Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 520 від 01.10.2008

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань та подання до МВС матеріалів для їх присвоєння


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАїНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАїНИ
 
              Н А К А З
 
 N 125/70 від 02.12.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 грудня 1997 р.
 vd971202 vn125/70          за N 612/2416
 
 
    Про затвердження типових форм з обліку та списання
    основних  засобів,  що  належать  установам  і
    організаціям, які утримуються за рахунок державного
    або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання
 
 
   З метою реалізації державної програми переходу України на
міжнародну систему обліку і статистики Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити типові форми з обліку та списання основних
засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за
рахунок державного або місцевих бюджетів, і ввести їх у дію з 1
січня 1998 року:
  ОЗ-1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів".
  ОЗ-2 (бюджет) "Акт  прийняття-здання  відремонтованих,
          реконструйованих та модернізованих об'єктів".
  ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів".
  ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних засобів".
  ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних установ і
          організацій вилученої з бібліотеки літератури".
  ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в
          бюджетних установах".
  ОЗ-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в
          бюджетних установах (для тварин і багаторічних
          насаджень)".
  ОЗ-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового обліку основних
          засобів в бюджетних установах".
  ОЗ-10 (бюджет) "Опис інвентарних карток з обліку основних
          засобів".
  ОЗ-11 (бюджет) "Інвентарний список основних засобів".
  ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування  зносу  на  основні
          засоби".
 
   2. Затвердити Інструкцію зі складання типових форм з обліку
та списання  основних  засобів,  що  належать  установам  і
організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
бюджетів.
 
 Перший заступник Голови Державного
 комітету статистики України              В.А.Головко
 
 Заступник Міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко
 
                       Затверджено
                   наказом Головного управління
                   Державного   казначейства
                   України   та  Державного
                   комітету статистики України
                   02.12.97 р. N 125/70
 
    Інструкція зі складання типових форм з обліку та
    списання основних засобів, що належать установам і
    організаціям, які утримуються за рахунок державного
           або місцевих бюджетів
 
          Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)
       Акт прийняття-передачі основних засобів
 
   Застосовується для оформлення прийняття-передачі  основних
засобів і складається на кожний окремий об'єкт основних засобів
який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших
організацій. На об'єкт, що був в експлуатації, робиться запис на
суму зносу. Для прийняття об'єктів основних засобів наказом
керівника установи створюється комісія, яка складає акт у двох
примірниках: один - для установи, яка здає, другий - для установи,
яка  приймає.  Акт затверджується керівником установи. Після
оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується
даного  об'єкта,  передається  в  бухгалтерію (централізовану
бухгалтерію). Складання загального акта на оформлення прийняття
декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку
господарського інвентаря, інструменту,  обладнання  та  інших
однотипних об'єктів, які мають однакову вартість.
 
          Типова форма N ОЗ-2 (бюджет)
       Акт прийняття-здання відремонтованих,
      реконструйованих та модернізованих об'єктів
 
   Застосовується для  оформлення  прийняття-здання  основних
засобів після капітального ремонту, реконструкції чи модернізації.
   Акт складається  у  двох  примірниках  і  підписується
представником установи, уповноваженим на  прийняття  основних
засобів  після  ремонту,  та  представником  підприємства
(організації), яке виконувало їх  ремонт,  реконструкцію  чи
модернізацію.
   В акті вказується кошторисна вартість ремонту, реконструкції,
модернізації згідно з затвердженим розрахунком витрат, необхідних
для їх здійснення, і фактична вартість закінчених робіт.
   Перший примірник акта здається в бухгалтерію установи, де
робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних
засобів. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало
ремонт, реконструкцію чи модернізацію.
   Зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом,
реконструкцією чи модернізацією вносяться у відповідний розділ
акта та у технічний паспорт об'єкта.
 
          Типова форма N ОЗ-3 (бюджет)
        Акт про списання основних засобів
 
   Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних
об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової
їх  ліквідації.  Списання  основних  засобів  здійснюється у
відповідності з порядком, встановленим "Типовою інструкцією про
порядок списання основних засобів бюджетних установ", затвердженою
наказом Головного управління Державного казначейства України та
Міністерства економіки  України  від  02.12.97  р. N 126/137
( z0608-97 ) та галузевими інструкціями. Акт складається у двох
примірниках  постійно діючою комісією, призначеною керівником
установи, і затверджується у встановленому порядку.
   Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також
вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розібрання
будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів,
показуються в акті по розділу "Розрахунок результатів списання
об'єкта".
   Перший примірник  акта передається в бухгалтерію, другий
залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для
здачі  на  склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які
утворилися в результаті ліквідації.
 
          Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)
      Акт про списання автотранспортних засобів
 
   Вибуття транспортних  засобів  внаслідок  їх  зношення,
морального старіння і знищення в результаті аварій, стихійного
лиха оформляється актами на списання автотранспортних засобів. Акт
про списання складається членами постійно діючої комісії у двох
примірниках, один з яких передається в бухгалтерію, а другий
залишається у матеріально відповідальної особи. В акті вказують
найменування транспортного засобу, який підлягає списанню, причини
списання, первісну вартість, строк служби, кількість капітальних
ремонтів та їх суму, пов'язані з його ліквідацією (демонтаж
об'єкта та розібрання), витрати та отримані матеріальні цінності.
   Якщо внаслідок  ліквідації об'єкта виникли  витрати або
надійшли матеріальні цінності, вони відображаються в розділі акта
"Розрахунок   результатів  списання  автомобіля,  причепа,
напівпричепа".
 
          Типова форма N ОЗ-5 (бюджет)
     Акт про списання з балансу бюджетних установ і
     організацій вилученої з бібліотеки літератури
 
   Акт складається у двох примірниках на підставі опису та
загальних списків книг, що підлягають виключенню із бібліотек.
Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і
виявлення застарілих видань.
   Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги,
загублені сторінки, які не підлягають відновленню).
   Перший примірник акта разом з описом здається в бухгалтерію,
а другий залишається у матеріально відповідальної особи.
   Списання літератури з  балансу  установи  проводиться  і
оформляється на підставі затвердженого розпорядником кредитів
акта і квитанції про здачу її в макулатуру.
 
          Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)
        Інвентарна картка обліку основних
         засобів в бюджетних установах
 
   Застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних
пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих
ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих
пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського
інвентаря та інших об'єктів основних засобів.
   Інвентарна картка  відкривається в бухгалтерії на кожний
об'єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних
засобів (типова форма N ОЗ-1 (бюджет), накладних, технічної та
іншої супровідної його документації. У картці подається коротка
індивідуальна характеристика об'єкта.
   Записи в картку  про  роботи,  проведені  по  добудові,
дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту
існуючого об'єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі
відремонтованих,  реконструйованих  і  модернізованих об'єктів
(типова форма N ОЗ-2 (бюджет).
   У короткій  індивідуальній  характеристиці  об'єкта, який
обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі
два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не
дублюють показників супроводжуючої його технічної документації.
   При переміщенні  основних  засобів  всередині  установи
проводиться запис на зворотній стороні картки.
   У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі
якісні і кількісні зміни характеристики об'єкта, що сталися
внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою.
Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній
робиться відмітка про відкриття нової картки).
 
          Типова форма N ОЗ-8 (бюджет)
   Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних
     установах (для тварин і багаторічних насаджень)
 
   Застосовується для  індивідуального   обліку   робочої,
продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних
насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд).
   Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику.
   Коротка індивідуальна  характеристика  тварин  обмежується
зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету,
тавро,  породу,  вказаних  в  зоотехнічній  документації.
Характеристика  багаторічних  насаджень  дається за кількістю
висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.
 
          Типова форма N ОЗ-9 (бюджет)
        Інвентарна картка групового обліку
       основних засобів в бюджетних установах
 
   Застосовується для групового обліку  однотипних  об'єктів
основних засобів, які мають одне і те ж призначення, однакову
технічну характеристику і вартість. Картки ведуться за матеріально
відповідальними особами. У картках групового обліку основних
засобів слід враховувати однотипні інструменти,  столовий  і
кухонний  інвентар,  бібліотечні  фонди, сценічно-постановочні
засоби.
   Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із
зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Масовий
інвентар (парти, інструмент та інші предмети) можна записувати
загальними сумами, вказуючи кількість одиниць та їх інвентарні
номери.
   Для сценічно-постановочних засобів картки відкриваються на
матеріально відповідальних осіб і ведуться по предметах одного
найменування, близьких за розмірами, якістю матеріалу і ціною.
Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні.
   Для обліку бібліотечних фондів відкривається одна картка.
Облік провадиться тільки в вартісному вираженні загальною сумою.
 
         Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)
    Опис інвентарних карток з обліку основних засобів
 
   Застосовується для  реєстрації  інвентарних  карток,  які
відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів.
Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю
за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі
класифікаційних груп основних засобів.
 
         Типова форма N ОЗ-11 (бюджет)
        Інвентарний список основних засобів
 
   Застосовується в місцезнаходженнях (експлуатації) об'єктів
основних засобів  для  пооб'єктного  обліку  за  матеріально
відповідальними особами.
   Дані пооб'єктного  обліку  основних  засобів  за  їх
місцезнаходженнями (експлуатації) повинні бути тотожні записам в
інвентарних картках обліку основних засобів, які ведуться в
бухгалтерії.
 
          Типова форма N ОЗ-12 (бюджет)
     Відомість нарахування зносу на основні засоби
 
   Застосовується для обрахування суми зносу основних засобів за
повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці
звітного року вони придбані або зруйновані) відповідно до норм
зносу, встановлених в процентах до балансової вартості кожної з
груп основних засобів.  Сума  нарахованого  зносу  не  може
перевищувати 100% вартості основних засобів.
   На загальну суму нарахованого зносу  (сума  колонки  8)
складається меморіальний ордер, дані якого заносяться в книгу
"Журнал-головна".
 
____________________     Типова форма N ОЗ-1 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
                Акт
        прийняття-передачі основних засобів
                   ----------------------------------
                   |Номер|Дата |Особа, відповідальна|
                   |доку-|скла-|за зберігання основ-|
                   |мента|дання|них засобів     |
                   |-----------+--------------------|
                   ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Зда|Одер-| Дебет  | Кредит  |Первіс-|Ін-|Знос|Рік |Дата  |Номер|
вач|жувач|-----------+-----------|на(бала|вен|  |випус|введення|пас- |
---------|раху-| код |раху-| код |нсова) |тар|  |ку(по|в експлу|порта|
     |нок, |ана- |нок, |ана- |вар-  |ний|  |будо-|атацію |   |
 відділ, |субра|літи-|субра|літи-|тість |но-|  |ви) |    |   |
дільниця |хунок|чного|хунок|чного|    |мер|  |   |    |   |
     |   |облі-|   |облі-|    |  |  |   |    |   |
     |   |ку  |   |ку  |    |  |  |   |    |   |
---------+-----+-----+-----+-----+-------+---+----+-----+--------+-----|
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7  | 8 | 9 | 10 |  11  | 12 |
---+-----+-----+-----+-----+-----+-------+---+----+-----+--------+-----|
------------------------------------------------------------------------
 
На підставі наказу, розпорядження_________________________________
від "____"_________19__ р. N____   проведено огляд _____________
_________________________________________________________________,
           (найменування об'єкта)
що приймається (передається) в експлуатацію від __________________
У момент прийняття (передачі) об'єкт знаходиться в _______________
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження об'єкта)
Коротка характеристика об'єкта ___________________________________
__________________________________________________________________
 
             Зворотний бік типової форми ОЗ-1 (бюджет)
 
Об'єкт технічним умовам відповідає/не відповідає _________________
__________________________________________________________________
       (вказати, що саме не відповідає)
доробка не потрібна/потрібна _____________________________________
                (вказати, що саме потрібно)
Результати випробування об'єкта __________________________________
Висновок комісії _________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік технічної документації __________________________
Голова комісії  ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії  ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
         ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
         ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
Об'єкт основних
засобів прийняв ________  __________  ________________________
         (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
Відмітка бухгалтерії про відкриття картки
         або переміщення об'єкта
"____"____________ 19__р.
 
Головний бухгалтер _________________________________
           (підпис, прізвище та ініціали)
 
____________________     Типова форма N ОЗ-2 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
                Акт
   прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та
           модернізованих об'єктів
                -----------------------------------
                |Номер документа |Дата складання |
                |----------------+----------------|
                -----------------------------------
  ---------------------------------------------------------------
  |Відділ  |   Дебет   |   Кредит   | Сума |Інвентар-|
  |     |----------------+----------------|    |ний номер|
  |     |рахунок,| код  |рахунок,| код  |    |     |
  |     |субра- |аналі- |субра- |аналі- |    |     |
  |     |хунок  |тичного|хунок  |тичного|    |     |
  |     |    |обліку |    |обліку |    |     |
  |---------+--------+-------+--------+-------+-------+---------|
  | 1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
  |---------+--------+-------+--------+-------+-------+---------|
  |---------+--------+-------+--------+-------+-------+---------|
  ---------------------------------------------------------------
         -----------
За замовленням N -----------  ________________________
                 (найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
знаходиться в плановому/позаплановому  ремонті  (реконструкції,
модернізації)
  --------      --------
з  | Дата |   по  | Дата |     ------------
  |------|      |------|, а саме ------------ днів
  --------      --------
 
роботи по ремонту, передбачені відомістю дефектів (реконструкції,
модернізації) виконані повністю/не повністю
________________________________
 (вказати, що саме не виконано)
__________________________________________________________________
Після закінчення  ремонту (реконструкції, модернізації) об'єкт
пройшов випробування та його здано/прийнято в експлуатацію _______
                              (дата)
 
           Зворотний бік типової форми N ОЗ-2 (бюджет)
 
Зміни в характеристиці об'єкта, що  виникли  внаслідок  його
реконструкції, модернізації:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Здав:   ________  ________   ______________________
      (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 Прийняв: ________  ________   ______________________
      (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
               Довідка
 
   1. Кошторисна вартість фактично виконаного обсягу робіт:
грн.коп.
з ремонту об'єкта.............................  -----------------
з реконструкції, модернізації об'єкта.........  |---------------|
                         -----------------
 Керівник відділу _______________________________
         (підпис, прізвище та ініціали)
 
   2. Фактична вартість (грн.коп.):_________________
                    (прописом)
ремонту об'єкта ............................... -----------------
реконструкції, модернізації об'єкта............ |---------------|
                         -----------------
 Головний бухгалтер _______________________________
           (підпис, прізвище та ініціали)
 
____________________     Типова форма N ОЗ-3 (бюджет)
 (назва установи)
                   Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний --------      Код за ДКУД   --------
 код ЄДРПОУ    --------              --------
 
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
        Акт про списання основних засобів
 
                -----------------------------------
                |Номер документа |Дата складання |
                |----------------+----------------|
                -----------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Відділ|   Дебет   |   Кредит   | Сума | Знос |Інвентар-|
|   |----------------+----------------|   |   |ний номер|
|   |рахунок,| код  |рахунок,| код  |   |   |     |
|   |субра- |аналі- |субра- |аналі- |   |   |     |
|   |хунок  |тичного|хунок  |тичного|   |   |     |
|   |    |обліку |    |обліку |   |   |     |
|------+--------+-------+--------+-------+------+------+---------|
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 |  7 |  8  |
|------+--------+-------+--------+-------+------+------+---------|
|------+--------+-------+--------+-------+------+------+---------|
------------------------------------------------------------------
 
Комісія, призначена наказом/(розпорядженням) _____________________
від "___"________19__р. N_____
на підставі ______________________________________________________
здійснила огляд __________________________________________________
            (найменування об'єкта)
У результаті огляду комісія встановила щодо об'єкта:
1. Надійшов в установу: "___"______________19__р.
2. Кількість ремонтів_______ на суму _________________________грн.
3. Маса об'єкта за паспортом: ____________________________________
4. Наявність дорогоцінних металів: ______________________________
5. Технічний стан та причина списання: ___________----------------
__________________________________________________|   Код   |
__________________________________________________|--------------|
                         ----------------
-----------------------------------------------------------------
| Устаткування | Рік випуску (побудови) | Дата введення в |
|----------------|             | експлуатацію,  |
| вид | код  |             | місяць, рік   |
|-------+--------+--------------------------+-------------------|
|  9  |  10  |      11       |    12     |
|-------+--------+--------------------------+-------------------|
|-------+--------+--------------------------+-------------------|
-----------------------------------------------------------------
Висновок комісії:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Додаток. Перелік документів, що додаються _______________________
 
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
        __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
            Зворотний бік типової форми ОЗ-3 (бюджет)
 
Розрахунок результатів списання об'єкта
---------------------------------------------------------------
|  Витрати по списанню  |    Надійшло від списання   |
|---------------------------+---------------------------------|
|Найменування| статті |сума |найме- | вид  |кількість|сума|
| документа | витрат |   |нування |---------+---------+----|
|      |    |   |доку-  |цінностей|     |  |
|      |    |   |мента  |     |     |  |
|------------+--------+-----+--------+---------+---------+----|
|   1   |  2  | 3 |  4  |  5  |  6  | 7 |
|------------+--------+-----+--------+---------+---------+----|
|------------+--------+-----+--------+---------+---------+----|
|------------+--------+-----+--------+---------+---------+----|
---------------------------------------------------------------
 
Результати списання: _____________________________________________
У картці N ________ вибуття основних засобів відмічено.
 "___"___________19__ р.
 
        Головний бухгалтер _______________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
____________________     Типова форма N ОЗ-4 (бюджет)
 (назва установи)
                   Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
                Акт
       про списання автотранспортних засобів
 
--------------------------------------------------------------------------
|Від-|  Дебет | Кредит |Вар- |  Номер  |Знос|Рік|Дата | Пробіг,км.|
|діл |----------+----------|тість|-----------|  |---+------+-----------|
|  |раху|код |раху|код |   |інвен|за- |  |ви |введе-| з  |після|
|  |нок,|ана- |нок,|ана- |   |тар- |вод- |  |пус|ння в |поча-|остан|
|  |суб-|літи-|суб-|літи-|   |ний |ський|  |ку |експлу|тку |нього|
|  |раху|чного|раху|чного|   |   |   |  |  |атацію|екс- |капі-|
|  |нок |облі-|нок |облі-|   |   |   |  |  |(мі- |плуа-|таль-|
|  |  |ку  |  |ку  |   |   |   |  |  |сяць, |тації|ного |
|  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |рік) |   |ремон|
|  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |   |ту  |
|----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+---+------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 |
|----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+----+---+------+-----+-----|
--------------------------------------------------------------------------
 
Комісія, призначена наказом/(розпорядженням) від
   "___"___________19__ р. N_____
 
провела огляд автомобіля (причепа, напівпричепа)
   марка _____ модель ____ тип _________
 
вантажнопідйомність/ємкість________ двигун N _______ шасі N ______
державний номер _____________
технічний паспорт N________ маса об'єкта за паспортом ____________
___________________________ наявність дорогоцінних металів _______
_________________________________, що належить ___________________
__________________________________________________________________
            (назва установи)
Адреса установи __________________________________________________
Внаслідок огляду ________________________ його агрегатів, вузлів і
      (автомобіля, причепу, напівпричепу)
механізмів та ознайомлення з документами (паспортом, формуляром)
комісія встановила:
1. Перебуває на балансі установи з "____"__________ 19__р.
2. Кількість ремонтів ______________ на суму ____________ грн.
                        (прописом)
 
            2-а сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
 
Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та
деталі ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    Технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля
           (причепа, напівпричепа)
 ----------------------------------------------------------------
 | N | Найменування  |Придатні|Відсо- |Підля- |Непри-|Вияв- |
 | п/п |  агрегатів   |для ко- |ток  |гають |датні |лені |
 |   |         |ристу- |придат-|віднов-|   |дефек-|
 |   |         |вання  |ності |ленню |   |ти  |
 |-----+-----------------+--------+-------+-------+------+------|
 | 1 |    2     |  3  |  4  |  5  |  6 | 7  |
 |-----+-----------------+--------+-------+-------+------+------|
 | 1 |Рама       |    |    |    |   |   |
 | 2 |Кузов      |    |    |    |   |   |
 | 3 |Кабіна      |    |    |    |   |   |
 | 4 |Двигун:     |    |    |    |   |   |
 |   |карбюратор    |    |    |    |   |   |
 |   |стартер     |    |    |    |   |   |
 |   |генератор    |    |    |    |   |   |
 |   |компресор    |    |    |    |   |   |
 |   |пневмогальма   |    |    |    |   |   |
 | 5 |Коробка передач |    |    |    |   |   |
 | 6 |Задній міст і  |    |    |    |   |   |
 |   |карданний вал  |    |    |    |   |   |
 |   |картер заднього |    |    |    |   |   |
 |   |мосту      |    |    |    |   |   |
 |   |картер      |    |    |    |   |   |
 |   |диски коліс   |    |    |    |   |   |
 |   |ресори      |    |    |    |   |   |
 | 7 |Передній міст і |    |    |    |   |   |
 |   |рульове управлін-|    |    |    |   |   |
 |   |ня        |    |    |    |   |   |
 |   |передня вісь   |    |    |    |   |   |
 |   |диски коліс   |    |    |    |   |   |
 |   |ресори      |    |    |    |   |   |
 |   |механізми рульо- |    |    |    |   |   |
 |   |вого управління |    |    |    |   |   |
 | 8 |Інші       |    |    |    |   |   |
 |   |радіатор     |    |    |    |   |   |
 |   |крила і підніжки |    |    |    |   |   |
 |   |капот      |    |    |    |   |   |
 |   |фари       |    |    |    |   |   |
 |   |скло       |    |    |    |   |   |
 |   |акумулятори   |    |    |    |   |   |
 |   |амортизатори   |    |    |    |   |   |
 |   |головний гальмо- |    |    |    |   |   |
 |   |вий циліндр   |    |    |    |   |   |
 ----------------------------------------------------------------
 
У графах 3, 5, 6 вказується: так, ні
Висновки комісії
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються ________________________
__________________________________________________________________
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
        __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
            4-а сторінка типової форми N ОЗ-4 (бюджет)
 
     Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:
-----------------------------------------------------------------
|     Номер       |Найме-|Одиниця|Кількість|Ціна|Сума|
|----------------------------|нуван-|виміру |     |  |  |
|за поряд-|по ката-|номенк- |ня  |    |     |  |  |
|ком   |логах  |латурний |   |    |     |  |  |
|---------+--------+---------+------+-------+---------+----+----|
|  1  |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  | 7 | 8 |
|---------+--------+---------+------+-------+---------+----+----|
|---------+--------+---------+------+-------+---------+----+----|
|---------+--------+---------+------+-------+---------+----+----|
-----------------------------------------------------------------
 
Розрахунок результатів списання автомобіля/(причепа, напівпричепа)
Разом ____________
------------------------------------------------------------------
| Витрати на списання |      Надійшло від списання     |
|----------------------+-----------------------------------------|
|найме- |стаття |сума |найме-  |  цінності  |кілкість | сума |
|нування |витрат |   |нування |--------------|     |   |
|докуме- |    |   |докумен- | вид |номенк- |     |   |
|тів   |    |   |тів   |   |латурний|     |   |
|    |    |   |     |   |номер  |     |   |
|--------+-------+-----+---------+-----+--------+---------+------|
|--------+-------+-----+---------+-----+--------+---------+------|
|--------+-------+-----+---------+-----+--------+---------+------|
|--------+-------+-----+---------+-----+--------+---------+------|
------------------------------------------------------------------
 
Результати списання _____________________________________
У картці ____________ вибуття основних засобів відмічено.
"____"_____________19__р.
 
         Головний бухгалтер ______________________________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
 
____________________     Типова форма N ОЗ-5 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
               -------------------------------------
               |Код |Інвен-|Основ- |Кореспон-|  |
               |уста-|тарний|ний ра-|дуючий  |  |
               |нови |номер |хунок |рахунок |  |
               |-----+------+-------+---------+----|
               -------------------------------------
 
             Акт N ________
       про списання з балансу бюджетних установ
     і організацій вилученої з бібліотеки літератури
 
"____"_____________ 19__р. комісія, призначена наказом по установі
(організації) від "____"____________ 19__р. N _______  у складі
_________________________________________________________________,
здійснила перевірку  стану застарілої (зношеної) літератури в
бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі,
підлягає списанню і вилученню з обліку.
Додаток. Опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної)
літератури.
У інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Списана література здана місцевим  установам,  що  займаються
заготівлею  вторинної  сировини, за квитанцією N________ від
"___"__________19__ р.
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
               Зворотний бік форми ОЗ-5 (бюджет)
 
 ______________________________________  "___"___________19__р.
      (назва установи)
 до акта N___ від "___"___________ 19__р.
 
                Опис
   на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично
      зношеної літератури (непотрібне викреслити)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Інвентар-|Автор книги|Кіль-|Ціна| Сума  |На підставі яких|
|п/п |ний номер| і назва |кість|за |---------|документів про- |
|  |вибулих |      |   |оди-|грн.|коп.|ведене вилучення|
|  |видань  |      |   |ницю|  |  |        |
|----+---------+-----------+-----+----+----+----+----------------|
|----------------------------------------------------------------|
|     і т.д. до кінця (лініювання через 16 пунктів)     |
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
Всього на суму _________________________
Голова комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
Члени комісії __________ __________ __________________________
        (посада)  (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 
____________________     Типова форма N ОЗ-6 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                   Затверджую
                _________________________________
                      (посада,
              ______________________________________
              прізвище, ім'я та по батькові; підпис)
                  "____"_________19__р.
 
 
          Інвентарна картка N ______
     обліку основних засобів в бюджетних установах
 
__________________________________________________________________
       (повна назва об'єкта і його призначення)
__________________________________________________________________
         (найменування заводу-виробника)
__________________________________________________________________
          (місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________
        (матеріально відповідальна особа)
------------------------------------------------------------------------
Паспорт  |Завод|Дата  |Дата і |Інвен-|Синте- |Первин-|Знос|Останній|
креслення,|ський|випуску |N акта |тарний|тичний |на вар-|  |рік на- |
модель,  | N  |(виготов|про вве| N  |рахунок,|тість |  |рахуван-|
тип, марка|   |лення) |дення в|   |субраху-|    |  |ня зносу|
     |   |    |експлу-|   |нок   |    |  |    |
     |   |    |атацію |   |    |    |  |    |
----------+-----+--------+-------+------+--------+-------+----+--------|
----------+--------------+---------------------------------------------|
Дорогоцін-| Відмітка про |       Відмітка про вибуття      |
ні метали |оприбуткування|                       |
----------+--------------+---------------------------------------------|
най|в |ма-|бухгалтерський|бухгалтерський|  Причина вибуття      |
ме-|и |са |  запис   |  запис   |               |
ну-|д |  |--------------+--------------|               |
ван| |  | дата | N м/о | дата |  N |               |
ня | |  |------+-------+-------+------+------------------------------|
-----------------+-----------------------------------------------------|
 Реконструкція  |       Капітальний ремонт           |
 модернізація  |                           |
-----------------+-----------------------------------------------------|
бухгалтерський  |       бухгалтерський запис          |
запис      |                           |
-----------------+-----------------------------------------------------|
 дата | N |сума | дата  |  N  |сума | дата  |  N  | сума  |
------+----+-----+---------+-------+------+---------+--------+---------|
------------------------------------------------------------------------
 
            Зворотний бік типової форми N ОЗ-6 (бюджет)
 
------------------------------------------------------------------------
           Внутрішнє переміщення              |
-----------------------------------------------------------------------|
  накладна  |          |  накладна  |           |
--------------|    куди    |--------------|    куди     |
 дата | N |          | дата | N |           |
--------+-----+-------------------+--------+-----+---------------------|
--------+-----+-------------------+--------+-----+---------------------|
--------+-----+-------------------+--------+-----+---------------------|
------------------------------------------------------------------------
   Коротка індивідуальна характеристика об'єкта (предмета)
------------------------------------------------------------------------
Найменуван-|Основ- |    Найважливіші пристосування і прилади,   |
ня ознак що|ний  |     що належать до основного об'єкта     |
характери- |об'єкт |---------------------------------------------------|
зують   |    |------------+------------+------------+------------|
об'єкт   |    |найменування|найменування|найменування|найменування|
-----------+-------+------------+------------+------------+------------|
-----------+-------+------------+------------+------------+------------|
------------------------------------------------------------------------
 
Картку заповнив ________19 ___ р.
          _______________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
 
 
____________________     Типова форма N ОЗ-8 (бюджет)
 (назва установи)
                   Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
 
   Інвентарна картка N_______     --------------------------
обліку основних засобів в бюджетних   |------------------------|
      установах          |   шифр        |
(для тварин і багаторічних насаджень)  |------------------------|
                    |Інвентарний N  |   |
______________________________________ |-----------------+------|
   (повна назва та призначення)    |Облікова книжка, |   |
______________________________________ |паспорт N    |   |
    (від кого надійшов)       |-----------------+------|
______________________________________ |Дата народження |   |
    (місцезнаходження)       |(насадження)   |   |
______________________________________ |-----------------+------|
                    |Дата і N акта  |   |
                    |прийняття    |   |
                    |-----------------+------|
                    |річний знос, грн.|   |
                    |-----------------+------|
                    |Останній рік   |   |
                    |нарахування зносу|   |
                    --------------------------
------------------------------------------------------------------
  Відмітка про оприбуткування | Відмітка про остаточне вибуття|
--------------------------------+--------------------------------|
 бухгалтерський запис |первісна| бухгалтерський запис |причина |
-----------------------|вартість|----------------------|вибуття |
  дата  |  N   |    |  дата  |  N   |     |
-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------|
-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------|
------------------------------------------------------------------
 
          Зворотний бік типової форми N ОЗ-8 (бюджет)
 
------------------------------------------------------------------
 Внутрішнє переміщення | Коротка індивідуальна характеристика |
--------------------------+--------------------------------------|
накладна | Куди (відділ, |        тварин         |
---------|  ферма)    |                   |
дата| N |        |                   |
----+----+----------------+--------------------------------------|
  |  |        |Порода (породність)|         |
----+----+----------------+-------------------+------------------|
  |  |        |Кличка       |         |
----+----+----------------+-------------------+------------------|
  |  |        |Масть, прикмети  |         |
----+----+----------------+--------------------------------------|
  |  |        |    багаторічних насаджень    |
----+----+----------------+--------------------------------------|
  |  |        |Породи       |         |
----+----+----------------+-------------------+------------------|
  |  |        |Кількість, шт.   |дерев____________ |
  |  |        |          |кущів____________ |
----+----+----------------+-------------------+------------------|
  |  |        |Площа       |га_______________ |
  |  |        |          |ділянка (смуга)  |
  |  |        |          |N         |
------------------------------------------------------------------
Картку заповнив ____________ 19__ р.
________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
 
____________________     Типова форма N ОЗ-9 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
 
          Інвентарна картка N _______
   групового обліку основних засобів в бюджетних установах
 
  _________________________________________________________
        (повне найменування і призначення)
------------------------------------------------------------------
Установа| Матеріально |Інвентар-|  |     Знос, грн.     |
(відділ)|відповідальна|ний номер|  |----------------------------|
    |  особа  |     |  | на 1.1.199_р.і за  |річний|
    |       |     |  |документами придбання|   |
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
Інв.|     Надійшло    |     Вибуло     | Залишок |
 N |-------------------------+-------------------------+---------|
  |дата| N |вид |кіль-|сума|дата| N |вид |кіль-|сума|кіль-|су-|
  |  |м/о|опе- |кість|  |  |м/о|опе- |кість|  |кість|ма |
  |  |  |рації|   |  |  |  |рації|   |  |   |  |
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
-------------------------------------------------------------------
 
            Зворотний бік типової форми N ОЗ-9 (бюджет)
 
-------------------------------------------------------------------
Інв.|     Надійшло    |     Вибуло     | Залишок |
 N |-------------------------+-------------------------+---------|
  |дата| N |вид |кіль-|сума|дата| N |вид |кіль-|сума|кіль-|су-|
  |  |м/о|опе- |кість|  |  |м/о|опе- |кість|  |кість|ма |
  |  |  |рації|   |  |  |  |рації|   |  |   |  |
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
----+----+---+-----+-----+----+----+---+-----+-----+----+-----+---|
-------------------------------------------------------------------
 
____________________     Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
                        Зразок обкладинки
 
                Опис
     інвентарних карток по обліку основних засобів
 
          за період з________ 199___р.
          по_________________ 199___р.
 
 
 За даним зразком друкувати     Типова форма N ОЗ-10 (бюджет)
 всі сторінки
__________________________________________________________________
        (найменування класифікаційної групи)
 
------------------------------------------------------------------
   Номер    | Найменування об'єкта | Відмітка про вибуття|
------------------|            |           |
картки|інвентарний|            |           |
------+-----------+------------------------+---------------------|
------+-----------+------------------------+---------------------|
------+-----------+------------------------+---------------------|
------+-----------+------------------------+---------------------|
------------------------------------------------------------------
 
____________________     Типова форма N ОЗ-11 (бюджет)
 (назва установи)
                    Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
 
        Інвентарний список основних засобів
     (за їх місцезнаходженням, місцем експлуатації)
 
__________________________________________________________________
       (відділ, інший структурний підрозділ)
__________________________________________________________________
        (найменування класифікаційної групи)
 
-------------------------------------------------------------------
Інвентарна|Інвен-|Повне наймену-| Первісна |Вибуття (переміщення)|
картка або|тарний|вання об'єкта |(балансова)|---------------------|
запис в  |номер |       | вартість | документ |причина |
інвентар- |   |       |      |-----------|вибуття |
ній книзі |   |       |      |дата |номер|(перемі- |
----------|   |       |      |   |   |щення)  |
номер|дата|   |       |      |   |   |     |
-----+----+------+--------------+-----------+-----+-----+---------|
 2 | 1 | 3  |   4    |   5   | 6 | 7 |  8  |
-----+----+------+--------------+-----------+-----+-----+---------|
-----+----+------+--------------+-----------+-----+-----+---------|
-------------------------------------------------------------------
 
Друкувати зі зворотом, без заголовної частини
 
____________________     Типова форма N ОЗ-12 (бюджет)
 (назва установи)
                     Затверджено
               Наказ Головного управління Державного
               казначейства України та  Державного
               комітету статистики України
               від 02.12.97 р. N 125/70
 
 Ідентифікаційний           Код за ДКУД
 код ЄДРПОУ --------               --------
      --------               --------
 
              Відомість
        нарахування зносу на основні засоби
        за ______________________ 19__ р.
--------------------------------------------------------------------------------
 N |Інвентар-|Номер |Найменуван-|Первісна |Річна| Нараховано знос (грн.коп.) |
п/п|ний номер|субра-|ня основних|(балансо-|норма|------------------------------|
  |     |хунка |засобів  |ва) вар- |зносу|на поча-| за |на кінець року|
  |     |   |      |тість  |   |ток року|19__р.| (гр.7+гр.8) |
---+---------+------+-----------+---------+-----+--------+------+--------------|
 1 |  2  | 3  |   4   |  5  | 6 |  7  |  8 |    9   |
---+---------+------+-----------+---------+-----+--------+------+--------------|
---+---------+------+-----------+---------+-----+--------+------+--------------|
---+---------+------+-----------+---------+-----+--------+------+--------------|
-------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner