Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 660 від 22.12.2008

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від 18.06.2008 N 262


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 155 від 29.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 травня 1999 р.
 vd990329 vn155            за N 327/3620
 
 
    Про затвердження Порядку обліку і подання податкової
    звітності про використання коштів, спрямованих на
    фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою до
    зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та
    перетворення  об'єкта  "Укриття"  на  екологічно
             безпечну систему
 
 
   На виконання пункту 7 доручення Кабінету Міністрів України
від 23 січня 1999 року N 395/1 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок обліку і подання податкової звітності
про використання коштів, спрямованих на фінансування видатків,
пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з
експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему (далі - Порядок), що додається.
   2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману
А.П. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кулику Ю.М. опублікувати Порядок після його реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
   4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести до
відома платників податку вказаний Порядок.
   5. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі довести вказаний Порядок до підвідомчих
податкових органів, провести роз'яснювальну роботу з платниками
податку на прибуток щодо застосування вказаного Порядку  та
встановити контроль за цільовим використанням таких коштів, а
також забезпечити на місцевому та обласному рівнях приймання,
комп'ютерну  обробку  звітності  про  використання коштів на
фінансування видатків за допомогою програмного комплексу "Звіт" і
щоквартальну передачу сформованих баз даних до Центральної бази
даних ДПА України.
   6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього  наказу  забезпечити
тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                     Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації України
                    29.03.99 N 155
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 1999 р.
                   за N 327/3620
 
               Порядок
  обліку і подання податкової звітності про використання
  коштів, спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з
  підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з
  експлуатації та  перетворення  об'єкта  "Укриття"  на
          екологічно безпечну систему
 
   1. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності про використання коштів отриманого прибутку, спрямованих
на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою до зняття і
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття"  на  екологічно безпечну систему (далі - Порядок)
застосовується Чорнобильською АЕС - платником податку на прибуток,
яка на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації
енергоблоків ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему звільняється від оподаткування прибутку, якщо ці
кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до
зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
   2. З метою зменшення оподатковуваного прибутку приймаються
суми фактичних видатків на фінансування робіт, пов'язаних із
зняттям з експлуатації ЧАЕС, що здійснені відповідно до кошторису
на виконання цих робіт згідно з проектом зняття з експлуатації
ЧАЕС, затвердженим у встановленому порядку.
   Витрати, що  не  відповідають  вказаному  кошторису,  не
підлягають урахуванню з метою пільгового оподаткування.
   3. Прибуток Чорнобильської АЕС зменшується на суму фактичних
витрат  на  зняття з експлуатації ЧАЕС, здійснених у межах
направленого на цю мету прибутку,  обрахованого  наростаючим
підсумком з початку року.
   4. Якщо у звітному (податковому) році прибуток не використано
на вказану мету, то він підлягає оподаткуванню на загальних
підставах.
   5. Фінансування робіт щодо підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації здійснюється за
рахунок  Державного  бюджету  України,  коштів  експлуатуючої
організації,  а  також  міжнародної  технічної  допомоги  та
добровільних внесків юридичних або фізичних осіб.
   Ці кошти зараховуються на окремий рахунок. Розпорядника цих
коштів визначає Кабінет Міністрів України.
   6. Кошти, що надійшли у вигляді  міжнародної  технічної
допомоги, здійсненої в межах укладених міжнародних угод, не
підлягають оподаткуванню.
   Добровільні внески юридичних або фізичних осіб, використані
не за цільовим призначенням,  оподатковуються  на  загальних
підставах.
   7. У договорах, укладених платником податку з суб'єктами
підприємницької діяльності - підрядними організаціями на зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС робиться примітка: "На зняття з
експлуатації ЧАЕС".
   8. Платник  податку  несе  відповідальність  за  цільове
використання коштів отриманого прибутку на вказані вище цілі.
   У разі використання зазначених коштів  не  за  цільовим
призначенням такі кошти оподатковуються на загальних підставах.
   9. Чорнобильська АЕС складає звіт  про  надходження  та
використання  коштів,  направлених  на фінансування видатків,
пов'язаних із зняттям з експлуатації ЧАЕС за формою, згідно з
додатком.
   10. Звіт заповнюється і подається до державної податкової
адміністрації (інспекції) за місцезнаходженням платника податку не
пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним (податковим)
кварталом.
 
                     Додаток
              до Порядку обліку і подання податкової
              звітності про  використання коштів,
              спрямованих на фінансування видатків,
              пов'язаних з підготовкою до зняття і
              зняття   Чорнобильської   АЕС  з
              експлуатації та перетворення об'єкта
              "Укриття"  на  екологічно  безпечну
              систему
 
   Штамп підприємства
               До державної податкової
               адміністрації (інспекції)
               __________________________________
               __________________________________
 
 
  Звіт про надходження та використання коштів на фінансування
  видатків, пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття
  Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
       "Укриття" на екологічно безпечну систему
    за звітний (податковий) період _______________ року
 
------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства ________________|Ідентифікаційний      |
|___________________________________|код за ЄДРПОУ        |
|                  |----------------      |
|                  |----------------      |
|-----------------------------------+----------------------------|
|(місцезнаходження,         |           ---- |
|телефон платника)         |Форма власності (КФП) ---- |
|                  |----------------------------|
|                  |         ----------|
|                  |Підпорядкованість ----------|
|----------------------------------------------------------------|
|         --------                   |
|Податковий період -------- року                 |
|     --    --     --    --           |
|     --квартал --півріччя --місяців --рік         |
------------------------------------------------------------------
   Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
 
                   Відмітка про одержання звіту
                    --------------------
                    | (дата, штамп ДПІ)|
                    --------------------
------------------------------------------------------------------
| N|    Показники    | Код| За  | Нароста-|Наростаючим|
|з/п|            |рядка|звітний|  ючим |підсумком з|
|  |            |   |квартал|підсумком|початку за-|
|  |            |   |    |з початку|стосування |
|  |            |   |    | звітного|пільгового |
|  |            |   |    | року  |режиму   |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 1 |      2      | 3 |  4  |  5  |   6   |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 1 |Залишок коштів на поча-| 01 |    |     |      |
|  |ток звітного періоду, не|   |    |     |      |
|  |використаних на фінансу-|   |    |     |      |
|  |вання видатків, пов'яза-|   |    |     |      |
|  |них з підготовкою  до|   |    |     |      |
|  |зняття і зняття з екс-|   |    |     |      |
|  |плуатації ЧАЕС та перет-|   |    |     |      |
|  |ворення об'єкта "Укрит-|   |    |     |      |
|  |тя" на екологічно без-|   |    |     |      |
|  |печну  систему, всього|   |    |     |      |
|  |(сума рядків 02-04)   |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 2 |У тому числі:      |                  |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 3 |з Державного бюджету  | 02 |    |     |      |
|  |України         |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 4 |у вигляді міжнародної  | 03 |    |     |      |
|  |технічної допомоги   |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 5 |у вигляді добровільних | 04 |    |     |      |
|  |внесків юридичних або  |   |    |     |      |
|  |фізичних осіб      |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 6 |Сума коштів, нарахована| 05 |    |     |      |
|  |(одержана)   протягом|   |    |     |      |
|  |звітного періоду на фі-|   |    |     |      |
|  |нансування   видатків,|   |    |     |      |
|  |пов'язаних з підготовкою|   |    |     |      |
|  |до зняття і зняття з|   |    |     |      |
|  |експлуатації ЧАЕС та пе-|   |    |     |      |
|  |ретворення об'єкта "Ук-|   |    |     |      |
|  |риття"  на  екологічно|   |    |     |      |
|  |безпечну систему, всього|   |    |     |      |
|  |(сума рядків 06 - 08)  |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 7 |У тому числі:      |                  |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 8 |з Державного бюджету  | 06 |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 9 |у вигляді міжнародної  | 07 |    |     |      |
|  |технічної допомоги   |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 10|у вигляді добровільних | 08 |    |     |      |
|  |внесків юридичних або  |   |    |     |      |
|  |фізичних осіб      |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 11|Сума коштів, використа-| 09 |    |     |      |
|  |них  протягом звітного|   |    |     |      |
|  |періоду на фінансування|   |    |     |      |
|  |видатків, пов'язаних з|   |    |     |      |
|  |підготовкою до зняття і|   |    |     |      |
|  |зняття  з експлуатації|   |    |     |      |
|  |ЧАЕС  та  перетворення|   |    |     |      |
|  |об'єкта  "Укриття"  на|   |    |     |      |
|  |екологічно безпечну сис-|   |    |     |      |
|  |тему, всього (сума ряд-|   |    |     |      |
|  |ків 010 - 012)     |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 12|У тому числі:      |                  |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 13|з Державного бюджету  | 010 |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 14|у вигляді міжнародної  | 011 |    |     |      |
|  |технічної допомоги   |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 15|у вигляді добровільних | 012 |    |     |      |
|  |внесків юридичних або  |   |    |     |      |
|  |фізичних осіб      |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 16|Залишок коштів, не вико-| 013 |    |     |      |
|  |ристаних на кінець звіт-|   |    |     |      |
|  |ного періоду на фінансу-|   |    |     |      |
|  |вання видатків, пов'яза-|   |    |     |      |
|  |них з підготовкою  до|   |    |     |      |
|  |зняття і зняття з екс-|   |    |     |      |
|  |плуатації Чорнобильської|   |    |     |      |
|  |АЕС та перетворення об'-|   |    |     |      |
|  |єкта "Укриття" на еколо-|   |    |     |      |
|  |гічно безпечну систему,|   |    |     |      |
|  |всього         |   |    |     |      |
|  |(сума рядків 014-016)  |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 17|У тому числі:      |                  |
|---+------------------------+-----------------------------------|
| 18|з Державного бюджету  | 014 |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 19|у вигляді міжнародної  | 015 |    |     |      |
|  |технічної допомоги   |   |    |     |      |
|---+------------------------+-----+-------+---------+-----------|
| 20|у вигляді добровільних | 016 |    |     |      |
|  |внесків юридичних або  |   |    |     |      |
|  |фізичних осіб      |   |    |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства __________________________________________
                (підпис)        (прізвище)
 Головний бухгалтер   __________________________________________
                (підпис)        (прізвище)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner