Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 784 від 10.09.2008

Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 
              Н А К А З
 
 N 167/97/24/105 від 20.10.97     Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 листопада 1997 р.
 vd971020 vn167/97/24/105       за N 531/2335
 
 
  Про затвердження Інструкції щодо стимулювання працівників
  та розвитку і  зміцнення  матеріально-технічної бази
  спеціально уповноважених державних органів, стимулювання
  громадських інспекторів у галузі охорони природи та
     раціонального використання природних ресурсів
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
28 червня 1997 р. N 701 ( 701-97-п ) "Про затвердження Порядку
стимулювання   працівників   та   розвитку і  зміцнення
матеріально-технічної бази спеціально уповноважених  державних
органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони
природи  та  раціонального  використання  природних ресурсів"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо стимулювання працівників та
розвитку і  зміцнення  матеріально-технічної  бази  спеціально
уповноважених  державних  органів, стимулювання  громадських
інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання
природних ресурсів, що додається.
   2. Юридичному  управлінню  Мінекобезпеки  (О.Шомпол)  в
п'ятиденний термін подати наказ на  державну  реєстрацію  в
Міністерство юстиції України в установленому порядку.
   3. Підвідомчим організаціям Мінекобезпеки, Держкомлісгоспу,
Держкомрибгоспу,  Держкомзему, Держводгоспу та Держкомгеології
забезпечити виконання вимог цієї Інструкції.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки та заступників голів Держкомлісгоспу, Держкомрибгоспу,
Держкомзему, Держводгоспу  та  Держкомгеології  відповідно  до
розподілу обов'язків.
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища та
 ядерної безпеки України                Ю.Костенко
 
 Голова Державного комітету
 лісового господарства України           В.Самоплавський
 
 Голова Державного комітету
 рибного господарства України              М.Шведенко
 
 Голова Державного комітету
 України по земельних ресурсах           Л.Новаковський
 
 Погоджено:
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
 
 Голова Державного комітету України
 по водному господарству                  В.Хорєв
 
 Голова Державного комітету України
 по геології і використанню надр           С.Гошовський
 
                     Затверджено
              наказом Мінекобезпеки, Держкомлісгоспу,
              Держкомрибгоспу  та  Держкомзему від
              20.10.1997 р. N 167/97/24/105
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 1997 р.
                   за N 531/2335
 
              Інструкція
   щодо стимулювання працівників та розвитку і зміцнення
   матеріально-технічної бази спеціально уповноважених
   державних   органів,  стимулювання  громадських
   інспекторів у галузі охорони природи та раціонального
         використання природних ресурсів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена  відповідно  до  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  28 червня 1997 р. N 701
( 701-97-п ) та на підставі Порядку стимулювання працівників та
розвитку і  зміцнення  матеріально-технічної  бази  спеціально
уповноважених  державних  органів,  стимулювання  громадських
інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання
природних ресурсів, затвердженого цією постановою.
   1.2. Вимог цієї Інструкції повинні дотримуватись: підвідомчі
організації  Міністерства  охорони  навколишнього  природного
середовища  та  ядерної безпеки, Державного комітету рибного
господарства,  Державного  комітету  лісового  господарства,
Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету по
водному господарству та Державного комітету по  геології  і
використанню надр, котрі відповідно до чинного законодавства
здійснюють державний контроль у  галузі  охорони  природи  і
раціонального  використання  природних  ресурсів  (далі  -
природоохоронні органи), а також громадські інспектори охорони
природи,  громадські лісові інспектори, громадські інспектори
рибоохорони, громадські мисливські інспектори (далі - громадські
інспектори).
   1.3. Стимулюванню  підлягають  тільки  ті  працівники
природоохоронних  органів,  які  не  мають статусу державних
службовців, та громадські інспектори.
   Працівники Мінекобезпеки, а також Державного комітету по
водному господарству та Державного комітету по  геології  і
використанню надр (до надання їм Законом України права розгляду
справ про адміністративні правопорушення у використанні та охороні
водних ресурсів) та громадські  інспектори  охорони  природи
стимулюються територіальними органами Мінекобезпеки.
   Працівники Держкомлісгоспу і Держкомрибгоспу та громадські
лісові інспектори, громадські мисливські інспектори, громадські
інспектори  рибоохорони  стимулюються територіальними органами
Держкомлісгоспу і Держкомрибгоспу відповідно.
   Працівники Держкомзему стимулюються територіальними органами
Держкомзему.
 
          2. Підстави для стимулювання
 
   2.1. Стимулювання працівників природоохоронних органів та їх
підрозділів  і громадських інспекторів (далі - стимулювання)
здійснюється тільки у тому разі, якщо безпосередньо ними виявлені
порушення природоохоронного законодавства і вжиті заходи для
притягнення винних до відповідальності або забезпечено стягнення
штрафів та відшкодувань, пов'язаних з порушенням природоохоронного
законодавства.
   2.2. Обов'язковою умовою стимулювання є наявність протоколу
про  порушення  природоохоронного  законодавства,  складеного
відповідно  до  вимог  Кодексу  України  про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ), ( 80732-10 ), та прийняття рішення
відповідним державним органом (природоохоронним органом, судом,
арбітражним судом, прокуратурою, іншим органом, якому надані такі
права) про притягнення винних до адміністративної чи кримінальної
відповідальності  за  фактом порушення або про відшкодування
збитків.
 
   2.3. Протокол про порушення природоохоронного законодавства
подається не пізніше тижневого терміну:
   2.3.1. Працівниками  Мінекобезпеки, а також Держводгоспу,
Держкомгеології (до надання їм Законом України права розгляду
справ про адміністративні правопорушення у галузі використання і
охорони водних ресурсів) та громадськими інспекторами охорони
природи - до територіальних органів Мінекобезпеки;
   2.3.2. Працівниками  Держкомлісгоспу  та  Держкомрибгоспу,
громадськими лісовими інспекторами,  громадськими мисливськими
інспекторами та громадськими інспекторами рибоохорони  -  до
територіальних  органів  Держкомлісгоспу  і  Держкомрибгоспу
відповідно;
   2.3.3. Працівниками Держкомзему - до територіальних органів
Держкомзему.
 
   2.4. Разом з протоколом подаються (в разі їх наявності)
матеріали,  що підтверджують факт порушення природоохоронного
законодавства:  вилучені  у  порушників  знаряддя незаконного
добування природних ресурсів, вилучені природні ресурси (або
документи, що підтверджують їх використання чи місце зберігання),
відібрані  проби, результати аналізів, пояснення, звукозапис,
фото-, кіно- і відеозйомка та інші.
   2.5. Територіальний природоохоронний орган повідомляє осіб,
які  подали протокол, про прийняте рішення щодо притягнення
порушників природоохоронного законодавства до адміністративної
відповідальності або подання матеріалів у відповідні органи про
порушення кримінальної справи.
   2.6.  Рішення  про  стимулювання  приймається керівником
відповідного територіального природоохороного органу за поданням
начальників відділів, керівників підрозділів цих органів на місцях
або органів управління природоохоронних громадських організацій
(додаток 1 до цієї Інструкції) не пізніше місячного терміну з дня
надходження  подання і вводиться в дію наказом. До подання
додаються матеріали, які підтверджують факт притягнення порушників
природоохоронного  законодавства  до  відповідальності  (копії
постанов, рішень суду тощо) та матеріали, які свідчать про
стягнення коштів (копії квитанцій, банківські виписки тощо).
   Керівник територіального  природоохоронного  органу  при
визначенні розміру суми стимулювання враховує конкретний вклад
особи, яка виявила порушення природоохоронного законодавства та
вжила заходів для притягнення винних до відповідальності.
   Ці відомості  повинні  бути  висвітлені  в  поданні  на
стимулювання.
   2.7. Про  прийняте  рішення  щодо  стимулювання керівник
територіального природоохоронного органу повідомляє особу, що
надіслала подання.
 
  3. Облік і використання коштів, що надходять від стягнень за
      порушення природоохоронного законодавства
 
   3.1. Для обліку і використання коштів, що надходять від
стягнень за порушення природоохоронного законодавства, в тому
числі тих, що спрямовуються на стимулювання працівників  та
розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, територіальні
природоохоронні органи відкривають окремі поточні рахунки в тих
банківських установах, де відкрито основний рахунок.
   3.2. Для оперативного обліку коштів, які надійшли на окремі
поточні  рахунки, територіальні природоохоронні органи ведуть
реєстр надходжень вказаних коштів (додаток 2 до цієї Інструкції),
який складається на підставі квитанцій, банківських виписок про
сплату  штрафів,  відшкодування  збитків,  документів,  які
підтверджують надходження коштів від реалізації незаконно добутих
природних ресурсів або продукції, що з них вироблена, знарядь
незаконного добування природних ресурсів, банківських документів
про надходження коштів від підприємств, установ та організацій за
шкоду, заподіяну природним ресурсам.
   3.3. Щомісячно, не  пізніше  5-го  числа,  територіальні
природоохоронні органи відраховують частку коштів, що надійшли в
попередньому місяці на цей рахунок, до відповідних позабюджетних
фондів.
   Кошти, що залишились, територіальний природоохоронний орган
має право використати на стимулювання осіб, зазначених в п.1.3
цієї Інструкції, та фінансування заходів щодо розвитку і зміцнення
матеріально-технічної  бази природоохоронних органів згідно з
додатком N 3 до цієї Інструкції.
   3.4. Територіальний  орган  Мінекобезпеки  щоквартально
перераховує відповідному природоохоронному органу Держводгоспу та
Держкомгеології частку коштів на фінансування заходів спрямованих
на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази цих органів,
від  сум,  які  надійшли  за  порушення  природоохоронного
законодавства, що виявлені працівниками цих органів.
   3.5. Розподіл коштів, що спрямовуються на стимулювання осіб,
що виявили порушення природоохоронного законодавства, та осіб, що
вжили заходів для притягнення порушників до  відповідальності,
здійснюється у відповідності з додатком 4 до цієї Інструкції.
   3.6. Сума  коштів, що виплачується з метою стимулювання
працівника природоохоронного органу,  який  виявив  порушення
природоохоронного законодавства, не повинна перевищувати на рік
дванадцяти його посадових окладів, працівника, який вжив заходів
для притягнення порушників до відповідальності - шести посадових
окладів цього працівника, а громадського інспектора - дванадцяти
мінімальних посадових окладів штатного інспектора відповідного
природоохоронного органу (на рік).
   У разі, якщо посадові оклади протгом кварталу змінювались, в
розрахунки приймається середньомісячний їх розмір.
   Якщо одним і тим же працівником природоохоронного органу
виявлено порушення природоохоронного законодавства і вжито заходів
для притягнення винних до відповідальності, сума коштів, що йому
виплачується, не повинна перевищувати на рік 12 посадових окладів.
   Посадові особи, зазначені в пункті 1.4 цієї Інструкції, які
стимулюються  органами  Мінекобезпеки,  повинні  подати  до
відповідного  територіального  органу  Мінекобезпеки разом  з
поданням на стимулювання довідку про розмір їх посадового окладу.
   3.7. Виплата коштів на стимулювання проводиться щомісячно або
щоквартально на протязі місяця за звітним періодом за окремою
відомістю.
 
   3.8. Кошти, що спрямовуються на  розвиток  і  зміцнення
матеріально-технічної  бази  природоохоронних  органів, можуть
використовуватись для:
   3.8.1. Придбання  інформаційних,  технічних та програмних
засобів, обладнання, матеріалів, хімічних реактивів,  засобів
обчислювальної техніки, телекомунікацій та зв'язку, транспортних
засобів,  пально-мастильних  матеріалів,  проїзних  квитків,
необхідних для виконання службових обов'язків.
   3.8.2. Придбання зброї та боєприпасів до неї, спеціальних
засобів  самооборони  та  пошиття  форменого одягу, якщо це
передбачено відповідними Положеннями.
 
   3.9. Витрата коштів, що надійшли від стягнення за порушення
природоохоронного  законодавства,  в  тому  числі  тих,  що
спрямовуються на стимулювання працівників та розвиток і зміцнення
матеріально-технічної бази, стимулювання громадських інспекторів
здійснюється відповідно до кошторису, який складається згідно з
Положенням про порядок складання єдиного кошторису доходів  і
видатків бюджетної установи, організації, затвердженим постановою
Кабінету  Міністрів  України  від 21 лютого 1997 р. N 180
( 180-97-п ).
   3.10. Не використані в поточному році кошти, що мали бути
спрямовані  на  стимулювання  та  розвиток  і  зміцнення
матеріально-технічної бази природоохоронних органів, не можуть
бути використані в наступному  році  і  перераховуються  до
відповідних позабюджетних фондів.
 
              4. Звітність
 
   4.1. Бухгалтерський  облік  операцій щодо надходження та
використання коштів ведеться відповідно до чинного порядку.
   4.2. Оперативну звітність про надходження та використання
коштів територіальні природоохоронні органи подають  в  свої
вищестоящі організації за належністю до 8-го числа наступного за
звітним місяця.
   4.3. Квартальну і річну звітність про отримані від стягнень
за порушення природоохоронного законодавства кошти, перерахування
коштів до позабюджетних фондів та про використання коштів на
стимулювання та фінансування заходів, спрямованих на розвиток і
зміцнення   матеріально-технічної   бази,   територіальні
природоохоронні  органи  подають  фінансовим  органам  за
місцезнаходженням рахунків і своїй вищестоящій організації за
належністю за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції не
пізніше 15-го числа місяця, наступного за кварталом.
 
            5. Відповідальність
 
   5.1. Відповідальність  за своєчасне перерахування частини
коштів, що надійшли за порушення природоохоронного законодавства,
до відповідних позабюджетних фондів, за правильність використання
коштів на стимулювання та фінансування заходів, спрямованих на
розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази природоохоронних
органів, та за звітність несуть керівники цих органів.
   5.2. Контроль  за  правильністю  використання  коштів та
своєчасністю подання звітності здійснюється відповідними службами
Мінекобезпеки,  Держкомлісгоспу,  Держкомрибгоспу, Держкомзему,
Держводгоспу та Держкомгеології за належністю.
 
                    Додаток 1
          до Інструкції щодо стимулювання працівників та
          розвитку і зміцнення  матеріально-технічної
          бази  спеціально  уповноважених  державних
          органів, стимулювання громадських інспекторів
          у галузі охорони природи та раціонального
          використання природних ресурсів
 
               Подання
   про стимулювання працівника спеціально уповноваженого
   державного органу (громадського інспектора) у галузі
   охорони  природи  та  раціонального  використання
            природних ресурсів
 
__________________________________________________________________
(повна назва органу, громадської природоохоронної організації, що
__________________________________________________________________
        подає клопотання щодо стимулювання)
просить __________________________________________________________
     (повна назва територіального природоохоронного органу)
стимулювати _____________________________________________________,
      (прізвище, і'мя та по батькові, місце роботи, посада)
який(яка) __________ виявив (виявила) факт порушення діючих норм і
     (за період)
правил охорони природи та використання природних ресурсів і вжив
(вжила)  заходів  для  притягнення  винних  в  порушенні
природоохоронного  законодавства  до  адміністративної  або
кримінальної відповідальності, зокрема: __________________________
__________________________________________________________________
(подається характеристика виявлених порушень, кількість складених
__________________________________________________________________
 протоколів, актів, приписів, вказуються суми стягнутих штрафів,
__________________________________________________________________
  позовів та відшкодування збитків, коштів, що надійшли від
__________________________________________________________________
   реалізації вилученої продукції, знарядь браконьєрства,
__________________________________________________________________
             зброї і т.ін.)
в розмірі ________________________________________________________
 (вказуються відсотки місячного посадового окладу посадової особи
__________________________________________________________________
 або відсотки мінімального посадового окладу штатного інспектора
__________________________________________________________________
  відповідного територіального природоохоронного органу - для
__________________________________________________________________
           громадського інспектора)
Додаються ________________________________________________________
 (документи або їх копії, що свідчать про конкретні заходи, що
__________________________________________________________________
  вжиті для притягнення винних в порушенні природоохоронного
__________________________________________________________________
 законодавства до відповідальності та відшкодування збитків, і
__________________________________________________________________
       довідка про розмір посадового окладу)
 
                  ______________________________
                  ______________________________
                  (Підпис керівника організації,
                  громадської  природоохоронної
 "___" _________ 199_ р.      організації, прізвище, ім'я та
                  по батькові)
 
 М.П.
 
                    Додаток 2
          до Інструкції щодо стимулювання працівників та
          розвитку і зміцнення  матеріально-технічної
          бази  спеціально  уповноважених  державних
          органів, стимулювання громадських інспекторів
          у галузі охорони природи та раціонального
          використання природних ресурсів
 
               Реєстр
 надходження коштів, пов'язаних з порушенням природоохоронного
      законодавства за ________ квартал 199_ р.
 
по _______________________________________________________________
     (назва територіального природоохоронного органу)
                           
------------------------------------------------------------------
 N |Вид надходжень|Всього|       Відраховано для:
п/п|       |надій-|----------------------------------------
  |       |шло  |Пере-|стимулювання працівників|фінансу-
  |       |   |рахо-|природоохоронних органів|вання
  |       |   |вано |та громадських інспекто-|заходів,
  |       |   |до по|рів           |спрямова-
  |       |   |забюд+------------------------|них на
  |       |   |жет- |Всього|  В тому числі |розвиток
  |       |   |них |   |-----------------|і зміц-
  |       |   |фон- |   |тих, що|тих, що |нення
  |       |   |дів |   |виявили|вжили за-|матеріа-
  |       |   |   |   |порушен|ходів для|льно-тех-
  |       |   |   |   |ня   |притягнен|нічної
  |       |   |   |   |    |ня поруш-|бази
  |       |   |   |   |    |ників до |
  |       |   |   |   |    |відповіда|
  |       |   |   |   |    |льності |
---+--------------+------+-----+------+-------+---------+---------
 1 |    2   | 3  | 4 | 5  |  6  |  7  |  8
------------------------------------------------------------------
1  Штрафи, стяг-
  нуті з грома-
  дян
  1.1. .........
  1.2. .........
  1.3. .........
  (і т.д.)
2  Штрафи, стяг-
  нуті з посадо-
  вих осіб
  2.1. .........
  2.2. .........
  2.3. .........
  (і т.д.)
3  Кошти, стягну-
  ті з громадян,
  в тому числі
  іноземних, за
  шкоду, запо-
  діяну природ-
  ним ресурсам
  3.1. .........
  3.2. .........
  3.3. .........
  (і т.д.)
4  Кошти, стягну-
  ті з підприєм-
  ств, установ
  та організа-
  цій за шкоду,
  заподіяну при-
  родним ресур-
  сам
  4.1. .........
  4.2. .........
  4.3. .........
  (і т.д.)
5  Кошти, отрима-
  ні від реалі-
  зації незакон-
  но добутих
  природних
  ресурсів або
  продукції,
  виробленої з
  них, чи вар-
  тість цих ре-
  сурсів або
  продукції
  5.1. .........
  5.2. .........
  5.3...........
  (і т.д.)
6  Кошти, отрима-
  ні від реалі-
  зації конфіс-
  кованих зна-
  рядь неза-
  конного добу-
  вання природ-
  них ресурсів
  6.1. .........
  6.2. .........
  6.3. .........
  (і т.д.)
  Всього:
------------------------------------------------------------------
 
                    Додаток 3
          до Інструкції щодо стимулювання працівників та
          розвитку і зміцнення  матеріально-технічної
          бази  спеціально  уповноважених  державних
          органів, стимулювання громадських інспекторів
          у галузі охорони природи та раціонального
          використання природних ресурсів
 
       Розподіл коштів, що надійшли на рахунки
          природоохоронних органів*
------------------------------------------------------------------
 |                  |Відсотки від загальної суми
N |     Вид надходжень      |надходжень
п/|                  |---------------------------
п |                  |перерахо|спрямовуються на:
 |                  |вуються |------------------
 |                  |до відпо|стимулю-|фінансу-
 |                  |відних |вання  |вання за-
 |                  |позабюд-|працівни|ходів,
 |                  |жетних |ків при-|спрямова-
 |                  |фондів |родоохо-|них на
 |                  |охорони |ронних |розвиток
 |                  |навколиш|органів |і зміц-
 |                  |нього  |та гро- |нення ма-
 |                  |природно|мадських|теріаль-
 |                  |го сере-|інспекто|но-техні-
 |                  |довища |рів*  |чної ба-
 |                  |    |    |зи*
--------------------------------------+--------+--------+---------
1 |        2          |  3  |  4  |  5
------------------------------------------------------------------
1. Суми штрафів, стягнутих з громадян
  за правопорушення у галузі охорони
  природи і охорони та використання
  природних ресурсів           -    70    30
2. Суми штрафів, стягнутих з посадо-
  вих осіб за правопорушення у га-
  лузі охорони природи і охорони та
  використання природних ресурсів    50    30    20
3. Кошти, стягнуті з громадян, у тому
  числі іноземних, за шкоду, запо-
  діяну природним ресурсам пору-
  шенням природоохоронного зако-
  нодавства               50    10    40
4. Кошти, стягнуті з підприємств,
  установ та організацій незалежно
  від форм власності за шкоду,
  заподіяну природним ресурсам
  порушенням природоохоронного
  законодавства             80     5    15
5. Кошти, отримані від реалізації
  незаконно добутих природних
  ресурсів або продукції,
  виробленої з них, чи вартість
  цих ресурсів або продукції      80     5    15
6. Кошти, отримані від реалізації
  конфіскованих знарядь незаконного
  добування природних ресурсів     -     -   100
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від
28.06.1997 р. N 701.
 
                    Додаток 4
          до Інструкції щодо стимулювання працівників та
          розвитку і зміцнення  матеріально-технічної
          бази  спеціально  уповноважених  державних
          органів, стимулювання громадських інспекторів
          у галузі охорони природи та раціонального
          використання природних ресурсів
 
    Розподіл коштів, що спрямовуються на стимулювання
    працівників   природоохоронних   органів  та
           громадських інспекторів*
------------------------------------------------------------------
N |                  |Відсотки від загальної суми
п/|    Вид надходжень       |надходжень для стимулювання
п |                  |працівників природоохорон-
 |                  |них органів та громадських
 |                  |інспекторів:
 |                  |---------------------------
 |                  |Усього|  в тому числі
 |                  |   |--------------------
 |                  |   |тих, що|тих, що вжи-
 |                  |   |виявили|ли заходів
 |                  |   |порушен|для притяг-
 |                  |   |ня   |нення винних
 |                  |   |    |до відпові-
 |                  |   |    |дальності
--------------------------------------+------+-------+------------
1 |        2         | 3  |  4  |   5
------------------------------------------------------------------
1. Штрафи, стягнуті з громадян за
  правопорушення у галузі охорони
  природи і охорони та використання
  природних ресурсів          70   60    10
2. Суми штрафів, стягнутих з посадових
  осіб за правопорушення у галузі
  охорони природи і охорони та вико-
  ристання природних ресурсів      30   25     5
3. Кошти, стягнуті з громадян, у тому
  числі іноземних, за шкоду, запо-
  діяну природним ресурсам порушенням
  природоохоронного законодавства    10    7     3
4. Кошти, стягнуті з підприємств, уста-
  нов та організацій незалежно від
  форм власності за шкоду, заподіяну
  природним ресурсам порушенням приро-
  доохоронного законодавства       5    4     1
5. Кошти, отримані від реалізації
  незаконно добутих природних ресурсів
  або продукції, виробленої з них, чи
  вартість цих ресурсів або продукції  5    3     2
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від
28.06.1997 р. N 701.
 
                    Додаток 5
          до Інструкції щодо стимулювання працівників та
          розвитку і зміцнення  матеріально-технічної
          бази  спеціально  уповноважених  державних
          органів, стимулювання громадських інспекторів
          у галузі охорони природи та раціонального
          використання природних ресурсів
 
                Звіт
    про використання коштів на стимулювання працівників
    природоохоронних органів та громадських інспекторів
    і на фінансування заходів, спрямованих на розвиток
    та зміцнення матеріально-технічної бази ___________
    ___________________________________________________
     (назва територіального природоохоронного органу)
         за ___________________ 199_ р.
                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
Вид надходжень |Залишок|Всьо|   Використано коштів   |Залишок
        |коштів |го |-----------------------------|коштів
        |на   |отри|Всьо|Перера|Спрямовується на:|на
        |"_" ___|мано|го |ховано|-----------------|"_" ___
        |199_ р.|кош-|  |до фон|Стимулю-|Матеріа-|199_ р.
        |    |тів |  |ду (до|вання  |льно-тех|
        |    |  |  |даток |(додаток|нічне за|
        |    |  |  | 3,  | 3, ко-|безпечен|
        |    |  |  |колон-|лонка 4)|ня (дода|
        |    |  |  |ка 3) |    |ток 3, |
        |    |  |  |   |    |колонка |
        |    |  |  |   |    |5)   |
---------------+-------+----+----+------+--------+--------+-------
    1    |  2  | 3 | 4 |  5 |  6  |  7  |  8
------------------------------------------------------------------
Штрафи, стягну-
ті з громадян
Штрафи, стягну-
ті з посадових
осіб
Кошти, стягнуті
з громадян, в
тому числі іно-
земних, за шко-
ду, заподіяну
природним ре-
сурсам
Кошти, стягнуті
з підприємств,
установ та ор-
ганізацій за
шкоду, запо-
діяну природ-
ним ресурсам
Кошти, отримані
від реалізації
незаконно добу-
тих природних
ресурсів або
продукції, ви-
робленої з них,
чи вартість цих
ресурсів або
продукції
Кошти, отримані
від реалізації
конфіскованих
знарядь неза-
конного добу-
вання природних
ресурсів
Всього
------------------------------------------------------------------
 
                  Керівник        (підпис)
 
                  Головний бухгалтер   (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner