Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 880 від 22.12.2008

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 77.040-250:2008


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 130 від 22.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 квітня 1999 р.
 vd990322 vn130            за N 279/3572
 
 
    Про затвердження Інструкції про службові відрядження
    військовослужбовців Прикордонних  військ у межах
               України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомкордону
    N 220 ( z0359-99 ) від 17.05.99 )
 
 
   На виконання пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України
від 05.01.98 N 10 ( 10-98-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" Н А К А З У Ю:
 
   1.  Затвердити  Інструкцію  про  службові  відрядження
військовослужбовців  Прикордонних військ у межах України, що
додається.
   2. Скасувати  Інструкцію  про  службові   відрядження
військовослужбовців  Прикордонних  військ України, затверджену
наказом Голови Держкомітету - командуючого Прикордонними військами
України від 15.05.95 N 185.
   3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Голова Держкомітету - командуючий
 Прикордонними військами України
 генерал-полковник                    В.Банних
 
                    Затверджено
            Наказ Голови Державного комітету у справах
            охорони державного кордону  України  -
            командуючого  Прикордонними  військами
            України 22.03.99 N 130
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 квітня 1999 р.
                   за N 279/3572
 
 ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Держкомкордону
  N 220 ( z0359-99 ) від 17.05.99 )
 
              Інструкція
      про службові відрядження військовослужбовців
        Прикордонних військ у межах України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Службовим відрядженням вважається поїздка  генерала,
офіцера, прапорщика, мічмана чи військовослужбовця, який проходить
службу за контрактом, (далі - військовослужбовці) за наказом
командира військової частини, начальника установи, навчального
закладу або підприємства Прикордонних військ України (далі -
військові частини) на певний строк в іншу місцевість для виконання
службового завдання поза пунктом постійного або  тимчасового
розташування  військової  частини, в якій військовослужбовець
проходить службу (далі - місце постійної служби).
   Окремим видом  витрат,  що  не  потребують  спеціального
документального підтвердження, є добові витрати (видатки  на
харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи),
норми яких установлені Кабінетом Міністрів України.
   Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від
статусу населеного пункту.
   Відрядженому військовослужбовцю  понад  установлені  норми
компенсації витрат у зв'язку з відрядженням відшкодовуються також
витрати на оплату податку на додану вартість за придбані проїзні
документи, користування в поїздах постільними речами та наймання
житлового  приміщення  згідно  з  підтвердними документами в
оригіналі.
   Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності
документів, що підтверджують вартість цих витрат, в оригіналі, а
саме: транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних
квитанцій), рахунків готелів (мотелів) тощо.
   Витрати у  зв'язку  з  відрядженням, що не підтверджені
документально (крім добових витрат),  військовослужбовцям  не
відшкодовуються.
   1.2. Службові відрядження дозволяються:
   а) військовослужбовцям Прикордонних військ України в межах
України - Головою Державного комітету у справах охорони державного
кордону України - командуючим Прикордонними військами України або
заступником Голови Державного  комітету  у  справах  охорони
державного кордону України;
   б) військовослужбовцям військових частин напряму в межах
напрямів - командуючим військами напряму або його заступником;
   в) слухачам і курсантам навчальних закладів на практику і
стажування або для підготовки ними дипломних проектів (робіт), а
також військовослужбовцям постійного складу навчальних закладів, у
тому числі командирам підрозділів, для керівництва практикою і
стажуванням за межами  розташування  навчального  закладу  -
керівником  навчального  закладу  згідно  з  розпорядженням
Держкомітету;
   г) військовослужбовцям військових частин у межах військової
частини - командиром військової частини.
   1.3. Направлення   військовослужбовця   у   відрядження
здійснюється командиром військової частини і оформляється наказом
із зазначенням: пункту призначення, назви військової частини або
органу виконавчої влади, куди відряджається військовослужбовець,
строку і мети відрядження.
   Строк відрядження визначається командиром військової частини,
але не може перевищувати 30 календарних днів.
   Термін відрядження військовослужбовців, які направляються для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва об'єктів.
   1.4. Військовослужбовцям, які вибули з пункту службового
відрядження у відпустку або в лікувальний заклад і після прибуття
з  відпустки  або лікувального закладу в пункт розташування
військової частини нововідрядженим до місця виконання службового
завдання, строк безперервного перебування у службовому відрядженні
обчислюється з урахуванням часу перебування у відрядженні до
вибуття у відпустку або на лікування.
   1.5. Тривалість службового  відрядження  обчислюється  за
кількістю днів перебування у відрядженні, з урахуванням вихідних,
святкових і неробочих днів та часу перебування в дорозі (разом з
вимушеними зупинками).
   Визначення кількості днів відрядження для виплати добових
проводиться з урахуванням дня вибуття у відрядження і дня прибуття
до місця постійної служби, що зараховується як два дні.
   При відрядженні військовослужбовця строком на один день або в
таку місцевість, звідки військовослужбовець має змогу щоденно
повертатися до місця постійного проживання, добові виплачуються як
за повну добу.
   Днем вибуття  у відрядження вважається день відправлення
літака, поїзда, автобуса або іншого транспортного засобу з пункту
постійної служби відрядженого військовослужбовця, а днем прибуття
з відрядження - день прибуття зазначеного транспорту в пункт
постійної служби. При відправленні транспорту до 24 годин включно
днем від'їзду вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше -
наступна доба. Якщо станція відправлення поїзда, пристань або
аеропорт розташовані за межами населеного пункту, то в строк
відрядження зараховується час, потрібний для проїзду до станції,
пристані, аеропорту. Аналогічно  визначається  день  прибуття
відрядженого в пункт постійної служби.
   1.6. Фактичний час перебування в дорозі, за який виплачуються
добові, визначається за існуючим розкладом руху залізничного,
водного та повітряного транспорту, враховуючи  час  затримки
відрядженого в дорозі з причин, які від нього не залежать, і час
на пересадки. Факт затримки відрядженого в дорозі з причин, які не
залежать від нього, має бути засвідчений посадовими особами
органів військового сполучення або  військовими  комендантами
гарнізонів,  а  за  їх відсутності - начальниками вокзалів,
пристаней, аеропортів.
   1.7. Фактичний час перебування у відрядженні визначається за
відмітками в посвідченні про відрядження щодо вибуття з місця
постійної служби і прибуття до місця постійної служби. Якщо
військовослужбовця відряджено до різних населених пунктів, то
відмітки про день прибуття і день вибуття робляться у кожному
пункті.
   Відмітки підтверджуються: у військових частинах - підписом
командира частини або його заступника, а в установах, навчальних
закладах, на підприємствах і в органах виконавчої влади - підписом
посадової особи, на яку покладено обов'язок відмічати посвідчення
про відрядження.
   Відмітки в посвідченні про відрядження військовослужбовця
завіряються тією печаткою, якою користується у своїй діяльності
військова частина, установа, організація або підприємство для
засвідчення підпису відповідної службової особи.
   Якщо відряджений не зобов'язаний прибути у військову частину,
то зазначені відмітки підтверджуються і завіряються у військовій
комендатурі гарнізону, а за її відсутності - в органах виконавчої
влади.
   При відрядженнях з питань оперативної  діяльності,  коли
військовослужбовець не може зробити відмітку про перебування в
пункті  відрядження,  час  перебування  військовослужбовця  у
відрядженні письмово підтверджує начальник за місцем служби цього
військовослужбовця.
   Якщо за  умовами  режиму секретності в посвідченнях про
відрядження не зазначається пункт відрядження, то відмітки в них
робляться без зазначення пункту відрядження.
   1.8. Не  відшкодовуються  витрати  на  відрядження  за
посвідченнями про відрядження, виданими з порушенням вимог цієї
Інструкції, а також на відрядження, не забезпечені коштами.
   1.9. Посадові особи, винні в незаконному або необгрунтованому
витрачанні коштів на службові відрядження,  притягаються  до
матеріальної відповідальності в порядку, передбаченому Положенням
про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду,
заподіяну державі (затверджено постановою Верховної Ради України
від 23.06.95 N 243/95-ВР).
   1.10.  Військовослужбовцю  перед  виїздом  у відрядження
видається грошовий аванс у межах сум, призначених на оплату
вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення і
добових.  Протягом  трьох  робочих  днів після повернення з
відрядження військовослужбовець зобов'язаний подати у фінансовий
орган військової частини авансовий звіт про витрачені суми, до
якого додається належно оформлене посвідчення про відрядження, та
документи про наймання житлового приміщення і проїзні документи в
оригіналі.
   1.11. На військовослужбовців, які перебувають у відрядженні,
поширюється режим робочого часу тих військових частин, до яких
вони відряджені.
   Якщо військовослужбовець вибуває у відрядження у вихідний
день, то йому після повернення з відрядження в установленому
порядку надається інший день відпочинку.
   1.12. Викладений в цій Інструкції порядок  відшкодування
витрат  на  відрядження  у  повній  мірі  поширюється  на
військовослужбовців, які вибули у відрядження у зв'язку з їх
викликом в органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури або
в суд як свідків, потерпілих, законних представників потерпілих,
експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих.
   При цьому   відшкодування   витрат   на   відрядження
військовослужбовцям провадиться:
   а) у разі виклику у військовий суд і військову прокуратуру -
у військовій частині за місцем штатної служби військовослужбовців
за рахунок відповідних асигнувань за кошторисом Прикордонних
військ України;
   б) у разі  виклику  в  територіальні  органи  дізнання,
попереднього слідства, прокуратуру або суд - у військовій частині
за місцем штатної служби за рахунок коштів  за  кошторисом
Прикордонних військ України з наступним відшкодуванням виплачених
сум на вимогу військової  частини  органом,  який  викликав
військовослужбовця.
 
            2. Виплата добових
 
   2.1. Військовослужбовцям, направленим у службові відрядження
в одиночному порядку в межах строків, установлених пунктом 1.3
цієї Інструкції, виплачуються добові в розмірі 6 грн.
   Якщо до рахунків вартості проживання у готелях включаються
витрати на харчування, то добові виплачуються: при одноразовому
харчуванні - 4 грн. 40 коп., при дворазовому - 2 грн. 60 коп., при
триразовому харчуванні - 1 грн.
   За наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати
на  харчування, вартість якого включена до рахунку вартості
проживання у готелях, при одноразовому харчуванні - не більше як
20 відсотків, при дворазовому - 40 відсотків, при триразовому
харчуванні - 60 відсотків норми добових витрат.
   2.2. Витрати  на  проїзд  до місця відрядження і назад
відшкодовуються військовослужбовцю у розмірі вартості проїзду
повітряним,  залізничним, водним та автомобільним транспортом
загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат,
пов'язаних із придбанням проїзних квитків (крім доставки квитків
до дому) і користуванням постільними речами в поїздах,  та
страхових платежів на транспорті.
   За наявності декількох видів транспорту на маршруті, що
зв'язує місце постійної служби з місцем відрядження, командир
військової   частини   може   запропонувати   відрядженому
військовослужбовцю вид транспорту, яким йому слід скористатися.
   Витрати на проїзд відрядженого військовослужбовця у м'якому
вагоні, каютах, що оплачуються за 1 - 4 групою тарифних ставок на
суднах морського флоту, каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового
флоту, а також повітряним транспортом за квитками 1 класу та
бізнес-класу відшкодовуються в кожному окремому випадку з дозволу
командира  військової  частини  згідно  з поданими проїзними
документами.
   2.3. Добові, у тому числі за час перебування в дорозі, не
виплачуються при відрядженнях:
   а) слухачів і курсантів навчальних закладів, які перебувають
за місцем проходження практики,  стажування  або  підготовки
дипломних проектів на казарменому становищі;
   б) військовослужбовців  строкової  служби  і  курсантів
навчальних закладів з цивільної молоді або солдатів, матросів,
сержантів і старшин строкової служби.
   2.4. Добові витрати військовослужбовцям не відшкодовуються за
період,  коли  відрядженому  виплачуються  морське  грошове
забезпечення, польові виплати або надбавка військовослужбовцям,
направленим для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, та військовослужбовцям, які несуть службу
вахтовим методом, постійно виконують службові обов'язки в дорозі
або мають роз'їзний (пересувний) характер несення служби.
   2.5. Військовослужбовцям, які тимчасово прикомандировані з
дозволу Голови Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, першого заступника  Голови  Держкомітету  -
начальника штабу Прикордонних військ України або перебувають у
розпорядженні відповідних командирів, добові за період перебування
в пунктах прикомандирування або розпорядження не виплачуються. При
направленні цих військовослужбовців у службові відрядження з
пунктів прикомандирування (перебування в розпорядженні) в інші
пункти добові виплачуються на  загальних  підставах,  як  і
військовослужбовцям  військової  частини,  до  якої  вони
прикомандировані (перебувають у розпорядженні).
 
     3. Відшкодування витрат на наймання житлового
              приміщення
 
   3.1. Військовослужбовцям, направленим у службові відрядження
в межах строків, установлених пунктом 1.3, витрати на наймання
житлового приміщення відшкодовуються у розмірі фактичних витрат з
урахуванням плати за користування телевізором і холодильником, але
не більше 50 грн. за добу.
   Відрядженому військовослужбовцю  за  наявності підтвердних
документів відшкодовуються витрати на побутові  послуги,  що
надаються у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування
одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків норм
добових витрат за всі дні проживання.
   Військовослужбовцям, направленим у встановленому порядку на
навчання (за денною формою) в цивільні навчальні заклади і
підрозділи системи підвищення кваліфікації та  перепідготовки
кадрів,  витрати  на  наймання житлового приміщення в межах
установлених норм відшкодовуються за весь період навчання, якщо ці
військовослужбовці на час навчання не забезпечувалися гуртожитком
і витрати на наймання житлової площі в плату за навчання не
включалися.
   3.2. Відрядженому військовослужбовцю відшкодовується плата за
бронювання місця в готелях у розмірі не більш як 50 відсотків його
вартості за добу.
   3.3. Витрати на наймання житлового приміщення в розмірах,
зазначених у пунктах 3.1  і  3.2  цієї  Інструкції,  також
відшкодовуються:
   а) у разі наймання житлового приміщення у пунктах затримки
при прямуванні військовослужбовців у службове відрядження або під
час повернення з відрядження, якщо затримка сталася з причин, які
від них не залежать, що має бути засвідчено посадовими особами
органів військових  сполучень  або  військовими  комендантами
гарнізонів,  а  за  їх відсутності - начальниками вокзалів,
пристаней, аеропортів;
   б) військовослужбовцям строкової служби при відрядженнях в
одиночному порядку в пункти, де немає військових частин, у тому
числі при відрядженнях як народних засідателів військових судів;
   в) військовослужбовцям, відрядженим у  пункт,  звідки  є
можливість щодня повертатися до місця служби (проживання), але за
умовами відрядження зобов'язаним перебувати в зазначених пунктах
безперервно.
   3.4. Витрати на наймання житлового приміщення відшкодовуються
за кожну добу перебування у пункті відрядження з дня прибуття
відрядженого у пункт призначення і по день виїзду з нього.
   3.5. Витрати  на  наймання  житлового  приміщення  не
відшкодовуються:
   а) якщо відрядженому житлове приміщення було запропоновано
безкоштовно, про що свідчать  відмітки  в  посвідченні  про
відрядження;
   б) військовослужбовцям  строкової  служби  і  курсантам
навчальних закладів з цивільної молоді або солдатів, матросів,
сержантів і старшин строкової служби, крім випадків, зазначених у
підпункті "б" пункту 3.3 цієї Інструкції;
   в) військовослужбовцям, тимчасово прикомандированим до інших
військових  частин,  -  за  час  перебування  у  пункті
прикомандирування;
   г) за період, коли відрядженому виплачуються польові виплати
або морське грошове забезпечення.
 
     4. Надбавка військовослужбовцям, направленим для
     виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних
     і будівельних робіт, та військовослужбовцям, які
     несуть  службу  вахтовим  методом,  постійно
     виконують службові обов'язки в дорозі або мають
     роз'їзний (пересувний) характер несення служби
 
   4.1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
служби, за час виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних  робіт та військовослужбовцям, які несуть службу
вахтовим методом, постійно виконують службові обов'язки в дорозі
або мають роз'їзний (пересувний) характер несення служби поза
пунктом постійного розташування військової частини, виплачується
надбавка в розмірі 10 відсотків від посадового окладу за кожний
день перебування у відрядженні, але розмір надбавки не може
перевищувати норм добових витрат, передбачених пунктом 2.1 цієї
Інструкції.
   4.2. Визначення  кількості  днів  для  виплати  надбавки
здійснюється з урахуванням дня вибуття та дня прибуття до місця
постійної служби.
   4.3. Витрати на проїзд до місця відрядження і назад, а також
на  наймання  житлового  приміщення  цим  військовослужбовцям
відшкодовуються у порядку, визначеному цією Інструкцією, за весь
час перебування у відрядженні.
   4.4. Надбавка, у тому числі за час у дорозі, не виплачується:
   а) військовослужбовцям, які мають змогу щодня повертатися до
місця служби або постійного місця проживання, якщо виконання
службового завдання не потребує безперервного перебування поза
пунктом служби, про що має бути зазначено в наказі командира
військової частини;
   б) за період перебування військовослужбовців у лікувальних
закладах;
   в) військовослужбовцям, які мають право на одержання добових
або морського грошового забезпечення;
   г) за період перебування військовослужбовців на гауптвахті
під арештом.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner