Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 336 від 28.08.2008

Про створення та використання єдиного реєстру записів у книгах реєстрації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1055 від 01.10.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 жовтня 1997 р.
 vd971001 vn1055           за N 481/2285
 
 
    Про Положення про конкурсну комісію по відбору
    уповноважених осіб на виконання функцій управління
    акціями відкритих  акціонерних  товариств, які
        перебувають у державній власності
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 1205 ( z0452-99 ) від 24.06.99 )
 
 
   На виконання абзацу другого пункту 5.1.2 розділу 5 Закону
України "Про  Державну  програму  приватизації  на 1997 рік"
( 294/97-ВР ) та відповідно до пункту 2.3 Порядку проведення
конкурсу по відбору уповноважених осіб на виконання функцій
управління  акціями  відкритих  акціонерних  товариств,  які
перебувають у державній власності, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна, Міністерства економіки та Антимонопольного
комітету України  від  4  серпня  1997  року N 824/85/56/01
( z0345-97 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про конкурсну комісію по відбору
уповноважених осіб на виконання функцій  управління  акціями
відкритих акціонерних товариств, які перебувають у державній
власності (додається).
   2. Директору департаменту управління частками  державного
майна (І.Бондарчук) у десятиденний строк з дня прийняття цього
наказу забезпечити подання його на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
   3. Прес-центру Фонду (Я.Хобта) у десятиденний строк з дня
державної реєстрації  у  Міністерстві  юстиції  цього  наказу
забезпечити опублікування в "Українській  інвестиційній  газеті"
зазначеного Положення.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Голови Фонду                    В.Лановий
 
                         Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна  України   від
                     01.10.97 р. N 1055
 
     ( Положення втратило чинність на підставі Наказу
                  Фонду державного майна
      N 1205 ( z0452-99 ) від 24.06.99 )
 
              Положення
   про конкурсну комісію по відбору уповноважених осіб на
   виконання  функцій  управління  акціями  відкритих
   акціонерних товариств, які перебувають у державній
              власності
 
   Положення про конкурсну комісію по відбору уповноважених осіб
на виконання функцій управління акціями відкритих акціонерних
товариств,  які  перебувають у державній власності, (далі -
Положення), розроблено відповідно  до  Закону  України  "Про
господарські  товариства"  (  1576-12  ), Державної програми
приватизації на 1997 рік ( 294/97-ВР ) та Порядку проведення
конкурсу по  відбору уповноважених осіб на виконання функцій
управління  акціями  відкритих  акціонерних  товариств,  які
перебувають у державній власності, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна, Міністерства економіки, Антимонопольного
комітету України від 4 серпня 1997 р. N 824/85/56/01 ( z0345-97 ),
з  метою  забезпечення   конкурентності,   справедливості,
неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в
підготовці і проведенні конкурсів відповідно до  зазначеного
Порядку і визначає порядок створення та організацію діяльності
конкурсної комісії по відбору уповноважених осіб на виконання
функцій управління акціями відкритих акціонерних товариств, які
перебувають у державній власності.
   Терміни, визначені в Порядку проведення конкурсу по відбору
уповноважених осіб на виконання функцій  управління  акціями
відкритих акціонерних товариств, які перебувають у державній
власності, зберігають своє значення і для цього Положення.
 
           1. Загальні положення
   1.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) - це тимчасовий
колегіальний  орган, що утворюється органом приватизації для
проведення конкурсів по відбору уповноважених осіб на виконання
функцій управління акціями відкритих акціонерних товариств, які
перебувають  у  державній власності, а також для визначення
переможця в конкурсі.
   1.2. Основними принципами діяльності комісії є:
   законність;
   колегіальність;
   повнота розгляду  конкурсних  пропозицій  відповідно  до
встановлених умов конкурсу;
   обгрунтованість прийнятих рішень;
   рівність усіх претендентів перед комісією;
   незалежність членів  комісії  (недопущення  втручання  в
діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування,  а  також  учасників  конкурсу),
професійність членів комісії.
   1.3. Всі  витрати,  пов'язані  з  діяльністю  комісії,
забезпечуються  органами  приватизації.  Орган  приватизації
зобов'язаний  забезпечити  комісію  належним  приміщенням для
проведення її засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям
тощо. Орган приватизації забезпечує конкурсні комісії необхідними
документами та рекомендаціями для проведення конкурсу.
 
       2. Склад та порядок створення комісії
   2.1. До  складу  комісії  входять  представники  органу
приватизації,  представник  відповідного  центрального  органу
виконавчої влади та обласної, Київської, Севастопольської міської
державної  адміністрації,  представник  трудового  колективу
товариства. Кількість членів комісії складає 5 - 9 осіб.
   До складу комісії в разі потреби можуть залучатися фахівці
інших галузевих міністерств та відомств, Антимонопольного комітету
України, інших органів виконавчої влади.
   Комісія складається з голови комісії (далі  -  голова),
відповідального секретаря, інших членів комісії. Голова комісії та
відповідальний секретар обов'язково повинні бути співробітниками
відповідного органу приватизації.
   2.2. Відповідний орган приватизації направляє в організації
та установи письмові запити щодо визначення кандидатур до складу
комісії.
   Делегування представників до складу комісій є обов'язковим
для керівництва державних органів, які у 3-денний строк з дня
одержання запиту направляють до органу приватизації письмову
відповідь про кандидатури до складу комісії  із  зазначенням
прізвища, імені та по батькові, обійманої посади, контактного
телефону, факсу.
   2.3. Склад комісії після отримання даних щодо кандидатур
затверджується наказом відповідного органу приватизації, яким
визначається  голова  комісії,  відповідальний  секретар  і
встановлюється строк розробки та подання умов  конкурсу  на
затвердження до відповідного органу приватизації.
   На час роботи в комісії за її членами зберігається місце
роботи  (посада)  та  середній  заробіток  згідно  з чинним
законодавством України.
 
         3. Завдання та функції комісії
   3.1. Основними завданнями комісії є:
   визначення терміну та умов проведення конкурсу;
   вибір переможця конкурсу.
   3.2. Основними функціями комісії є:
   1) визначення на основі завдання уповноваженій особі вимог до
учасників конкурсу щодо захисту інтересів держави в діяльності
ВАТ;
   2) складання  інформаційного  повідомлення про проведення
конкурсу протягом трьох днів з дати створення комісії та надання
його до органу приватизації;
   3) відповідь на письмові запити претендентів по уточненню
інформації, яка міститься в інформаційному повідомленні, якщо це
передбачено чинним законодавством;
   4) надання, в разі звернення претендентів, письмового дозволу
на ознайомлення з ВАТ;
   5) розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями і
проведення їх експертизи;
   6) визначення переможця конкурсу;
   7) оформлення та подання на затвердження органу приватизації
протоколу про підсумки конкурсу;
   8) підготовка  та  надання  до  редакції  "Української
інвестиційної газети" інформаційного повідомлення про підсумки
конкурсу (протягом трьох днів з дати їх затвердження органом
приватизації).
 
         4. Права та обов'язки комісії
   4.1. Комісія має право:
   отримувати інформацію про ВАТ, документи та інші матеріали,
які необхідні для роботи комісії та експертів,  що  можуть
залучатися до роботи комісії, для визначення умов конкурсу;
   звертатися за допомогою  до  спеціалістів,  радників  та
експертів, що залучені на договірних умовах органом приватизації
до роботи по підготовці та проведенню конкурсу.
   4.2. Комісія зобов'язана:
   проводити свої  засідання,  дотримуючись  вимог  чинного
законодавства України;
   визначати переможця  тільки  за  критеріями,  визначеними
Порядком проведення конкурсу по відбору уповноважених осіб на
виконання  функцій  управління  акціями відкритих акціонерних
товариств, які перебувають у державній власності ( z0345-97 );
   забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу.
   4.3. Члени комісії не мають права:
   вести поза межами засідань комісії переговори з учасниками та
претендентами конкурсу;
   мати майнові та  немайнові  стосунки  з  учасниками  та
претендентами конкурсу.
   4.4. У встановленому діючим законодавством порядку члени
Комісії забезпечують нерозголошення інформації про:
   - перебіг розгляду конкурсних пропозицій;
   - зміст конкурсних пропозицій;
   - претендентів, їх кількість та їх пропозиції щодо умов
конкурсу (до визначення переможця);
   - режим роботи членів конкурсної комісії.
 
          5. Порядок роботи комісії
   5.1. Комісія приступає до роботи з моменту затвердженням
наказом  її  складу,  в якому зазначається дата подання на
затвердження умов конкурсу.
   5.2. Зміни щодо складу комісії вносяться наказами органу
приватизації.
   5.3. Керує діяльністю комісії і організує її роботу голова
комісії.
   5.4. Голова в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях комісії;
   дає розпорядження  та  доручення, обов'язкові для членів
комісії;
   дає доручення  спеціалістам,  радникам та експертам, які
залучені до роботи комісії;
   організує підготовку матеріалів на розгляд комісії;
   забезпечує після закінчення або припинення конкурсу передачу
до органу приватизації документації щодо проведення конкурсу;
   представляє комісію  у  відносинах  з  установами  та
організаціями.
   5.5. Голова  комісії зобов'язаний оповістити всіх членів
комісії про заплановані засідання за три дні до  дати  їх
проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом
або електронною поштою.
   5.6. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень
голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для
розгляду комісією та правильність ведення протоколів засідань
комісії.
   5.7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності
комісії, виконувати розпорядження і доручення голови. У разі
відсутності на засіданні, члени комісії повинні надавати письмові
пояснення на ім'я голови.
   5.8. Комісія самостійно визначає порядок організації своєї
роботи. Рішення комісії є правомірним, якщо в засіданні беруть
участь більше ніж 3/4 від кількості її членів.
   5.9. Члени комісії користуються рівним правом голосу при
прийнятті рішень.
   5.10. Засідання комісії є закритими, але комісія має право
заслуховувати  на  своїх засіданнях усні пояснення учасників
конкурсу щодо своїх конкурсних пропозицій, пояснення спеціалістів,
радників та експертів, залучених до роботи комісії.
   5.11. Всі рішення комісії приймаються більшістю голосів від
числа присутніх на засіданні.
   Рішення комісії про визначення переможця приймається таємним
голосуванням  шляхом заповнення бюлетенів. Заповнені бюлетені
передаються членами комісії голові і секретареві комісії, які
здійснюють підрахунок голосів і оголошують на засіданні результати
голосування.
   5.12. Рішення  комісії  оформляється  протоколом,  що
підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні,
та подаються у встановлений термін на затвердження до відповідного
органу приватизації.
   5.13. Діяльність  комісії  припиняється  наказом  органу
приватизації після затвердження результатів конкурсу або у разі,
якщо конкурс не відбувся.
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 43, стор.232
 Код нормативного акта: 4166/1997<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner