Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 78 від 20.08.2008

Про скасування наказу Державної судової адміністрації України від 14.01.2008 р. N 1


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

   ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 56 від 29.09.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 жовтня 1997 р.
 vd970929 vn56            за N 470/2274
 
 
   Про затвердження інструкцій із виявлення, локалізації
        та ліквідації карантинних об'єктів
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головної
          державної інспекції з карантину рослин 
     N 86 ( z0939-02 ) від 12.11.2002
         Наказами Міністерства аграрної політики 
     N 116 ( z0397-05 ) від 28.03.2005
     N 237 ( z0664-05 ) від 02.06.2005 )
 
 
  ( Про  втрату  чинності  Інструкції  про перевезення,
   зберігання, переробку  та  реалізацію імпортного та
   вітчизняного підкарантинного зерна див. Наказ Міністерства
   аграрної політики N 58 ( v0058555-06 ) від 14.02.2006 )
 
 
 
   На виконання Постанови Верховної Ради України від 30 червня
1993 року N 3349-12 "Про порядок введення в дію Закону України
"Про карантин рослин" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   - Інструкцію  про  перевезення,  зберігання, переробку і
реалізацію імпортного та вітчизняного підкарантинного зерна;
   - Інструкцію із виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
опіку плодових ( z0471-97 );
   - Інструкцію із виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
фомопсису (сірої плямистості) соняшника ( z0472-97 ); ( Інструкція
втратила чинність на підставі Наказу Головної державної інспекції
з карантину рослин N 86 ( z0939-02 ) від 12.11.2002 )
   - Інструкцію із виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
гельмінтоспоріозу кукурудзи ( z0473-97 ); ( Інструкція втратила
чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 237
( z0664-05 ) від 02.06.2005 )
   - Інструкцію із виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
карантинних бур'янів ( z0474-97 ) (додаються). ( Інструкція
втратила  чинність  на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики N 116 ( z0397-05 ) від 28.03.2005 )
   2. Заступникам Головного державного інспектора з карантину
рослин України,  головним  державним  інспекторам  Автономної
Республіки  Крим,  областей,  м.Києва прийняти інструкції до
керівництва та виконання.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Головного  державного  інспектора з карантину рослин України
Устинова І.Д.
 
 Начальник                       О.М.Мовчан
 
                     Затверджено
               наказом Головної державної інспекції
               з карантину  рослин України  від
               29 вересня 1997 р. N 56
 
              Інструкція
    про перевезення, зберігання, переробку та реалізацію
     імпортного та вітчизняного підкарантинного зерна
 
   Ця Інструкція визначає загальні організаційні і  правові
вимоги щодо перевезення, зберігання, переробки та реалізації
імпортного і  вітчизняного  підкарантинного  зерна  (далі  -
підкарантинне зерно), спрямовані на запобігання проникненню і
розповсюдженню в Україні карантинних та потенційно небезпечних для
нашої держави об'єктів.
 
           1. Терміни і визначення
 
   1.1. Підкарантинне  зерно - це вирощене на території з
особливим карантинним  режимом  або  імпортоване  в  Україну
продовольче,  фуражне  або  технічне  зерно,  яке  не можна
використовувати як насіннєвий матеріал і яке є потенційним носієм
карантинних об'єктів.
   1.2. Кормові відходи - відходи після очищення підкарантинного
зерна, що мають поживні властивості і можуть бути використані для
виробництва комбікормів.
   1.3. Малоцінні  відходи  -  відходи  після  очищення
підкарантинного зерна, що не мають кормових якостей, не можуть
бути використані на корм тваринам і підлягають знищенню.
   1.4. Карантинний  сертифікат  -  документ,  що видається
державною службою з карантину рослин України, містить інформацію
про фітосанітарний стан продукції рослинного походження, вирощеної
в зонах особливого карантинного режиму, яка підлягає перевезенню
всередині  країни,  і  визначає  умови заготівлі, вивезення,
перевезення, зберігання, переробки, реалізації та її використання.
   1.5. Фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який
засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного матеріалу відповідно
до фітосанітарних правил, і видається державними органами з
карантину і захисту рослин країни-експортера.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ), Статуту державної служби з
карантину рослин,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.10.93 N 892 ( 892-93-п ), Правил фітосанітарного
контролю на державному кордоні України, затверджених наказом
Головної державної інспекції з карантину рослин України від
25.09.96 N 72 ( z0754-96 ), держреєстр від 27.12.96 N 754/1779 і
поширюється на всі підприємства, господарства, організації і фірми
(далі - підприємства), які займаються перевезенням, переробкою,
зберіганням та реалізацією підкарантинного зерна незалежно від
форм власності і відомчого підпорядкування.
   2.2. Ця Інструкція обов'язкова для  виконання  головними
державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками і
державними інспекторами з карантину рослин (далі - державний
інспектор з карантину рослин) та керівниками підприємств, які
мають право перевозити, зберігати, переробляти і використовувати
підкарантинне зерно, продукти його переробки та очищення.
   2.3. В кожній області України на підставі подання  від
виробничих об'єднань елеваторної і зернопереробної промисловості,
облхарчопромів та інших  підприємств  і  за  погодженням  з
держінспекціями з карантину рослин визначаються підприємства, які
мають право переробляти і зберігати підкарантинне зерно, а також
окремі господарства, які можуть використовувати кормові відходи,
що залишаються після його очищення та переробки.
   2.4. На всіх підприємствах, що зберігають та переробляють
підкарантинне зерно, наказом призначаються громадські уповноважені
з карантину рослин, обов'язком яких є контроль за виконанням умов,
викладених в даній Інструкції, та надання практичної допомоги в
роботі держінспекції з карантину рослин.
 
   2.5. Території  підприємств,  яким  дозволено  переробку
підкарантинного зерна, та трикілометрові  зони  навколо  них
підлягають  1-3  разовому  обстеженню  на  предмет виявлення
карантинних бур'янів і шкідників запасів у вегетаційний період.
Крім  цього,  обстеженню підлягають ті території залізничних
станцій, пристаней, шляхи перевезень і території господарств, які
отримують кормові відходи.
   2.5.1. Підприємства, які займаються зберіганням, переробкою і
використанням підкарантинного зерна, зобов'язані провадити щорічне
обстеження за власний рахунок.
   2.5.2. Контрольні  обстеження  організовують та провадять
державні інспектори з карантину рослин за рахунок держбюджету.
   2.5.3. Під час обстеження територій та місць зберігання
підкарантинного  зерна  відбираються  зразки  з  оформленням
відповідних актів згідно з ДСТУ 3355-96.
   2.5.4. Зібрані зразки позначають етикеткою і надсилають до
зональних  карантинних  лабораторій  для  визначення  видової
належності виявлених об'єктів.
 
   2.6. У разі  виявлення  карантинних  об'єктів  державний
інспектор з карантину рослин протягом 24 годин розробляє та подає
до відповідного виконавчого органу місцевого  самоврядування,
місцевої державної адміністрації або Кабінету Міністрів України
подання про запровадження особливого карантинного режиму, а також
перелік карантинних обмежень та комплекс карантинних заходів щодо
локалізації і ліквідації вогнища.
   2.7. Запровадження   особливого   карантинного   режиму
здійснюється відповідно до порядку, визначеного статтею 8 Закону
України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).
   2.8. Згідно із Законом України  "Про  карантин  рослин"
підприємства, які займаються перевезенням, зберіганням, переробкою
і використанням підкарантинного зерна, зобов'язані здійснювати
карантинні заходи за власний рахунок.
 
     3. Імпорт, експорт та перевезення по території
         України підкарантинного зерна
 
   3.1. Імпорт  підкарантинного  зерна  здійснюється  на
підприємствах, які мають право переробляти і зберігати імпортне
підкарантинне зерно, та за умови наявності:
   - фітосанітарного  сертифіката,  що  видається державними
органами з карантину і захисту рослин країни-експортера;
   - карантинного дозволу на імпорт, який видається Головною
державною інспекцією з карантину рослин Мінагропрому України.
 
   3.2. Переадресування підкарантинного зерна для використання
іншими організаціями можливе тільки з дозволу Головної державної
інспекції з карантину рослин Мінагропрому України.
   3.2.1. Вивезення підкарантинного зерна за межі територій
прикордонних пунктів всередину держави дозволяється тільки за
наявності карантинного дозволу і карантинного сертифіката, який
видається на кожний транспортний засіб.
 
   3.3. У  разі  виявлення  в  підкарантинному  зерні,  що
імпортується  в  Україну,  або  в  транзитному  зерні,  що
перевантажується на території країни, будь-яких шкідників в живому
стані  обов'язкове  проведення  знезараження  чи  повернення
відправнику.
   3.4. Вивезення  зерна  за  межі  територій  з особливим
карантинним режимом здійснюється  за  наявності  карантинного
сертифіката.
   3.5. Вивезення зерна з територій особливого карантинного
режиму  для  концентрації в прикордонних пунктах на експорт
здійснюється за наявності карантинного сертифіката, за умови
додаткового догляду в місцях накопичення і наступного оформлення
фітосанітарного сертифіката.
   3.6. У разі виявлення будь-яких шкідників в живому стані в
зерні, що експортується, обов'язкове проведення знезараження.
   3.7. Знезараження здійснюється фахівцями фумігаційних загонів
або бригад фітосанітарної служби  під  контролем  державного
інспектора  з  карантину рослин, який на підставі акта про
знезараження оформляє відповідні документи.
   3.8. Для транспортування підкарантинного зерна та кормових
відходів його переробки використовуються герметичні транспортні
засоби, обладнані накриттям, що запобігає розсипанню під час
перевезень.
 
    4. Розвантаження та зберігання підкарантинного зерна
 
   4.1. Розвантаження підкарантинного зерна  проводиться  на
розвантажувальних майданчиках, які мають асфальтове або бетонне
покриття, що запобігає потраплянню насіння бур'янів у грунт та
забезпечує  своєчасне  і  якісне зачищення майданчиків після
розвантаження. У випадку відсутності спеціалізованого покриття, на
період розвантаження майданчики покривають брезентом.
   4.2. Після розвантаження підкарантинного зерна транспортні
засоби, розвантажувальні майданчики та робочі механізми підлягають
обов'язковій очистці, із знищенням решток, а у разі необхідності -
знезараженню згідно з діючим порядком.
   4.3. Імпортне зерно складують окремо від вітчизняного і
зберігають в умовах, що виключають їх змішування.
   4.4. Зберігання насіннєвого матеріалу на підприємствах, яким
дозволена переробка імпортного підкарантинного зерна, дозволяється
тільки за умови наявності окремих ємкостей або складів, окремих
робочих механізмів, окремих розвантажувальних майданчиків.
   4.5. Зерно, засмічене карантинними бур'янами, складувати і
зберігати окремо, дотримуючись карантинних вимог.
 
  5. Використання кормових відходів від підкарантинного зерна
 
   5.1. Кормові  відходи  від  підкарантинного  зерна,  що
залишаються внаслідок очищення та переробки, використовуються на
корм  тваринам  тільки  після  розмелення  на  вальцових,
подрібнювальних верстатах або  після  термічної  обробки  та
запарювання. Розмір найбільших часток не повинен перевищувати
1 мм.
   5.2. Малоцінні  відходи, які залишаються після переробки
підкарантинного зерна, очищення транспортних засобів, робочих
механізмів  та розвантажувальних майданчиків і які не мають
кормових якостей, підлягають знищенню.
 
             6. Забороняється
 
   6.1. Зачищати  транспортні  засоби,  які   перевозили
підкарантинне зерно, на майданчиках переробних підприємств, що
спеціально для цього не призначені.
   6.2. Використовувати для розвантаження насіннєвого матеріалу
ті самі робочі механізми, які використовувались для розвантаження
підкарантинного зерна, без попереднього очищення.
   6.3. Використовувати підкарантинне  зерно  як  насіннєвий
матеріал.
   6.4. Видавати кормові  відходи  та  підкарантинне  зерно
господарствам без попередньої технічної або механічної обробки
(подрібнення).
   6.5. Накопичувати на території господарств відходи переробки
підкарантинного зерна, відходи від зачистки транспортних засобів,
механізмів обробки та майданчиків розвантаження.
 
            7. Відповідальність
 
   7.1. Відповідальність за дотримання карантинних заходів і
правил покладається на керівників підприємств, які займаються
перевезенням,   переробкою,   зберіганням  та  реалізацією
підкарантинного зерна.
   7.2. Контроль за своєчасним виконанням вимог, викладених в
даній Інструкції, здійснюють Держінспекції з карантину рослин.
   7.3. Посадові  особи підприємств, які порушують комплекс
встановлених карантинних заходів щодо перевезення, зберігання,
переробки та реалізації підкарантинного зерна, притягаються до
відповідальності відповідно до законодавства.
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 42, стор.192
 Код нормативного акта: 4157/1997<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner