Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 658 від 19.12.2008

Про проведення щорічного конкурсу на визначення найкращого підприємства з організації фізичної культури і масового спорту у вугільній галузі України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 112 від 05.03.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 березня 1999 р.
 vd990305 vn112            за N 170/3463
 
 
    Про затвердження форми Звіту про використання коштів
    на фінансування видатків, пов'язаних з добудовою
    енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей
    та Порядку обліку і подання податкової звітності про
          використання вказаних коштів
 
 
   На виконання статті 1 Закону України від 16 грудня 1998 року
N 317-XIV ( 317-14 ) "Про внесення змін до статті 22 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форму  Звіту  про використання коштів на
фінансування видатків, пов'язаних  з  добудовою  енергоблоків
електростанцій та теплоелектроцентралей (далі - Звіт) та Порядок
обліку і подання податкової звітності про використання коштів,
спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з добудовою
енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей (далі  -
Порядок), що додаються.
   2. Начальнику   Головного  управління  прямих податків
Фурману А.П. забезпечити подання цього  наказу  на  державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" опублікувати форму Звіту та Порядок після їх реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
   4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести до
відома платників податку вказані Порядок та форму Звіту.
   5. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі довести форму Звіту та вказаний Порядок до
підвідомчих податкових органів, провести роз'яснювальну роботу з
платниками податку на прибуток щодо застосування вказаного Порядку
та встановити контроль за цільовим використанням таких коштів, а
також забезпечити на місцевому та обласному рівнях приймання,
комп'ютерну  обробку  звітності  про  використання коштів на
фінансування видатків, пов'язаних  з  добудовою  енергоблоків
електростанцій та теплоелектроцентралей, за допомогою програмного
комплексу "Звіт", і щоквартальну передачу сформованих баз даних до
Центральної бази даних ДПА України.
   6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін  після  державної реєстрації цього наказу забезпечити
тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям
в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах Києві та
Севастополі.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Перший заступник Голови               Ф.О.Ярошенко
 
                    Затверджено
             Наказ Державної податкової адміністрації
             України 05.03.99 N 112
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 березня 1999 р.
                   за N 170/3463
 
               Порядок
   обліку і подання податкової звітності про використання
   коштів,  спрямованих  на  фінансування  видатків,
   пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та
           теплоелектроцентралей
 
   1. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування
витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій і
теплоелектроцентралей  України,  перелік  яких  встановлюється
Кабінетом Міністрів України, розроблено згідно з пунктом 22.23
статті 22  Закону України від 16 грудня 1998 року N 317-XIV
( 317-14 ) "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон).
   2. Цей  Порядок  застосовується  енергопідприємствами  -
платниками податку на прибуток, які отримують кошти, нараховані
(одержані) у складі ціни продажу електричної і теплової енергії у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і
теплову енергію, і здійснюють фінансування витрат, пов'язаних з
добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей
(далі - об'єкти будівництва),  перелік  яких  встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
   3. При визначенні оподаткованого прибутку до складу валового
доходу платника податку не включається сума коштів, нарахована
(одержана) у складі ціни продажу електричної і теплової енергії у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і
теплову енергію, яка направляється на  фінансування  витрат,
пов'язаних з добудовою енергоблоків об'єктів будівництва.
   4. Валовий доход енергопідприємств, на які поширюється цей
порядок, формується згідно зі статтею 11 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і зменшується на
суму коштів цільової надбавки, нарахованої (отриманої) у розмірі,
що діяв у звітному (податковому) періоді, в якому відбувалося
оподаткування, з моменту набрання чинності цим Законом ( 317-14 ).
   При зміні в установленому порядку розміру цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну і теплову енергію на добудову
енергоблоків перерахунок суми цільової надбавки на  добудову
енергоблоків  проводиться у наступному звітному (податковому)
кварталі.
   5. У договорах, укладених платником податку з суб'єктами
підприємницької діяльності на проведення робіт з добудови блоків,
придбання обладнання, матеріальних цінностей робиться примітка:
"На добудову енергоблоку".
   6. Кошти, нараховані (одержані) на добудову енергоблоків,
витрачаються виключно на фінансування витрат,  пов'язаних  з
добудовою енергоблоків, перелік яких встановлюється Кабінетом
Міністрів України. Платник податку несе відповідальність  за
цільове  використання  коштів,  нарахованих  (одержаних)  від
встановлення цільових надбавок на добудову енергоблоків.
   7. У разі використання зазначених коштів не за цільовим
призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу
платника податку і оподатковуються на загальних підставах.
   8. Якщо  кошти,  нараховані  (отримані)  на  добудову
енергоблоків, у звітному періоді не використані, то залишок таких
коштів переходить на наступний звітний (податковий) період.
   9. Якщо до 1 січня 2002 року добудова енергоблоків не
закінчена (енергоблоки не введені в експлуатацію), то суми коштів
цільової надбавки, нараховані (отримані) у складі ціни продажу
електричної та теплової енергії, включаються до складу валового
доходу платника податку у звітному (податковому) періоді, що
настає після 1 січня 2002 року.
   10. Платники  податку  -  енергопідприємства,  на  яких
поширюється дія цього Порядку, складають звіт про використання
коштів, направлених на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою
енергоблоків та теплоелектроцентралей, за затвердженою формою, що
додається.
   11. Звіт заповнюється і подається до державної податкової
адміністрації (інспекції) за місцезнаходженням платника податку не
пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним (податковим)
кварталом.
 
                     Затверджено
             Наказ Державної податкової адміністрації
             України 05.03.99 N 112
 
Штамп підприємства      До державної податкової адміністрації
               (інспекції) _________________________
               _____________________________________
 
          Звіт про використання коштів
     на фінансування видатків, пов'язаних з добудовою
    енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей
 
__________________________________________________________________
      (назва енергоблоків, назва електростанції чи
           теплоелектроцентралі)
 
     за звітний (податковий) період ___________ року
 
------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства            |Ідентифікаційний код |
|__________________________________________|за ЄДРПОУ      |
|                     |---------------------|
|__________________________________________|---------------------|
|__________________________________________|           |
|__________________________________________|           |
|------------------------------------------+---------------------|
|   (місцезнаходження, телефон платника) |Форма власності (КФП)|
|                     |-----        |
|                     |-----        |
|                     |---------------------|
|                     |Підпорядкованість  |
|                     |-----------     |
|                     |-----------     |
|----------------------------------------------------------------|
|Податковий період ---------року                 |
|         ---------                   |
|---      ---      ---      ---         |
|---квартал   --- півріччя --- 9 місяців --- рік       |
|                                |
------------------------------------------------------------------
 
   Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком.
 
                   Відмітка про одержання звіту:
 
                Дата
 
                Штамп ДПА
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Показники   |Код |За   |Наростаючим|Наростаючим |
| з/п|          |рядка|звітний|підсумком |підсумком  |
|  |          |   |квартал|з початку |за період  |
|  |          |   |    |звітного  |з 01.01.99 по|
|  |          |   |    |року    |01.01.2002  |
|  |          |   |    |      |року     |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
| 1 |    2     | 3 |  4  |   5   |   6   |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
| 1 |Залишок коштів, не | 01 |    |      |       |
|  |використаних на  |   |    |      |       |
|  |добудову      |   |    |      |       |
|  |енергоблоків на  |   |    |      |       |
|  |початок звітного  |   |    |      |       |
|  |періоду (всього)  |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|  |у тому числі:   |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|1.1 |цільова надбавка  | 02 |    |      |       |
|  |до діючого тарифу |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|1.2 |сума нарахованих  | 03 |    |      |       |
|  |амортизаційних   |   |    |      |       |
|  |відрахувань    |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|1.3 |сума отриманого  | 04 |    |      |       |
|  |прибутку      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|1.4 |кредитні кошти   | 05 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|1.5 |інші кошти     | 06 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
| 2 |Сума коштів,    | 07 |    |      |       |
|  |нарахована     |   |    |      |       |
|  |(одержана) на   |   |    |      |       |
|  |добудову      |   |    |      |       |
|  |енергоблоків    |   |    |      |       |
|  |(всього)      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|  |у тому числі:   |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|2.1 |цільова надбавка  | 08 |    |      |       |
|  |до діючого тарифу |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|2.2 |сума нарахованих  | 09 |    |      |       |
|  |амортизаційних   |   |    |      |       |
|  |відрахувань    |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|2.3 |сума отриманого  | 10 |    |      |       |
|  |прибутку      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|2.4 |кредитні кошти   | 11 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|2.5 |інші кошти     | 12 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
| 3 |Вартість      | 13 |    |      |       |
|  |здійснених робіт з |   |    |      |       |
|  |добудови      |   |    |      |       |
|  |енергоблоків    |   |    |      |       |
|  |(всього)      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|  |у тому числі за  |   |    |      |       |
|  |рахунок:      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|3.1 |цільових надбавок | 14 |    |      |       |
|  |до діючого тарифу |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|3.2 |амортизаційних   | 15 |    |      |       |
|  |відрахувань    |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|3.3 |одержаного     | 16 |    |      |       |
|  |прибутку      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|3.4 |кредитних коштів  | 17 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|3.5 |інших коштів    | 18 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
| 4 |Залишок коштів, не | 19 |    |      |       |
|  |використаних на  |   |    |      |       |
|  |добудову      |   |    |      |       |
|  |енергоблоків на  |   |    |      |       |
|  |кінець звітного  |   |    |      |       |
|  |періоду (всього)  |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|  |у тому числі:   |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|4.1 |цільова надбавка  | 20 |    |      |       |
|  |до діючого тарифу |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|4.2 |сума нарахованих  | 21 |    |      |       |
|  |амортизаційних   |   |    |      |       |
|  |відрахувань    |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|4.3 |сума отриманого  | 22 |    |      |       |
|  |прибутку      |   |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|4.4 |кредитні кошти   | 23 |    |      |       |
|----+-------------------+-----+-------+-----------+-------------|
|4.5 |інші кошти     | 24 |    |      |       |
------------------------------------------------------------------
 
Наведена інформація є вірною
 
Керівник підприємства ____________________________________________
             (підпис)       (прізвище)
 
Головний бухгалтер  ____________________________________________
             (підпис)       (прізвище)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner