Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 635 від 02.09.2008

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 298 від 06.10.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 лютого 1998 р.
 vd971006 vn298            за N 140/2580
 
 
       Про службу пожежної безпеки системи
       Міністерства охорони здоров'я України
 
 
   Відповідно  до  Закону  України  "Про пожежну  безпеку"
( 3745-12 ) (статті 4,5) та Типового положення про службу пожежної
безпеки, затвердженого наказом МВС України від 12.04.95 N 220
( z0118-95 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про службу пожежної безпеки системи
Міністерства охорони здоров'я України, що додається.
 
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних адміністрацій, керівникам
установ охорони здоров'я, що їх безпосередньо підпорядковано
Міністерству:
   2.1. Створити до 1 грудня 1997 року служби пожежної безпеки.
   2.2. До 1 лютого 1998 року укомплектувати служби пожежної
безпеки кваліфікованими спеціалістами та забезпечити в подальшому
розробку заходів щодо запобігання пожежам.
доповісти до
   2.3. Про хід виконання наказу доповісти до Міністерства до
2 березня 1998 року.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Р.В.Богатирьову.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
 
                        Затверджено
                    Наказ Міністерства охорони
                    здоров'я  України  від
                    06.10.97 N 298
 
              Положення
       про службу пожежної безпеки системи
       Міністерства охорони здоров'я України
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Службу  пожежної  безпеки  (далі - СПБ) в системі
Міністерства охорони здоров'я України створено відповідно до
Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (статті 4,5) та
Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого
наказом  МВС  України  від 12.04.95 N 220 ( z0118-95 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 20.04.95  за
N 118/654.
   1.2. СПБ центрального апарату Міністерства охорони здоров'я
(далі  -  Міністерство)  підпорядковується першому заступнику
Міністра охорони здоров'я.
   1.3. В апаратах Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних адміністрацій, об'єднання
"Політехмед" (далі - Об'єднання), державної акціонерної компанії
"Ліки України" (далі - ДАК), установ, організацій та підприємств
(далі - установи), що є у  безпосередньому  підпорядкуванні
Міністерства,  створюються СПБ і підпорядковуються відповідно
Міністру,  начальнику  управління,  генеральному  директору
Об'єднання, голові Правління ДАК, керівнику установи.
   1.4. СПБ в апаратах Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних  адміністрацій, установ, які безпосередньо
підпорядковані Міністерству, створюються з метою координації і
вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки
та контролем за її проведенням,- а в об'єднанні "Політехмед" та
ДАК - для виконання делегованих їм функцій з питань пожежної
безпеки. Повноваження Об'єднання, ДАК у галузі пожежної безпеки
визначаються статутами або договорами між ними та підприємствами,
які входять до їх складу.
   1.5. СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:
   - вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;
   - вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років в пожежній
охороні чи інших службах, що займаються забезпеченням пожежної
безпеки;
   - середню спеціальну (пожежно-технічну) освіту і стаж роботи
за фахом не менше 3 років.
   До СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою
освітою (без спеціальної освіти або стажу роботи в пожежній
охороні), якщо вони мають досвід роботи за профілем Міністерства
не менше 5 років.
   1.6. На підставі цього  Положення  розробляються  власні
положення  про  службу пожежної безпеки Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій, Об'єднання, ДАК, установи, які  затверджуються
їхніми керівниками та погоджуються з територіальними органами
Державного пожежного нагляду (за місцерозташуванням).
   1.7. У  своїй  діяльності  СПБ  центрального  апарату
Міністерства, апаратів Міністерства охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, Об'єднання, ДАК,
установ взаємодіє з Державною пожежною охороною, добровільними
протипожежними  об'єднаннями  громадян,  іншими організаціями,
діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки,
службами охорони праці і регламентується  законами  України,
постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями
Президента України, постановами та  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, наказами МОЗ України, міжгалузевими, галузевими
та іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки і цим
Положенням.
 
     2. Основні завдання та напрямки роботи служби
             пожежної безпеки
 
   2.1. Основними завданнями СПБ є:
   2.1.1. Вдосконалення та координація пожежно-профілактичної
роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення
пожежної  безпеки  на об'єктах Міністерства, контроль за їх
виконанням.
   2.1.2. Координація проведення науково-технічної політики з
питань пожежної безпеки.
   2.1.3. Здійснення  методичного керівництва і контролю за
діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки.
   2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах.
 
   2.2. Відповідно  до  основних  завдань, СПБ Міністерства
здійснює роботу в таких напрямках:
   2.2.1. Бере  участь  у вирішенні питань організації СПБ
Міністерства охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Об'єднання, ДАК, установ, які
безпосередньо  підпорядковані  Міністерству, надає допомогу у
визначенні структури та чисельного складу цих служб.
   2.2.2. Перевіряє діяльність підпорядкованих установ з питань
забезпечення пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід
роботи в цьому напрямі.
   2.2.3. Організовує розробку, за участі установ і структурних
підрозділів апарату Міністерства, комплексних заходів (галузевих
програм) з питань забезпечення та поліпшення пожежної безпеки і
контролює їх виконання.
   2.2.4. Готує  проекти  загальних  для  галузі  наказів,
розпоряджень, положень тощо з питань пожежної безпеки.
   2.2.5. Погоджує проекти відомчих (галузевих) документів з
питань пожежної безпеки, які розробляються іншими структурними
підрозділами Міністерства.
   2.2.6. Здійснює контроль за виконанням в Міністерстві та в
підпорядкованих  йому  установах  вимог  пожежної  безпеки,
встановлених законодавчими та іншими нормативними актами.
   2.2.7. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій
та конкурсів щодо вдосконалення роботи з забезпечення пожежної
безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій та добровільних
пожежних дружин, готує матеріали для розгляду питань пожежної
безпеки на засіданнях колегії, службових нарадах тощо.
   2.2.8. Надає  методичну допомогу підвідомчим установам в
організації спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму та
перевірки знань з питань пожежної безпеки, проводить вступний
протипожежний інструктаж з працівниками апарату Міністерства,
провадить облік цих інструктажів.
   2.2.9. За дорученням керівництва Міністерства бере участь у
службовому розслідуванні причин та обставин виникнення великих,
особливо великих пожеж та пожеж, які спричинили загибель людей.
   2.2.10. Веде облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих
об'єктах системи МОЗ, аналізує причини їх виникнення, готує звітні
матеріали  та  відповідні  інформації, подає пропозиції щодо
запобігання пожежам.
   2.2.11. Пропагує  необхідність вжиття заходів з пожежної
безпеки.
 
   2.3. СПБ Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки
Крим, управлінь, Об'єднання, ДАК, установ виконують функції,
передбачені пунктами 2.2.2, 2.2.7, 2.2.11, а також  надають
практичну та методичну допомогу підвідомчим установам:
   а) в організації та проведенні з працівниками спеціального
навчання з пожежно-технічного мінімуму, протипожежних інструктажів
та перевірки знань з питань пожежної безпеки;
   б) у впровадженні у виробництво досягнень науки і техніки,
прогресивних  пожежобезпечних  технологій,  зокрема,  сучасних
автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, пожежобезпечних
миючих речовин;
   в) у набутті галузевих та міжгалузевих нормативних актів з
питань пожежної безпеки.
   2.3.1. Розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки в підпорядкованих установах, здійснює контроль за їх
своєчасним вжиттям.
   2.3.2. Вносить пропозиції про зміни в колективних договорах,
спрямовані на підвищення рівня протипожежного захисту установ.
   2.3.3. Бере участь у підготовці і доводить до відома установ
положення,  інструкції,  накази,  розпорядження,  вказівки,
інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки.
   2.3.4. Здійснює  контроль  за  додержанням  в  установах
законодавчих та інших нормативних актів (стандартів, норм, правил
тощо) з питань пожежної безпеки, а також за виконанням вимог
наказів, розпоряджень, вказівок з цих питань, приписів і постанов
органів державного пожежного нагляду.
   2.3.5. Розробляє заходи та організовує вивчення керівниками,
посадовими особами установ законодавчих та інших нормативних актів
з питань пожежної безпеки.
   2.3.6. Контролює розподіл та використання коштів, спрямованих
на вжиття протипожежних заходів в установах.
   2.3.7. Бере участь у службовому розслідуванні випадків пожеж,
що сталися в установах.
 
       3. Права та відповідальність працівників
           служби пожежної безпеки
 
   3.1. Фахівці центрального апарату Міністерства, Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, Об'єднання, ДАК, установ мають право:
   3.1.1. Представляти  Міністерство, управління, Об'єднання,
ДАК, установи в державних та громадських установах під час
розгляду питань пожежної безпеки.
   3.1.2. Перевіряти стан пожежної безпеки в підпорядкованих
установах і, у разі потреби - видавати їх керівникам обов'язкові
для виконання приписи (додаток до положення).
   3.1.3. Одержувати від посадових осіб підпорядкованих установ
необхідні відомості, документи і пояснення з питань пожежної
безпеки.
   3.1.4. Залучати  (з  дозволу  їх  керівників)  фахівців
структурних  підрозділів  Міністерства,  Міністерства  охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь, Об'єднання, ДАК,
установ, до перевірок протипожежного стану, участі у службових
розслідуваннях причин пожеж.
   3.1.5. Вимагати  від посадових осіб усунення від роботи
працівників, які не пройшли спеціальне навчання, інструктаж та
перевірку знань з питань пожежної безпеки, не мають допуску до
виконання пожежонебезпечних робіт або порушують вимоги правил
пожежної безпеки.
   3.1.6. Припиняти  або  забороняти  експлуатацію  окремих
приміщень, дільниць, обладнання, агрегатів та установок у разі
таких порушень правил пожежної безпеки, які створюють загрозу
виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей.
   3.1.7. Готувати  і  подавати  керівництву  Міністерства,
Міністерства  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки Крим,
управлінь, Об'єднання, ДАК, установ пропозиції про заохочення осіб
та  працівників,  котрі  беруть активну участь у поліпшенні
протипожежного  захисту,  а  також  про  притягнення  до
відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та
невиконання законодавчих та інших нормативних актів з питань
пожежної безпеки.
   3.1.8. Контролювати порядок виконання приписів СПБ  щодо
усунення порушень і недоліків, пов'язаних з недотриманням правил
пожежної безпеки, встановлених відомчими нормативними актами.
 
   3.2. Працівники СПБ  центрального  апарату  Міністерства,
Міністерства  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Об'єднання, ДАК, установ несуть
персональну відповідальність за:
   3.2.1. Невідповідність  прийнятих  ними  рішень з питань
пожежної безпеки до вимог чинного законодавства.
   3.2.2. Невиконання   своїх  функціональних  обов'язків,
передбачених Положенням про СПБ ( z0118-95 ) та інструкціями з
питань пожежної безпеки.
   3.2.3. Недостовірність  та  несвоєчасність   підготовки
статистичних звітів з питань пожежної безпеки та щодо пожеж, які
виникли за звітний період.
 
   4. Структура і чисельний склад служби пожежної безпеки
 
   4.1. Структура та чисельний склад СПБ в апараті Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, установ визначаються за погодженням з МОЗ України
та територіальними органами Державного пожежного нагляду (за їх
місцерозташуванням) його керівництвом з урахуванням вимог Закону
України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та покладених на службу
завдань і напрямків роботи.
   При визначенні  чисельності  СПБ   слід   враховувати
середньооблікову чисельність працівників, що працюють у вибухо- і
пожежонебезпечних приміщеннях об'єктів та будівель, а також - інші
специфічні особливості галузі.
   4.2. Чисельність та структура  СПБ  Об'єднання  та  ДАК
визначаються з урахуванням специфіки підприємств, що входять до
Об'єднання та ДАК.
 
                          Додаток
                     до Положення про службу
                     пожежної безпеки системи
                     Міністерства   охорони
                     здоров'я України
 
           СЛУЖБА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
__________________________________________________________________
(найменування міністерства, управління, Об'єднання, ДАК, установи)
 
               Припис
       N ______ від ________________ 199_ р.
               (прописом)
 
   Кому ________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (П.І.Б., посада особи, якій видана пропозиція)
 
   Відповідно до Типового положення про службу пожежної безпеки,
з метою усунення порушень вимог правил пожежної безпеки та
загрози пожежі Вам належить усунути такі порушення та недоліки:
--------------------------------------------------------------
| N |Виявлені порушення|Належний термін усунення|Відмітка про|
|п/п|та недоліки    |порушень та недоліків  |виконання  |
|---+------------------+------------------------+------------|
| 1 |     2    |      3      |   4   |
--------------------------------------------------------------
 
   Припис видав
________________________   ______________
  (П.І.Б. та посада)      (підпис)
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 9, стор.199
 Код нормативного акта: 4923/1998<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner