Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 899 від 15.08.2008

Про видачу та скасування ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РАДІОЧАСТОТ
         ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 22 від 05.09.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 вересня 1997 р.
 vd970905 vn22            за N 417/2221
 
 
   Про затвердження та введення в дію Положення про порядок
   організації і  проведення  науково-дослідних  робіт,
   пов'язаних з проблемами забезпечення електромагнітної
   сумісності  радіоелектронних  засобів,  підвищення
    ефективності розподілу і використання радіочастот
 
 
   Згідно із Законом України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) і
Положенням про ГУРЧ при Кабінеті Міністрів України завершена
розробка Положення  про  порядок  організації  і  проведення
науково-дослідних робіт, пов'язаних з проблемами забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, підвищення
ефективності  розподілу і використання радіочастот. В умовах
тимчасової  відсутності  нормативно-правової  бази  у  сфері
використання радіочастотного ресурсу України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок організації і проведення
науково-дослідних робіт, пов'язаних з проблемами  забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, підвищення
ефективності розподілу і використання радіочастот (додається).
   2. Ввести  в  дію  Положення про порядок організації і
проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних  з  проблемами
забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів,
підвищення ефективності розподілу і використання радіочастот через
10 днів після державної реєстрації.
   3. Першому заступнику начальника Головного управління  з
питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України Сіталу О.Т.
забезпечити контроль за виконанням цього наказу.
 
 Начальник Головного управління           І.П.Міхальчук
 
                       Затверджено
                   наказом Головного управління
                   з питань радіочастот  при
                   Кабінеті Міністрів України
                   від 05.09.97 N 22
 
              Положення
 про порядок організації і проведення науково-дослідних робіт,
 пов'язаних  з  проблемами  забезпечення  електромагнітної
 сумісності радіоелектронних засобів, підвищення ефективності
        розподілу і використання радіочастот
 
   Це Положення визначає правові, організаційні і фінансові
основи науково-технічної  діяльності  у  галузі розподілу та
використання радіочастот, а також загальні основи і принципи
регулювання   відносин   при  організації  і  проведенні
науково-дослідних  робіт  (НДР),  пов'язаних  з  проблемами
забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів,
підвищення ефективності розподілу і використання радіочастот.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Мета проведення НДР
   Метою організації і проведення НДР є:
   підготовка обгрунтованих висновків для прийняття рішень щодо
підвищення ефективності розподілу і використання радіочастот у
межах Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України;
   оцінка відповідності розподілу і використання радіочастот в
Україні сучасному рівню наукових і технічних знань, тенденціям
науково-технічного прогресу, принципам державної науково-технічної
політики, вимогам екологічної безпеки, економічної доцільності;
   прогнозування науково-технічних,  соціально-економічних  і
екологічних наслідків використання радіочастотного ресурсу (РЧР)
та радіоелектронних засобів (РЕЗ);
   регулювання використання  частотно-орбітального   ресурсу
штучних супутників Землі (ШСЗ);
   дослідження, перевірка, аналіз та оцінка електромагнітної
сумісності РЕЗ різноманітних призначень і радіослужб.
   1.2. Принципи проведення НДР
   Основними принципами проведення НДР є:
   врахування необхідності максимально ефективного використання
РЧР для забезпечення соціального, економічного та культурного
розвитку держави, її обороноздатності та виконання міжнародних
обов'язків;
   компетентність і об'єктивність осіб, установ та організацій,
що виконують НДР;
   врахування світового рівня науково-технічного прогресу, норм
і  правил  технічної і екологічної безпеки, електромагнітної
сумісності РЕЗ, вимог стандартів і міжнародних угод;
   відповідальність виконавців НДР за достовірність і повноту
аналізу, обгрунтованість результатів та висновків.
   1.3. Підстава для проведення НДР
   Підставою для проведення НДР у зазначеній галузі є указ,
розпорядження  або  доручення  Президента України, постанова,
розпорядження або доручення Кабінету Міністрів України, звернення
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
центральних органів виконавчої влади України, Міжвідомчої комісії
з питань ліцензування використання радіочастот, рішень ГУРЧ та
інших радіочастотних органів.
   1.4. Суб'єкти проведення НДР
   Суб'єктами проведення НДР є замовник, виконавець і платник.
   Замовником НДР у галузі розподілу і використання радіочастот
є Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів
України (ГУРЧ). ГУРЧ формулює завдання на проведення НДР, визначає
термін її проведення, приймає результати НДР.
   Виконавцем НДР можуть бути спеціалізовані науково-дослідні
організації, підприємства та установи всіх  форм  власності,
тимчасові  творчі  колективи,  що здійснюють науково-технічну
діяльність. Фізичні особи, які входять до складу виконавців НДР
повинні  мати  високу  кваліфікацію,  спеціальні  знання  і
безпосередньо здійснювати науково-технічні  дослідження.  Вони
несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту
аналізу, обгрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання
на проведення НДР. Не дозволяється залучення до виконання НДР
юридичних і фізичних осіб, які будь-яким чином зацікавлені в
результатах робіт.
   Платником НДР можуть бути:
   ГУРЧ, Національна  Рада  України з питань телебачення і
радіомовлення, міністерства і відомства, а також  спеціально
уповноважені радіочастотні органи;
   будь-які юридичні або фізичні особи, які дали згоду на
фінансування проведення відповідних НДР. Замовник і виконавець НДР
не несуть перед  цими  платниками  ніяких  обов'язків  щодо
використання  результатів  НДР, окрім випадків, оговорених у
договорі на проведення відповідної НДР.
 
          2. Порядок проведення НДР
 
   2.1. Договір на проведення НДР
   Основним юридичним документом, що регламентує відносини між
суб'єктами проведення НДР, є договір на її проведення.
   У договорі  на  проведення  НДР  визначаються: замовник,
виконавець НДР і платник, який забезпечує  фінансування  її
проведення;
   предмет договору, умови і терміни проведення НДР;
   права та обов'язки сторін, порядок розрахунків і умови, що
впливають на зміну або припинення договірних відносин;
   відповідальність за  невиконання, неналежне виконання або
несвоєчасне виконання умов договору;
   відповідальність за достовірність результатів та висновків
НДР і термін дії такої відповідальності;
   додатки до договору;
   інші суттєві умови, які випливають із специфіки НДР.
   Договір набуває  чинності  з  моменту  підписання  його
замовником.
   2.2. Термін проведення НДР
   Термін проведення НДР визначається договором на проведення
НДР і календарним планом її проведення. При його визначенні
враховуються вимоги доручення на проведення НДР, її особливості та
складність.
   2.3. Додатки до договору
   Основними обов'язковими додатками до договору мають бути:
   технічне завдання  на  виконання  НДР  з  обов'язковим
формулюванням мети НДР, усіх задач виконавців, розподілу роботи
між виконавцями, етапів виконання НДР і вимог до оформлення НДР.
Воно підписується замовником і виконавцем НДР;
   календарний план, який визначає термін виконання робіт по
етапах і форму звітності. Він підписується замовником і виконавцем
НДР;
   протокол узгодження  договірної  ціни  на  створення при
проведенні НДР  науково-технічної  продукції,  який  визначає
досягнуту угоду про розміри фінансування НДР і є підставою для
проведення взаєморозрахунків при проведенні НДР. Він підписується
виконавцем, платником і узгоджується замовником НДР;
   калькуляція витрат  на  проведення  НДР,  яка  визначає
найменування і суму передбачених витрат при проведенні НДР. Вона
підписується виконавцем НДР і узгоджується замовником.
   2.4. Координація проведення НДР
   Для координації організації і проведення робіт ГУРЧ за
узгодженням із зацікавленими міністерствами і відомствами може
створювати робочі групи з числа відряджених фахівців. Метою
створення робочих груп є обгрунтування вибору виконавців НДР,
формування технічних завдань на проведення НДР і рекомендацій щодо
можливості прийняття створеної при її виконанні науково-технічної
продукції, а також визначення пропозицій різного рівня щодо
доцільності прийняття, впровадження і подальшого використання
результатів НДР.
   2.5. Експертиза результатів НДР
   За рішенням  ГУРЧ  з  метою  об'єктивного  комплексного
дослідження  результатів  і  висновків  НДР,  перевірки  їх
відповідності вимогам і нормам чинного законодавства, може бути
організована відповідна науково-технічна експертиза. Організація і
проведення її здійснюється згідно із Законом України "Про наукову
і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
   2.6. Використання результатів НДР
   Виконана виконавцем  відповідна науково-технічна продукція
передається замовнику згідно порядку, встановленого договором на
проведення НДР. Замовник НДР у термін, який визначено у договорі,
розглядає результати проведення НДР і при необхідності організує
їх експертизу. При позитивних результатах розгляду здійснюється
приймання результатів виконаної НДР, яке відбувається шляхом
підписання замовником і виконавцем відповідного акта. Підписання
цього акта замовником є підставою для взаєморозрахунків між
платником і виконавцем.
   Якщо результати НДР визначають необхідність внесення змін і
доповнень до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот
України, вони розглядаються на засіданні Державної комісії з
питань зв'язку і радіочастот. При позитивних результатах розгляду
відповідні зміни і доповнення вносяться згідно зі встановленим
порядком. Використання результатів НДР будь-якими радіочастотними
органами здійснюється після відповідного рішення ГУРЧ.
 
    3. Відповідальність за порушення при проведенні НДР
 
   3.1. Порушення при проведенні НДР
   Порушеннями при організації і проведенні НДР вважаються:
   невиконання вимог цього Положення та договору щодо проведення
НДР;
   фальсифікація висновків і результатів НДР;
   прийняття рішень  щодо  використання результатів НДР без
проведення їх науково-технічної експертизи у випадках,  коли
законодавством встановлено, що проведення такої експертизи є
обов'язковим;
   проведення НДР підприємствами, організаціями, установами і
тимчасовими творчими колективами, статутами яких така діяльність
не передбачається;
   умисне примушування або створення для замовника і експертів
обставин, які зумовлюють незаконне чи необ'єктивне проведення НДР
і науково-технічної експертизи її результатів або підготовку
недостовірних і необгрунтованих висновків тощо.
   Особи, які винні в зазначених та інших визначених чинним
законодавством порушеннях при проведенні НДР у сфері використання
РЧР,  притягаються  до  відповідальності  згідно  з  чинним
законодавством.
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 39, стор.305
 Код нормативного акта: 4022/1997
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner