Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 496 від 22.12.2008

Про затвердження національних стандартів та скасування нормативних документів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
              СЕРТИФІКАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
 N 100 від 10.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 березня 1999 р.
 vd990310 vn100            за N 194/3487
 
 
    Про затвердження Правил визначення вартості робіт із
         сертифікації продукції та послуг
 
 
   Відповідно до вимог статей 14 і 19 Декрету Кабінету Міністрів
України  "Про  стандартизацію і сертифікацію" ( 46-93 ) та
Положення  про  Державний комітет України по стандартизації,
метрології та сертифікації, затвердженого  Указом  Президента
України від 24.05.96 N 375/96, і з метою встановлення економічних
норм  вартості робіт  із  сертифікації  продукції та послуг
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Правила  визначення  вартості  робіт  із
сертифікації продукції та послуг (додаються).
   2. Органам із сертифікації:
   проводити визначення вартості робіт із сертифікації продукції
(послуг) відповідно до вимог затверджених цим наказом Правил
визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг;
   розробити калькуляції  вартості  робіт  із  сертифікації
конкретних  видів  продукції  та  послуг  згідно з галузями
акредитації;
   забезпечити вільний  доступ заявникам для ознайомлення з
Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та
послуг  та  зазначеними  калькуляціями  вартості  робіт  із
сертифікації.
   3. Управлінню системного аналізу і координації робіт з питань
стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду
розробити та затвердити графік вибіркової перевірки один раз на
рік органів із сертифікації стосовно дотримання ними вимог Правил
визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.
   4. Управлінням Держстандарту України проводити  перевірку
органів із сертифікації стосовно дотримання ними вимог Правил
визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг.
   5. Управлінню міжнародного співробітництва, кадрів і правових
питань надіслати Правила визначення вартості робіт із сертифікації
продукції та послуг до Міністерства закордонних справ України,
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та
торговельно-економічних місій посольств країн - торгових партнерів
України.
   6. УкрНДІССІ  опублікувати  в інформаційному бюлетені зі
стандартизації, метрології та сертифікації текст Правил протягом
одного місяця після їх реєстрації в Міністерстві юстиції України
та передати їх через електронну мережу ISONET.
   7. Наказ набуває чинності через один місяць після його
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
 
 Голова Держстандарту України             Т.Кисільова
 
                        Затверджено
                    Наказ Держстандарту України
                    10.03.99 N 100
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   31 березня 1999 р.
                   за N 194/3487
 
 
               Правила
   визначення вартості робіт із сертифікації продукції та
               послуг
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Усі фактично виконані роботи із сертифікації, крім тих,
що виконуються відповідно до чинного законодавства за рахунок
державного бюджету, оплачуються власним  коштом  підприємств,
організацій, громадян, які звернулися із заявкою на проведення
відповідних робіт, згідно з їх трудомісткістю, незалежно від
прийнятих за їх результатами рішень.
   1.2. Рівень рентабельності робіт із  сертифікації,  який
закладається в розрахунки, не повинен перевищувати 20 відсотків
собівартості.
   1.3. Роботи із сертифікації, що виконуються для іноземних
замовників, оплачуються згідно з чинним законодавством.
 
   2. Розрахунок вартості робіт із сертифікації продукції
              та послуг
 
   2.1. Вартість робіт із сертифікації продукції та послуг
розраховується виконавцем (органом із сертифікації, далі - ОС) на
підставі трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної
одиниці - одного людино-дня.
   2.2. Склад витрат і порядок калькулювання собівартості одного
нормативного дня роботи виконавця визначається згідно з Типовим
положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.96 N 473 ( 473-96-п ).
 
   2.3. При калькулюванні визначаються прямі і непрямі витрати
на виконання робіт із сертифікації продукції та послуг.
   2.3.1. До прямих витрат включаються:
   витрати на оплату праці (основна й додаткова  заробітна
платня);
   внески на соціальні заходи (державне соціальне страхування,
державне пенсійне страхування тощо);
   амортизація основних  фондів,  що  використовуються  для
виконання робіт із сертифікації продукції та послуг;
   витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, палива, пального,
енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття,
спеціального харчування у випадках, передбачених законодавством;
   витрати на утримання, поточний ремонт, технічний огляд і
технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для
виконання робіт із сертифікації продукції та послуг;
   оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації;
   інші витрати, пов'язані з виконанням робіт із сертифікації
продукції та послуг (за експертизу та реєстрацію документів із
сертифікації, за послуги мережі "Інтернет", за оренду приміщень
тощо).
   2.3.2. До непрямих витрат включаються загальногосподарські
витрати, пов'язані з  діяльністю  виконавця  в  цілому,  що
розподіляються шляхом пропорційного віднесення їх до суми основної
заробітної платні працівників, зайнятих виконанням робіт  із
сертифікації продукції та послуг. Непрямі витрати розраховуються
за даними бухгалтерського обліку за попередній звітний рік.
   2.3.3. Витрати на відрядження, послуги сторонніх організацій,
транспортні послуги  включаються  безпосередньо  до  вартості
конкретно виконуваних робіт, якщо це передбачено умовами договору
на виконання робіт із сертифікації.
 
    3. Визначення трудомісткості робіт із сертифікації
            продукції та послуг
 
   3.1. Під  час  сертифікації  продукції  (послуг)  оплаті
підлягають:
   прийняття рішення за заявкою, включаючи визначення схеми
сертифікації;
   відбір, ідентифікація зразків продукції та їхнє випробування;
   оцінка стану виробництва  (якщо  це  передбачено  схемою
сертифікації);
   аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу
(або відмову щодо видачі) сертифіката відповідності;
   видача сертифіката відповідності та укладання ліцензійної
угоди;
   здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією
(якщо це передбачено схемою сертифікації);
   коригувальні заходи в разі порушення відповідності продукції
встановленим  вимогам  та  неправильного  застосування  знака
відповідності;
   видача інформації про результати сертифікації.
   3.2. Граничні нормативи трудомісткості та найменування робіт,
що проводяться ОС під час сертифікації конкретної продукції,
наведені у таблиці 1.
 
                             Таблиця 1
 
     Найменування і граничні нормативи трудомісткості
     робіт, які виконуються ОС під час сертифікації
     конкретної продукції та оплачуються заявником
 
--------------------------------------------------------------------
|    Найменування робіт    |    Граничні нормативи    |
|                |  трудомісткості, людино-день  |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Прийняття рішення за заявкою, у |                 |
|тому числі визначення схеми   |                 |
|сертифікації          |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Приймання, вхідний контроль та |        0,4        |
|реєстрація заявки        |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Розгляд документів, що додаються|        1,5        |
|до заявки            |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Попереднє ознайомлення зі станом|        2,0        |
|виробництва продукції, що    |                 |
|сертифікується         |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Визначення схеми сертифікації  |        0,4        |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Визначення організацій     |        1,0        |
|- співвиконавців робіт     |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Підготовка рішення щодо заявки |        1,0        |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Відбір, ідентифікація зразків  |                 |
|продукції та їх випробування  |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Відбір та ідентифікація зразків |        1,0        |
|продукції            |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Випробування          |Оплата здійснюється на підставі |
|                |договору за трудомісткістю згідно|
|                |з програмою випробувань (з рівнем|
|                |рентабельності у розрахунках   |
|                |вартості не більш як 20%     |
|                |собівартості)          |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Аналіз протоколів випробувань  |        1,0        |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Аналіз виробництва (якщо це   |                 |
|передбачено схемою сертифікації)|                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Обстеження виробництва     |Нормативи трудомісткості     |
|                |визначаються згідно з таблицею 3 |
|                |з коефіцієнтом 0,5        |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Атестація виробництва      |Нормативи трудомісткості     |
|                |визначаються згідно з таблицею 4 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Сертифікація системи якості   |Нормативи трудомісткості     |
|                |визначаються згідно з таблицею 3 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Оцінка системи якості      |Нормативи трудомісткості     |
|                |визначаються згідно з таблицею 3 |
|                |з коефіцієнтом 0,8        |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Аналіз одержаних результатів та |        1,0        |
|прийняття рішення про видачу  |                 |
|(про відмову щодо видачі)    |                 |
|сертифіката відповідності    |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Видача сертифіката відповідності|        1,0        |
|та укладання ліцензійної угоди |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Здійснення технічного нагляду за|                 |
|виробництвом сертифікованої   |                 |
|продукції            |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Розробка програми технічного  |        1,5        |
|нагляду             |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Проведення однієї перевірки з  |        4,0        |
|технічного нагляду, включаючи  |                 |
|аналіз даних про якість     |                 |
|сертифікованої продукції    |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Коригувальні заходи в разі   |                 |
|порушення відповідності     |                 |
|сертифікованої продукції    |                 |
|встановленим вимогам і     |                 |
|неправильного використання знака|                 |
|відповідності          |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Призупинення дії сертифіката  |        0,4        |
|відповідності і дії ліцензійної |                 |
|угоди              |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Інформування зацікавлених    |        1,0        |
|учасників сертифікації про це  |                 |
|призупинення          |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Визначення термінів виконання  |        1,0        |
|коригувальних заходів      |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Контроль виконання заявником  |        2,0        |
|коригувальних заходів      |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Визначення нового маркування для|        1,0        |
|розрізнення виробів до і після |                 |
|проведення коригувальних    |                 |
|заходів             |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Інформування зацікавлених    |        0,4        |
|учасників сертифікації про   |                 |
|виконання коригувальних заходів |                 |
|--------------------------------+---------------------------------|
|Скасування дії сертифіката   |        0,4        |
|відповідності і розірвання   |                 |
|ліцензійної угоди в разі    |                 |
|невиконання заявником      |                 |
|коригувальних заходів      |                 |
--------------------------------------------------------------------
 
   3.2.1. Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації
конкретної продукції, визначається відповідно до обраної схеми
сертифікації.
   3.2.2. Оплата видачі сертифіката відповідності, свідоцтва про
визнання  іноземного  сертифіката  відповідності,  атестата
виробництва, додатків береться із розрахунку 0,1 Д min; копій цих
документів - 0,1 М Д min, де: М - число копій сертифіката
відповідності; Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
установлений чинним законодавством. Крім  цього,  оплачується
вартість бланків, які захищені від підробки.
 
   3.3. Граничні нормативи трудомісткості та склад робіт, що
проводяться ОС під час сертифікації послуг, наведені в таблиці 2.
 
                             Таблиця 2
 
     Найменування і граничні нормативи трудомісткості
     робіт, що виконуються ОС під час сертифікації
         послуг та оплачуються заявником
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування робіт     |   Граничні нормативи  |
|                  |    трудомісткості,   |
|                  |     людино-день    |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Прийняття рішення за заявкою    |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Приймання, вхідний контроль та   |      0,4       |
|реєстрація заявки         |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Розгляд документів, що додаються  |      1,5       |
|до заявки             |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Попереднє ознайомлення з процесом |      1,0       |
|надання послуги          |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Визначення схеми сертифікації   |      0,4       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Підготовка рішення щодо заявки   |      1,0       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Проведення перевірки послуги    |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вибіркова перевірка результатів  |      1,0       |
|послуги              |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Оцінка майстерності виконавця   |      0,5       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Оцінка процесу надання послуги   |      0,5       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Сертифікація системи якості    |Нормативи трудомісткості  |
|                  |визначаються згідно з    |
|                  |таблицею 3         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Оцінка системи якості       |Нормативи трудомісткості  |
|                  |визначаються згідно з    |
|                  |таблицею 3 з коефіцієнтом  |
|                  |      0,8       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Атестація виробництва       |Нормативи трудомісткості  |
|(підприємства)           |визначаються згідно з    |
|                  |таблицею 4         |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Аналіз одержаних результатів і   |      1,0       |
|прийняття рішення про видачу (про |              |
|відмову щодо видачі) сертифіката  |              |
|відповідності           |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Видача сертифіката відповідності  |      0,5       |
|та укладання ліцензійної угоди   |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Технічний нагляд за сертифікованою |              |
|послугою              |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Вибір програми технічного нагляду |      1,0       |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Проведення однієї перевірки,    |      2,0       |
|включаючи аналіз даних про якість |              |
|сертифікованої послуги       |              |
------------------------------------------------------------------
 
   3.3.1. Перелік робіт, що виконуються під час сертифікації
конкретної послуги, визначається відповідно до обраної схеми
сертифікації.
   3.3.2. Оплата видачі сертифіката відповідності, додатків до
нього береться із розрахунку 0,1 Д min; копій  сертифіката
відповідності - 0,1 М Д min, де: М - число копій сертифіката
відповідності; Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
установлений  чинним  законодавством. Крім цього, оплачується
вартість бланків, які захищені від підробки.
   3.3.3. У разі потреби ОС надають консультаційні послуги
заявнику в межах своєї компетентності,  які  оплачуються  з
розрахунку: 1 година - не більш як 0,4 Д min, де: Д min -
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений чинним
законодавством.
 
   3.4. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт, що
проводяться ОС під час сертифікації систем якості в процесі
сертифікації продукції та послуг, залежно від моделі системи
якості та кількості працівників на підприємстві, наведені в
таблиці 3.
 
                             Таблиця 3
 
     Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що
     оплачуються заявником, під час сертифікації
     системи якості, яка  проводиться в рамках
         сертифікації продукції та послуг
 
------------------------------------------------------------------
|Кількість   | Граничні нормативи трудомісткості, людино-день |
|працівників на|    (перша група складності продукції)    |
|підприємстві, |-------------------------------------------------|
|осіб     |       Модель системи якості        |
|       |-------------------------------------------------|
|       |  ДСТУ ISO   |  ДСТУ ISO   | ДСТУ ISO  |
|       |  9001-95   |  9002-95   | 9003-95  |
|--------------+-----------------+-----------------+-------------|
|до 100    |   15,0    |   10,0    |  10,0   |
|--------------+-----------------+-----------------+-------------|
|від 101 до  |   28,0    |   23,0    |  16,0   |
|1000     |         |         |       |
|--------------+-----------------+-----------------+-------------|
|від 1001 до  |   53,0    |   43,0    |  21,0   |
|5000     |         |         |       |
|--------------+-----------------+-----------------+-------------|
|від 5001 до  |   68,0    |   58,0    |  28,0   |
|10000     |         |         |       |
|--------------+-----------------+-----------------+-------------|
|понад 10000  |   78,0    |   68,0    |  38,0   |
------------------------------------------------------------------
 
   3.4.1. Для визначення граничних нормативів трудомісткості під
час сертифікації систем якості продукції другої та третьої груп
складності до граничних нормативів, зазначених у таблиці 3,
застосовуються відповідно коефіцієнти 1,5 та 2,0. Групи складності
продукції - таблиця 6.
 
   3.5. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт, що
проводяться ОС під час атестації виробництв у процесі сертифікації
продукції  (послуг),  залежно  від  складності  продукції  і
виробництва, наведені у таблиці 4.
 
                             Таблиця 4
 
  Граничні нормативи трудомісткості робіт ОС, що оплачуються
  заявником, під час атестації виробництва, яка проводиться
      в рамках сертифікації продукції та послуг
 
------------------------------------------------------------------
|Група складності|Граничні нормативи трудомісткості, людино-день |
|виробництва   |-----------------------------------------------|
|згідно з табли- |  Група складності продукції відповідно до  |
|цею 5      |          таблиці 6          |
|        |-----------------------------------------------|
|        |  1  |    2     |    3     |
|----------------+---------+------------------+------------------|
|    1    | 27,0  |   30,0    |   35,0    |
|----------------+---------+------------------+------------------|
|    2    | 35,0  |   39,0    |   51,0    |
|----------------+---------+------------------+------------------|
|    3    | 45,0  |   52,0    |   55,0    |
|----------------+---------+------------------+------------------|
|    4    | 53,0  |   55,0    |   66,0    |
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 5
 
          Групи складності виробництва
 
------------------------------------------------------------------
|  Група складності  |  Середня кількість технологічних   |
|   виробництва    |  операцій під час виготовлення   |
|            |   продукції (надання послуги)    |
|------------------------+---------------------------------------|
|      1      |        до 200         |
|------------------------+---------------------------------------|
|      2      |      від 201 до 2000       |
|------------------------+---------------------------------------|
|      3      |     від 2001 до 5000       |
|------------------------+---------------------------------------|
|      4      |       понад 5000        |
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 6
 
          Групи складності продукції
 
------------------------------------------------------------------
| Група складності |       Види продукції        |
|   продукції   |                      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          |Матеріали (метали, сплави, будівельні   |
|          |матеріали тощо)              |
|     1     |Паливо                   |
|          |Продукти нафтохімії, текстильні, шкіряні  |
|          |Елементи конструкцій і деталі машин    |
|          |Харчова сировина              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          |Вироби загального машинобудівного     |
|          |призначення                |
|          |Інструмент                 |
|     2     |Електро- і радіоелементи          |
|          |Меблі                   |
|          |Одяг                    |
|          |Взуття                   |
|          |Харчові продукти              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|          |Машини, устаткування            |
|          |Транспортні засоби             |
|          |Прилади, засоби автоматики         |
|          |Радіоелектроніка              |
|     3     |Обчислювальна техніка           |
|          |Електричні прилади та машини        |
|          |Медичне обладнання             |
------------------------------------------------------------------
 
   3.6. Під час обов'язкової сертифікації партії продукції, яка
ввозиться  в Україну, оплаті підлягають роботи, що фактично
виконуються ОС залежно від складу поданих декларантом документів.
   3.6.1. Найменування і граничні нормативи трудомісткості робіт
з визнання іноземних сертифікатів відповідності під час ввезення в
Україну партії продукції наведені у таблиці 7.
 
                             Таблиця 7
 
     Найменування і граничні нормативи трудомісткості
     робіт  з  обов'язкової  сертифікації  партії
        продукції, що ввозиться в Україну
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування робіт   |    Граничні нормативи    |
|               |     трудомісткості,     |
|               |      людино-день      |
|------------------------------+---------------------------------|
|Звірення іноземного сертифіка-|        0,1        |
|та (знака) відповідності із  |                 |
|зразками           |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Перевірка правомірності    |       0,75        |
|використання сертифіката   |                 |
|(знака) відповідності щодо  |                 |
|партії продукції, що ввозиться|                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Аналіз документів, що     |       1,25        |
|підтверджують безпечність   |                 |
|продукції           |                 |
|------------------------------+---------------------------------|
|Проведення випробувань    |Оплата здійснюється на підставі |
|               |договору за трудомісткістю згідно|
|               |з програмою випробувань (з рівнем|
|               |рентабельності у розрахунках   |
|               |вартості не більш як 20%     |
|               |собівартості)          |
|------------------------------+---------------------------------|
|Аналіз одержаних результатів |        0,5        |
|та прийняття рішення про вида-|                 |
|чу (про відмову щодо видачі) |                 |
|свідоцтва про визнання    |                 |
|іноземного сертифіката    |                 |
|відповідності         |                 |
------------------------------------------------------------------
 
   3.6.2. Найменування і граничні нормативи оплати робіт, що
можуть  виконуватись під час проведення робіт щодо визнання
іноземних сертифікатів відповідності на продукцію, яка ввозиться в
Україну, наведені в таблиці 8.
 
                             Таблиця 8
 
    Найменування і граничні нормативи оплати робіт, які
    виконуються під час  обов'язкової  сертифікації
    продукції, що ввозиться, і оформлення сертифіката
             відповідності
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування робіт    |  Одиниця  |  Норматив  |
|                |  виміру   |   оплати   |
|--------------------------------+--------------+----------------|
|Підготовлення довідок      |  година   |  4 Д min   |
|(висновків) для органів митного |       |        |
|контролю            |       |        |
|--------------------------------+--------------+----------------|
|Переклад і підтвердження на   | друкований |  8 Д min   |
|автентичність перекладу     |  аркуш   |        |
|документів, що підтверджують  |       |        |
|безпечність продукції      |       |        |
------------------------------------------------------------------
 
   3.6.3. Д min - неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
установлений чинним законодавством України.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner