Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1015/0/16-08 від 29.09.2008

Про надання статусу академічного творчому колективу Коломийського обласного українського драматичного театру імені І.Озаркевича


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 183/331 від 17.11.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 грудня 1997 р.
 vd971117 vn183/331          за N 583/2387
 
 
    Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних
    відходів і побічних радіоактивних матеріалів від
           регуляційного контролю
 
 
   Відповідно до  Закону  України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), Закону України "Про
поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) та з метою
переходу до національних нормативів регулювання безпеки в сфері
поводження з радіоактивними відходами Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок звільнення радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, що
додається.
   2. Надати чинності Порядку звільнення радіоактивних відходів
і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю з
01.01.98 року та встановити термін його першої перевірки -
листопад 2000 року.
   3. Управлінню  радіаційних  технологій  та  радіоактивних
відходів Мінекобезпеки (Богдан Л.С.) забезпечити подання даного
наказу у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
Адміністрації ядерного регулювання, Першого заступника міністра
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
Смишляєва О.Є. і на Головного державного санітарного лікаря
України,  Першого  заступника  міністра  охорони  здоров'я
Некрасову Л.С.
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища та ядерної
 безпеки України                   Ю.І.Костенко
 
 Міністр охорони здоров'я України            А.М.Сердюк
 
                    Затверджено
            наказом Міністерства охорони навколишнього
            природного середовища та ядерної безпеки
            України, Міністерства  охорони здоров'я
            України від 17.11.97 N 183/331
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 1997 р.
                   за N 583/2387
 
    Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних
    радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних
радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю (далі  -
Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про використання
ядерної  енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), Закону
України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР )
та запроваджує критерії та порядок забезпечення безпеки при
звільненні від регуляційного контролю радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів і належить до норм, правил і
стандартів щодо поводження з радіоактивними відходами.
   1.2. Вимоги Порядку поширюються на види діяльності у сфері
поводження з рідкими і твердими радіоактивними відходами, які
утворюються на ядерних установках, а також при використанні
радіаційних технологій у промисловості, сільському господарстві,
медицині та наукових дослідженнях у таких випадках:
   - при  створенні в процесі використання ядерної енергії
радіоактивних відходів дуже  низької  питомої  активності  з
поверхневим забрудненням, що знімається, які безпосередньо або
після дезактивації та/або буферного зберігання можуть розглядатися
як ті, котрі підлягають звільненню від подальшого регуляційного
контролю;
   - при запровадженні технологій по переробці радіоактивних
відходів, що передбачають виділення окремих потоків продуктів
переробки, які можуть бути захоронені або повторно використані без
застосування до них регуляційного контролю;
   - при  вторинному  використанні  матеріалів, які містять
радіонукліди або забруднені ними, в межах ядерно-паливного циклу
або радіаційних технологій, включаючи буферний матеріал обмеженого
застосування.
   1.3. Звільнення  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю здійснюється у
дозвільному порядку органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки.
   1.4. Звільнення  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних  матеріалів  від  регуляційного  контролю  може
здійснюватися на будь-якому етапі поводження з ними.
   1.5. У кожному конкретному випадку кількість радіоактивних
відходів і побічних радіоактивних матеріалів, які звільняються від
регуляційного контролю,  обмежується  кількісною  межею,  яка
визначається виходячи з дозових критеріїв.
   1.6. Звільнення  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю може бути як
остаточним, так і обмеженим.
   1.7. Остаточно  від  регуляційного  контролю звільняються
радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали, які можуть
не розглядатися як радіоактивні через їх низьку активність, до
того ж немає потреби визначати методи захоронення або переробки
радіоактивних відходів і вводити інші обмеження.
   1.8. У разі обмеженого звільнення від регуляційного контролю
повинні  бути  визначені  методи  захоронення або переробки,
встановлені рівні звільнення, а також обумовлена  можливість
передачі  радіоактивних  відходів  і  побічних  радіоактивних
матеріалів іншій юридичній особі.
 
      2. Основні терміни, поняття та їх визначення
 
   Буферне зберігання - зберігання радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів у спеціально призначеній споруді
протягом визначеного часу, яке забезпечує зниження активності
радіоактивних  відходів  за  рахунок  природного  розпаду
радіонуклідів.
   Обмежене звільнення  від регуляційного контролю - зняття
регуляційного контролю, при якому органи державного регулювання
визначають  спеціальні  умови стосовно передачі радіоактивних
відходів і побічних радіоактивних матеріалів іншим особам, методів
захоронення  або переробки радіоактивних відходів і побічних
радіоактивних матеріалів, обмежень щодо активності  тощо,  і
здійснюють нагляд за їх виконанням.
   Остаточне звільнення від регуляційного контролю -  повне
зняття регуляційного контролю без визначення спеціальних умов.
   Побічні радіоактивні матеріали - радіоактивні матеріали, які
утворюються внаслідок роботи ядерних установок, а також при
використанні радіаційних технологій у промисловості, сільському
господарстві, медицині та наукових дослідженнях, і які можуть бути
використані повторно.
   Похідний рівень звільнення - величина, що використовується як
критерій при  проведенні  безпосередніх  вимірів  радіаційних
характеристик  радіоактивних  відходів,  котра визначається з
урахуванням застосованого методичного і апаратного забезпечення,
маючи на увазі встановлений рівень звільнення.
   Радіоактивні відходи - матеріальні об'єкти та субстанції,
активність  радіонуклідів  або  радіоактивне забруднення яких
перевищує межі, встановлені діючими нормами,  за  умов,  що
використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.
   Регуляційний контроль  -  контроль  органів  державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки, основою якого є
система оповіщення, реєстрації та ліцензування, яка дає можливість
компетентному органу встановлювати належні вимоги щодо безпеки.
   Рівень звільнення  -  встановлена  органом  державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або
радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні
відходи і побічні радіоактивні матеріали можуть бути звільнені від
контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки.
 
   3. Критерії звільнення радіоактивних відходів і побічних
    радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю
 
   3.1. Звільнення від регуляційного  контролю  не  повинно
призводити до перевищення основних дозових меж, які встановлені
діючими нормами радіаційної безпеки.
   3.2. При розгляді можливості звільнення від регуляційного
контролю повинні бути враховані фізичні,  хімічні  та  інші
властивості радіоактивних відходів з метою запобігання випадкам
звільнення від регуляційного контролю радіоактивних відходів,
нерадіаційні властивості яких можуть призвести до збільшення
радіаційної небезпеки. Не можуть бути звільнені від регуляційного
контролю легкозаймисті та летючі радіоактивні відходи і побічні
радіоактивні матеріали.
   3.3. Основними дозовими критеріями, що визначають можливість
звільнення радіоактивних відходів  і  побічних  радіоактивних
матеріалів від регуляційного контролю, є:
   а) індивідуальна еквівалентна доза для критичної групи не
повинна перевищувати 0,05 мЗв за рік;
   б) колективна доза, обумовлена діяльністю щодо поводження з
радіоактивними  відходами, які звільняються від регуляційного
контролю, не повинна перевищувати 1 люд/Зв за рік.
   3.4. Остаточному  звільненню  від  регуляційного контролю
підлягають радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали,
радіаційні  характеристики  яких  відповідають  таким  рівням
звільнення (у випадку невідомого нуклідного складу радіоактивних
відходів):
   а) сумарна питома активність, що усереднена для  партії
радіоактивних відходів, але не більше ніж для 1000 кг, не
перевищує 1 кБк/кг для джерел бета- і гама-випромінювання або
100 Бк/кг для джерел альфа-випромінювання, причому сумарна маса
радіоактивних відходів не повинна перевищувати 3000 тонн за рік;
   б) сумарна активність одиничної упаковки, яка вміщує менше,
ніж 100 кг радіоактивних відходів, складає не більше, ніж 100 кБк
для джерел бета- і гама-випромінювання або 10 кБк для джерел
альфа-випромінювання;
   в) при  знятті  з  експлуатації  ядерних  установок для
будівельних матеріалів встановлюються такі  рівні  звільнення
поверхневого забруднення:
альфа-випромінювання  0.05 Бк/квад.см (рівень звільнення 5000 Бк)
бета- і гама-     5 Бк/квад.см (рівень звільнення 5000 кБк)
випромінювання
інші радіонукліди   0,5 Бк/квад.см (5000 Бк  рівень звільнення
             5000 кБк)
 
   3.5. Рівні  звільнення  при  обмеженому  звільненні  від
регуляційного  контролю  встановлюються у кожному конкретному
випадку на основі розрахунків індивідуальних і колективних доз для
можливих сценаріїв та шляхів їх формування.
   3.6. При обмеженому звільненні від регуляційного контролю,
яке поширюється на різні майданчики, кількість радіоактивних
відходів і побічних радіоактивних матеріалів, що звільняються від
регуляційного контролю, обмежується шляхом введення (як в цілому,
так і для кожного окремого майданчика) річних квот щодо об'єму
(активності) на підставі оцінки ймовірного вкладу до колективної
дози від видів діяльності щодо поводження з  радіоактивними
відходами, з яких знімається регуляційний контроль.
   3.7. Безпечне поводження з  радіоактивними  відходами  і
побічними радіоактивними матеріалами, які обмежено звільняються
від регуляційного контролю, обумовлюється  наявністю  системи
якості, яка забезпечує гарантії того, що радіоактивні відходи
відповідають встановленим критеріям та подальше поводження з ними
буде здійснюватися обумовленим чином.
   3.8. До прийняття рішення про обмежене  звільнення  від
регуляційного  контролю  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних  матеріалів  повинні  бути  створені  належні
технологічні, технічні і матеріальні умови, які забезпечують
подальше безпечне поводження з ними.
 
   4. Вимоги до матеріалів щодо обгрунтування звільнення
     радіоактивних відходів і побічних радіоактивних
     матеріалів від регуляційного контролю та їх розгляд
 
   4.1. Звільнення  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю здійснюється
на  основі  розгляду  Адміністрацією  ядерного  регулювання
Мінекобезпеки  України  заяви  та матеріалів-обгрунтувань, що
подаються юридичною особою, яка несе відповідальність за ці
радіоактивні відходи.
   4.2. Відповідальність за обгрунтування можливості звільнення
радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від
регуляційного контролю та похідних кількісних критеріїв  для
кожного конкретного випадку (рівнів звільнення) покладається на
юридичну особу, що відповідає за ці радіоактивні відходи і побічні
радіоактивні матеріали.
   4.3. У заяві про зняття регуляційного контролю необхідно
вказати:
   - технологічне джерело радіоактивних відходів і побічних
радіоактивних матеріалів, що передбачаються для звільнення від
регуляційного контролю, загальний опис їх фізичних, хімічних та
радіаційних характеристик;
   - подальше передбачуване призначення зазначених радіоактивних
відходів і побічних радіоактивних матеріалів (остаточне зняття
регуляційного контролю, буферне зберігання з подальшим остаточним
зняттям регуляційного контролю, вторинне використання, з передачею
іншій юридичній особі або без неї);
   - передбачувані  похідні  рівні  звільнення радіоактивних
відходів і побічних радіоактивних матеріалів;
   - передбачувана кількість радіоактивних відходів і побічних
радіоактивних матеріалів, що підпадають під  звільнення  від
регуляційного контролю, яка виражається через сумарну активність,
а також вагу або об'єм.
 
   4.4. Матеріали обгрунтування повинні включати:
   4.4.1. Ліцензію, що видана юридичній  особі,  яка  несе
відповідальність за радіоактивні відходи і побічні радіоактивні
матеріали, що розглядаються.
   4.4.2. Санітарний паспорт (або документ, який його замінює).
   4.4.3. Техніко-економічне   обгрунтування   доцільності
звільнення  радіоактивних  відходів  і побічних радіоактивних
матеріалів від регуляційного контролю, яке включає:
   - опис походження та характеристик радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів;
   - аналіз витрат та ефективності, що пов'язані із звільненням
радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від
регуляційного контролю;
   - методи та апаратне забезпечення, що застосовуються для
визначення  активності  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних матеріалів;
   - спосіб захоронення або переробки радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів;
   - оцінку  радіаційного  впливу на персонал, населення і
навколишнє природне середовище від радіоактивних відходів  і
побічних  радіоактивних  матеріалів,  що  звільняються  від
регуляційного контролю.
   4.4.4. Програму забезпечення якості або витяги з неї, які
характеризують заходи і методи, що забезпечують впевненість у
тому,  що  віднесення  радіоактивних  відходів  і  побічних
радіоактивних матеріалів до тих, що звільняються від регуляційного
контролю та подальше поводження з ними, буде  здійснюватися
належним чином.
   4.4.5. Звіт встановленої форми про вплив на  навколишнє
природне середовище.
   4.4.6. Позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної
експертизи,  яка  виконується згідно з чинним законодавством
України.
   4.4.7. Позитивний висновок державної екологічної експертизи,
яка виконується згідно з порядком, встановленим Законом України
"Про державну екологічну експертизу" ( 45/95-ВР ).
 
   4.5. При  наявності  позитивних  висновків  обов'язкових
експертиз та виконанні всіх належних вимог норм та правил щодо
ядерної та радіаційної безпеки, Адміністрація ядерного регулювання
видає дозвіл на звільнення радіоактивних відходів і побічних
радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, в якому слід
вказати:
   - характеристики, які ідентифікують радіоактивні відходи і
побічні радіоактивні матеріали, що звільняються від регуляційного
контролю (походження, вид, рівні звільнення);
   - умови звільнення від регуляційного контролю;
   - термін  звільнення  від  регуляційного  контролю  (при
обмеженому звільненні).
   4.6. Органами державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки з періодичністю принаймі один раз на рік здійснюються
перевірки умов поводження з радіоактивними відходами і побічними
радіоактивними  матеріалами,  які  обмежено  звільнені  від
регуляційного контролю.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner