Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 514 від 02.10.2008

Про відрядження делегації апарату Міністерства до Республіки Польща (м. Варшава, м. Катовіце)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 46 від 03.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 лютого 1998 р.
                   за N 86/2526
 
 
  Про затвердження Типового положення про учбово-тренажерний
         центр Держкомрибгоспу України
 
 
   У відповідності до п.4.20 Положення про Державний комітет
рибного господарства України, затвердженого Указом Президента
України від 06.11.97 р. N 1250/97, та вимог Міжнародної конвенції
про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р.
( 995_053 ) з доповненнями 1995 р., Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типове положення про учбово-тренажерний центр
Держкомрибгоспу України, що додається.
   2. Відділу юридичного обслуговування подати Типове положення
про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України до Мін'юсту
на державну реєстрацію.
   3. Керівникам підприємств, які мають структурні підрозділи з
підготовки кадрів, учбово-тренажерних центрів, учбово-тренажерних
суден,  учбово-курсових  комбінатів,  факультетів  підвищення
кваліфікації  (що  займаються  підготовкою,  перепідготовкою,
підвищенням кваліфікації плавскладу морських суден згідно  з
вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і  дипломування
моряків та несення вахти 1978 р. ( 995_053 )  з  доповненнями
1995 р., а також Міжнародної конвенції з охорони людського життя
на морі), незалежно від форм власності, привести діючі Статути
(Положення)  у  відповідність  до  Типового  положення  про
учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України і затвердити їх в
термін до 01.03.98.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
безпеки мореплавства, флоту і охорони праці (Дмитришин П.О.) та
Управління навчальних закладів і кадрів Держкомрибгоспу України
(Панов Ю.М.).
 
 Голова комітету                   М.М.Шведенко
 
                      Затверджено
                 Наказ Державного комітету рибного
                 господарства   України   від
                 3 грудня 1997 р. N 46
 
     Типове положення про учбово-тренажерний центр
           Держкомрибгоспу України
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Учбово-тренажерний  центр (далі - УТЦ) є галузевим
закладом, який здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації, тренажерну підготовку плавскладу морських суден та
галузевих фахівців, що є відповідальними за безпеку мореплавства
та запобігання забрудненню у відповідності з вимогами Міжнародної
Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
1978 р. ( 995_053 ) з доповненнями 1995 р. (далі - ПДМНВ-78/95) та
Міжнародної Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
(далі - СОЛАС-74/94).
   В УТЦ можуть створюватись  відділи,  філії,  структурні
підрозділи, до яких додаються, як полігони, учбово-тренажерні
судна (далі - УТС) або учбово-виробничі судна (далі - УВС). УТЦ
базується на державній, комунальній або приватній власності.
   1.2. УТЦ  створюється,  реорганізовується,  ліквідовується
наказом  Держкомрибгоспу  України. Відкривається за наявності
відповідної матеріально-технічної  і  учбово-методичної  бази,
педагогічних кадрів.
   1.3. УТЦ, незалежно від форм власності, забезпечує якість
підготовки, рівень кваліфікації відповідно до державних вимог і
діє на підставі власного Положення, що розробляється відповідно до
чинного законодавства України,  вимог  Міжнародної  Конвенції
ПДМНВ-78/95, вимог Міжнародної морської організації (далі - ІМО) з
тренажерної  підготовки  плавскладу,  та  інших  нормативних
документів.
   1.4. В  своїх  діях  УТЦ керується постановами Кабінету
Міністрів України, КЗпП України ( 322-08 ), наказами Міністерства
освіти,  Держкомрибгоспу України, цим Положенням, ПДМНВ-78/95
( 995_053 ), СОЛАС-74/94, Міжнародними документами ІМО з питань
підготовки рибалок.
   1.5. УТЦ є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в
установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба
України, власною назвою та назвою органу управління.
   1.6. УТЦ провадить встановлене для нього  справочинство,
архів, оперативний статистичний облік, звітує про свою діяльність
згідно з підпорядкуванням, оформляє і видає кваліфікаційні книжки
моряків,  кваліфікаційні  свідоцтва і сертифікати (свідоцтва)
відповідно до вимог ПДМНВ-78/95.
   1.7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
фахівців і робочих кадрів здійснюється за навчальними програмами
за денною та вечірньою формами навчання з відривом і без відриву
від виробництва, шляхом об'єднання цих форм, а також - за
індивідуальними навчальними планами.
   1.8. Основними завданнями УТЦ є:
   - тренажерна  підготовка  плавскладу  згідно  з вимогами
Міжнародних конвенцій ПДМНВ-78/95 і СОЛАС-74/94,  міжнародних
документів ІМО з питань підготовки рибалок;
   - проведення іспитів, перевірок знань плавскладу морських
суден;
   - підготовка плавскладу до  боротьби  за  живучість  та
запобігання забрудненню довкілля;
   - підвищення  кваліфікації,   перепідготовка   керівних
працівників  і  фахівців галузі, що відповідають за безпеку
мореплавства та запобігання забрудненню  згідно  з  вимогами
Конвенцій  ПДМНВ-78 ( 995_053 )  з  доповненнями 1995 р.  та
СОЛАС-74/94;
   - перепідготовка,  підвищення   кваліфікації   рядового
плавскладу.
 
       II. Учбово-виробнича база і фінансування
          учбово-тренажерного центру
 
   2.1. УТЦ  володіє   будівлями,  спорудами,  тренажерами,
приміщеннями для адміністративного, педагогічного і технічного
персоналу, УТС або УВС (як структурними підрозділами), обладнаними
згідно  з  нормативними  документами Держкомрибгоспу України,
читальним залом, бібліотекою, технічними  засобами  навчання,
інвентарем тощо.
   2.2. Державний УТЦ фінансується за рахунок Держкомрибгоспу,
підприємств, а також додаткових джерел фінансування відповідно до
чинного законодавства України.
   УТЦ інших форм власності фінансуються засновником в обсязі не
нижчому від фінансування державних УТЦ.
   2.3. Підготовка,  перепідготовка, підвищення кваліфікації,
тренажерна підготовка фахівців плавскладу, а також матеріальне
забезпечення  їх  в період навчання здійснюється за рахунок
підприємств і фахівців плавскладу або за рахунок державного фонду
сприяння зайнятості населення, а також за рахунок юридичних та
фізичних осіб.
   2.4. Функції управління власністю державних УТЦ здійснюються
Держкомрибгоспом.
   Управління  власністю  УТЦ  інших  форм  здійснюється
засновником.
   Власність, яка надається в користування УТЦ, не підлягає
вилученню або нецільовому використанню.
 
           III. Педагогічні кадри
 
   3.1. Права,  обов'язки  і  функції  працівників  УТЦ
встановлюються відповідно до чинного законодавства України та
Єдиного тарифно-кваліфікаційного  довідника  (далі  -  ЄТКД),
Конвенції ПДМНВ-78/95, Положення про УТЦ, наказів Держкомрибгоспу
України.
   3.2. На посади педагогічних працівників УТЦ призначаються
особи, які мають відповідну освіту (а для окремої категорії -
певний стаж роботи на морських суднах і необхідні теоретичні
знання) та фахівці Держкомрибгоспу України.
   3.3. УТЦ  може  залучати  до  учбового процесу фахівців
Держкомрибгоспу України, викладачів вищих учбових закладів, вчених
на умовах сумісництва чи погодинної оплати, встановленої для
працівників вищої школи.
   3.4. Капітан УТС або УВС, які є підрозділом УТЦ, і екіпаж в
питаннях  учбової,  тренажерної,  фінансової,  виробничої,
господарської діяльності судна підпорядковуються директору УТЦ, в
разі його відсутності - заступнику.
   З питань безпеки мореплавства капітан УТС або УВС керується
вимогами Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
Статуту служби на суднах флоту рибної промисловості України,
інших нормативних документів.
   Капітан і члени екіпажу, за наявності вищої і середньої
спеціальної освіти, мають право вести учбово-тренажерну роботу,
яка не вважається сумісництвом, якщо така робота не перевищує 480
годин на рік.
   3.5. Весь  педагогічний  персонал  УТЦ  може  вести
учбово-тренажерну роботу, яка не вважається сумісництвом, якщо та
не перевищує 480 годин на рік.
   3.6. При УТЦ наказом Держкомрибгоспу створюється постійно
діюча Державна кваліфікаційна комісія для приймання іспитів,
проведення атестацій, перевірок знань плавскладу морських суден,
відповідно до вимог ПДМНВ-78/95.
 
      IV. Управління учбово-тренажерним центром
 
   4.1. Діяльністю державного УТЦ керує директор, призначений на
контрактній основі органом управління. Директор УТЦ інших форм
власності  призначається  засновником,  за  узгодженням  з
Держкомрибгоспом.
   4.2. Директор УТЦ призначається з числа осіб з вищою морською
освітою і стажем керівної роботи в учбовому закладі або УТЦ не
менше 5 років.
   Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає
питання організації і проведення учбового процесу.
   4.3. Директор УТЦ:
   - організовує учбовий процес, забезпечує створення необхідних
умов для підготовки, перепідготовки, підвищення  кваліфікації
фахівців  плавскладу  у  відповідності  до  вимог  чинного
законодавства;
   - діє від імені УТЦ, є його представником в закладах,
організаціях, підприємствах, розпоряджається власністю центру;
   - разом  з  головним  бухгалтером  несе  персональну
відповідальність  за  фінансово-господарську  діяльність,  за
зберігання майна УТЦ;
   - видає, в межах своєї компетенції, накази та розпорядження;
   - добирає  керівні,  інженерно-педагогічні та інші кадри,
затверджує посадові інструкції відповідно до ЄТКД, приймає і
звільняє з роботи працівників, затверджує фонд заробітної плати,
штатний розпис і чисельність працівників УТЦ.
   Встановлює рівень доплат,  премій  працівників  УТЦ  за
результатами праці.
   Вищим органом громадського самоврядування УТЦ  є  збори
колективу (конференція), на якій 2/3 голосів від  загальної
кількості працівників обирається Рада УТЦ.
   Рада  УТЦ  розглядає  питання  фінансово-господарської
діяльності, перспективи розвитку та інше. Рішення Ради мають
дорадчий характер.
 
           V. Міжнародні зв'язки
 
   5.1. УТЦ має право на здійснення міжнародних зв'язків у
встановленому чинним законодавством порядку.
   5.2. УТЦ відповідно до чинного законодавства має право на
зовнішньоекономічну діяльність на основі угод, інших юридичних
актів, укладених з іноземними юридичними і фізичними особами та
має право на власний валютний рахунок.
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 6, стор.132
 Код нормативного акта: 4816/1998
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner