Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1073 від 22.12.2008

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 76/69/520/146 від 23.03.99     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 квітня 1999 р.
 vd990323 vn76/69/520/146       за N 222/3515
 
 
     Про затвердження Порядку розпорядження цінними
     паперами, вираженими у валюті України  та
     іноземній валюті, що переходять у власність
               держави
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
25 серпня 1998 року N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" Н А К А З У Є М О:
 
   Затвердити Порядок розпорядження цінними паперами, вираженими
у валюті України та іноземній валюті, що переходять у власність
держави (додається).
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Голова Державної комісії з
 цінних паперів та фондового
 ринку                        О.М.Мозговий
 
 Голова Фонду державного
 майна України                     О.М.Бондар
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
 
                     Затверджено
               Наказ Міністерства фінансів України,
               Державної комісії з цінних паперів
               та фондового ринку, Фонду державного
               майна  України  та   Державної
               податкової  адміністрації  України
               23.03.99 N 76/69/520/146
 
               Порядок
      розпорядження цінними паперами, вираженими у
       валюті України та іноземній валюті, що
         переходять у власність держави
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дія цього Порядку поширюється на цінні папери, виражені
у валюті України та іноземній валюті, що переходять у власність
держави (далі - цінні папери), відповідно до пункту 1 Порядку
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що
переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року
N 1340 ( 1340-98-п ).
   1.2. Попередня оцінка цінних паперів - оцінка цінних паперів
за їх номінальною вартістю. Попередня оцінка здійснюється у
валюті, якою виражена номінальна  вартість  цінних  паперів.
Номінальна вартість цінних паперів перевіряється за вказаними у
цінних паперах реквізитами їх емісії.
   1.3. Оцінка  цінних  паперів - оцінка цінних паперів в
національній валюті України з урахуванням нарахованих і  не
виплачених доходів  за ними, але не нижча за їх номінальну
вартість. Оцінка цінних паперів, виражених в іноземній валюті,
здійснюється виходячи з офіційного обмінного курсу Національного
банку України на день оцінки.
 
   2. Порядок попередньої оцінки та оцінки цінних паперів
 
   2.1. Попередня оцінка цінних паперів проводиться органами,
які здійснюють вилучення цінних паперів, на момент взяття їх на
облік.
   2.2. Оцінка цінних паперів проводиться комісією не пізніше
20-денного терміну з дня взяття їх на облік.
   Комісія утворюється органом, що здійснив вилучення цінних
паперів, у складі представників державних податкових інспекцій у
районах, містах без районного поділу, районах у містах, а також
представників міжрайонних та об'єднаних державних  податкових
інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції), Національного
агентства з управління державними корпоративними правами (його
представництв), органів (організацій), що здійснили вилучення
цінних паперів або зберігають їх, Державної комісії з цінних
паперів  та  фондового  ринку (її територіальних відділень),
фінансових органів.
   Місцем роботи такої комісії є адміністративний центр області,
на території якої було вилучено цінні папери.
   2.3. Комісія проводить оцінку лише тих цінних паперів, які
перейшли у власність держави.
   2.4. У випадках появи розбіжностей в оцінці цінних паперів
між  представниками  комісії  та  у  випадках,  передбачених
законодавством     України,     оцінка     проводиться
спеціалістами-експертами фондової біржі, зареєстрованої Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до норм
діючого законодавства, які письмово надають свої розрахунки та
засвідчують їх підписами.
   2.5. За результатами роботи комісії складається в належній
кількості  примірників акт опису, оцінки та передачі цінних
паперів. Усі примірники акта підписуються членами комісії і
затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складання
керівниками чи заступниками керівників органів (організацій),
представники яких є членами комісії.
   2.6. Цінні папери, стосовно яких минув термін їх погашення
(або строк позовної давності щодо права володіння або відносин
позики за ними), знищуються комісією відповідно до  чинного
законодавства, про що робиться відмітка в акті опису.
   2.7. Місцеві податкові інспекції на підставі актів опису,
оцінки та передачі цінних паперів здійснюють загальний контроль за
повнотою і своєчасністю перерахування до державного  бюджету
виручки від реалізації цінних паперів.
   2.8. Документи, що засвідчують перехід у власність держави
цінних паперів, і акт опису, оцінки та передачі цінних паперів є
підставою для реалізації цінних паперів через торговців цінними
паперами.
 
        3. Розпорядження цінними паперами
 
   3.1. Облігації державних позик блокуються в уповноважених
банках у порядку, встановленому нормативними актами Національного
банку України. Кошти, призначені для сплати доходу та погашення
цих облігацій, зараховуються до державного бюджету.
   3.2. На початку кожного року місцеві податкові інспекції із
залученням органів, що вилучають та обліковують цінні папери, і
представників Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (її територіальних відділень), фінансових органів визначають
на конкурсній основі торговців цінними паперами, яким доручається
реалізація цінних паперів, з обов'язковим занесенням їх до єдиного
реєстру торговців цінними паперами, що можуть реалізовувати цінні
папери, що перейшли у власність держави. Зазначений  реєстр
ведеться місцевими податковими інспекціями. Протягом року в разі
потреби цей реєстр може змінюватися в такому самому порядку, в
якому  здійснюється  його  формування. До участі у конкурсі
допускаються торговці цінними паперами, які мають дозвіл на
зберігання цінних паперів. Угоду з торговцем цінними паперами
укладає керівник або особа, що його заміщає, відповідного органу
державної податкової служби - в межах повноважень, установлених
законодавством.
   3.3. Вилучені цінні папери, що пройшли процедуру оцінки,
передаються для зберігання та обліку прав власності тим торговцям
цінними паперами, які мають дозвіл на зберігання цінних паперів.
При цьому з такими торговцями укладаються угоди на реалізацію
цінних паперів із зарахуванням виручки від цієї реалізації до
державного бюджету.
   3.4. Реалізація цінних паперів здійснюється торговцем цінними
паперами на фондових біржах і через торговельно-інформаційні
системи.
 
   3.5. Ціна продажу цінних паперів визначається  торговцем
цінними паперами самостійно, з урахуванням таких особливостей:
   3.5.1. Ціна продажу цінних паперів, що мають визначений
термін обігу, до закінчення цього терміну визначається торговцем
цінними паперами самостійно, але вона повинна бути не нижчою за
оцінку цінних паперів, визначену комісією (п.2.2.).
   Якщо вказані  цінні папери не були реалізовані протягом
наступних 60 днів, то торговець цінними паперами передає їх
органам Державної податкової служби разом з відповідним актом
опису, оцінки та передачі цінних паперів.
   Органи Державної податкової служби вживають заходів задля
пред'явлення до погашення цінних паперів з усіма наслідками, що
випливають із зобов'язань за ними, і перераховують отримані кошти
до державного бюджету.
   3.5.2. Ціна продажу цінних паперів, що не мають установленого
терміну обігу, протягом 9 місяців з дня укладення угоди з
торговцем цінними паперами не може бути нижчою за визначену
комісією ціну цінних паперів (п.1.3).
   У подальшому вказані цінні папери разом з документами, що
засвідчують перехід у власність держави цінних паперів, і актом
опису,  оцінки  та  передачі  цінних паперів передаються до
Національного  агентства  України  з  управління  державними
корпоративними правами. На підставі вказаних документів Агентство
здійснює управління правами, що випливають із зобов'язань щодо
переданих цінних паперів.
 
   3.6. Витрати, пов'язані з реєстрацією переходу прав власності
на цінні папери, покладаються на того торговця цінними паперами, з
яким укладено угоду з їх реалізації.
   3.7. Перерахування коштів від реалізації цінних паперів на
відповідний розділ бюджетної класифікації проводиться в термін не
пізніше 7 банківських днів від дня продажу. У разі несвоєчасного
перерахування до бюджету належних сум торговець цінними паперами,
з яким укладено угоду, сплачує пеню у розмірі 120 відсотків
облікової ставки Національного банку України за кожний день
прострочки з належної до сплати суми або  відповідна  сума
стягується згідно з чинним законодавством.
   3.8. Винагорода торговця цінними паперами за реалізацію та
зберігання цінних паперів не може перевищувати одного відсотка
ціни реалізації цінних паперів.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner