Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 859 від 22.12.2008

Про підготовку матеріалів для розгляду на засіданні колегії Міністерства питання діяльності НДІ "Украгропромпродуктивність"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
     З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
 
              Н А К А З
 
 N 33 від 10.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 квітня 1999 р.
 vd990310 vn33            за N 213/3506
 
 
    Про Порядок формування умов передачі повноважень та
   завдань з управління державними корпоративними правами
 
 
   На виконання п.7 Положення про порядок та умови передачі
повноважень з управління державними корпоративними правами органам
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.11.98 N 1741 ( 1741-98-п ) "Про  управління
державними корпоративними правами", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок формування умов передачі повноважень та
завдань  з  управління  державними  корпоративними  правами
(додається).
   2. Директору   департаменту   управління   державними
корпоративними правами (А.Баган) у десятиденний строк з дня
прийняття цього наказу забезпечити подання його на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Прес-секретарю (Я.Соколовська) у десятиденний строк з дня
державної  реєстрації  у  Міністерстві  юстиції цього наказу
забезпечити опублікування в "Українській інвестиційній газеті"
зазначеного Порядку.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         О.Таранов
 
                        Затверджено
                   Наказ Національного агентства
                   10.03.99 N 33
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 1999 р.
                   за N 213/3506
 
 
               Порядок
     формування умов передачі повноважень та завдань
     з управління державними корпоративними правами
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок формування умов передачі повноважень та завдань
з управління державними корпоративними правами (далі - Порядок)
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.11.98 N  1741  (  1741-98-п ) "Про управління державними
корпоративними правами".
   1.2. Порядок визначає процедуру формування умов передачі
повноважень та завдань з управління державними корпоративними
правами (далі - ДКП) для органів виконавчої влади та уповноважених
осіб.
   1.3. Умови передачі повноважень та завдання з управління ДКП
є невід'ємною частиною відповідного рішення Кабінету Міністрів
України  про  передачу повноважень з управління ДКП органам
виконавчої влади та договору-доручення з уповноваженою особою.
   1.4. Умови передачі повноважень та завдання з управління ДКП
встановлюються на строк дії повноважень з управління ДКП.
 
    2. Зміст умов передачі повноважень з управління ДКП
 
   2.1. В умовах передачі визначають:
   1) об'єкт управління;
   2) термін, на який здійснюється передача повноважень  з
управління ДКП;
   3) спосіб управління;
   4) порядок подання звітності щодо управління ДКП;
   5) порядок контролю за здійсненням повноважень з управління
ДКП;
   6) обставини, механізми та наслідки припинення повноважень з
управління ДКП.
   2.2. Термін  передачі  повноважень  з  управління  ДКП
визначається окремо і залежить від:
   1) терміну, протягом якого відповідні корпоративні права
перебувають у державній власності;
   2) терміну, потрібного для досягнення результатів, визначених
в завданні як головна мета.
   2.3. Повноваження з управління ДКП можуть здійснюватися двома
способами - безпосередньо органом виконавчої влади або шляхом
призначення уповноваженої особи.
   2.4. При формуванні умов передачі пропозиції щодо здійснення
повноважень з управління ДКП безпосередньо органом виконавчої
влади подаються, якщо:
   1) у державній власності перебуває 100% статутного фонду
господарського  товариства (державні акціонерні та холдингові
компанії тощо);
   2) господарське товариство, частка у статутному фонді якого
передається в управління, бере участь у державних та регіональних
програмах,  що  фінансуються  з  бюджетів  різних рівнів та
позабюджетних фондів;
   3) орган   виконавчої  влади  підтверджує  можливість
консолідувати пакети акцій або частки (паї) у статутному фонді для
здійснення ефективного управління;
   4) не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи
через відсутність претендентів або якщо пропозиції конкурсантів не
відповідають умовам конкурсу.
   У решті випадків, якщо інше не передбачене окремими рішеннями
Кабінету Міністрів України, управління ДКП  здійснюється  із
залученням уповноваженої особи, шляхом проведення конкурсу.
   2.5. Органи виконавчої влади та уповноважені особи, які
здійснюють  повноваження  з  управління  ДКП, звітують перед
Національним агентством з управління державними корпоративними
правами (далі - Агентство) щодо виконання встановлених завдань.
Здійснення повноважень з управління ДКП підлягає контролю з боку
Агентства.
   2.6. Порядок подання звітності, її форми та зміст, а також
порядок здійснення контролю визначаються відповідно до Порядку, що
розробляється Агентством.
   2.7. Повноваження органу виконавчої влади з управління ДКП
можуть бути припинені у разі:
   1) закінчення терміну дії наданих повноважень з управління
ДКП;
   2) порушення умов передачі;
   3) невиконання завдань з управління ДКП;
   4) неможливості  ефективного  виконання  своїх  функцій
відповідним органом виконавчої влади (ліквідації або реорганізації
органу виконавчої влади, виникнення інших обставин, через які стає
неможливим здійснення органом виконавчої влади повноважень з
управління ДКП);
   5) надходження до Агентства нових пропозицій з управління
ДКП, в яких обгрунтовано можливість покращення показників, що
визначені в завданні на управління.
   Припинення виконання органом виконавчої влади повноважень з
управління ДКП здійснюється за рішенням  Кабінету  Міністрів
України.
   Якщо повноваження з управління ДКП передані до іншого органу
виконавчої влади, то орган виконавчої влади, який отримує ці
повноваження, виступає правонаступником зобов'язань з управління
ДКП  того  органу  виконавчої влади, який раніше здійснював
повноваження з управління ДКП.
   2.8. Повноваження уповноваженої особи з управління ДКП можуть
бути припинені за умов:
   1) закінчення терміну дії наданих повноважень з управління
ДКП;
   2) порушення умов договору-доручення;
   3) невиконання завдань з управління ДКП;
   4) неможливості уповноваженої особи виконувати свої функції.
   Дострокове припинення уповноваженою особою її повноважень з
управління ДКП здійснюється шляхом розірвання договору-доручення у
порядку, передбаченому чинним законодавством.
   2.9. У разі дострокового розірвання договору-доручення через
неналежне виконання чи невиконання уповноваженою особою його умов,
уповноважена особа повинна сплатити штраф у розмірі, визначеному
договором-дорученням, а також відшкодувати збитки, завдані державі
внаслідок невиконання умов договору-доручення.
 
        3. Зміст завдання з управління ДКП
 
   3.1. Зміст завдання з управління ДКП органу виконавчої влади:
   3.1.1. Завдання з управління ДКП органу виконавчої влади
повинне містити:
   1) головну мету управління;
   2) показники, які визначаються із змісту головної мети та
мають бути досягнуті протягом терміну здійснення повноважень з
управління ДКП;
   3) вимоги щодо діяльності господарського товариства.
   3.1.2. Головною  метою  управління  є зростання вартості
власного капіталу та/або отримання дивідендів.
   В окремих випадках головною метою управління ДКП можуть бути
визначені дотримання вимог та  досягнення  показників  щодо:
проведення  реструктуризації,  реконструкції або реорганізації
господарського  товариства;  обсягів  участі  господарського
товариства у міждержавній, міжгалузевій (галузевій) кооперації;
забезпечення вирішення певних соціальних питань тощо.
   За рішенням  Кабінету  Міністрів  України  можуть  бути
встановлені інші вимоги та  показники  щодо  головної  мети
управління.
 
   3.2. Зміст завдання з управління, що розробляється органом
виконавчої влади для свого представника або як стартові умови
конкурсу з визначення уповноваженої особи.
   3.2.1. Завдання з управління, що  розробляється  органом
виконавчої влади для свого представника або як стартові умови
конкурсу з визначення уповноваженої особи,  повинне  містити
завдання, спрямовані на досягнення головної мети, визначеної
згідно з п.3.1 цього порядку.
   3.2.2. До завдання з управління включаються показники щодо:
   1) фінансово-економічних результатів діяльності підприємства;
   2) погашення заборгованості, зокрема з: виплати заробітної
плати, здійснення платежів до бюджету, відрахувань до пенсійного
та інших державних позабюджетних фондів;
   3) збереження  і  ефективного  використання  майна  та
матеріальних цінностей;
   4) виконання мобілізаційних завдань, установлених державою.
   3.2.3. До завдання з управління включаються вимоги щодо:
   1) дотримання статуту товариства;
   2) емісійної діяльності товариства;
   3) інвестиційної, кредитної, технічної та цінової політики,
забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції;
   4) створення товариством дочірніх підприємств, філій  та
представництв;
   5) умов реорганізації та ліквідації товариства;
   6) виконання колективних договорів та галузевих угод;
   7) порядку розпоряджання майном товариства (відчуження майна,
укладання договорів застави та оренди, внесення майна до статутних
фондів інших господарських товариств тощо);
   8) здійснення заходів щодо збереження державної таємниці,
додержання антимонопольного законодавства, виконання державних
мобілізаційних завдань тощо.
 
     4. Розробка умов передачі повноважень та завдань
      з управління ДКП органам виконавчої влади
 
   4.1. Умови передачі повноважень та завдання з управління ДКП
органу виконавчої влади розробляються Агентством індивідуально для
кожного господарського товариства на підставі пропозицій, що
надходять  до  Агентства від органу виконавчої влади, якому
передаються повноваження з  управління  ДКП,  інших  органів
виконавчої влади, органів управління відповідного господарського
товариства,   з   урахуванням   результатів    аналізу
фінансово-господарської діяльності господарського товариства, який
може проводитись із залученням експертів. Порядок  залучення
експертів визначається Агентством.
   4.2. Орган виконавчої влади, який претендує на отримання
повноважень з управління ДКП, надсилає до Агентства заяву зі
своїми пропозиціями щодо умов передачі повноважень та завдань з
управління ДКП.
   Пропозиції, які надсилаються до Агентства, мають містити
визначення  та детальне техніко-економічне обгрунтування умов
передачі повноважень з управління, головної мети управління та
відповідних показників та вимог.
   4.3. У тижневий термін з моменту отримання пропозицій про
передачу повноважень з управління ДКП Агентство звертається до
інших органів виконавчої влади, зокрема, галузевого міністерства
(іншого  центрального  органу виконавчої влади), Міністерства
економіки, Міністерства фінансів,  Антимонопольного  комітету,
відповідних  органів  місцевої  виконавчої  влади та органів
управління господарського товариства  -  з  метою  отримання
пропозицій цих органів щодо умов передачі повноважень та завдань з
управління ДКП. За потреби Агентство має право звернутись з
пропозиціями до інших органів виконавчої влади чи зацікавлених
сторін.
   Господарським товариством інформація надається за змістом,
який визначено у додатку.
   Пропозиції органів виконавчої влади та органів управління
господарського товариства, а також інформація, що  надається
господарським товариством, повинна бути надіслана до Національного
агентства у десятиденний термін з моменту відповідного звернення.
   4.4. Після отримання пропозицій та інформації, зазначених у
п.4.3, але не пізніше 30 днів з моменту отримання заяви на
передачу повноважень з управління ДКП, Агентство готує проект
рішення про умови передачі повноважень та завдання з управління
ДКП і подає його до Кабінету Міністрів України.
   4.5. У місячний термін з  моменту  прийняття  Кабінетом
Міністрів України рішення орган виконавчої влади, який отримав
повноваження з управління ДКП, з урахуванням вимог розділу 3 цього
Порядку  встановлює  детальне  завдання  призначеному ним як
відповідальному за виконання повноважень  з  управління  ДКП
представнику, та надсилає це завдання Агентству для здійснення ним
контролю.
   4.6. Якщо  повноваження  з  управління  ДКП  передаються
уповноваженим особам, то розроблене органом виконавчої влади
згідно  з  п.4.5 детальне завдання з управління передається
конкурсній комісії з визначення уповноваженої особи  -  для
включення до стартових умов конкурсу.
 
     5. Розробка умов передачі повноважень та завдань
       з управління ДКП уповноваженим особам
 
   5.1. До стартових умов конкурсу з визначення уповноваженої
особи конкурсною комісією включається завдання, розроблене органом
виконавчої влади згідно з п.4.5 цього Порядку.
   5.2. Остаточні  умови передачі та завдання уповноваженим
особам формуються органом виконавчої влади  за  результатами
конкурсу  з  призначення  уповноваженої  особи. При цьому є
неприпустимим зниження показників щодо відповідних ДКП, визначених
(погоджених) Кабінетом Міністрів України.
 
     6. Внесення змін до умов передачі повноважень
          та завдань з управління ДКП
 
   6.1. За результатами контролю, у випадках змін в економічній
політиці держави та умовах господарювання, за рішенням Кабінету
Міністрів України (у разі безпосереднього управління) або за
взаємною згодою сторін (для уповноважених осіб) до умов передачі
та завдань можуть вноситися зміни.
   6.2. Внесення змін до умов передачі та завдань здійснюється у
порядку, встановленому для їх формування.
 
 
                      Додаток
               до пункту 4.3 Порядку формування умов
               передачі повноважень та завдань з
               управління державними корпоративними
               правами
 
       Інформація про господарське товариство
 
   1. Інформація про ДКП господарського товариства
   Наводяться повна і скорочена назви господарського товариства,
в статутному фонді якого є ДКП, що передаються в управління, його
місцезнаходження, код за загальним класифікатором підприємств і
організацій (ЄДРПОУ), розмір статутного фонду, номінал акції (у
разі акціонерного товариства), назва та розмір ДКП (у відсотках до
статутного фонду), інформація про посадових осіб товариства -
голову виконавчого органу товариства (П.І.Б, телефон, факс, адреса
електронної пошти), голову та членів спостережної ради (П.І.Б,
телефон, факс, адреса електронної пошти).
   2. Інформація про особу, яка здійснює управління ДКП (у разі
наявності)
   Для юридичної особи:
   повна і скорочена назви юридичної особи, її місцезнаходження,
код  за  загальним  класифікатором підприємств і організацій
(ЄДРПОУ), інформація про керівника (П.І.Б, посада, телефон, факс,
адреса електронної пошти), інформація про фізичну особу, яка
безпосередньо здійснює функції з управління (П.І.Б, телефон, факс,
адреса електронної    пошти,    факс,    кваліфікаційні
посвідчення / свідоцтва).
   Для фізичної особи:
   П.І.Б, адреса, телефон, факс, адреса електронної  пошти,
телефакс, кваліфікаційні посвідчення / свідоцтва, паспортні дані,
ідентифікаційний код платника податків.
   3. Інформація про незалежного реєстратора (у разі наявності):
   - код за ЄДРПОУ;
   - повна назва реєстратора;
   - місцезнаходження (в тому числі філій та представництв);
   - дата  одержання  та номер дозволу на ведення реєстру
власників іменних цінних паперів;
   - телефони;
   - посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
   4. Перелік дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених
підрозділів акціонерного товариства, які входять до господарського
товариства, із зазначенням місцезнаходження, адреси для поштових
повідомлень, номерів телефонів, телефаксу.
   5. Довідка про внески господарського товариства в статутні
фонди інших  юридичних  осіб  із  зазначенням  розміру  цих
корпоративних  прав,  місцезнаходження,  адреси  для поштових
повідомлень, номерів телефонів, телефаксу.
   6. Протоколи  загальних  зборів  акціонерів,  засідань
спостережної ради, звіти ревізійної комісії товариства за два
попередні роки.
   7. Бухгалтерська та статистична звітність
   Форма N 1 ("Баланс підприємства").
   Форма N 2 ("Звіт про фінансові результати").
   Форма N 3 ("Звіт про фінансово-майновий стан підприємства").
   Пояснювальна записка до річного бухгалтерського звіту та
висновок аудитора.
   Форма N 1-ПВ ("Звіт з праці").
   Форма N 1-ПВ ("Заборгованість").
   Форма N 1-п (термінова) річна  ("Звіт  підприємства  по
продукції").
   Форма N 11-ОФ ("Звіт про наявність та рух основних фондів,
амортизацію (знос)").
   Форма N 22 ("Основні показники, які комплексно характеризують
господарську діяльність підприємства").
   Форма N 5-С ("Звіт з собівартості").
   Форма N 2-приватизація ("Звіт про акціонерне товариство, що
перебуває в процесі розміщення державної частки майна (акцій)").
   8. Копії платіжних доручень на перерахування дивідендів від
корпоративних прав, що належать державі, за два попередні роки.
   9. Перелік об'єктів соціально-побутового призначення, житла,
об'єктів інженерної інфраструктури, в тому числі тих, що не
ввійшли до статутного фонду.
   10. Перелік об'єктів, зданих в оренду, із зазначенням розміру
орендної плати. У разі здачі в оренду будівель (приміщень) - з
додатковим зазначенням загальної площі цих об'єктів.
   11. Пропозиції до проекту завдання з контрольними щорічними
показниками результатів управління  державними  корпоративними
правами з обов'язковим техніко-економічним обгрунтуванням цих
результатів та заходів з їх досягнення.
   12. Розподіл прибутку за звітний рік
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування показників     |Фактичні |  %  |
|з/п|                    |показники |    |
|  |                    |за рік  |    |
|  |                    |(тис.грн.)|    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 1 |Статутний фонд підприємства       |     |  Х  |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 2 |Частка державного майна в статутному  |     |    |
|  |фонді підприємства           |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 3 |Прибуток                |     |  Х  |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 4 |Податки і збори (обов'язкові платежі)  |     |  Х  |
|  |до Державного бюджету,         |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|  |- в т.ч. податок на прибуток      |     |  Х  |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 5 |Прибуток до розподілу:         |     | 100  |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|5.1|Резервний (страховий) фонд       |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|5.2|Фонд розвитку виробництва        |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|5.3|Фонд дивідендів             |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|  |- в т.ч. на державну частку       |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|5.4|Фонд на соціальні потреби        |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|5.5|Інші фонди               |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
| 6 |Сума витрат на утримання об'єктів    |     |  Х  |
|  |соціальної інфраструктури        |     |    |
|---+----------------------------------------+----------+--------|
|  |- в т.ч. за рахунок валових витрат   |     |  Х  |
------------------------------------------------------------------
 
   13. Плановий розподіл прибутку на наступний рік
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування показників     |Планові  |  %  |
|з/п|                    |показники |    |
|  |                    |за 1999 рік|    |
|  |                    |(тис.грн.) |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 1 |Сума планового валового доходу     |      |  Х  |
|  |(прибуток)               |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 2 |Планові прибутки і збори (обов'язкові  |      |    |
|  |платежі) до Державного бюджету     |      |  Х  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|  | - в т.ч. на прибуток          |      |  Х  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 3 |Прибуток до розподілу:         |      | 100  |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|3.1|Резервний (страховий) фонд       |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|3.2|Фонд розвитку виробництва        |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|3.3|Фонд дивідендів             |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|  |- в т.ч. на державну частку       |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|3.4|Фонд на соціальні потреби        |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|3.5|Інші фонди               |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
| 4 |Сума витрат на утримання об'єктів    |      |  Х  |
|  |соціальної інфраструктури        |      |    |
|---+----------------------------------------+-----------+-------|
|  |- в т.ч. за рахунок валових витрат   |      |  Х  |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner