Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1078 від 30.09.2008

Про затвердження Положення про Департамент митного контролю в пунктах пропуску Державної митної служби України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 254/1339/434 від 27.11.97     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 грудня 1997 р.
 vd971127 vn254/1339/434       за N 580/2384
 
 
    Про затвердження Порядку перерахування у 1997 році
    до місцевих бюджетів  коштів,  одержаних  від
    приватизації  об'єктів приватизації комунальної
              власності
 
 
   Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) 80 відсотків коштів, що
надійдуть до відповідних  позабюджетних  фондів  приватизації
адміністративно-територіальних   одиниць   від  приватизації
підприємств комунальної власності зараховуються до відповідних
місцевих бюджетів.
   У зв'язку з цим Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок перерахування у 1997 році до місцевих
бюджетів коштів, одержаних від приватизації об'єктів приватизації
комунальної власності, що додається.
   2. Визнати такими, що не застосовуються, листи Міністерства
фінансів України від 12 травня 1995 р. N 07-303 "Про порядок
перерахування у 1995 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних
від приватизації  об'єктів малої приватизації" та від 4 липня
1995 р. N 07-303 "Про внесення доповнень до листа Мінфіну України
від 12 травня 1995 р. N 07-303".
 
 Заступник Міністра
 фінансів                        А.В.Литвин
 
 В.о.Голови Фонду
 державного майна                   В.Т.Лановий
 
 Заступник Голови Державної
 податкової адміністрації                В.Г.Лопата
 
                       Затверджено
                 наказом Мінфіну, Фонду державного
                 майна та  Державної податкової
                 адміністрації   України   від
                 27.11.1997 р. N 254/1339/434
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 1997 р.
                   за N 580/2384
 
     Порядок перерахування у 1997 році до місцевих
     бюджетів коштів, одержаних від приватизації
      об'єктів приватизації комунальної власності
 
   1. Кошти, одержані від приватизації об'єктів приватизації
державної і комунальної власності, зараховуються на  рахунки
позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів
приватизації    Автономної    Республіки    Крим    та
адміністративно-територіальних одиниць згідно з Положенням про
порядок розрахунків за придбані об'єкти  приватизації,  який
затверджено Національним банком України від 30 жовтня 1992 р. і
Фондом  державного  майна  від  2 листопада 1992 р. N 467
( v0467224-92 ).
   2. Органи  приватизації  Автономної  Республіки  Крим,
регіональних відділень та представництв Фонду державного майна
України в термін до 15 числа кожного місяця, наступного за
звітним, 80 відсотків коштів від приватизації об'єктів комунальної
власності (крім об'єктів групи Д та об'єктів соціальної сфери),
зарахованих на балансові рахунки позабюджетних фондів приватизації
за станом на 1 число цього місяця, перераховують до відповідних
місцевих бюджетів на розділ 23 бюджетної класифікації.
   В цей же термін органи приватизації перераховують до місцевих
бюджетів на розділ 23 бюджетної класифікації кошти, одержані від
приватизації об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих
об'єктів (групи Д), а також від приватизації об'єктів приватизації
соціальної сфери.*
 
______________
   * Розміри відрахувань від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва та законсервованих об'єктів (групи Д) встановлені
Державною програмою приватизації на 1997 рік, яка затверджена
Законом України від 3 червня 1997 року N 294/97-ВР. До набуття
чинності цим Законом (10 липня 1997 року) відрахування до місцевих
бюджетів  від  цих  коштів здійснювались відповідно до Указу
Президента України від 14 жовтня  1993  року N 456/93 "Про
приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" (із змінами та
доповненнями, внесеними Указами Президента України від 2 червня
1995 року N 416/95 та від 12 травня 1996 року N 337/96).
   Зарахування коштів від продажу земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
об'єкти,  визначено  Указом  Президента України від 14 жовтня
1993 року N 456/93.
   Розміри відрахувань  коштів  від  приватизації  об'єктів
соціальної сфери, що знаходяться на балансі державних підприємств,
підприємств, що перебувають у процесі приватизації, приватизованих
підприємств, у разі, коли зазначені об'єкти не ввійшли до складу
майна, що приватизується,  встановлено  Державною  програмою
приватизації на 1997 рік ( 294/97-ВР ).
 
 
   3. Від коштів, які вносяться за  приватизацію  об'єктів
приватизаційними майновими та компенсаційними сертифікатами і
зараховуються на позабалансові рахунки позабюджетних  фондів,
відрахування до бюджетів не провадяться.
   4. Контроль за правильністю обчислення та вчасною сплатою
органами приватизації до місцевих бюджетів відрахувань відповідної
частини коштів, одержаних від приватизації об'єктів комунальної
власності, покладається на державні податкові адміністрації та
фінансові органи.
   5. Органи  приватизації  Автономної  Республіки  Крим,
регіональні відділення та представництва Фонду державного майна
України подають державним податковим адміністраціям розрахунки
відрахувань коштів,  одержаних  від  приватизації  зазначених
об'єктів, до місцевих бюджетів щомісячно в термін до 15 числа
місяця, наступного за звітним, за формою згідно з додатком.
   6. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність
подання розрахунків до податкових органів та платіжних доручень до
установ банків на сплату частини коштів від приватизації до
бюджету несуть органи  приватизації  відповідно  до  чинного
законодавства.
   7. За несвоєчасну сплату зазначених коштів нараховується
пеня  із розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки
Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за
кожний день прострочення платежу відповідно до статті 4 Декрету
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про
стягнення не внесених у строк податків і податкових платежів" в
редакції від 26 грудня 1996 року.
   8. Облік  нарахованих  і сплачених коштів у відповідних
розмірах від суми, одержаної від продажу об'єктів приватизації,
провадиться державними податковими адміністраціями в порядку, який
встановлено Інструкцією про порядок ведення державними податковими
інспекціями  оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і
неподаткових платежів, затвердженою наказом Головної державної
податкової інспекції  України від 12 травня 1994 року N 37
( z0114-94 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
25 травня 1994 року за N 114/323.
 
 
   До нарахування коштів від приватизації об'єктів комунальної
власності у картках особових рахунків платників підлягають суми,
зазначені у розділі IV "Розрахунку коштів від  приватизації
об'єктів комунальної власності, що зараховуються до місцевого
бюджету".
   9. Надходження до місцевих бюджетів коштів від приватизації
об'єктів комунальної власності та наслідки роботи  державних
податкових адміністрацій з контролю за правильністю їх обчислення
та вчасною сплатою органами приватизації відображаються у звітах
державних податкових адміністрацій у встановленому порядку.
   10. Застосування цього Порядку здійснюється відповідно до
статті 1 Закону України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про Державний бюджет України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ).
   11. У разі, якщо в другому півріччі 1997 року від коштів, що
були одержані в липні-жовтні поточного року від приватизації
об'єктів приватизації групи А державної власності, відрахування в
розмірі 80 відсотків помилково були проведені  до  місцевих
бюджетів, суми таких відрахувань підлягають поверненню органам
приватизації шляхом відповідного зменшення суми  коштів  від
приватизації  об'єктів  комунальної  власності,  що  підлягає
зарахуванню до місцевих бюджетів за листопад-грудень цього року.
   Регіональні відділення та представництва Фонду державного
майна України суму коштів, що підлягає поверненню, перераховують
до кінця поточного року Фонду державного майна України  на
балансовий рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації
для проведення у 1997 році відповідних розрахунків з державним
бюджетом.
 
                         Додаток
                    до Порядку перерахування у
                    1997 році  до місцевих
                    бюджетів коштів, одержаних
                    від приватизації об'єктів
                    приватизації  комунальної
                    власності
 
 До державної податкової адміністрації
 
              Розрахунок
     коштів від приватизації об'єктів приватизації
     комунальної власності, що зараховуються до
      місцевого бюджету за ____________ 1997 року
                 (місяць)
    ___________________________________________________
    назва органу приватизації, його реєстраційний номер
------------------------------------------------------------------
 N |            Показники            |Сума
п/п |                            |(тис.
  |                            |грн.)
----+-------------------------------------------------------+-----
 1 |              2              | 3
------------------------------------------------------------------
I.  Сума коштів, що надійшла на балансові рахунки позабюд-
   жетних фондів приватизації від приватизації об'єктів
   комунальної власності за __________ 1997 року - всього
                (місяць)
   у тому числі:
   1. Від приватизації об'єктів груп А, Б, В, Г, Е комуна-
    льної власності
   2. Від приватизації об'єктів соціальної сфери, що зна-
    ходяться на балансі підприємств
   3. Від приватизації об'єктів незавершеного будівництва
    та законсервованих об'єктів (групи Д) у разі фінан-
    сування будівництва цих об'єктів за рахунок коштів
    місцевих бюджетів
   4. Від приватизації об'єктів незавершеного будівництва
    та законсервованих об'єктів (групи Д) у разі фінан-
    сування будівництва цих об'єктів за рахунок власних
    коштів підприємства та коштів місцевого бюджету
II. Кошти, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету
   від приватизації об'єктів комунальної власності за
   ___________ 1997 року - всього
   (місяць)
   у тому числі:
   1. Від приватизації об'єктів групи А, Б, В, Г, Е кому-
    нальної власності (80 відсотків загальної суми)
   2. Від приватизації об'єктів соціальної сфери, що
    знаходяться на балансі підприємств (50 відсотків
    загальної суми)
   3. Від приватизації об'єктів незавершеного будівництва
    та законсервованих об'єктів (групи Д) у разі фінан-
    сування будівництва цих об'єктів за рахунок коштів
    місцевих бюджетів (30 відсотків суми, яка залишає-
    ться після використання 40 відсотків на цілі, перед-
    бачені пунктом 2.4 розділу 2 частини IV Державної
    програми приватизації на 1997 рік)
   4. Від приватизації об'єктів незавершеного будівництва
    та законсервованих об'єктів за рахунок власних кош-
    тів підприємств та коштів місцевого бюджету (решта
    коштів, що залишаються після відрахувань, передбаче-
    них пунктом 3.9 розділу 3 частини II Державної про-
    грами приватизації на 1997 рік)
III. Зменшення нарахувань на суму переплати коштів від при-
   ватизації об'єктів приватизації (групи А) державної
   власності до місцевого бюджету за липень-жовтень
   1997 року
IV. Сума коштів, що підлягає зарахуванню до місцевого бюд-
   жету (рядок II-III)
V.  Фактично перераховано за ________ 1997 року - всього
               (місяць)
VI. Сума коштів, що підлягає сплаті за ______ 1997 року,-
                    (місяць)
   всього (рядок IV-V)
 
 Керівник органу приватизації
 
 Головний бухгалтер
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner