Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 785 від 10.09.2008

Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 383/239/131 від 27.10.97      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 грудня 1997 р.
 vd971027 vn383/239/131        за N 596/2400
 
 
       Про затвердження Порядку надання платних
       послуг державними навчальними закладами
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів України  від
20 січня 1997 року N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
закладами" Н А К А З У Є М О:
 
   Затвердити Порядок  надання  платних  послуг  державними
навчальними закладами, що додається.
 
 
 Міністр освіти                   М.Згуровський
 
 Міністр фінансів                    І.Мітюков
 
 Міністр економіки                    В.Суслов
 
                     Затверджено
                Наказ Міністерства освіти України,
                Міністерства  фінансів  України,
                Міністерства  економіки  України
                від 27 жовтня 1997 р. N 383/239/131
 
               Порядок
        надання платних послуг державними
           навчальними закладами
 
   Цей порядок надання платних послуг державними навчальними
закладами (далі  - Порядок) розроблено відповідно до частини
четвертої статті 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та на
виконання   постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
20 січня 1997 року N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними
закладами".
 
      1. Порядок надання платних послуг державними
           навчальними закладами
 
   1.1. Підставою для надання конкретного виду платних послуг за
розділом 1 "У сфері освітньої діяльності" постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 є договір (контракт)
з фізичною або юридичною особою, в якому визначається порядок
надання послуги, розмір та терміни оплати за надану послугу; заява
фізичної особи. В разі неякісного виконання, або невиконання
послуги, внесені  кошти  підлягають  обов'язковому  поверненню
фізичній (юридичній) особі, яка оплатила послугу.
   1.2. Порядок надання платних послуг державними навчальними
закладами визначається  актами  законодавства,  що  регулюють
відповідну сферу  платних  послуг,  визначену  в  переліку,
затвердженому  постановою Кабінету Міністрів  України   від
20 січня 1997 року N 38 ( 38-97-п ). Державний навчальний заклад
зобов'язаний проінформувати фізичну (юридичну) особу щодо порядку
надання конкретного виду платних послуг, встановлених зазначеною
постановою.
   1.3. У  відповідності  до розділу 1 "У сфері освітньої
діяльності"  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
20 січня 1997 року N 38, платні  послуги надаються державними
навчальними закладами:
   - за пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 - на умовах
контракту (договору) з фізичними та юридичними особами;
   - за пунктами 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - на підставі
заяви фізичної особи.
   Залежно від  виду, послуги у сфері освітньої діяльності
державних навчальних закладів регулюються:
   - спільним  наказом Міністерства вищої освіти України і
Академії наук України від 16 січня 1992 року N 11/24 "Про
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
   - постановою   Кабінету   Міністрів   України   від
26 лютого 1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних
громадян в Україні" і наказом Міністерства освіти України від
21 квітня 1993 року N 106 "Про навчання іноземних громадян";
   - наказом Міністерства освіти України від 29 січня 1996 року
N 21 ( z0072-96 ) "Про затвердження Умови прийому на перший курс
вищих навчальних закладів України" із змінами і доповненнями,
затвердженими  наказом  Міністерства  освіти  України  від
9 січня 1997 року N 4 ( z0084-97 );
   - наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року
N 245 ( z0427-96 ) "Про затвердження Положення про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів
освіти";
   - постановою   Кабінету   Міністрів   України   від
28 червня 1997 року N 644 ( 644-97-п ) "Про затвердження Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань".
 
     2. Порядок визначення вартості платних послуг,
     що надаються державними навчальними закладами
 
   2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на
підставі її ціни.
   2.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок валових
витрат, пов'язаних з наданням послуги.
   2.3. При визначенні валових витрат необхідно керуватись ст.5
Закону України від 22 травня 1997 р. ( 283/97-ВР ) "Про внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
   За цим Законом валовими витратами є:
   - витрати на оплату праці;
   - внески на соціальні  заходи  (на  державне  соціальне
страхування, державне пенсійне страхування тощо);
   - матеріальні витрати, в т.ч.  на  придбання  сировини,
матеріалів, палива, енергії, інструменту, пристроїв, спеціального
одягу і взуття, захисних пристроїв та спеціального харчування у
випадках,  передбачених  законодавством;  проведення поточного
ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування  основних
фондів,  що  використовуються  для  надання послуг; службові
відрядження, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, дозволів
(ліцензій) для надання платних послуг і таке інше;
   - амортизація основних фондів, що  використовуються  для
надання послуг;
   - інші витрати, зокрема, витрати на реалізацію послуг, сплату
процентів за фінансовими кредитами тощо.
   2.4. До ціни послуги, окрім зазначених витрат, зараховується
прибуток (якщо  такий  планується),  обов'язкові  податки,
відрахування, платежі, збори відповідно до чинного законодавства.
   2.5. При  обрахуванні  вартості конкретних видів послуг,
обумовлених розділами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 року N 38 ( 38-97-п ),
враховуються особливості визначення складу витрат і ціноутворення,
встановлені для відповідних галузей (промисловості, сільського
господарства, транспорту, будівництва, торгівлі і громадського
харчування, побуту тощо) законодавчими актами.
 
      3. Визначення вартості послуг, пов'язаних
            з навчанням громадян
 
   3.1. Витрати на заробітну плату.
   3.1.1. Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на
заробітну плату викладацького (професорсько-викладацького) складу,
інших педагогічних,         адміністративно-господарських,
навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.
   3.1.2. Кількість  годин  викладацької  роботи,  ставок
працівників викладацького (професорсько-викладацького) складу, які
підлягають оплаті, визначається на основі навчального плану по
кожній професії або спеціальності, з урахуванням наповнюваності
груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих чи інших видів
навчальної роботи тощо.
   3.1.3. Кількість ставок (штатних  одиниць)  посад  інших
працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх
тих функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов'язані з
організацією навчання  і  обслуговуванням навчальних груп або
окремих громадян.  Для  цього  можуть  використовуватись,  як
мінімальні вимоги, штатні нормативи, встановлені для навчального
закладу того чи іншого типу. У разі недоцільності закріплення
окремих працівників для обслуговування платних навчальних груп в
розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних
одиниць для здійснення доплат за суміщення професій (розширення
зон обслуговування)  працівникам,  які  обслуговують  основний
(бюджетний) контингент осіб, що навчаються (учнів, студентів,
курсантів, слухачів).
   3.1.4. Розміри ставок (в т.ч. погодинної оплати), посадових
окладів, гарантованих підвищень ставок і окладів, доплат  і
надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3.2. Збори на заробітну плату.
   3.2.1. До цих витрат належать відрахування на обов'язкове
соціальне страхування і до Пенсійного фонду України в розмірі,
визначеному законодавством.
   3.2.2. Інші відрахування, які обчислюються від загального
розміру витрат на оплату праці, враховуються у вартості витрат на
навчання у випадках, коли це передбачено чинним законодавством.
 
   3.3. Господарські та канцелярські витрати.
   3.3.1. Найбільш поширеними в практиці надання платних послуг
з навчання громадян є господарські витрати на оренду приміщень, а
також оплату опалення, водопостачання, каналізаційних  стоків,
електроенергії для проведення навчального процесу.
   3.3.2. Вартість господарських витрат обчислюється  прямим
розрахунком на основі: встановлених чинним законодавством ставок
орендної плати, термінів навчання, площ, зайнятих для навчання та
проживання; інших  потреб  з обслуговування учнів, студентів,
курсантів, слухачів; норм витрат відповідно до БНіПів, діючих
тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги (за сезон або
протягом року).
   3.3.3. В окремих випадках, коли прямий розрахунок не є
можливим, вартість господарських витрат (як визначених вище, так і
інших) визначається виходячи із середніх фактичних витрат на одну
особу, що навчається (учня, студента, курсанта, слухача) в місяць,
що склалися в закладі за минулий звітний період (рік, квартал
тощо).
   3.3.4. Канцелярські витрати розраховуються прямим розрахунком
з розшифровкою витрат на конкретну навчальну групу або, виходячи з
фактичних витрат, на одну особу, що навчається (учня, студента,
курсанта, слухача), що склались в навчальному закладі за минулий
звітний період (рік, квартал тощо).
   3.3.5. До складу господарських витрат можуть зараховуватись
витрати на поточний ремонт, ремонт обладнання та інвентарю,
включно з ремонтом м'якого інвентаря, спецодягу, витрати на
проведення санітарно-гігієнічних та охоронних заходів, прання
білизни тощо, в залежності від особливостей навчального процесу й
побутового обслуговування громадян, які одержують послуги  з
навчання.
 
   3.4. Навчальні витрати.
   3.4.1. Складовими витрат є: придбання сировини і матеріалів,
що використовуються в навчальному процесі, придбання і тиражування
методичних матеріалів, навчальної  і  випускної  документації,
малоцінних і  швидкозношуваних  предметів, інструменту, оплата
електроенергії, палива, газу, води,  які  використовуються  в
навчальних цілях.
   3.4.2. Вартість   сировини   і   матеріалів   для
лабораторно-практичних занять, виробничого навчання розраховується
відповідно до навчальних планів і програм по кожній конкретній
професії і спеціальності, переліку навчально-виробничих робіт,
існуючих норм витрат, затверджених у встановленому порядку.
   3.4.3. Витрати  на  придбання  і  тиражування методичних
матеріалів, навчальної, випускної документації, посібників повинні
відповідати потребам  забезпечення  навчального  процесу  та
ураховувати профіль закладу, специфіки організації навчального
процесу по відповідній професії і спеціальності.
   3.4.4. Витрати на придбання малоцінних і швидкозношуваних
предметів та інструменту розраховуються відповідно до затверджених
норм їх використання для даної професії, спеціальності, терміну
навчання, кількості осіб, які навчаються, або виходячи з фактичних
витрат за звітний період.
   3.4.5. Вартість  електроенергії,  палива, газу, води, що
використовуються на навчальні потреби, обчислюється виходячи з
технічних характеристик обладнання і устаткування, тривалості їх
роботи відповідно до навчальних планів і програм.
   3.4.6. Витрати  на  відновлення  основних  фондів,  що
використовуються в навчальному процесі, а також для обслуговування
громадян, які навчаються, обраховуються виходячи з діючої методики
обчислення амортизаційних відрахувань.
   3.4.7. До складу навчальних витрат у разі необхідності можуть
зараховуватись витрати на придбання навчальної літератури для
бібліотек, відновлення бібліотечного фонду, переплату періодичних
видань, оплату пов'язаних з виробничою практикою відряджень тощо.
   3.4.8. Витрати на придбання м'якого інвентарю, спецодягу,
оплату відряджень розраховуються відповідно до діючих норм у разі
безпосереднього їх відношення до надання платних послуг з навчання
учнів, студентів, курсантів, слухачів.
   3.4.9. До ціни послуги окрім зазначених витрат зараховуються
також: прибуток (якщо такий планується), обов'язкові відповідно до
чинного законодавства податки, відрахування, платежі та збори.
   3.4.10. Витрати на преміювання та інші види матеріального
заохочення, на надання додаткових пільг працівникам, будівництво
житла, заходи з  розвитку  матеріальної  та  побутової  бази
здійснюються за рахунок прибутку.
 
       4. Планування та використання доходів
          від надання платних послуг
 
   4.1. Кошторис  видатків  державного  навчального закладу,
здійснюваних за рахунок тих доходів і прибутків, що їх одержано
від надання платних послуг, складається за кожним видом послуг
відповідно до Положення про порядок складання єдиного кошторису
доходів і видатків бюджетної установи, організації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 року
N 180 ( 180-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок
складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи,
організації" (зі змінами і доповненнями, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 20 травня 1997 року  N  471
( 471-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 1997 року N 180 "Про затвердження
Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і
видатків бюджетної установи, організації").
   4.2. Доходи,  одержані  від  надання  платних  послуг,
спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих
послуг, сплату податків, обов'язкових до чинного законодавства
внесків, відрахувань, зборів, платежів.
   4.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні державного
навчального закладу,  спрямовується  на  покриття  перевищення
загальної суми  видатків  закладу  над встановленими обсягами
бюджетних асигнувань.
   При цьому суми прибутку повинні спрямовуватись в першу чергу
на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників (з
нарахуваннями), матеріальне забезпечення учнів та студентів з
числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків,
виплату стипендії, харчування в порядку державного забезпечення
відповідних визначених законом категорій учнів або студентів,
оплату витрат, пов'язаних з господарським утриманням закладу, інші
невідкладні витрати закладу в цілому.
   Спрямування прибутку  на придбання обладнання, здійснення
капітального ремонту приміщень, матеріальне заохочення працівників
дозволяється лише  за  умови повного забезпечення фінансовими
ресурсами вищезазначених невідкладних витрат закладу в цілому.
   4.4. Кошти,  одержані  від  надання  платних  послуг,
зараховуються на  поточні  рахунки по позабюджетних коштах в
порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів СРСР від
10 березня 1987 р. N 61 з дотриманням Порядку ведення касових
операцій  у  народному  господарстві  України,  затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 13 жовтня
1997 р. N 334 ( z0530-97 ). Одержання готівкових коштів за надані
послуги оформлюється відповідно до чинного законодавства.
 
      5. Облік операцій з надання платних послуг
 
   5.1. Документальне оформлення операцій з надання платних
послуг залежно від їх галузевої належності здійснюється за кожним
видом послуг окремо в порядку, встановленому для відповідних
галузей народного господарства.
   5.2. Державні навчальні заклади, які надають платні послуги,
зобов'язані вести облік та складати звітність за цим  видом
діяльності відповідно до чинного законодавства.
 
           6. Заключні положення
 
   6.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних
послуг, а також обгрунтованість розмірів плати за послуги несуть
керівники закладів.
   6.2. До виконання платних послуг рекомендується залучати
студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації, учнів
професійно-технічних закладів освіти та учнів старших  класів
середніх закладів  освіти,  працівників  закладів.  Для цього
пропонується створювати в закладах освіти на громадських засадах
бюро по працевлаштуванню для постійного інформування студентів,
учнів та працівників цих закладів про створювані робочі місця й
для сприяння реалізації ініціативних пропозицій.
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 2, стор.193
 Код нормативного акта: 4652/1998
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner