Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 77 від 29.09.2008

Про утворення робочої групи з підготовки узгоджених пропозицій щодо запровадження комплексної державної експертизи інвестиційних та інноваційних проектів у режимі "єдиного вікна"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 48 від 17.11.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 грудня 1997 р.
 vd971117 vn48            за N 574/2378
 
 
      Про затвердження одноразової форми державної
      статистичної звітності N 9-с "Про склад
      сільського населення за статтю та віком на
      1 січня 1998 року" та Інструкції до  її
              заповнення
 
 
   Для забезпечення  органів  державної  влади  оперативною
інформацією про склад сільського населення за статтю та віком та з
метою підготовки до Всеукраїнського перепису населення 1999 року
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  одноразову  форму  державної  статистичної
звітності N 9-с "Про склад сільського населення за статтю та віком
на 1 січня 1998 року" та Інструкцію до її заповнення, що
додаються.
   2. Управлінню  статистики  населення  (Стельмах  Л.М.)
підготувати інструментарій для передачі до друку.
   3. Фінансово-економічному  управлінню  (Шевченко  Т.М.)
забезпечити  фінансування  витрат,  пов'язаних з підготовкою,
тиражуванням та виправленням бланків форми N 9-с, Допоміжної
відомості та Інструкції до її заповнення.
   4. ГОЦ  Державного   комітету   статистики   України
(Крамарєв В.Г.):
   - розмістити замовлення на виготовлення та розсилку бланків
звітності;
   - забезпечити збір  і  розробку  державної  статистичної
звітності за формою N 9-с.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника  Голови  Державного  комітету  статистики України
Головка В.А.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
                        Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    статистики  України  від
                    17.11.97 N 48
 
              Інструкція
   щодо заповнення одноразової державної форми статистичної
   звітності N 9-с "Про склад сільського населення за
       статтю та віком на 1 січня 1998 року"
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Звіт про статевий та віковий склад сільського населення
по формі N 9-с складається сільською, селищною, міською радами,
які мають в адміністративному підпорядкуванні сільські населені
пункти, станом на 1 січня 1998 року по кожному населеному пункту
та по сільській Раді* в цілому.
 
-----------------
   * Далі в тексті іменується "сільська Рада" замість "сільська,
селищна, міська ради".
 
   1.2. Джерелом відомостей для складання звіту є:
   - погосподарські книги для описів господарств працівників
колективних  сільськогосподарських  підприємств,  селянських
(фермерських) господарств, осіб-індивідуалів,  які  займаються
індивідуальною і підприємницькою діяльністю, та інших господарств
(форма 1);
   - списки осіб, які тимчасово  проживають  на  території
сільської Ради (форма 2).
 
   1.3. Відомості про чисельність і склад сільського населення
повинні бути вичерпними.
   1.3.1. Звітом повинні бути  охоплені  такі  демографічні
об'єкти:
   - населення  всіх  без  винятку  населених  пунктів, що
знаходяться на території сільських рад, а  також  населення
сільських населених пунктів, що адміністративно підпорядковані
міським, селищним радам, незалежно від величини та характеру цих
пунктів;
   - все наявне населення - як постійне, так і те, що проживає
тимчасово;
   - тимчасово відсутнє населення.
   1.3.2. Для забезпечення повноти звітних даних слід мати на
увазі, що до категорії тимчасово відсутнього населення, незалежно
від строку відсутності, належать:
   - особи, які навчаються у вузах, середніх загальноосвітніх (в
тому числі школах-інтернатах) і професійних навчальних закладах,
які в період навчання проживають за місцезнаходженням учбового
закладу (в гуртожитках, інтернатах, на приватних квартирах);
   - особи, які тимчасово працюють за межами території сільських
рад в міських поселеннях і сільській місцевості та проживають за
місцем роботи (наприклад - під час перебування на тимчасовій або
сезонній роботі);
   - особи, які призвані на дійсну військову службу;
   - особи, яких направлено за вироком або рішенням суду в місця
позбавлення волі;
   - особи, які вибули на довгострокове лікування в лікувальні
заклади за межі території сільської Ради;
   - особи (квартиронаймачі), які прописані в сільській Раді,
але фактично проживають в містах і селищах міського типу.
   1.3.3. До  категорії  населення,  що тимчасово проживає,
незалежно від строку проживання, належать:
   - особи,  які  проживають  в  період  навчання  за
місцезнаходженням учбового  закладу  (в  гуртожитках  учбових
закладів,  інтернатах  при  учбових  закладах,  на приватних
квартирах);
   - хворі, які знаходяться на довгостроковому лікуванні в
медичних закладах;
   - особи, які прибули на тимчасову і сезонну роботи, а також
на роботи за договором;
   - особи  (квартиронаймачі),  які  фактично проживають на
території сільської Ради, але прописані в міських поселеннях;
   - сім'ї військовослужбовців, які приїхали в місця проходження
служби військовослужбовцями і проживають на відкритій території
сільської Ради.
   1.3.4. В категорії осіб, які тимчасово проживають, слід також
врахувати іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибули
в сільську місцевість на тимчасову або сезонну роботу, а також
осіб, умовно звільнених з місць позбавлення волі, які проживають
протягом певного часу на території сільської Ради.
   Ті, що наймають будинки для дач і власники дач (будинків),
розміщених на території сільської Ради, які постійно проживають в
міських поселеннях, в погосподарські книги і списки осіб, що
тимчасово проживають, не заносяться і не включаються в звіт за
формою N 9-с.
 
   1.4. Для забезпечення вичерпності і достовірності звітних
даних про населення, перш за все, необхідно:
   1.4.1. Скласти  список  всіх адміністративно затверджених
населених пунктів, що знаходяться на території сільської Ради,
незалежно від того, скільки проживає в них мешканців. Господарства
і будівлі, які розташовані окремо від основного  поселення,
наприклад:  школи,  лікарні,  млини, будинки для працівників
сільського господарства, хутори, лісні  сторожки,  залізничні
станції, приміщення роз'їздів, будки, мисливські будинки, маяки
тощо, слід записувати в список після основного населеного пункту,
до якого вони належать. Число осіб, які проживають в них, окремо
не вказується, а включається до загальної чисельності населення
даного населеного пункту. В списку населених пунктів вказується їх
найменування, число постійних і наявних господарств в них і
чисельність наявного населення.
   1.4.2. Перевірити в раніше заведених погосподарських книгах і
списках вичерпність обліку народжених і померлих. Записи про
народжених і померлих в погосподарських  книгах  і  списках
порівнюються з актовими записами в книгах ЗАГСу для того, щоб
встановити, чи всіх зареєстрованих у звітному періоді в книгах
ЗАГСу народжених записано в погосподарські книги і списки, та
померлих - виключено з них. В погосподарські книги і списки
повинні бути включені прибулі і виключені відбулі з них особи, які
виїхали на інше місце постійного проживання. Стосовно осіб, які
тимчасово відбули зі складу господарства, слід робити відмітку про
тимчасову відсутність.
   1.4.3. Провести  перевірку  і  уточнення  записів  в
погосподарських книгах і встановити вичерпність та правильність
записів  в  них  шляхом  опитування  дорослих членів сім'ї.
Правильність записів про дату народження  встановлюється  за
паспортом або свідоцтвом про народження.
   1.4.4. Скласти "Список осіб, які тимчасово проживають станом
на 1 січня" (форма 2) з урахуванням всіх змін, які мали місце в
минулому році серед цієї категорії населення. Перед складанням
списків осіб, які тимчасово проживають, необхідно  визначити
заклади, населення яких повинно бути в них враховано - будинки
інвалідів, інтернати (в тому числі при школах), гуртожитки ПТУ,
технікумів, коледжів, інститутів, університетів та інших учбових
закладів, лікарні для хронічно хворих, будинки для людей похилого
віку і т.п.
 
   1.5. На підставі погосподарських книг і списків мешканців,
які тимчасово проживають в термін до 21 січня 1998  року,
провадиться підрахунок чисельності населення сільської Ради. Після
підбиття підсумків складається "Звіт  про  склад  сільського
населення за статтю та віком" за формою N 9-с по кожному
населеному пункту та по сільській Раді в цілому.
   1.6. Не пізніше 24 січня 1998 року звіти по сільській Раді та
кожному сільському населеному пункту, що входять до її складу,
подаються в статистичні органи району (міста). До звіту додається
список сільських населених пунктів, які знаходяться на території
сільської Ради із зазначенням числа  наявних  та  постійних
господарств і чисельність наявного населення по кожному сільському
населеному пункту.
 
   1.7. Статистичні  органи району (міста) для забезпечення
своєчасності і належної якості звіту повинні:
   1.7.1. Для запобігання пропускам окремих населених пунктів і
окремих категорій населення - завчасно перевіряти списки всіх
адміністративно затверджених населених пунктів, що знаходяться на
території кожної сільської Ради, та сільських населених пунктів,
що підпорядковані міським, селищним  радам.  Встановити,  на
території яких сільських рад знаходяться окремо  розташовані
будівлі: залізничні будки, шляхові ремонтні  колони,  лісові
сторожки, хутори, залізничні станції, роз'їзди, будки, мисливські
будинки, маяки тощо, підсобні господарства та  інші  дрібні
поселення, до яких населених пунктів вони належать. Для цього слід
використовувати, з урахуванням всіх наступних  змін,  списки
сільських  населених пунктів, що були складені для перепису
1989 р.
   Визначати, в яких сільських радах є будинки для інвалідів,
лікарні для хронічно хворих, гуртожитки для тих, що вчаться,
інтернати тощо; мешканці цих будівель повинні бути записані в
списки для осіб, які тимчасово проживають.
   1.7.2. Провести,  водночас  з  інструктажем  працівників
сільських рад з питань перевірки записів в погосподарських книгах,
інструктаж про порядок складання звіту за формою N 9-с. З
працівниками сільських рад необхідно провести інструктаж про
порядок обліку населення в погосподарських книгах і списках осіб,
які тимчасово проживають, про час подвірного обходу, про техніку
складання звіту і строки його надсилання.
   1.7.3. Подавати безпосередню допомогу працівникам сільських
рад з питань уточнення записів в погосподарських книгах, а також в
організації контролю записів і в складанні звіту про статевий та
віковий склад сільського населення.
   1.7.4. При прийомі звітів від сільських рад  -  уважно
перевіряти правильність складання звіту по кожній сільській Раді,
зокрема встановлювати:
   - чи по всіх населених пунктах сільської Ради включено дані в
Допоміжну відомість;
   - чи виділено тимчасово відсутнє населення;
   - чи враховано населення, що тимчасово проживає;
   - чи  правильно  підраховані всі підсумки по Допоміжній
відомості і чи правильно вони перенесені в звіт за формою N 9-с;
   - чи складено список сільських населених пунктів у межах
сільських рад.
 
   2. Техніка складання звіту про статевий і віковий склад
            сільського населення
 
   2.1. У звіті за формою N 9-с чисельність сільського населення
за статтю та віком наводиться окремо для кожної  категорії
мешканців:
   - працівників колективних сільськогосподарських підприємств;
   - селянських (фермерських) господарств;
   - працівників інших господарств;
   - працівників,  що тимчасово проживають (за даними списків
N 2);
   - осіб, які займаються індивідуальною та підприємницькою
діяльністю.
   Категорія господарства встановлюється в  залежності  від
заняття члена господарства, записаного першим.
   Господарства, в яких після перетворення колгоспу в радгосп
(або у інші форми власності) залишились тільки пенсіонери за віком
(колишні члени  колгоспів),  слід  включати  до  колективних
сільськогосподарських підприємств.
   Господарства  пенсіонерів  і  осіб,  які  навчаються  -
стипендіатів, в яких немає членів сім'ї, що працюють, належать до
тієї категорії господарств, до якої вони належали до переходу на
пенсію або стипендію.
   До господарств тих осіб, які зайняті індивідуальною або
підприємницькою діяльністю, належать господарства, в яких особи,
записані першими, не перебувають у штаті будь-якого підприємства,
установи, організації, і не є членами кооперативу, а самостійно
виготовляють продукцію або виконують якісь інші замовлення.
   Дані про кількість селянських (фермерських)  господарств
повинні бути підтверджені рішенням районної Ради, що надала
земельну ділянку.
   Будинки без господаря або будинки, в яких господарі постійно
не проживають, будинки, які використовуються  для  сезонного
проживання (дачі), в погосподарських книгах не враховуються.
   До категорії населення, що тимчасово проживає, належать
особи, перераховані в п.1.3 даної Інструкції.
   Серед кожної  категорії  господарств  виділяються  окремо
чоловіки і жінки за віковими групами: 0 - 15 років, 16 - 59 та 60
і старші - для чоловіків, 0 - 15 років, 16 - 54 та 55 і старші -
для жінок.
   Особи, щодо яких у відомості зроблено позначку про тимчасову
їх відсутність станом на 1 січня 1998 року, підрахунку за віковими
групами не підлягають. Ці особи вносяться у загальне число при
підбитті загальних підсумків, які проставляються в графі 6 звіту.
   По всіх групах господарств виділяється число осіб, які
працюють на підприємствах та в організаціях всіх форм власності. В
цю групу включають також працівників, які працюють за наймом в
колективних сільськогосподарських підприємствах.
   2.2. Для зручності підрахунок відповідних даних провадиться у
допоміжних відомостях окремо по кожній категорії господарств. У
відомості передбачені окремі графи для підрахунку чоловіків і
жінок. У кожну графу Допоміжної відомості слід вносити дані про
населення не більш ніж  двадцяти  господарств.  Номери  цих
господарств (по погосподарській книзі) записуються в заголовках
граф Допоміжної відомості, наприклад: у графі 4 - для чоловіків і
в графі 15 - для жінок проставляються номери 1, 3, 5 тощо.
   2.3. Розподіл наявного населення  за  віковими  групами,
виділення  груп  осіб,  які працюють на підприємствах та в
організаціях всіх форм власності, осіб, що навчаються, осіб, які
не мають повної загальної середньої освіти тощо, провадиться за
допомогою умовних позначок або відміток у відповідних клітинках
(графах) Допоміжної відомості.
   У кожному рядку (клітинці) розміщується група осіб, які
відповідають тій чи іншій віковій групі, тобто для чоловіків: з
1997 по 1982 роки, з 1981 по 1938 роки та з 1937 і попередні; для
жінок: з 1997 по 1982 роки, з 1981 по 1943 роки, з 1942 і
попередні.
   Таким чином, наприклад, для чоловіків, стосовно яких в
погосподарській книзі записаний 1943 рік народження, позначка або
відмітка ставиться зліва від графи "роки народження" в клітинці,
для якої указана вікова група "1981-1938 роки".
   Після розподілу населення кожних двадцяти господарств за
статтю та віком провадиться підрахунок згори донизу всіх позначок
або відміток, проставлених у відповідних графах - окремо для
чоловіків і для жінок. Результат підрахунку записується у рядку
"Наявне населення". Одержані підсумки даних про  чисельність
чоловіків і жінок повинні дорівнювати всьому наявному населенню по
рознесених двадцятьох господарствах; цей підсумок повинен бути
перевірений шляхом підрахунку всього населення цих господарств
безпосередньо по погосподарській книзі.
   2.4. Коли всі графи допоміжної відомості будуть заповнені
таким чином, провадиться підрахунок позначок або відміток по
кожній групі років народження (по кожному рядку), окремо для
чоловіків і окремо для жінок.
   Всі результати підрахунків у Допоміжній відомості для кожного
окремого рядка записуються:
 
   для чоловіків        - в графах, розміщених ліворуч
   для жінок          - в графах, розміщених праворуч
   "Всього чоловіків"     - графа 2
   "Всього жінок"       - графа 26
   з них працюють на
   підприємствах
   та в організаціях всіх
   форм власності       - графи 1 та 27
 
   2.5. Особи, які мають в погосподарських книгах відмітку про
тимчасову відсутність (на 1 січня 1998 року),  враховуються
безпосередньо за звіреними записами в цих книгах, і кількість їх
проставляється окремо в рядку "Відсутнє населення". В рядку
"Всього населення" Допоміжної відомості підбиваються підсумки по
всьому населенню, включаючи відсутніх мешканців.
   2.6. З метою попередження будь-яких помилок, пропусків і
т.п., в господарствах, внесених в дану допоміжну відомість,
необхідно провести підрахунок всього наявного населення (без
розподілу за статтю та віком) безпосередньо по погосподарських
книгах і списках, записавши підсумки підрахунків на обкладинці
погосподарської книги. Це дасть також можливість встановити, чи не
внесено помилково в допоміжну  відомість  населення  окремих
господарств двічі.
   Контрольні підсумки, одержані на підставі підрахунків по
погосподарських книгах і списках, проставляються  у  правому
верхньому кутку Допоміжної відомості і повинні точно відповідати
підсумкам обрахунку кількості чоловіків і жінок (графи 2 і 26).
   У випадку розходження необхідно перевірити  правильність
розподілення за віком і статтю загальної чисельності наявного
населення в межах кожних двадцяти господарств.
   2.7. Якщо  на дану категорію господарств, наприклад, на
працівників  колективних  сільськогосподарських  підприємств,
заповнено  більше  однієї  Допоміжної відомості, підсумки по
сільській Раді для цієї категорії господарств одержуються шляхом
підрахунку  всіх показників підсумкових граф про чисельність
чоловіків і підсумкових граф про чисельність жінок у  всіх
допоміжних відомостях (лицьової і зворотної сторін).
   2.8. Остаточні результати підрахунку по кожній категорії
господарств із Допоміжної відомості переносяться у форму N 9-с.
   Для забезпечення  правильності  переносу  із  Допоміжної
відомості у форму N 9-с в спеціальній графі (3 і 25) цієї
відомості як для чоловіків, так і для жінок, вказана нумерація
граф форми N 9-с, яким відповідає певний рядок  Допоміжної
відомості:
   - графи 3, 4, 5, 6, 7 форми N 9-с заповнюються на підставі
підсумків, проставлених у правому верхньому кутку Допоміжної
відомості;
   - в рядки 01, 03, 05, 07, 09 вносяться підсумки розподілу
населення за статтю та віком кожної категорії господарств (із граф
2 і 26 Допоміжної відомості);
   - в рядки 02, 04, 06, 08, 10 вносяться підсумки розподілу за
статтю та віком осіб, які працюють на підприємствах та  в
організаціях всіх форм власності (із граф 1 і 27 Допоміжної
відомості) по всіх категоріях господарств;
   - в рядок 11 "Всього" проставляється підсумок показників
рядків 01, 03, 05, 07, 09;
   - в рядок 12 проставляється підсумок показників рядків 02,
04, 06, 08, 10.
   Після того, як всі підсумки підраховані  в  Допоміжній
відомості і перенесені у відповідні графи і рядки форми N 9-с,
заповнюються підсумкові графи форми N 9-с:
   - графи 8 і 14 заповнюються на підставі підсумків, одержаних
у Допоміжній відомості по рядку, в якому обліковується вікова
категорія - 0 - 15 років;
   - графи 9 і 15 заповнюються на підставі підсумків, одержаних
у  Допоміжній  відомості  по  рядку,  що відповідає  віку
16 - 59 років - для чоловіків та 16 - 54 років - для жінок;
   - графи 10 і 16 заповнюються на підставі підсумків, одержаних
у Допоміжній відомості по рядку, що відповідає віку 60 і старші -
для чоловіків та 55 і старші - для жінок.
   2.9. Складений звіт про статевий та віковий склад сільського
населення за формою N 9-с перевіряється:
   - по кожному рядку форми N 9-с:
   підсумок граф 6 + 7 = графі 5;
   підсумок граф 8 + 9 + 10 = графі 11;
   підсумок граф 14 + 15 + 16 = графі 17;
   підсумок граф 11 + 17 = графі 7;
   - по кожній графі форми N 9-с:
   підсумок рядків 01 + 03 + 05 + 07 + 09 = рядку 11;
   підсумок рядків 02 + 04 + 06 + 08 + 10 = рядку 12.
   Загальна чисельність по сільській Раді (рядок 11, графа 7
форми N 9-с) повинна дорівнювати чисельності населення за списком
мешканців населених пунктів.
   2.10. Показники чисельності жителів, що працюють на тих
підприємствах, в організаціях та установах, які знаходяться в
містах  і селищах міського типу, наводяться у примітці до форми
N 9-с до рядка 12 графи 7 - рядок 13.
   Дані про учнів та студентів, які навчаються в учбових
закладах і проживають за місцезнаходженням навчального закладу,
наводяться у примітці до форми N 9-с - рядок 14.
   Дані про осіб, які призвані на дійсну військову службу, а
також про осіб, яких направлено за вироком або рішенням суду в
місця позбавлення волі, які прописані в сільській Раді, але
фактично проживають в іншому населеному пункті, враховуються у
примітці до форми N 9-с - рядок 15.
   В підрахунок включаються особи кожної вікової категорії,
стосовно якої в погосподарській книзі в рядку "Місце роботи і
посада" записано назву міста або селища міського типу, в якому
знаходиться підприємство (організація, установа), де працює дана
особа.
   Якщо в рядку "Місце роботи" буде записано лише  назву
підприємства і при цьому це підприємство знаходиться за межами
району, і в сільській Раді невідомо, де воно знаходиться, то
необхідно насамперед з'ясувати, чи не в міському поселенні воно
розташоване.
   Розподіл сільських жителів на тих, хто працює в міській і
сільській місцевості провадиться,  як  правило,  за  адресою
(місцезнаходженням)  адміністрації   (управління,   контори)
підприємства, установи, організації. У відповідності  з  цим
сільські жителі, які працюють у сільській місцевості в рибних
цехах, приймальних пунктах підприємств побутового обслуговування
населення, в магазинах і складах райспоживспілки, управління яких
знаходяться в містах і селищах міського типу, відносяться до тих,
хто працює в міських поселеннях.
   Навпаки, вчителі та медичні працівники вважаються тими, хто
працює у сільській місцевості, незалежно від того, чи районний
відділ освіти або районне об'єднання (відділ) охорони здоров'я, де
вони одержують заробітну плату, знаходяться у міському поселенні.
   Працівників учбових господарств, радгоспів-технікумів слід
відносити до тих, хто працює у сільській місцевості.
   2.11. Підрахунок  чисельності  осіб,  які  працюють  на
підприємствах та організаціях всіх форм власності, що знаходяться
в містах і селищах міського типу, можна провадити безпосередньо за
записами в погосподарських книгах і списках осіб, які тимчасово
проживають на території сільської Ради.
   Якщо в сільській Раді є велика кількість жителів, які
працюють у містах і селищах міського типу, то підрахувати їх
безпосередньо за записами в погосподарських книгах буде важко.
Така ситуація може скластися у сільських радах, які знаходяться
недалеко від міста. Для таких сільських рад  рекомендується
передбачити при складанні допоміжної відомості особливі відмітки
для підрахунку осіб, які працюють в містах і селищах міського
типу.
   Особливу увагу слід звернути на заповнення рядків 13, 14 та
15, дані яких необхідні для уточнення категорій наявного та
постійного населення.
 
        3. Складання довідки до форми N 9-с
 
   3.1. Довідка до форми N 9-с складається для одержання даних
про чисельність непрацюючих осіб, які вчаться, а також осіб, які
не мають повної загальної середньої освіти.
   У рядку 16 довідки вказується загальне число осіб, які тільки
навчаються і не працюють, тобто учнів тих учбових закладів, що
надають як загальноосвітню, так і професійну підготовку, зокрема:
   - учнів денних середніх загальноосвітніх закладів;
   - студентів  вищих  учбових  закладів системи підготовки
молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та  магістрів
(училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети,
консерваторії тощо);
   - учні   денних   професійних   навчальних   закладів
(професійно-технічне  училище,  професійно-художнє  училище,
професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма,
училище-завод).
   Особи, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації, в
довідку не включаються.
   В рядку 17 вказується число осіб, які навчаються в міських
поселеннях.
   В рядку 18 наводяться дані про кількість осіб, які не мають
повної загальної середньої освіти, незалежно від того, навчаються
вони в якихось закладах чи ні.
   У рядку 19 із загальної кількості осіб, що не мають повної
загальної середньої освіти, виділяються особи, які не навчаються в
учбових закладах, що дають повну загальну середню освіту, зокрема:
денних і вечірніх середніх закладах освіти, професійно-технічних
закладах освіти (відділення на основі базової загальної середньої
освіти), вищих учбових закладах системи підготовки  молодших
спеціалістів (денна, вечірня, заочна форми навчання).
   3.2. Для  зручності  підрахунок  ведеться  в  Допоміжній
відомості, а потім підсумки переносяться в довідку:
   в рядок 16 вносяться підсумки підрахунку учнів, які тільки
навчаються і не працюють (із графи 28 Допоміжної відомості);
   в рядок 17 вносяться підсумки підрахунку числа осіб, які не
мають повної загальної середньої освіти (із графи 29 Допоміжної
відомості);
   в рядок 18 вносяться підсумки підрахунку числа осіб, які не
мають повної загальної середньої освіти (із графи 30 Допоміжної
відомості);
   в рядок 19 вносяться підсумки підрахунку числа осіб, які не
навчаються в учбових закладах, що дають середню освіту (із графи
31 Допоміжної відомості).
   Підсумки підрахунку осіб, що тільки навчаються, і осіб, які
не мають повної загальної середньої освіти, записуються до форми
N 9-с тільки сумарно по всіх групах господарств і підлягають потім
старанній перевірці шляхом підрахунків:
   по рядках 16 і 17 - суми граф 21 + 22 + 23 + 24 = графі 20;
   по рядках 18 і 19 - суми граф 21 + 22 + 23 = графі 20.
 
         Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
|                Коди               |
|----------------------------------------------------------------|
|---------------+---------------------------------+---------+----|
|    1    |         2        |  3  | 4 |
|---------------+---------------------------------+---------+----|
|Форма документа|Ідентифікаційний код організації-|Території| КС |
|  за ДКУД  |    складача за ЕДРПОУ    |за СПАТО |  |
------------------------------------------------------------------
 
Держкомстат України             Форма N 9-с
Сільрада (село) ______________  Затверджена наказом Держкомстату
Район ________________________  України від ____ 1997 року N ____
Республіка Крим, область _____     Поштова-одноразова
                 Надсилають сільські (селищні),
                 міські ради народних депутатів
                 районному (міському) відділу
                 статистики за місцем розташування
                 не пізніше 24 січня 1998 року
 
                Звіт
    про склад сільського населення за статтю та віком
            на 1 січня 1998 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Категорія господарств     | N  |          Обліковуються на території      |Розподіл наявного населення за|
|                  |рядків|                             |     статтю та віком   |
|                  |   |----------------------------------------------------------+------------------------------|
|                  |   |       господарств   |     населення     |     чоловіки      |
|                  |   |-----------------------------+----------------------------+------------------------------|
|                  |   |        |      |      | в тому числі |     вік      |   |
|                  |   |всього (включно |в тому числі| всього  |----------------+-----------------------|всього|
|                  |   |з відсутніми  |наявні гос- |(включно з |відсутнє |наявне|0 - 15|16 - 59|60 років|чоло- |
|                  |   |господарствами) |подарства  |відсутніми)|населення|насе- |років |років |і старші|віків |
|                  |   |        |      |      |     |лення |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|         1         |  2 |    3    |   4   |   5   |  6  | 7  |  8 |  9 |  10  |  11 |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Господарства працівників колективних|   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|сільськогосподарських підприємств  | 01 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із числа осіб, які проживають в цих|   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|господарствах, працюють на підприєм-| 02 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|ствах, установах та організаціях  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|всіх форм власності         |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Селянські (фермерські) господарства | 03 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із числа осіб, які проживають в  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|цих господарствах, працюють на   | 04 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|підприємствах, установах та в    |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|організаціях всіх форм власності  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Господарства осіб, які займаються  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|індивідуальною та підприємницькою  | 05 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|діяльністю             |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із числа осіб, які проживають в цих|   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|господарствах, працюють на підприєм-| 06 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|ствах, установах та в організаціях |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|всіх форм власності         |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Інші господарства          |  07 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із числа осіб, які проживають в  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|цих господарствах, працюють на   |  08 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|підприємствах, установах та в    |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|організаціях всіх форм власності  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Особи, які тимчасово проживають (за |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|даними списків N 2)         |  09 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із них працюють на підприємствах, |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|установах та в організаціях всіх  |  10 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|форм власності           |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
|Всього* (сума рядків 01, 03, 05,  |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|07, 09)               |  11 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|------------------------------------+------+----------------+------------+-----------+---------+------+------+-------+--------+------|
| із них працюють на підприємствах, |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|установах та організаціях всіх форм |  12 |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|власності (сума рядків 02, 04, 06, |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
|08, 10)               |   |        |      |      |     |   |   |    |    |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   1 ) З них:
   - працюють на підприємствах, організаціях та установах, які
    знаходяться в містах і селищах  міського  типу  (13)
    _______________ осіб
   - вчаться в учбових закладах і  проживають  за  місцем
    знаходження навчального закладу (14) _________________ осіб
   - призвані на дійсну військову службу і направлені в місця
    позбавлення волі, які прописані в сільраді, але фактично
    проживають в іншому населеному пункті (15) ________________
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Категорія господарств             | N |  Розподіл наявного населення за статтю та віком    |
|                                   |ряд-|---------------------------------------------------------|
|                                   |ків |             жінки              |
|                                   |  |---------------------------------------------------------|
|                                   |  |          вік           |всього жінок|
|                                   |  |--------------------------------------------|      |
|                                   |  |0 - 15 років|16 - 54 роки |55 років і старші|      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|                 12                  | 13 |   14   |  15    |    16    |   17   |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Господарства працівників колективних сільськогосподарських підприємств| 01 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із числа осіб, які проживають в цих господарствах, працюють на    |  |      |       |         |      |
|підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності     | 02 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Селянські (фермерські) господарства                  | 03 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із числа осіб, які проживають в цих господарствах, працюють на    |  |      |       |         |      |
|підприємствах, установах та в організаціях всіх форм власності    | 04 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Господарства осіб, які займаються індивідуальною та підприємницькою  |  |      |       |         |      |
|діяльністю                              | 05 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із числа осіб, які проживають в цих господарствах, працюють на    |  |      |       |         |      |
|підприємствах, установах та в організаціях всіх форм власності    | 06 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Інші господарства                           | 07 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із числа осіб, які проживають в цих господарствах, працюють на    |  |      |       |         |      |
|підприємствах, установах та в організаціях всіх форм власності    | 08 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Тимчасово проживаючі (за даними списків N 2)             | 09 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із них працюють на підприємствах, установах та в організаціях    |  |      |       |         |      |
|всіх форм власності                          | 10 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
|Всього (сума рядків 01, 03, 05, 07, 09)                | 11 |      |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------+----+------------+-------------+-----------------+------------|
| із них працюють на підприємствах, установах та організаціях     |  |      |       |         |      |
|всіх форм власності (сума рядків 02, 04, 06, 08, 10)         | 12 |      |       |         |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Довідка: Чисельність осіб, які навчаються і не працюють, та
осіб, які не мають повної загальної освіти
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                             | N |Всього у  |           в тому числі            |
|                             |ряд-|віці 16 ро-|----------------------------------------------------------|
|                             |ків |ків і стар-|16 - 19 років|20 - 24 роки|25 - 29 років|30 років і старші|
|                             |  |ші     |       |      |       |         |
|---------------------------------------------------------+----+-----------+-------------+------------+-------------+-----------------|
|              18              | 19 |   20  |  21    |  22   |  23    |    24    |
|---------------------------------------------------------+----+-----------+-------------+------------+-------------+-----------------|
|Чисельність осіб, які тільки навчаються         | 16 |      |       |      |       |         |
| із них вчаться в міських поселеннях           | 17 |      |       |      |       |         |
|Чисельність осіб, які не мають повної загальної середньої|  |      |       |      |       |         |
|освіти                          | 18 |      |       |      |       |         |
| із них не вчаться в учбових закладах, що надають повну |  |      |       |      |       |         |
|загальну середню освіту                 | 19 |      |       |      |       |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова сільради ____________________________________
               (міськради)
 
 "___" ____________ 1998 р.
 
 Виконавець (прізвище), N телефону __________________
 
Сільрада _________________________________
Район ____________________________________
Республіка Крим, область _________________
 
            Допоміжна відомість
  для складання звіту про статевий і віковий склад сільського
      населення на 1 січня 1998 року (ф. N 9-с)
     (В кожній графі розносяться дані про населення
     20 господарств шляхом проставлення значків або
              відміток)
------------------------------------------------------------------
|     |        Обліковуються в сільраді       |
|     |------------------------------------------------------|
|Категорія|    господарств   |      населення     |
|населен- |-----------------------+------------------------------|
|ня гр.1 | всього  |      |      | в тому числі   |
|ф. N 9-с |(включно з|в тому числі| всього  |------------------|
|     |відсутніми| наявні  |(включно з |відсутнє |наявне |
|     |господар- |господарства|відсутніми)|населення|населен-|
|     | ствами) |      |      |     | ня  |
|---------+----------+------------+-----------+---------+--------|
|  1  |   2  |   3   |   4   |   5  |  6  |
|---------+----------+------------+-----------+---------+--------|
------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         Чоловіки (без відсутніх)            |          |         Жінки (без відсутніх)          |
|-----------------------------------------------------------------|          |----------------------------------------------------------|
|із графи 2 працюють|   |    |    Господарства     | Вікові категорії |               |    |   |із графи 26 |
|на підприємствах, |   |    |-----------------------------|          |-----------------------------|    |   |працюють на |
|в установах та ор- |всього| N граф | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | | N граф |всього|підприємст- |
|ганізаціях всіх  |чоло- |ф. N 9-с| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N|          | N| N| N| N| N| N| N| N| N| N|ф. N 9-с|жінок |вах, в ус- |
|форм власності   |віків |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |тановах та |
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |організаціях|
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |всіх форм  |
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |власності  |
|-------------------+------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+------+------------|
|     1     |  2 |  3  |4 | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|     14     |15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|  25  | 26 |  27   |
|-------------------+------+--------+-----------------------------+--------------------+-----------------------------+--------+------+------------|
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  8  |               |  0 - 15 років  |               |  14  |   |      |
|          |   |    |               |  (1997-1982)   |               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |    |               |16 - 54 (1981-1943) |               |  15  |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  9  |               |16 - 59 (1981-1938) |               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |    |               |  55 і старші   |               |  16  |   |      |
|          |   |    |               |(з 1942 і попередні)|               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   | 10  |               |  60 і старші   |               |    |   |      |
|          |   |    |               |(з 1937 і попередні)|               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   | 11  |               | Наявне населення |               |  17  |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  6  |               | Відсутнє населення |               |  6  |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  5  |               |  Всього (включно |               |  5  |   |      |
|          |   |    |               |  з відсутніми)  |               |    |   |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Чисельність осіб, які навчаються і не працюють,
    та осіб, які не мають закінченої середньої освіти
 
                     (довідка до форми N 9-с)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |      |                      |        |       |         |          |
|         |      |                      |  Чисельність |3 них вчаться|Чисельність осіб,| 3 них не вчаться в |
| Вікові категорії| N графи |                      |осіб, які тільки|на території | які не мають  |учбових закладах, що|
|         |форми N 9-с|                      |  навчаються |  міських  |повної загальної |дають повну загальну|
|         |      |                      |        | поселень  |середньої освіти |  середню освіту  |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|         |      |                      |    28   |   29   |    30    |     31    |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|16 - 19 років   |  21   |                      |        |       |         |          |
|(1981-1978)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|20 - 24 роки   |  22   |                      |        |       |         |          |
|(1977-1973)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|25 - 29 років   |  23   |                      |        |       |         |          |
|(1972-1968)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|30 років і старші |  24   |                      |        |       |         |          |
|(1967 і попередні)|      |                      |        |       |         |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          Чоловіки (без відсутніх)           |          |         Жінки (без відсутніх)          |
|-----------------------------------------------------------------|          |----------------------------------------------------------|
|із графи 2 працюють|   |    |    Господарства     | Вікові категорії |               |    |   |із графи 26 |
|на підприємствах, |   |    |-----------------------------|          |-----------------------------|    |   |працюють на |
|в установах та ор- |всього| N граф | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | | N граф |всього|підприємст- |
|ганізаціях всіх  |чоло- |ф. N 9-с| N| N| N| N| N| N| N| N| N| N|          | N| N| N| N| N| N| N| N| N| N|ф. N 9-с|жінок |вах, в ус- |
|форм власності   |віків |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |тановах та |
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |організаціях|
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |всіх форм  |
|          |   |    | | | | | | | | | | |          | | | | | | | | | | |    |   |власності  |
|-------------------+------+--------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+------+------------|
|     1     |  2 |  3  |4 | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|     14     |15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|  25  | 26 |   27   |
|-------------------+------+--------+-----------------------------+--------------------+-----------------------------+--------+------+------------|
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  8  |               |  0 - 15 років  |               |  14  |   |      |
|          |   |    |               |  (1997-1982)   |               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |    |               |16 - 54 (1981-1943) |               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |    |               |16 - 59 (1981-1938) |               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |    |               |  55 і старші   |               |  16  |   |      |
|          |   |    |               |(з 1942 і попередні)|               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   | 10  |               |  60 і старші   |               |    |   |      |
|          |   |    |               |(з 1937 і попередні)|               |    |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   | 11  |               | Наявне населення |               |  17  |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  6  |               | Відсутнє населення |               |  6  |   |      |
|          |   |    |               |          |               |    |   |      |
|          |   |  5  |               |  Всього (включно |               |  5  |   |      |
|          |   |    |               |  з відсутніми)  |               |    |   |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Чисельність осіб, які навчаються і не працюють, та осіб,
       які не мають закінченої середньої освіти
 
                     (довідка до форми N 9-с)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |      |                      |  Чисельність |3 них вчаться|Чисельність осіб,| 3 них не вчаться в |
| Вікові категорії| N графи |                      |осіб, які тільки|на території | які не мають  |учбових закладах, що|
|         |форми N 9-с|                      |  навчаються |  міських  |повної загальної |дають повну загальну|
|         |      |                      |        | поселень  |середньої освіти |  середню освіту  |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|         |      |                      |    28   |   29   |    30    |     31    |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|16 - 19 років   |  21   |                      |        |       |         |          |
|(1981-1978)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|20 - 24 роки   |  22   |                      |        |       |         |          |
|(1977-1973)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|25 - 29 років   |  23   |                      |        |       |         |          |
|(1972-1968)    |      |                      |        |       |         |          |
|------------------+-----------+--------------------------------------------+----------------+-------------+-----------------+--------------------|
|30 років і старші |  24   |                      |        |       |         |          |
|(1967 і попередні)|      |                      |        |       |         |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 50, стор.268
 Код нормативного акта: 4435/1997
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner