Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1020/0/16-08 від 30.09.2008

Про надання статусу академічного творчому колективу Заслуженого оркестру України Зразково-показового оркестру Збройних Сил України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|Промислові йодо-   | тис. т йоду  | 5 | 2,5 | 1,8 | 1  |
|бромні води, з    | та      |   |   |   |   |
|вмістом йоду не    | тис. т брому | 50 | 50 | 20 | 10  |
|менше 20 мг/куб. дм  | або      |   |   |   |   |
|та брому не менше   | тис. куб. м  | 25 | 25 | 10 | 5  |
|250 мг/куб. дм    | води на добу |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|Мінеральні води    |        |   |   |   |   |
|для лікувального   |        |   |   |   |   |
|використання:     |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|а) вуглекислі, з   | куб. м на добу| - | 250 | 150 | 75  |
|вмістом розчиненої  |        |   |   |   |   |
|вуглекислоти не    |        |   |   |   |   |
|менше 1 г/куб. дм  |        |   |   |   |   |
|та мінералізацією не |        |   |   |   |   |
|менше 4 г/куб. дм   |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|б) вуглекислі, з   | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|вмістом розчиненої  |        |   |   |   |   |
|вуглекислоти не    |        |   |   |   |   |
|менше 1,5 г/куб. дм  |        |   |   |   |   |
|та загальною мінералі-|        |   |   |   |   |
|зацією не менше    |        |   |   |   |   |
|2 г/куб. дм      |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|в) вуглекисло-    | куб. м на добу| - | -  | 100 | 50  |
|залізисті води з вміс-|        |   |   |   |   |
|том заліза не менше  |        |   |   |   |   |
|20 мг/куб. дм та   |        |   |   |   |   |
|вуглекисло-      |        |   |   |   |   |
|миш'яковисті води з  |        |   |   |   |   |
|вмістом миш'яку не  |        |   |   |   |   |
|менше 10 мг/куб. дм |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|г) гідрокарбонатні,  | куб. м на добу| - | 50 | 25 | 10  |
|магнієво-кальцієві  |        |   |   |   |   |
|води типу "Нафтуся"  |        |   |   |   |   |
|(бальнеологічний   |        |   |   |   |   |
|вплив підтверджу-   |        |   |   |   |   |
|ється експеримен-   |        |   |   |   |   |
|тально)        |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|д) радонові вуг-   | куб. м на добу| - | 500 | 250 | 100 |
|лекислі води з    |        |   |   |   |   |
|вмістом радону    |        |   |   |   |   |
|більше 10 ммкюрі   |        |   |   |   |   |
|(100 еман), розчине- |        |   |   |   |   |
|ної кислоти більше  |        |   |   |   |   |
|1,5 г/куб. дм або тем-|        |   |   |   |   |
|пературою більше   |        |   |   |   |   |
|35 град. С чи мінера- |        |   |   |   |   |
|лізацією більше 10  |        |   |   |   |   |
|г/куб. дм       |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|е) радонові холодні  | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|та теплі води, з вміс-|        |   |   |   |   |
|том радону більше 10 |        |   |   |   |   |
|ммкюрі (100 еман) та |        |   |   |   |   |
|слабою мінераліза-  |        |   |   |   |   |
|цією         |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|є) азотні та метанові | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|термальні (більше   |        |   |   |   |   |
|35 град. С) і кремне- |        |   |   |   |   |
|кислі (з вмістом   |        |   |   |   |   |
|кремнекислоти більше |        |   |   |   |   |
|0,05 г/куб. дм)    |        |   |   |   |   |
|різного іонного складу|        |   |   |   |   |
|та мінералізації   |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|ж) сульфідні води   | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|різного іонного    |        |   |   |   |   |
|складу та мінераліза- |        |   |   |   |   |
|ції, з вмістом суль- |        |   |   |   |   |
|фідів не менше 100  |        |   |   |   |   |
|мг/куб. дм      |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|з) лікувальні води,  | куб. м на добу| - | -  | 500 | 250 |
|що не мають специ-  |        |   |   |   |   |
|фічних компонентів,  |        |   |   |   |   |
|різного іонного скла- |        |   |   |   |   |
|ду та мінералізації  |        |   |   |   |   |
|(типу "Миргородсь-  |        |   |   |   |   |
|ка", "Куяльник",   |        |   |   |   |   |
|"Феодосійська",    |        |   |   |   |   |
|"Олеська", "Рок-   |        |   |   |   |   |
|солана" та інші),   |        |   |   |   |   |
|бальнеологічний    |        |   |   |   |   |
|вплив яких підтверд- |        |   |   |   |   |
|жується експеримен-  |        |   |   |   |   |
|тально        |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|Термальні енергетич- | тис. т    | - | 10 | 5  | 1  |
|ні води з температу- | пароводяної  |   |   |   |   |
|рою вище 100 град. С | суміші    |   |   |   |   |
|і мінералізацією до  |        |   |   |   |   |
|2 г/куб. дм, при   |        |   |   |   |   |
|відсутності агре-   |        |   |   |   |   |
|сивних компонентів  |        |   |   |   |   |
|та солей, що     |        |   |   |   |   |
|випадають в осадок  |        |   |   |   |   |
|----------------------+---------------+-----+-----+-----+------|
|Термальні теплотех-  | тис. куб. м  | - | -  | 25 | 10  |
|нічні води з темпера- | на добу    |   |   |   |   |
|турою вище 60 град. С |        |   |   |   |   |
|і мінералізацією до 10|        |   |   |   |   |
|г/куб. дм при відсут- |        |   |   |   |   |
|ності компонентів та |        |   |   |   |   |
|солей, що випадають  |        |   |   |   |   |
|в осадок       |        |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------
 
Примітки: 1. Грошова винагорода за відкриття та розвідку родовищ
     підземних вод встановлюється відповідно до потреби,
     визначеної проектним завданням, та виходячи із запасів,
     які  рекомендовано  ДКЗ  України  враховувати  для
     проектування.
     2. За розвідку та підрахунок запасів прісних підземних
     вод у суміжних або близько розташованих ділянках одного
     й того ж витриманого водоносного горизонту, а також на
     ділянках діючих водозаборів грошова  винагорода  не
     встановлюється.
     3. За докорінну переоцінку родовищ підземних вод грошова
     винагорода встановлюється в розмірі 50 відсотків до
     встановлених груп родовищ, за винятком випадків, коли
     робота виконана в складних умовах зі значним поширенням
     перспектив або використанням оригінальної методики, що
     підтверджуються  рішенням  НТР  Держкомгеології  або
     проектної установи.
     4. У разі наявності еколого-економічних факторів, які
     ускладнюють використання тих чи інших підземних вод
     (значне віддалення від користувача, погіршена якість
     води, що  обмежує  її  використання  або  зумовлює
     необхідність  будівництва  складних  очисних споруд,
     наявність близько розташованого осередка забруднення
     підземних вод тощо), розмір винагороди зменшується.
     5. Ступінь дефіцитності підземних  вод  для  району
     засвідчується довідкою Держкомгеології України.
 
                      Додаток 2
               до Інструкції про грошові винагороди
               за відкриття нових родовищ корисних
               копалин,  що  мають  промислове
               значення
 
              Відомості
    про осіб, що представляються до грошової винагороди
              за відкриття
    __________________________________________ родовища
    ___________________________________________________
            (корисна копалина)
------------------------------------------------------------------
|  |     |   | Місце роботи, |Трива- |Характе- |Розмір |
|  |     |   | займана посада |лість |ристика |винаго-|
| NN | Прізви- |Місце |----------------|роботи |Ступеня |роди, |
| пп |ще, ім'я,|прожи-|у період|у тепе-|в пері-|участі у |що про-|
|  |по бать- |вання |розвідки|рішній |од роз-|відкритті|понує- |
|  | кові  |   |    | час | відки |або пере-|ться, в|
|  |     |   |    |    | родо- | оцінці | грн. |
|  |     |   |    |    | вища |родовища |    |
|----+---------+------+--------+-------+-------+---------+-------|
| 1 |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник геологічного або
 гірничопромислового підприємства             (підпис)
 
 Головний геолог (головний інженер)            (підпис)
 
 "___" _________ 19__ року
 
 Гербова печатка| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner