назва документа)
з іншого боку, уклали цей Договір про нижчевикладене:
 
             Предмет Договору
 
   1. Інвестор зобов'язується передати у власність Одержувача
бюджетні капітальні вкладення  обсягом  _______  гривень  на
здійснення _______________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
           (напрямок інвестування)
передбачених документом, що підтверджує рішення органу виконавчої
влади про виділення бюджетних капітальних вкладень, а Одержувач
зобов'язується передати на відповідну суму частку (паї, акції)
статутного фонду, а також виконати умови,  передбачені  цим
Договором.
 
             Об'єкт Договору
 
   2. Об'єктом цього Договору є бюджетні капітальні вкладення
обсягом ___________ гривень, що в міру їх надходження Інвестору
протягом 199__ року надаються ним Одержувачу в разі передачі
останнім у державну власність частки  (паїв,  акцій)  свого
статутного фонду кількістю _________ шт., номінальною вартістю
_______ гривень, загальним обсягом ________ гривень.
 
    Порядок отримання бюджетних капітальних вкладень і
            розрахунків за них
 
   3. Одержувач передає Інвестору частку (паї, акції) свого
статутного фонду, еквівалентну визначеним бюджетним капітальним
вкладенням, в порядку, визначеному чинним законодавством.
   4. За   потреби,   зумовленої   суттєвими   змінами
загальноекономічних умов функціонування економіки (зокрема, у
зв'язку з активізацією інфляційних процесів, зміною кон'юнктури
ринку  тощо),  сторони  можуть переглянути умови Договору і
домовитися про взаємоприйнятні умови надання бюджетних капітальних
вкладень та отримання частки (паїв, акцій) статутного фонду, що
оформляється Додатковою угодою про зміни і доповнення Договору про
передачу  в  державну  власність суб'єктом недержавної форми
власності частки (паїв, акцій) його статутного фонду при отриманні
ним бюджетних капітальних вкладень (далі - Додаткова угода)
(додаток 2).
   5. Фінансування бюджетних капітальних вкладень здійснюється у
відповідності з Тимчасовою інструкцією про порядок  касового
виконання державного бюджету за видатками, затвердженою наказом
Головного управління Державного казначейства 21.03.97 N 28, та
вимогами  розділу  4 Положення про фінансування та державне
кредитування капітального  будівництва,  що  здійснюється  на
території України, затвердженого наказом Міністерства економіки,
Міністерства  фінансів,  Державного  комітету  у  справах
містобудування  і архітектури від 23.09.96 N 127/210/173 та
зареєстрованого в Мін'юсті 10.10.96 за N 588/1613, в частині
надання відповідних документів для оформлення фінансування.
 
           Перехід права власності
 
   6. Право власності на частку (паї, акції) статутного фонду
Одержувача переходить до Інвестора в порядку, визначеному чинним
законодавством.
 
            Зобов'язання сторін
 
   7. Кожна  сторона  зобов'язується  виконувати  обов'язки,
покладені на неї цим Договором, сприяти іншій стороні у виконанні
її обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання
належним чином її обов'язків.
   8. Сторона, яка порушила зобов'язання, викладені в Договорі,
повинна усунути ці порушення та несе відповідальність згідно з
чинним законодавством.
 
               Інвестор
 
   9. Інвестор  має право вимагати від Одержувача потрібні
матеріали, відомості, документи щодо ефективного використання
бюджетних капітальних вкладень за цільовим призначенням.
 
              Одержувач
 
   10. Одержувач зобов'язаний передати Інвестору частки (паї,
акції) свого статутного фонду.
   11. Одержувач  повинен  використовувати отримані бюджетні
капітальні вкладення винятково  у  напрямах,  які  визначені
документом, що підтверджує рішення органу виконавчої влади про
виділення бюджетних капітальних вкладень.
   12. У разі нецільового використання бюджетних капітальних
вкладень Одержувач несе  відповідальність  згідно  з  чинним
законодавством.
 
           Відповідальність сторін
 
   13. За невиконання або за неналежне виконання зобов'язань за
цим Договором Одержувач та Інвестор несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством.
 
       Зміни умов Договору та його розірвання
 
   14. Зміни умов договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін.
   15. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються в
письмовій формі.
   16. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору
він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням
сторін, суду.
 
             Вирішення спорів
 
   17. Усі спори, що виникають з виконання умов цього Договору
або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом
переговорів.  Якщо сторони не досягли домовленості, то спір
вирішується судом у встановленому чинним законодавством порядку.
 
            Заключні положення
 
   18. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору,
покладаються на Одержувача.
   19. Цей Договір укладено в трьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
   Один примірник зберігається в Інвестора та два примірники в
Одержувача.
   20. Договір набуває чинності з моменту його  підписання
сторонами.
 
        Місцезнаходження та реквізити сторін
 
       Інвестор            Одержувач
  ___________________________   ___________________________
    (місцезнаходження та       (місцезнаходження та
    реквізити рахунків)       реквізити рахунків)
  ___________________________   ___________________________
       (підпис)             (підпис)
   М.П.              М.П.
 
 "___" _______________ 199__ р.  "___" _______________ 199__ р.
 
                      Додаток 2
               до Тимчасового положення про порядок
               передачі у державну власність частки
               (паїв,  акцій)  статутного  фонду
               суб'єктів   недержавної   форми
               власності  у разі отримання ними
               відповідних  обсягів   бюджетних
               капітальних вкладень
 
             Додаткова угода
           про зміну і доповнення
      Договору N ____ від "___" _______ 199__ р.
      про передачу в державну власність суб'єктом
   недержавної форми власності частки (паїв, акцій) його
      статутного фонду при отриманні ним бюджетних
            капітальних вкладень
 
   Ми, що нижче підписалися, від особи Інвестора _______________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
та від особи Одержувача __________________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
підтверджуємо, що сторони досягли домовленості про розмір частки
(паїв, акцій) кількістю ____________ шт., номінальною вартістю
___________________ гривень, загальним обсягом _______________
гривень при отриманні бюджетних капітальних вкладень у сумі
____________ гривень.
   Ця Додаткова угода є підставою для виконання розрахунків та
платежів між Інвестором і Одержувачем
 
       Інвестор             Одержувач
  ___________________________   ___________________________
    (ініціали, прізвище)       (ініціали, прізвище)
  ___________________________   ___________________________
       (підпис)             (підпис)
   М.П.              М.П.
 
 "___" ________________ 199__ р.  "___" ________________ 199__ р.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner