Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 663 від 22.12.2008

Про списання державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 85/161 від 30.03.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 травня 1999 р.
 vd990330 vn85/161          за N 303/3596
 
 
     Про порядок проведення в 1999 році розрахунків
            з державним бюджетом
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 278/633 ( z0827-99 ) від 16.11.99 )
 
 
   Згідно з  п.2  постанови Кабінету Міністрів України від
24.03.99 N 454 ( 454-99-п ) "Про проведення розрахунків  з
державним бюджетом з використанням облігацій внутрішніх державних
позик" Н А К А З У Є М О:
 
   Затвердити Положення про порядок проведення у 1999 році
розрахунків з Державним бюджетом України з використанням облігацій
внутрішніх державних позик, що додається.
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Перший заступник Голови
 Державної податкової
 адміністрації України                Ф.О.Ярошенко
 
                      Затверджено
                Наказ Міністерства фінансів України
                та    Державної    податкової
                адміністрації  України  30.03.99
                N 85/161
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 травня 1999 р.
                   за N 303/3596
 
              Положення
     про порядок проведення у 1999 році розрахунків
     з державним бюджетом України з використанням
        облігацій внутрішніх державних позик
 
   Це Положення, розроблене на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 24 березня 1999 року N 454 ( 454-99-п ) "Про
проведення  розрахунків з державним бюджетом з використанням
облігацій внутрішніх  державних  позик",  встановлює  порядок
проведення у 1999 році розрахунків суб'єктів господарювання з
Державним бюджетом України з використанням облігацій внутрішніх
державних позик.
   1. Учасниками розрахунків є:
   - суб'єкти господарювання - платники податків (підприємства,
організації та установи, незалежно від форми власності і виду
діяльності), які є власниками облігацій внутрішніх державних позик
(надалі - ОВДП) з терміном погашення в 1999 році і мають недоїмку
з платежів до Державного бюджету України (крім державних цільових
фондів);
   - установи банків, що ведуть депозитарний облік ОВДП;
   - Міністерство фінансів України (надалі - Мінфін);
   - відповідні органи державної податкової служби за місцем
обліку суб'єктів господарювання - платників податків;
   - Головне  управління  Державного  казначейства  України
(надалі - Головне управління Державного казначейства).
   2. Розрахунки проводяться в межах недоїмки з платежів до
Державного бюджету України (крім державних цільових фондів) за
відповідним кодом бюджетної класифікації, яка виникла у суб'єкта
господарювання - платника податку не менше як за 45 днів до дати
видачі довідки відповідним органом державної податкової служби, та
суми розрахункової залікової вартості ОВДП.
   3. Підставою для проведення розрахунку є протокол за формою,
уміщеною в додатку 1.
   До протоколу додаються:
   - довідка  органу  державної податкової служби про суму
недоїмки, що склалася у платника податків за доходами державного
бюджету за період не менше як за 45 днів до дати видачі довідки
(додаток 2). Довідка є дійсною протягом 10 днів з дати її видачі;
   - довідка  -  виписка  комерційного  банку  з  рахунків
депозитарного обліку, що підтверджує блокування ОВДП, які належать
платнику податку, за підписом голови Правління комерційного банку
та засвідчується печаткою комерційного  банку  (додаток  3).
Зазначена  довідка  - виписка про блокування ОВДП надається
комерційним банком суб'єкту господарювання на підставі довідки
органу державної податкової служби про суму недоїмки та депо -
розпорядження суб'єкта господарювання про блокування власних ОВДП
з метою проведення розрахунків з державним бюджетом;
   - інформація про залікову вартість ОВДП для  проведення
взаєморозрахунку з державним бюджетом (додаток 4), яка складається
суб'єктом господарювання на дату реєстрації довідки в спеціальному
журналі органу державної податкової служби про суму недоїмки.
Інформація погоджується Мінфіном. Для проведення  розрахунків
Мінфіном приймаються ОВДП, з терміном погашення у 1999 році.
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінфіну N 278/633 ( z0827-99 ) від 16.11.99 )
   Розрахункова вартість  ОВДП для проведення розрахунку з
державним бюджетом визначається Мінфіном щомісяця, виходячи з
кількості днів до їх погашення та максимальної дохідності, що
склалася на первинних аукціонах, за облігаціями з  терміном
погашення в 1999 році. Розрахункова вартість ОВДП оприлюднюється
Мінфіном щомісяця на протязі перших 5 робочих днів. ( Пункт 3
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Мінфіну N 278/633
( z0827-99 ) від 16.11.99 )
   Розрахунок залікової вартості однієї ОВДП для проведення
розрахунку з державним бюджетом проводиться за наступною формулою:
 
          100
   РВ = ______________________, де
      РД х КД/365 х 100 + 1
 
   РВ -  розрахункова  вартість однієї ОВДП для проведення
розрахунків з державним бюджетом у гривнях;
   РД - розмір доходу, який визначається Мінфіном щомісяця;
( Абзац дев'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінфіну N 278/633 ( z0827-99 ) від 16.11.99 )
   КД - кількість днів від дня реєстрації довідки в спеціальному
журналі органу державної податкової служби про суму недоїмки до
дня погашення ОВДП.
 
   4. Виходячи з зазначеної  в  довідці  органу  державної
податкової служби суми недоїмки, та розрахункової вартості ОВДП,
платник податку (власник ОВДП) визначає суму для проведення
розрахунків з державним бюджетом. При цьому складається протокол
на відповідну розрахункову залікову суму, виходячи з наявності
ОВДП у платника податку, у межах суми недоїмки.
   5. Рішення щодо проведення  розрахунку  після  перевірки
Головним  управлінням  Державного казначейства передбачених у
державному бюджеті сум асигнувань на відповідний період за статтею
"Обслуговування внутрішнього державного боргу" та погашення ОВДП
за статтею "Внутрішнє фінансування"  приймає  Мінфін  шляхом
підписання протоколу, зазначеного у п.3 цього Положення.
   6. Для проведення розрахунків з державним бюджетом його
ініціатор подає протокол (підписаний установою банків, що ведуть
депозитарний облік ОВДП, суб'єктом господарювання та органом
державної податкової служби) з потрібними документами, зазначеними
у п.3 цього Положення, до Мінфіну, який, відповідно до цього
Положення,  уповноважений  приймати  рішення  про  проведення
розрахунку. Кількість примірників протоколів повинна на один
примірник  перевищувати  кількість учасників розрахунків, які
підписали протокол.
   7. Головне  управління  Державного  казначейства  після
підписання всіма учасниками протоколу реєструє його в журналі
реєстрації протоколів проведених розрахунків за формою згідно з
додатком 5.
   8. Датою проведення розрахунків вважається дата реєстрації
Головним управлінням Державного казначейства протоколу.
   9. Учасники розрахунку, які підписали протокол, відображають
його результат у бухгалтерському обліку датою реєстрації протоколу
Головним управлінням Державного казначейства згідно з порядком,
зазначеним у протоколі.
   10. Мінфін до 12 години дня реєстрації Головним управлінням
Державного казначейства протоколу надає  Національному  банку
України доручення щодо здійснення зарахування на рахунок у цінних
паперах Мінфіну  ОВДП, за якими були проведені розрахунки з
державним бюджетом.
   За дорученням Мінфіну Національний банк здійснює подальші
операції з ОВДП на рахунку у цінних паперах Мінфіну, які були
зараховані для зберігання у Національному банку після проведення
розрахунків з державним бюджетом.
   11. За порядок проведення розрахунків та своєчасність і
повноту розрахунків за його наслідками несуть відповідальність:
   - Управління цінних паперів і фінансових ринків Мінфіну та
Головне  управління  Державного казначейства - за проведення
розрахунків в межах сум з дострокового погашення  ОВДП  та
затверджених помісячних асигнувань на здійснення видатків по
статті "Обслуговування внутрішнього державного боргу" та погашення
ОВДП по статті "Внутрішнє фінансування";
   - Головне управління Державного казначейства та його органи -
за   повноту  і  своєчасність  відображення  проведеного
взаєморозрахунку в обліку та звітності;
   - орган державної податкової служби - за підтвердження суми
недоїмки за платежами до державного бюджету та за повноту і
своєчасність відображення проведеного взаєморозрахунку в обліку та
звітності;
   - установи банків, що ведуть депозитарний облік ОВДП - за
достовірність вказаних даних про кількість ОВДП, що заблоковані у
платника податку.
 
                      Додаток 1
               до Положення про порядок проведення
               у 1999 році розрахунків з Державним
               бюджетом  України з використанням
               облігацій внутрішніх державних позик
 
             Протокол N _____
     розрахунків за платежами до Державного бюджету
   з використанням облігацій внутрішньої державної позики
          від "___" ________ 1999 року
 
   Міністерство фінансів України з одного боку, та з  іншого
боку - ___________________________________________________________
            (назва платника податку)
на підставі довідки органу державної податкової служби в _________
__________________________________________________________________
           (області, районі, місті)
та довідки - виписки з депозитарного обліку ______________________
                    (назва комерційного банку)
про наявність ОВДП у власності платника податку та розрахунку
залікової вартості ОВДП, склали цей протокол про здійснення
розрахунку з державним бюджетом за недоїмкою з платежів до
державного бюджету, що виникла у
_________________________________________________________________,
           (назва платника податку)
не менше як за 45 днів до видачі довідки органом державної
податкової служби, шляхом зарахування розрахункової залікової
вартості ОВДП, які є у його власності.
 
Станом на "___" __________ 199_ р. заборгованість
__________________________________________________________________
           (назва платника податку)
становить __________________________ гривень.
 
------------------------------------------------------------------
|Назва податку,|Код   |Загальна розрахункова|  в тому числі |
|збору, іншого |бюджет- |вартість ОВДП, грн. |-----------------|
|обов'язкового |ної кла- |           |основна су-|доход|
|платежу    |сифікації|           |ма боргу  |   |
|       |     |           |(амортиза- |   |
|       |     |           |ція)    |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Підлягає проведенню розрахунок з Державним бюджетом України в
рахунок коштів, які мають бути одержані від погашення ОВДП та
сплати доходу за ними на суму _____________ грн. в _______ 199_ р.
   Розрахунок з Державним бюджетом України проводиться таким
чином:
   1. Головне управління Державного казначейства відображає суму
проведеного розрахунку в бухгалтерському обліку як надходження до
Державного бюджету України від ___________________________________
                    (платник податку)
за ________________________________ в сумі __________________ грн.
  (назва податку, збору, іншого
    обов'язкового платежу)
за кодом бюджетної класифікації ____________ та проведення витрат
з Державного бюджету України на погашення основної суми боргу за
ОВДП за кодом бюджетної класифікації _________ на суму __________
грн. та витрат з бюджету за сплатою доходу за ОВДП за кодом
бюджетної класифікації 230102, КЕК 1200 на суму _____________ грн.
   2. Орган податкової служби відображає суму, на яку проведено
розрахунок, як суму надходжень платежів до Державного бюджету
України в особовому рахунку платника податку.
   3. __________________________________________________________
            (платник податку, власник ОВДП)
не сплачує до бюджету платежі в сумі _________________ грн. та
відображає в бухгалтерському обліку цю  суму  як  погашення
заборгованості за платежами до Державного бюджету України.
   4. Мінфін відображає суму проведеного розрахунку за ОВДП в
обліку заборгованості за внутрішніми позиками за кодом бюджетної
класифікації 21100.
 
 Міністерство фінансів України _______________________
                (підпис представника)
                    М.П.
 
 Головне управління Державного казначейства ______________________
                      (підпис представника)
                          М.П.
 
 Орган державної податкової служби ________________________
                  (підпис представника)
                      М.П.
 
 Установа банку _______________________
         (підпис представника)
             М.П.
 
 Платник податку _______________________
         (підпис представника)
             М.П.
 
                      Додаток 2
               до Положення про порядок проведення
               у 1999 році розрахунків з Державним
               бюджетом  України з використанням
               облігацій внутрішніх державних позик
 
              Довідка *
            про заборгованість
          N ______ від _______ року
 
по _______________________________________________________________
      (назва органу державної податкової служби)
Повідомляємо, що за ______________________________________________
          (ідентифікаційний код, назва платника податку)
станом на _________ є заборгованість за __________________________
                    (код податку, збору,
__________________________________________________
іншого обов'язкового платежу та його найменування)
 
                              (грн.)
------------------------------------------------------------------
|           |Загальна сума |у т.ч. яка|Державний бюджет|
|           | недоїмки  |виникла  |   України  |
|           |       |на____року|        |
|           |       |за____днів|        |
|           |       |і не пога-|        |
|           |       |шена на  |        |
|           |       |дату вида-|        |
|           |       |чі довідки|        |
|---------------------+--------------+----------+----------------|
|      1     |    2   |   3  |    4    |
|---------------------+--------------+----------+----------------|
|Всього        |       |     |        |
|---------------------+--------------+----------+----------------|
|у т.ч. недоїмка   |       |     |        |
|---------------------+--------------+----------+----------------|
|відстрочені     |       |     |        |
|(розстрочені) суми  |       |     |        |
------------------------------------------------------------------
 Всього (гр.2)прописом
 -----------------------------------------------------------------
 Всього (гр.3)прописом
 -----------------------------------------------------------------
 Всього (гр.4)прописом
 -----------------------------------------------------------------
 
 Начальник податкової адміністрації
 (інспекції)                ______________________
                      (прізвище та ініціали)
 
 Начальник відділу обліку та звітності   ______________________
                      (прізвище та ініціали)
 
 Начальник відділу примусового
 стягнення                 ______________________
                      (прізвище та ініціали)
 М.П.
 Реєстраційний номер ____________      "___" _______ 199_ р.
 
_______________
   * Довідка  реєструється  в  спеціальному  журналі органу
державної податкової служби.
 
                      Додаток 3
               до Положення про порядок проведення
               у 1999 році розрахунків з Державним
               бюджетом  України з використанням
               облігацій внутрішніх державних позик
 
            Довідка - виписка *
 
з депозитарного обліку про блокування на рахунку N _____ облігацій
внутрішньої державної позики у
__________________________________________________________________
           (назва платника податку)
 
------------------------------------------------------------------
|Код |N аукціону|Дата про-| Термін |Кількість |Номінальна варті-|
|ОВДП|     |ведення |погашення|ОВДП, штук|сть, тис.грн.  |
|  |     |аукціону |     |     |         |
|----+----------+---------+---------+----------+-----------------|
| 1 |   2  |  3  |  4  |   5  |    6    |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління банку ______________________
            (прізвище та ініціали)
 М.П.
 
 Реєстраційний номер __________
 
_______________
   * Довідка реєструється в спеціальному журналі.
 
                      Додаток 4
               до Положення про порядок проведення
               у 1999 році розрахунків з Державним
               бюджетом  України з використанням
               облігацій внутрішніх державних позик
 
------------------------------------------------------------------------------
                 Інформація
     про залікову вартість ОВДП для проведення взаєморозрахунку
       з державним бюджетом по (назва платника податку)
------------------------------------------------------------------------------
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |Розрахун-|Недоїмка
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |кова   |за плате-
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |вартість |жами
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |ОВДП для |до бюд-
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |проведен-|жету,
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |ня розра-|яка за-
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |хунку,  |ліковує-
   |  |  |   |   |   |   |   |  |   |грн.   |ться
------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+---------+---------
------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+---+----+----
Назва |Код |N  |Дата |Дата |Кіль-|Кіль-|Серед-|До- |Зат- |Усьо-|До-|Код |Сума
комер-|ОВДП|аук-|про- |пога-|кість|кість|ньо- |ход,|верд-|го  |ход|пла-|пла-
ційно-|  |ціо-|веде-|шення|днів |ОВДП,|зва- |грн.|жена |   |  |тежу|те-
го  |  |ну |ння |   |до  |шт. |жена |  |річна|   |  |  |жу,
банку,|  |  |аук- |   |пога-|   |ціна |  |дохо-|   |  |  |грн.
який |  |  |ціо- |   |шення|   |ОВДП |  |дні- |   |  |  |
здійс-|  |  |ну  |   |від |   |на  |  |сть, |   |  |  |
нює  |  |  |   |   |дня |   |пер- |  |%  |   |  |  |
депо- |  |  |   |   |реєс-|   |вин- |  |   |   |  |  |
зитар-|  |  |   |   |тра- |   |ному |  |   |   |  |  |
ний  |  |  |   |   |ції |   |аук- |  |   |   |  |  |
облік |  |  |   |   |дові-|   |ціоні,|  |   |   |  |  |
ОВДП |  |  |   |   |дки в|   |грн. |  |   |   |  |  |
су-  |  |  |   |   |орга-|   |   |  |   |   |  |  |
б'єкта|  |  |   |   |ні  |   |   |  |   |   |  |  |
госпо-|  |  |   |   |ДПА |   |   |  |   |   |  |  |
дарю- |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
вання |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
------+----+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+-----+---+----+----
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14
------------------------------------------------------------------------------
 
 Платник податку __________________   __________   __________
           (П.І.Б.)      (підпис)    (дата)
                      М.П.
 
 ПОГОДЖЕНО
 Від Мінфіну   __________________   __________   __________
           (П.І.Б.)      (підпис)    (дата)
 
                      Додаток 5
               до Положення про порядок проведення
               у 1999 році розрахунків з Державним
               бюджетом  України з використанням
               облігацій внутрішніх державних позик
 
               Журнал
      реєстрації протоколів проведення розрахунків
      з Державним бюджетом України з використанням
       облігацій внутрішньої державної позики
----------------------------------------------------------------------------
 N |Дата  |N  |Дата |Назва платни-|Період|Вид по-|Сума|Дата від-|Дата|Дата
з/п|надход-|про-|зат- |ка податку, з|забор-|датку, |за- |правлення|від-|від-
  |ження |то- |верд-|яким проведе-|гова- |збору |ліку|платнику |пра-|пра-
  |прото- |колу|ження|но розрахунок|ності |(іншого|  |податку -|вле-|вле-
  |колу, |  |про- |та його іден-|   |обов'я-|  |власнику |ння |ння
  |вх. N |  |токо-|тифікаційний |   |зкового|  |ОВДП,  |до |до
  |    |  |лу  |код     |   |плате- |  |вих.N  |МФУ,|ДПА,
  |    |  |   |       |   |жу)  |  |     |вих.|вих.
  |    |  |   |       |   |    |  |     |N  |N
---+-------+----+-----+-------------+------+-------+----+---------+----+----
 1 |  2  | 3 | 4 |   5   |  6 |  7  | 8 |  9  | 10 | 11
---------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner