Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 325 від 26.08.2008

Про звірку відомостей по власниках, користувачах та площі земельних ділянок, територіальних зон та земельних угідь відповідно до форм 6-зем та 2-зем з відомостями, внесеними до автоматизованої системи державного земельного кадастру, по кожному окремому...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1065 від 01.10.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 жовтня 1997 р.
                   за N 490/2294
 
 
        Про затвердження Положення про план
            приватизації майна
    
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                   державного майна
     N 1104 ( z0394-98 ) від 08.06.98
     N 1192 ( z0464-99 ) від 23.06.99
     N 1572 ( z0504-00 ) від 28.07.2000
     N 2028 ( z1303-04 ) від 29.09.2004 
     N 2559 ( z1148-05 ) від 19.09.2005
     N 187 ( z0150-07 ) від 05.02.2007
     N 813 ( z0720-08 ) від 14.07.2008 }
 
 
 
   З метою приведення у відповідність до чинного законодавства
нормативних актів Фонду державного майна України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  план  приватизації  майна
(додається).
   2. Департаменту реформування власності:
   2.1. Забезпечення у п'ятиденний термін із дня прийняття цього
наказу подання Положення про план приватизації майна на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   2.2. Забезпечити у десятиденний термін із дня державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу публікацію
Положення про план приватизації майна у Державному інформаційному
бюлетені "Про приватизацію".
   3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 10.11.92 N 476 ( v0476224-92 ) "Про затвердження
Положення про план приватизації".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду С.Лєдомську.
 
 В.о.Голови Фонду                    В.Лановий
 
                   Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   01.10.97 N 1065 
                  (у редакції наказу Фонду
                  державного майна України від
                  28.07.2000 N 1572 ( z0504-00 )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про план приватизації державного майна
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  план  приватизації державного майна
розроблено відповідно до Закону  України  "Про  приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), Державної програми приватизації на
2000-2002  роки,  затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації" від 18.05.2000 N 1723-III ( 1723-14 ),
інших  нормативних  актів,  якими  регламентуються  процеси
приватизації.
 
   1.2. Це  Положення застосовується при складанні проектів
планів приватизації майна, яке перебуває у державній власності, у
тому числі майна, зданого в оренду.
   Плани приватизації підприємств, що приватизуються відповідно
до  Закону  України  "Про  особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР  ),  розробляються  з
урахуванням нормативних актів, що визначають такі особливості, та
відповідно до Положень, які затверджуються Фондом державного
майна.
 
   1.3. Розробляючи проект плану приватизації державного майна,
комісія з приватизації враховує пропозиції:
   господарського   товариства,   створеного  працівниками
підприємства, що приватизується, та інших покупців;
   місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;
   державних органів приватизації;
   центрального органу виконавчої влади з питань екології та
природних ресурсів України або його територіальних  органів;
( Пункт 1.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2028 ( z1303-04 ) від 29.09.2004 )
   антимонопольного  комітету  України,  його територіальних
відділень;
   центрального органу виконавчої влади з питань земельних
ресурсів. { Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 813 ( z0720-08 ) від 14.07.2008 }
 
   1.4. Проект плану приватизації державного майна складається
на  основі Типового плану приватизації державного майна, що
додається до цього Положення.
 
     2. Порядок розробки проекту плану приватизації
             державного майна
 
   2.1. Проект плану розробляється комісією з  приватизації
відповідного об'єкта, ураховуючи способи та порядок приватизації
державного  майна,  які  визначаються  Державною  програмою
приватизації.
 
   2.2. Розроблений комісією з  приватизації  проект  плану
подається  відповідному  державному  органу  приватизації  на
затвердження.
 
   2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, проект
плану приватизації державного майна погоджується у встановленому
порядку з Кабінетом Міністрів України.
 
     3. Порядок унесення змін до плану приватизації
             державного майна
 
   3.1. Рішення про унесення змін, доповнень та уточнень до
плану  приватизації  державного  майна приймається державними
органами приватизації.
 
   3.2. Уточнення до розділу VI плану приватизації державного
майна вносяться державними органами приватизації в  порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   3.3. При внесенні уточнень до розділу VI плану приватизації
державного  майна передбачаються додаткові способи розміщення
акцій, а саме:
   - для групи Г - визначені пунктом 59 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 );
   - для групи В - визначені пунктом 57 Державної програми
приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ).
 
{ Положення в редакції Наказів Фонду державного майна N 1192
( z0464-99 ) від 23.06.99, N 1572 ( z0504-00 ) від 28.07.2000 }
 
 Заступник директора департаменту -
 начальник відділу                  Н.Блощаневич
 
                       Додаток
                   до Положення про план
                   приватизації державного майна
 
                  Затверджую
                  ______________________________
                  (посада керівника державного
                  органу приватизації)
                  ________  ____________________
                  (підпис)  (прізвище, ініціали)
 
                  "___"__________ 200_ рік
 
                   М.п.
 
 
              ТИПОВИЙ ПЛАН
         приватизації державного майна
 
 
       Розділ I. Реквізити об'єкта приватизації
 
   1. Повна та скорочена назва _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                -------------------------
Код за ЄДРПОУ         -------------------------
                -------------------------
Код за ЗКГНГ          -------------------------
 
Код за КОАТУУ території,    -------------------------
на якій розташовано об'єкт   -------------------------
 
Код за КФВ           -------------------------
                -------------------------
 
   2. Місцезнаходження об'єкта приватизації
__________________________________________________________________
 
   3. Номери  поточних  рахунків,  найменування і реквізити
банківських установ, які обслуговують об'єкт приватизації
__________________________________________________________________
 
   4. Номер і дата державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності _______________________________________________________
 
   5. Організаційно-правова форма ______________________________
 
   6. Рішення про приватизацію об'єкта
__________________________________________________________________
(дата, номер наказу або розпорядження, назва органу приватизації,
           який прийняв рішення)
 
   7. Класифікація об'єкта за групою ___________________________
 
    Розділ II. Характеристика господарської діяльності і
       фінансового стану об'єкта приватизації
 
   1. Кадровий потенціал та фінансовий стан підприємства
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |  Назва показника   |Одини- |За станом |За станом|На   |
| з/п |             |ця   |на початок|на поча- |останню|
|   |             |виміру |двох попе-|поточного|звітну |
|   |             |    |редніх  |року   |дату  |
|   |             |    |років   |     |    |
|   |             |    |----------+---------|-------|
|   |             |    |____ |____| ____ рік|___ рік|
|   |             |    | рік | рік|     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
| 1 |     2       |  3  | 4  | 5 |   6  |  7 |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|1  |Чисельність працюючих  | чол. |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|2  |Первісна вартість    |    |   |  |     |    |
|   |основних фондів, усього: |тис.грн.|   |  |     |    |
|2.1 |у т.ч. виробничого    |    |   |  |     |    |
|   |призначення       |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|3  |Залишкова вартість    |    |   |  |     |    |
|   |основних фондів, усього: |тис.грн.|   |  |     |    |
|3.1 |у т.ч. виробничого    |    |   |  |     |    |
|   |призначення       |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|4  |Знос основних фондів   |  %  |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|5  |Балансовий прибуток (якщо|тис.грн.|   |  |     |    |
|   |збиток,- писати зі знаком|    |   |  |     |    |
|   |"-"):          |    |   |  |     |    |
|5.1 |Ефективність роботи:   |    |   |  |     |    |
|5.1.1|рентабельність      |  %  |   |  |     |    |
|   |виробництва       |    |   |  |     |    |
|5.1.2|продуктивність праці   | грн. |   |  |     |    |
|5.1.3|поточна ліквідність   |    |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|6  |Дебіторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість, усього  |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|7  |Кредиторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість, усього  |тис.грн.|   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|8  |Кредиторська       |    |   |  |     |    |
|   |заборгованість:     |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.1 |із заробітної плати,   |    |   |  |     |    |
|   |усього:         |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.1.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|8.2 |за платежами до бюджету, |    |   |  |     |    |
|   |усього:         |тис.грн.|   |  |     |    |
|8.2.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|8.3 |до державних цільових  |    |   |  |     |    |
|   |фондів, усього:     |    |   |  |     |    |
|8.3.1|у т.ч. прострочена    |    |   |  |     |    |
|-----+-------------------------+--------+-----+----+---------+-------|
|9  |Обсяг виробленої     |    |   |  |     |    |
|   |продукції        |тис.грн.|   |  |     |    |
-----------------------------------------------------------------------
 
   2. Основні види діяльності підприємства (за статутом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Характеристика виробничо-господарської діяльності
 
   3.1 Основні види товарної продукції
-------------------------------------------------------------------------
|Основні види|  Вартість продукції  |У натуральному|Частка в загаль- |
|продукції  |  (послуг), тис.грн.  |  вираженні |ному обсязі про- |
|(послуг)  |             |       |дукції (послуг) |
|      |             |       |підприємства, % |
|      |-------------------------+--------------+-----------------|
|      |на початок|на по-|за ос- |на по-|за ос- |на початок|на по-|
|      |двох попе-|чаток |танній |чаток |танній |двох попе-|чаток |
|      |редніх ро-|поточ-|звітний|поточ-|звітний|редніх ро-|поточ-|
|      |ків    |ного |період |ного |період |ків    |ного |
|      |     |року |    |року |    |     |року |
|------------+----------+------+-------+------+-------+----------+------|
|      |____ |____|____ |____  |____ |____  |____ |____|____ |
|      |рік |рік |рік  |рік  |рік  |рік  |рік |рік |рік  |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
   3.2 Частка  основних  видів  продукції, яка випускається
об'єктом приватизації, на відповідному товарному ринку (за видами
продукції) _______________________________________________________
 
   4. Основні ринки збуту продукції, у тому числі за межами
України __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(у тому числі інформація щодо експортно-імпортних операцій та
постачальників енергоносіїв, сировини)
 
   5. Характеристика монопольного становища об'єкта приватизації
на відповідних товарних ринках ___________________________________
__________________________________________________________________
 
   6. Перелік і вартість майна, переданого підприємством до
статутних фондів господарських товариств, банків, інших юридичних
осіб в Україні та за її межами, у яких підприємство бере пайову
участь ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   7. Акції, частки, паї, інші свідоцтва про власність, якими
володіє підприємство в статутних фондах інших юридичних осіб:
------------------------------------------------------------------
| N |Назва і місце- |Розмір  |     Види вкладень      |
|з/п|знаходження  |статутно-|----------------------------------|
|  |суб'єкта госпо-|го фонду | паї, частки  |  акції    |
|  |дарювання, у  |суб'єкта |-----------------+----------------|
|  |статутний фонд |господа- | тис.| % |дата |тис.| % |дата |
|  |якого здійснено|рювання | грн.|  |вклад.|грн.|  |вклад.|
|  |вкладення,   |(тис.  |   |  |   |  |  |   |
|  |код за ЄДРПОУ |грн.)  |   |  |   |  |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Перелік і вартість державного майна, переданого в оренду
організації  орендарів  (господарському товариству), згідно з
договором оренди та даними бухгалтерського обліку ________________
__________________________________________________________________
 
   9. Перелік і вартість об'єктів незавершеного будівництва (за
даними бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта  |Обсяг робіт |Рік    |Вартість на |
|з/п|           |за кошторисом|початку  |дату оцінки |
|  |           |(тис.грн.)  |будівництва|(тис.грн.) |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
| 1 |     2      |   3    |   4   |   5   |
|---+---------------------+-------------+-----------+------------|
|  |           |       |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Перелік і вартість невстановленого обладнання (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N |     Склад обладнання       |Вартість на дату  |
|з/п |                    |   оцінки    |
|  |                    |  (тис.грн.)   |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1 |         2           |    3     |
|----+---------------------------------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   11. Перелік і вартість об'єктів соціально-побутового  та
соціально-культурного  призначення  (за даними бухгалтерського
обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   12. Державний житловий фонд ________ тис. грн. (за даними
бухгалтерського обліку)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   13. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної
ділянки об'єкта приватизації, юридично закріплений статус ________
__________________________________________________________________
(інженерно-геологічні умови,  рівень  інженерного  благоустрою
території, стан соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури;
     об'єкти культурного й історичного призначення)
 
   14. Характеристика екологічного стану підприємства __________
__________________________________________________________________
(штрафи, сплачені за поточний рік; джерела викидів; наявність
  хвостосховищ, відвалів, полігонів, очисних споруд та ін.)
 
     Розділ III. Оцінка вартості об'єкта приватизації
 
   1. Вартість  цілісного  майнового  комплексу  об'єкта
приватизації визначена за Методикою, яка затверджується Кабінетом
Міністрів України, відображена в акті оцінки вартості об'єкта
приватизації та становить ___ тис.грн., у тому числі:
   1.1. Частина вартості цілісного майнового комплексу, що
належить орендарю, становить__________ тис. грн.;
   1.2.  Частина вартості цілісного майнового комплексу, що
утворена під час застосування заходів фінансової реструктуризації,
становить ________тис.грн.
 
   2. Державна частина у вартості цілісного майнового комлексу
становить _____ тис.грн.
 
   3. З вартості цілісного майнового комплексу  вилучається
вартість майна __________ тис.грн.:
   3.1. Державного житлового фонду
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.2. Об'єктів, що не підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.3. Об'єктів, що не підлягають приватизації та що мають
матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Загальна  |Місцезнаходження| Загальна вартість МНСІ |
|з/п |  кількість  |        |(без зазначення їх назв),|
|  |        |        | які виділені на окремий |
|  |        |        |  баланс підприємства  |
|----+----------------+----------------+-------------------------|
|  |        |        |             |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Повний перелік МНСІ із зазначенням усіх даних,
передбачених пунктом 3.3 Плану приватизації, складається окремим
додатком, якому в разі необхідності надається у відповідності з
вимогами законодавства гриф обмеження доступу.
 
   3.4. Щодо якого встановлено пільги
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |  Місце-  |Інвентарний  | Вартість на|
|з/п|         |знаходження |  номер   | дату оцінки |
|  |         |       |       | за даними  |
|  |         |       |       | бух.обліку |
|  |         |       |       | (тис.грн.) |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |   5   |
|---+-----------------+-------------+--------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   3.5. Щодо якого встановлено особливий режим приватизації:
частки (паї, акції), що належать державі в статутних фондах
підприємств
 
   об'єкти незавершеного будівництва
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта |   Місцезнаходження   | Вартість на|
|з/п|         |              | дату оцінки |
|  |         |              | за даними  |
|  |         |              | бух.обліку |
|  |         |              | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 |     2    |       3       |   4   |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   - об'єкти  соціально-побутового  та  соціально-культурного
призначення
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва об'єкта |   Місцезнаходження   | Вартість на|
|з/п|         |              | дату оцінки |
|  |         |              | за даними  |
|  |         |              | бух.обліку |
|  |         |              | (тис.грн.) |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
| 1 |     2    |       3       |   4   |
|---+------------------+---------------------------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   4. Вартість майна, що підлягає приватизації, _______ тис.грн.
 
    Розділ IV. Пропозиції щодо реструктуризації об'єкта
             (у разі потреби)
 
   1. Порядок та вимоги щодо подальшого використання об'єктів,
вартість  яких  не  включена у вартість майна, що підлягає
приватизації _____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Структура підприємства і можливість реорганізації об'єкта
й виділення з його складу структурних підрозділів у самостійні
підприємства з правом юридичної особи ____________________________
__________________________________________________________________
(перелік організаційних, правових, технічних заходів, спрямованих
на зміну структури підприємства, що приватизується, зміну його
управління, форми власності, організаційно-правової форми з метою
підвищення інвестиційної привабливості підприємства)
 
   3.  Вимоги  з  охорони  державної  таємниці, збереження
матеріальних носіїв секретної інформації щодо:
   - збереження на підприємстві конкретних видів діяльності,
пов'язаних з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - мінімального розміру частки держави в статутному фонді
відкритого акціонерного товариства, за умови закріплення якої на
підприємстві будуть зберігатися види діяльності, пов'язані з
державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - напрямків використання МНСІ, які розміщені на підприємстві
(виконання  державного  оборонного  замовлення, мобілізаційних
завдань тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - отримання  приватизованим  підприємством  дозволу  на
провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - покладання на орган, уповноважений управляти державним
майном підприємства до прийняття рішення  про  приватизацію,
відповідальності  за  здійснення заходів з охорони державної
таємниці, збереження МНСІ на приватизованому підприємстві
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.                               
 
  Розділи V та VI розробляються у разі створення відкритого
           акціонерного товариства
 
      Розділ V. Характеристика статутного фонду
 
   1. Статутний  фонд  створюваного відкритого акціонерного
товариства _________ тис.грн.*
   2. Номінальна вартість акції _________ грн.
   3. Вид акцій: прості, іменні.
   4. Кількість акцій _______________шт.
_______________
* У разі створення ВАТ на базі майна орендного підприємства в
 цьому пункті відображається сума з зазначенням частки держави та
 частки орендаря.
 
         Розділ VI. План розміщення акцій
 
------------------------------------------------------------------------
| N |  Спосіб розміщення      | Термін   | Акції   |Частка|
|з/п|                | розміщення |       |в СФ, |
|  |                |------------+-------------| %  |
|  |                |поча-|закін-|кіль- |вар- |   |
|  |                |ток |чення |кість,|тість,|   |
|  |                |   |   |штук |тис. |   |
|  |                |   |   |   |грн. |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1 |Закріплюється у державній    |   |   |   |   |   |
|  |власності*           |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|1.1|у т.ч. передано до холдингів  |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|2 |Передано до холдингів     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|3 |Власність організації орендарів |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4 |Пільговий продаж акцій     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.1|працівникам підприємства, майно |   |   |   |   |   |
|  |якого приватизується      |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|4.2|іншим громадянам, які мають   |   |   |   |   |   |
|  |право на пільгове придбання   |   |   |   |   |   |
|  |акцій              |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5 |Продаж акцій через організаторів|   |   |   |   |   |
|  |торгівлі цінними паперами    |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.1|на фондових біржах       |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|5.2|у позабіржових фондових     |   |   |   |   |   |
|  |торговельних системах      |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6 |Продаж пакетів акцій громадянам |   |   |   |   |   |
|  |та фінансовим посередникам через|   |   |   |   |   |
|  |Державну акціонерну компанію  |   |   |   |   |   |
|  |"Національна мережа аукціонних |   |   |   |   |   |
|  |центрів" за кошти (тільки для  |   |   |   |   |   |
|  |об'єктів групи В)        |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.1|на спеціалізованому аукціоні за |   |   |   |   |   |
|  |грошові кошти          |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|6.2|на відкритому грошовому     |   |   |   |   |   |
|  |регіональному аукціоні     |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|7 |Продаж пакетів акцій за     |   |   |   |   |   |
|  |конкурсом**           |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|8 |Продаж пакетів акцій на     |   |   |   |   |   |
|  |відкритих торгах**       |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|9 |Продаж пакетів акцій на     |   |   |   |   |   |
|  |міжнародних фондових ринках   |   |   |   |   |   |
|---+--------------------------------+-----+------+------+------+------|
|  |         Разом:     |   |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------------
______________
 * Тільки для об'єктів групи Г.
** Щодо об'єктів групи Г передбачати продаж контрольного пакета
  акцій.
 
  Розділ VII. Інші положення щодо особливостей приватизації
            конкретного об'єкта
 
   1. Пропозиції комісії, яким шляхом приватизувати цілісний
майновий комплекс ________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   2. Пропозиції комісії щодо умов продажу пакету акцій за
конкурсом ________________________________________________________
        (якщо передбачено продаж акцій ВАТ)
 
   3. Вимоги  щодо  виконання  державних  зобов'язань  -
мобілізаційних завдань, збереження державного резерву ____________
__________________________________________________________________
 
   4. Вимоги щодо об'єктів державної власності, що здійснюють
діяльність, яка становить екологічну небезпеку (з урахуванням
висновку екологічного аудиту) ____________________________________
 
   5.  Вимоги  з  охорони  державної  таємниці, збереження
матеріальних носіїв секретної інформації щодо:
   - отримання приватизованим  підприємством  відповідно  до
законодавства, дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - укладання відповідно до статті 137 Господарського кодексу
України та статті 6 Закону України "Про державну таємницю" між
органом, уповноваженим управляти державним майном підприємства до
прийняття рішення про приватизацію, та підприємством договору на
передання права оперативного управління майном, що становить
державну  таємницю  (МНСІ,  які  виділені на окремий баланс
підприємства).
   У разі,  якщо  орган,  що  здійснює  управління  майном
підприємства, прийме  рішення  про  недоцільність  подальшого
проведення на підприємстві діяльності, пов'язаної з державною
таємницею, та відповідно з напрямками використання МНСІ, які
розміщені на підприємстві, вимога укладання зазначеного договору
не застосовується.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - фінансування у відповідності до статті 7 Закону України
"Про державну таємницю", витрат  на  здійснення  діяльності,
пов'язаної з державною таємницею
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   - здійснення у відповідності до законодавства інших заходів з
охорони державної таємниці, збереження МНСІ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   Додатки:
 
   1. Передавальний баланс підприємства на дату оцінки.
   2. Ситуаційний  план  розташування  земельної  ділянки
підприємства.
   3. Копія акта на право користування землею або копія рішення
відповідного органу виконавчої влади про відведення земельної
ділянки.
   4.  Акт  оцінки  вартості  об'єкта  приватизації,  який
складається відповідно до законодавства і затверджується органом
приватизації, та технічний паспорт земельної ділянки державної
власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації.
   5. Протокол  про  результати  інвентаризації  (у  разі
проведення).
   6. Протоколи засідань комісії з приватизації.
   7. Протокол загальних зборів трудового колективу про розгляд
проекту плану приватизації.
   8. Схема організаційної структури об'єкта приватизації.
   9. Листування з питань приватизації цього об'єкта.
   10.   Заява   про   приватизацію,  бізнес-план  або
техніко-економічне обрунтування післяприватизаційного  розвитку
об'єкта, а також декларація про доходи для фізичних осіб (у разі
продажу  цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  що
приватизується, або контрольного пакета акцій)*.
   11. Висновок про проведення екологічного аудиту (у разі
проведення).
 
_____________
   * Якщо ініціатива щодо приватизації об'єкта іде від покупців.
 
   Дата подання плану ___________
 
   Голова комісії з приватизації __________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)
 
   Члени комісії з приватизації: __________ (прізвище, ініціали)
                  (підпис)
 
{ Типовий план із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1104 ( z0394-98 ) від 08.06.98; в редакції
Наказів Фонду державного майна N 1192 ( z0464-99 ) від 23.06.99,
N 1572 ( z0504-00 ) від 28.07.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказами  Фонду  державного майна N 2028 ( z1303-04 ) від
29.09.2004, N 2559 ( z1148-05 ) від 19.09.2005, N 187 ( z0150-07 )
від 05.02.2007, N 813 ( z0720-08 ) від 14.07.2008 }
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner