Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 513 від 22.12.2008

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 16/5 від 31.03.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 березня 1999 р.
 vd990331 vn16/5           за N 199/3492
 
 
       Про затвердження Положення про відділ
         реєстрації смерті у місті Києві
 
 
   На виконання Указу Президента України від 30 грудня 1997 р.
N 1396/97 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції
України" та наказу Міністерства юстиції України від 12.01.99 N 1/5
"Про  створення відділу  реєстрації  смерті у  місті Києві"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про відділ реєстрації смерті у місті
Києві, що додається.
   2. Департаменту у справах цивільного стану громадян зазначене
Положення  довести  до відома Київського міського управління
юстиції.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Стичинського Б.С.  та  директора
департаменту у справах цивільного стану громадян Кунду В.В.
 
 Міністр                         С.Станік
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства юстиції
                    України 31.03.99 N 16/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 березня 1999 р.
                   за N 199/3492
 
              Положення
      про відділ реєстрації смерті у місті Києві
 
   1. Відділ реєстрації смерті у місті Києві є місцевим органом
Міністерства юстиції України, ним створюється і безпосередньо
підпорядковується Київському міському управлінню юстиції.
   2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету  Міністрів  України,  нормативно-правовими  актами
Міністерства юстиції України, Київського міського  управління
юстиції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування м.Києва, прийнятими в межах їх компетенції, та цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями відділу є:
   3.1. Забезпечення  повної,  своєчасної  і  правильної,
відповідної до чинного законодавства, реєстрації актів про смерть.
   3.2. Забезпечення, у межах визначеної компетенції, охорони
особистих і майнових прав громадян.
 
   4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:
   4.1. Проводить первинну реєстрацію смерті.
   4.2. Вирішує питання про внесення змін, доповнень, виправлень
до записів актів про смерть.
   4.3. Вносить зміни, виправлення та доповнення до записів
актів про смерть, анулює відповідні записи актів в установленому
законодавством порядку.
   4.4. Забезпечує  належне  зберігання  та оформлення книг
реєстрації актів про смерть та іншої документації, пов'язаної з
реєстрацією цих актів.
   4.5. Провадить в установленому порядку (на паперових та
електронних носіях) облік записів актів про смерть, видає повторні
свідоцтва про реєстрацію актів про смерть.
   4.6. Забезпечує належний облік, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв про реєстрацію актів про смерть.
   4.7. Вивчає  і  узагальнює практику застосування чинного
законодавства про реєстрацію актів про смерть.
   4.8. Подає  до Київського міського управління юстиції в
установленому законодавством порядку звіти про реєстрацію актів
про смерть та використання бланків свідоцтв.
   4.9. В установленому порядку подає статистичні звіти про
реєстрацію актів про смерть до органів статистики.
   4.10. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до
компетенції відділу, і вживає щодо них відповідних заходів з цих
питань.
   4.11. Забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників
відділу.
   4.12. Організовує  та  надає громадянам додаткові платні
послуги правового та технічного характеру, не передбачені Законом
України "Про органи реєстрації  актів  громадянського стану"
( 3807-12 ).
   4.13. Готує матеріали для  розгляду  на  кваліфікаційній
комісії, створеній для визначення рівня професійної підготовки
осіб, які мають намір працювати у відділі реєстрації смерті.
   4.14. Видає громадянам довідки про реєстрацію актів про
смерть у разі неможливості видачі повторних свідоцтв.
 
   5. Відділ, при виконанні покладених на  нього  функцій,
взаємодіє з іншими органами реєстрації актів громадянського стану,
а також з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.
   6. Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та
звільняє  з  посади начальник Київського міського управління
юстиції, за поданням заступника начальника управління - начальника
відділу реєстрації актів громадянського стану, з дотриманням вимог
ст.10 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського
стану" ( 3807-12 ).
 
   7. Керівник відділу:
   7.1. Керує  діяльністю  відділу,  забезпечує  виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.
   7.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання.
   7.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників відділу.
   7.4. Заохочує працівників відділу.
   7.5. Притягає до дисциплінарної відповідальності працівників
відділу.
   7.6. Несе відповідальність за належність зберігання, обліку,
оформлення і ведення книг реєстрації актів про смерть та іншої
документації.
   7.7. Несе відповідальність за належність обліку, зберігання
та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів про смерть.
   7.8. Несе відповідальність за належність організації роботи з
надання, згідно зі ст.17 Закону України "Про органи реєстрації
актів громадянського  стану"  ( 3807-12 ), додаткових послуг
правового і технічного характеру, не передбачених цим Законом, та
за правильність ведення обліку, зберігання використаних книжок і
квитанцій.
   7.9. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат, забезпечує дотримання фінансової та штатної дисципліни,
збереження коштів і матеріальних цінностей.
 
   8. Начальник має заступника, який призначається на посаду
начальником Київського міського управління юстиції за поданням
начальника відділу.
   9. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету. Штатний
розпис  відділу  затверджується Київським міським управлінням
юстиції у межах установленого фонду оплати праці.
   10. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner