Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 2242/5 від 22.12.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 126 від 24.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 травня 1999 р.
 vd990324 vn126            за N 313/3606
 
 
     Про затвердження Положення про порядок обліку та
   допуску до польотів експериментальних повітряних суден
 
 
   З метою виконання вимог статті 5 Указу Президента України від
15.01.98 N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки
авіації України" та постанови Кабінету Міністрів України від
03.10.97 N 1095 ( 1095-97-п ) "Про сертифікацію авіаційної техніки
та її компонентів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок обліку та допуску до
польотів експериментальних повітряних суден (далі - Положення), що
додається.
 
   2. Начальнику Управління авіакосмічної техніки Зеленюку С.С.:
   2.1. Забезпечити  подання  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Положення
про порядок обліку та допуску до польотів експериментальних
повітряних суден".
   2.2. Довести  у  двомісячний строк до відома керівників
підприємств та  організацій,  що  є  у  віданні  Управління
авіакосмічної техніки, Положення про порядок обліку та допуску до
польотів експериментальних повітряних суден.
 
   3.  Керівникам  підприємств:  АНТК   ім.О.К.Антонова -
Балабуєву П.В., КиДАЗ "Авіант" - Харлову О.І., ХДАВП - Мялиці
А.К., заводу 410 ЦА - Кудріну А.П., ДКБ авіації загального
призначення - Дашивцю О.М. взяти до керівництва та у двомісячний
строк забезпечити виконання вимог цього Положення.
   4. У місячний строк створити в Управлінні авіакосмічної
техніки відділ з питань  обліку  та  допуску  до  польотів
експериментальних повітряних суден у кількості 5 осіб у рамках
діючого штатного розпису міністерства.
   5. Начальнику Управління кадрів та кадрової політики Рябому
М.І., керуючому справами Кондрашову М.М., начальнику Управління
фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Харько Н.А. у
місячний строк внести відповідні зміни до штатного  розпису
міністерства та управління авіакосмічної техніки.
   6. У місячний строк призначити технічну комісію для огляду та
визначення технічного стану експериментальних повітряних суден у
складі:
   - начальник відділу обліку ЕПС    - голова комісії;
   - заступник головного конструктора  - член комісії;
   підприємства-розробника (виробника)
   - заступник головного інженера    - член комісії.
   підприємства-виробника
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.П.Казакова.
 
 Міністр                        В.М.Гуреєв
 
                       Затверджено
                  Наказ Міністерства промислової
                  політики України 24.03.99 N 126
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 травня 1999 р.
                   за N 313/3606
 
              Положення
      про порядок обліку та допуску до польотів
        експериментальних повітряних суден
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок обліку та допуску до польотів
експериментальних повітряних суден (далі - Положення) розроблено
відповідно до вимог статті 5 Указу Президента України від 15.01.98
N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації
України".
   1.2. Положення визначає порядок обліку та допуску до польотів
експериментальних повітряних суден (далі - ЕПС), розроблених
підприємствами, які  підпорядковані  Мінпромполітики,  надання
облікових знаків, нанесення їх на вищезазначені повітряні судна та
допуску ЕПС до польотів.
   1.3. Повітряне  судно  є  експериментальним,  якщо  воно
призначене для проведення випробувань, дослідно-конструкторських і
науково-дослідних робіт.
 
           2. Галузь застосування
 
   2.1. Це Положення поширюється на ЕПС, які призначені для
проведення випробувань, конструкторських та  науково-дослідних
робіт та які виконують польоти у спеціально відведених зонах.
   2.2. Облік ЕПС не є окремим розділом Державного реєстру
цивільних повітряних суден України, він має внутрішній відомчий
(Мінпромполітики) організаційний характер і ведеться з метою
упорядкування обліку та допуску до польотів ЕПС.
   2.3. Облік  ЕПС  ведеться  відділом  авіаційної  техніки
Управління  авіакосмічної  техніки Мінпромполітики України за
нормативно-методичного сприяння Укравіації. Відомості про ЕПС, які
перебувають в обліку, надаються за запитом Укравіації.
   2.4. Для виконання польотів за трасами цивільної авіації
експериментальне  повітряне  судно  тимчасово  заноситься  до
Державного реєстру цивільних повітряних суден за рішенням Кабінету
Міністрів України (при польотах за межі країн СНД) або поданням
Мінпромполітики (при польотах до країн СНД) з отриманням належних
бортових  документів згідно з Правилами реєстрації цивільних
повітряних суден України, затвердженими наказом  Міністерства
транспорту України  від  14.03.94  N  114  (  z0081-94 ) і
зареєстрованими у Міністерстві юстиції 25.04.94 N 81/290, та
Правилами видачі, продовження строку дії та припинення чинності
посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден
України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від
14.03.94 N 115 ( z0065-94 ), зареєстрованими у Міністерстві
юстиції 05.04.94 N 65/274.
 
    3. Заява на облік експериментальних повітряних суден
 
   3.1. Для взяття на облік ЕПС розробник (виробник) цього
повітряного судна (далі - Розробник (Виробник) надає до відділу
авіаційної техніки Мінпромполітики заяву про взяття на облік
експериментального повітряного судна встановленого зразка (додаток
1).
   У супровідному  листі  вказується  прізвище, ім'я та по
батькові, адреса та телефон особи, яка уповноважена Розробником
(Виробником) проводити справу з обліку ЕПС.
   3.2. До зазначеної заяви додаються:
   документи, які підтверджують право власності на ЕПС;
   акт перевірки технічного стану ЕПС (додаток 2);
   схема розташування облікових знаків на ЕПС;
   копія свідоцтв про страхування:
   членів екіпажу і авіаційного персоналу, який перебуває на
борту ЕПС;
   повітряного судна;
   відповідальності щодо відшкодування збитків, у тому числі
перед третіми особами.
 
           4. Порядок обліку ЕПС
 
   4.1. Заяву  Розробника (Виробника) на облік ЕПС та акт
перевірки технічного стану експериментального повітряного судна
розглядає  у  десятиденний  термін відділ авіаційної техніки
Управління авіакосмічної техніки Мінпромполітики з переданням
зазначених документів технічній комісії для прийняття рішення.
   4.2. ЕПС береться на облік після його огляду, визначення
технічного  стану  та  надання позитивного рішення технічною
комісією, до складу якої  входять  фахівці  Мінпромполітики,
Розробника і Виробника, із занесенням даних про ЕПС до журналу
обліку та/або до автоматизованої системи обліку та  видачею
заявнику облікового посвідчення встановленого зразка (додаток 3).
   4.3. Про взяття ЕПС на облік Мінпромполітики повідомляє
Укравіацію в тижневий термін, але не пізніше двох робочих днів до
початку польотів.
   До цього повідомлення потрібно додати:
   тактико-технічні характеристики ЕПС;
   графік випробувальних польотів.
   4.4. ЕПС підлягає зняттю з обліку в таких випадках:
   при пошкодженні судна без можливості його відновлення;
   в разі занесення ЕПС до реєстру цивільних або державних
повітряних суден.
 
    5. Допуск до польотів експериментальних повітряних
               суден
 
   5.1. До польоту допускається ЕПС, яке перебуває у справному
стані згідно з експлуатаційно-технічною документацією.
   5.2. Дозвіл на  організацію  виконання  першого  польоту
експериментального  повітряного  судна  надається  генеральним
конструктором або керівником підприємства - виробника ЕПС на
підставі  рішення  Методичної  ради  Мінпромполітики,  яке
затверджується керівництвом Мінпромполітики.
   5.3. Виконання  наступних  польотів у рамках заводських,
державних та сертифікаційних випробувань проводиться згідно з
процедурою та за Програмою льотних випробувань (далі - Програмою),
розробленою для кожного типу ЕПС та затвердженою Мінпромполітики.
   5.4. На борту ЕПС під час випробувальних польотів повинні
знаходитися документи, які мають обов'язкові дані та відповідають
вимогам виконання експериментальних польотів згідно з Програмою.
   5.5. ЕПС, згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
та/або Мінпромполітики, беруть участь у:
   випробувальних польотах  поза  межами  спеціальних  зон
випробувальних польотів;
   демонстраційних польотах  поза  межами  спеціальних  зон
випробувальних польотів;
   авіасалонах та авіашоу; виставках авіаційної техніки тощо.
   Переліт ЕПС до місць проведення вищезазначених заходів і
назад здійснюється за трасами цивільної авіації відповідно до
пункту 2.4 цього Положення.
   5.6. Розробник (Виробник) ЕПС зобов'язаний негайно сповіщати
відділ авіаційної техніки Мінпромполітики та Укравіацію  про
пошкодження конструкції ЕПС, про його зруйнування або прийняття
рішення щодо припинення випробувань.
 
       6. Порядок нанесення облікових знаків на
        експериментальних повітряних суднах
 
   6.1. Облікові знаки експериментальних повітряних суден, що
перебувають на обліку, складаються з двох арабських цифр, які
визначають порядковий номер в обліку. Наприклад: "02".
   6.2. Для нанесення на ЕПС облікових знаків використовуються
фарба або інші матеріали червоного, чорного чи білого кольорів,
які  забезпечують  збереження  знаків  протягом  випробувань
(контрастні на фоні загального пофарбування ЕПС).
 
   6.3. На повітряних суднах облікові знаки наносяться таким
чином:
   6.3.1. Всі елементи групи облікових знаків повинні мати
однакову висоту. Висота повинна бути не менше 300 мм.
   6.3.2. Всі  елементи, які використовуються для облікових
знаків, повинні бути без орнаменту.
   6.3.3. Ширина цифр складає дві третини висоти цифри. Відстань
між цифрами повинна становити не менш як одну чверть їхньої
ширини.
   6.3.4. Місцем нанесення облікових знаків на ЕПС визначено
бокову поверхню хвостової частини фюзеляжу та нижню поверхню лівої
площини крила.
 
                       Додаток 1
                до пункту 3.1 Положення про порядок
                обліку  та  допуску до польотів
                експериментальних повітряних суден
 
                 В Управління авіаційно-космічної
                 техніки Міністерства промислової
                 політики України
 
               Заява
    про взяття на облік експериментального повітряного
              судна (ЕПС)
 
   Прошу взяти на облік ЕПС, яке належить:
   1. __________________________________________________________
        (повна назва підприємства, організації)
 
    Основні дані, які характеризують це Повітряне судно
 
   2. Тип ПС ___________________________________________________
   3. Тип двигуна ______________________________________________
   4. Заводський номер _________________________________________
   5. Дата випуску______________________________________________
   6. Максимально допустима злітна маса ________________________
   7. Призначення ПС ___________________________________________
   8. Встановлений ресурс з нальоту, посадок,  календарного
строку ___________________________________________________________
   9. Залишок ресурсу з нальоту, посадок, календарного строку
   _____________________________________________________________
   10. Дата технічного огляду і льотного випробування ПС
   _____________________________________________________________
   Акт перевірки технічного стану ПС до заяви додається
 
   Начальник льотно-випробувального підрозділу _________________
                         (підпис, П.І.Б.)
   Керівник підприємства _______________________________________
                  (підпис, П.І.Б.)
     М.П.                    Дата
 
 
                       Додаток 2
                до пункту 3.2 Положення про порядок
                обліку  та  допуску до польотів
                експериментальних повітряних суден
 
                      Затверджую
                   Керівник підприємства -
                   власник ПС
                   _______________________
                    (підпис, П.І.Б.)
                   "___" _________ 1999 р.
 
                           М.П.
 
                Акт
     перевірки технічного стану експериментального
            повітряного судна
 
   Комісія, яка призначена наказом від "___" _____ 1999 р. N ___
   у складі:
   Голови ______________________________________________________
               (посада, П.І.Б.)
   членів ______________________________________________________
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
               (посада, П.І.Б.)
   "___" __________ 199_ р. провела технічний огляд ЕПС ________
   заводський N ______________________ дата випуску ____________
   1. Дані про повітряне судно:
   наліт з початку експлуатації ___________ год. _______ хв.
   кількість посадок з початку експлуатації ____________________
   кількість ремонтів __________________________________________
   залишок ресурсу _____________________________________________
              ---------------------------------------
2. Дані про двигуни, їх тип|       Номери двигунів
---------------------------+--------------------------------------
              |   1  |   2  |   3  | 4
---------------------------+----------+----------+----------+-----
заводський номер двигуна  |     |     |     |
---------------------------+----------+----------+----------+-----
напрацювання (годин) з   |     |     |     |
початку експлуатації (з  |     |     |     |
якого року)        |     |     |     |
---------------------------+----------+----------+----------+-----
напрацювання (годин) після |     |     |     |
останнього ремонту (в якому|     |     |     |
році)           |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Дані про повітряні гвинти: (для вертольотів - про носійний
гвинт і редуктор)
 
---------------------------------------------------------------
|     Тип і номер      |  1  |  2  |  3 |  4 |
|-------------------------------+-------+-------+------+------|
|-------------------------------+-------+-------+------+------|
|напрацювання (годин) з початку |    |    |   |   |
|експлуатації (з якого року)  |    |    |   |   |
|-------------------------------+-------+-------+------+------|
|напрацювання (годин) після   |    |    |   |   |
|останнього ремонту (в якому  |    |    |   |   |
|році)             |    |    |   |   |
|-------------------------------+-------+-------+------+------|
|кількість ремонтів       |    |    |   |   |
|-------------------------------+-------+-------+------+------|
|залишок ресурсу (годин)    |    |    |   |   |
---------------------------------------------------------------
 
   4. Висновки комісії щодо технічного стану повітряного судна
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
   5. Підстава _________________________________________________
            (документ, який визначає ресурс ПС)
 
   Голова комісії      ___________________________________
                      (підпис)
   Члени комісії:      ___________________________________
                      (підпис)
                ___________________________________
                      (підпис)
                ___________________________________
                      (підпис)
                ___________________________________
                      (підпис)
 
                       Додаток 3
                до пункту 4.2 Положення про порядок
                обліку  та  допуску до польотів
                експериментальних повітряних суден
 
               УКРАЇНА
      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
 
          Облікове посвідчення N ___
 
------------------------------------------------------------------
|Державна належність|   Тип   |Тип двигуна|Заводський номер |
|та обліковий знак | літального |      |  повітряного  |
|          |  апарата  |      |   судна    |
|-------------------+--------------+-----------+-----------------|
|     1     |   2    |   3   |    4     |
|-------------------+--------------+-----------+-----------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Категорія ___________________________________________________
   Експлуатант та його адреса __________________________________
 
   Цим обліковим  посвідченням  засвідчується,  що  означене
повітряне судно належним чином занесено до облікового реєстру
експериментальних повітряних суден відповідно до Положення про
порядок обліку та допуску до польотів експериментальних повітряних
суден.
 
   Додаткові дані ______________________________________________
 
   Начальник Управління авіакосмічної техніки __________________
                         (підпис, П.І.Б.)
   "___" ____________ 1999 р.
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner