Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 705 від 15.08.2008

Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 102/20/192/222 від 01.09.97    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   23 вересня 1997 р.
 vd970901 vn102/20/192/222      за N 421/2225
 
 
  Про затвердження Механізму державної підтримки виробництва
        продукції тваринництва у 1997 році
 
 
   На виконання  п.8  заходів (щодо  реалізації пропозицій,
висловлених на Нараді з питань агропромислового комплексу України
10 січня 1997 року), затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 29 січня 1997 р. N 85 ( 85-97-п ), та відповідно до
Закону  України  "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( 404/97-ВР ) Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Механізм  державної  підтримки виробництва
продукції тваринництва у 1997 році, що додається.
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  агропромислового  комплексу  Рижука С.М.,  першого
заступника начальника Головного управління Державного казначейства
Шевченка І.М. та першого заступника Голови Державного комітету
статистики Головка В.А.
 
 Міністр економіки                   В.І.Суслов
 
 Міністр агропромислового
 комплексу                       Ю.М.Карасик
 
 Міністр фінансів                   І.О.Мітюков
 
 Голова Державного комітету
 статистики                     О.Г.Осауленко
 
                    Затверджено
              наказом Міністерства економіки України,
              Міністерства агропромислового комплексу
              України, Міністерства фінансів України
              та Державного  комітету  статистики
              України   від  1 вересня  1997 р.
              N 102/20/192/222
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 вересня 1997 р.
                   за N 421/2225
 
 
 
    Механізм державної підтримки виробництва продукції
           тваринництва у 1997 році
 
   Цей механізм розроблено відповідно до Закону України "Про
Державний бюджет  України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ), яким
передбачено  підтримку  виробництва продукції  тваринництва у
1997 році.
   1. Джерелом підтримки виробництва продукції тваринництва в
розрахунку на одиницю проданої продукції (молока і м'яса) на
внутрішньому ринку є асигнування, що передбачені в Державному
бюджеті України на 1997 рік окремим рядком.
   2. Джерелом  фінансування  заходів  державної  підтримки
виробництва продукції  тваринництва  є  кошти,  отримані  від
приватизації державного майна, що  не  враховані  в  доходах
державного бюджету.
   3. Кошти державної підтримки  на  виробництво  продукції
тваринництва виділяються  сільськогосподарським товаровиробникам
Міністерством фінансів  щомісячно  через  регіональні  органи
Державного казначейства    за   розподілом   Міністерства
агропромислового комплексу.
   Надані відповідно до розпоряджень Уряду бюджетні позички на
зворотній основі за рахунок коштів, передбачених на підтримку
виробництва продукції тваринництва, використовуються у міру їх
повернення до державного бюджету.
   4. Виділення коштів по регіонах для підтримки виробництва
молока і м'яса (додаток N 1) здійснюється згідно з даними діючої
статистичної звітності про продаж юридичними особами суспільного
та приватного сектора цієї продукції на  внутрішньому  ринку
незалежно від каналів реалізації (крім проданої ними продукції на
експорт, у тому числі через посередників включаючи бартерні угоди)
і може бути скориговане у межах коштів, передбачених Державним
бюджетом України на 1997 рік, та з урахуванням фактичного продажу
молока і  м'яса  по  регіонах  Міністерством агропромислового
комплексу і Державним казначейством у кінці 1997 року.
   Виплата коштів за продані у 1997 році господарствами молоко і
м'ясо, що має бути підтверджено статистичними даними, проводиться
із розрахунку: за 1 тонну молока - 5,8 гривні, за 1 тонну худоби і
птиці (жива вага) - 24 гривні.
   5. Сільськогосподарські товаровиробники подають до районної
(міської) інспекції із заготівель і якості продукції  реєстр
квитанцій (накладних) на продану продукцію, погоджений з районним
(міським) відділом статистики за формою відповідно до додатка N 2.
Керівники сільськогосподарських  підприємств несуть персональну
відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність
даних, відображених у реєстрах.
   Районна (міська) інспекція із заготівель і якості продукції
на підставі одержаних від господарств і підприємств реєстрів
складає зведений реєстр відповідно до додатка N  3  у  3-х
примірниках, погоджує  його  з  районним  (міським)  відділом
статистики і один примірник подає  до  районного  (міського)
відділення Державного казначейства, яке на підставі цього реєстру
перераховує сільськогосподарським товаровиробникам належну їм суму
державної підтримки (у межах передбачених коштів), а другий -
Міністерству сільського господарства і продовольства Автономної
Республіки Крим та обласним управлінням сільського господарства і
продовольства.
   6. Міністерство  сільського  господарства і продовольства
Автономної Республіки  Крим,  обласні  управління  сільського
господарства і продовольства та регіональні управління Державного
казначейства щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним, подають до Міністерства агропромислового комплексу та
Головного управління Державного казначейства довідки про потребу і
стан використання  коштів  підтримки  виробництва  продукції
тваринництва за формою відповідно до додатка N 4.
   7. Фінансування  заходів  державної підтримки виробництва
продукції тваринництва  за  рахунок  коштів,  отриманих  від
приватизації  державного  майна,  що не враховані в доходах
державного бюджету, проводиться у міру надходження коштів по
регіонах пропорційно до розмірів, наведених у додатку N 5,
відповідно до наявного умовного поголів'я худоби і птиці в
колективних сільськогосподарських підприємствах, міжгосподарських
підприємствах і радгоспах за станом на 1 січня 1997 року.
Зазначені кошти за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки
Крим та обласних державних адміністрацій  і  погодженням  з
Міністерством агропромислового комплексу спрямовуються тільки на
підтримку тих діючих тваринницьких комплексів, птахофабрик і
великих  спеціалізованих  господарств  з  виробництва молока,
яловичини, свинини, м'яса птиці, яєць, вовни, які спроможні з
найбільшою  ефективністю  і  в короткий період стабілізувати
виробництво, а також господарств, що реалізують молоко  для
виготовлення    продуктів   дитячого   харчування,   та
господарств-репродукторів з розведення м'ясної худоби.
   8. Одержані  кошти  державної  підтримки  підприємства
відображають за  дебетом рахунка 55 "Інші рахунки в банках"
(субрахунок 5 "Інші рахунки в банках") і кредитом рахунка 96
"Цільове фінансування  і цільові надходження". Одночасно суми
державної підтримки вказуються за дебетом рахунка 96 і кредитом
рахунка 46 "Реалізація" з відображенням отриманих коштів у рядку
011 "Звіту про фінансові результати та їх використання (форма
N 2)".
 
                   Додаток N 1
           до Механізму державної підтримки виробництва
           продукції тваринництва у 1997 році
 
               Розподіл
   коштів, виділених у 1997 році на підтримку виробництва
   продукції  тваринництва, в  розрахунку на одиницю
        проданої продукції (молока і м'яса)
 
                           (тис.гривень)
------------------------------------------------------------------
        Регіони        |За продаж|За продаж|Всього
                    |молока і |худоби і |
                    |молокопро|птиці (жи|
                    |дуктів у |ва вага) |
                    |перерахун|     |
                    |ку на мо-|     |
                    |локо   |     |
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим        500х)   1060х) 1560х)
Вінницька                1300    1900  3200
Волинська                 600     880  1480
Дніпропетровська             1000    2100  3100
Донецька                 1100    1230  2330
Житомирська                800    1200  2000
Закарпатська               100     230   330
Запорізька                800    1130  1930
Івано-Франківська             300     400   700
Київська                 1600    1850  3450
Кіровоградська              600     840  1440
Луганська                 600     840  1440
Львівська                 600     900  1500
Миколаївська               600     720  1320
Одеська                  600    1020  1620
Полтавська                1400    1890  3290
Рівненська                600     900  1500
Сумська                 1100    1390  2490
Тернопільська               600    1010  1610
Харківська                1100    1720  2820
Херсонська                700    1060  1760
Хмельницька               1200    1900  3100
Черкаська                1000    1710  2710
Чернівецька                300     480   780
Чернігівська               900    1640  2540
 
Всього                 20000    30000  50000
 
   х) Включаючи м.Севастополь.
 
                   Додаток N 2
           до Механізму державної підтримки виробництва
           продукції тваринництва у 1997 році
 
_________________________________
Назва сільськогосподарського під-
приємства, номер розрахункового
рахунка і найменування відділення
банку
 
               Реєстр
        квитанцій (накладних) на реалізацію
        молока і м'яса у ________ 1997 року
------------------------------------------------------------------
Назва про-|Номер|Всього|     У тому числі    |Сума допла-
дукції  |і да-|реалі-|               |ти
     |та  |зов. |------------------------------+-----------
     |квита|продук|заго-|орга-|населен-|на|за бар|на 1|всьо-
     |нцій,|ції, |тіве-|ніза-|ню через|ри|терни-|тон-|го,
     |накла|тонн |льним|ціям |систему |н-|ми уго|ну, |гри-
     |дних |   |орга-|спожи|громадсь|ку|дами |гри-|вень
     |   |   |ніза-|вчої |кого хар| |   |вень|
     |   |   |ціям |коопе|чування | |   |  |
     |   |   |   |рації|    | |   |  |
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
   1  | 2 | 3  | 4 | 5 |  6  |7 |  8 | 9 | 10
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
Молоко і |   |   |   |   |    | |   |  |
молочні  |   |   |   |   |    | |   |  |
продукти у|   |   |   |   |    | |   |  |
перерахун-|   |   |   |   |    | |   |  |
ку на мо- |   |   |   |   |    | |   |  |
локо   |   |   |   |   |    | |   |  |
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
Разом   | х |   |   |   |    | |   |  |
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
Худоба і |   |   |   |   |    | |   |  |
птиця   |   |   |   |   |    | |   |  |
(у ж.в.) |   |   |   |   |    | |   |  |
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
Разом   | х |   |   |   |    | |   |  |
----------+-----+------+-----+-----+--------+--+------+----+------
Всього  | х |  х | х | х |  х  |х |  х | х |
------------------------------------------------------------------
 
Керівник сільсько-  Начальник районної    Начальник районного
господарського під-  (міської) інспекції   (міського) відділу
приємства       із заготівлі і якості  статистики
           продукції
____________ підпис  ____________ підпис   ___________ підпис
М.П.     дата   М.П.     дата    М.П.    дата
 
                   Додаток N 3
           до Механізму державної підтримки виробництва
           продукції тваринництва у 1997 році
 
___________________________________
(назва районної держзаготінспекції)
 
             Зведений реєстр
   сільськогосподарських підприємств, що продали продукцію
       тваринництва у ____________ 1997 року
------------------------------------------------------------------
Сільськогосподарське|Молоко і молоко-|Худоба і птиця |Всього до-
підприємство    |продукти в пере-|(жива вага)   |плати, грн.
          |рахунку на моло-|----------------|
          |ко       |кількі-|сума до-|
          |----------------|сть,  |плати, |
          |кількі-|сума до-|тонн  |грн.  |
          |сть,  |плати, |    |    |
          |тонн  |грн.  |    |    |
--------------------+-------+--------+-------+--------+-----------
     1     |  2  |  3  |  4  |  5  |   6
--------------------+-------+--------+-------+--------+-----------
          |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
Всього
 
Начальник районної (міської)    Начальник районного (міського)
інспекції із заготівлі і      відділу статистики
якості продукції
________________ підпис       ________________ підпис
"___" _________ 199_ р.       "___" _________ 199_ р.
М.П.                М.П.
 
                   Додаток N 4
           до Механізму державної підтримки виробництва
           продукції тваринництва у 1997 році
 
                Звіт
        про потребу (використання) коштів
        на підтримку виробництва продукції
        тваринництва у _________ 1997 року
 
                           (тис.гривень)
------------------------------------------------------------------
     Регіон     |Потреба (використано) коштів на підтримку
            |виробництва
            |-----------------------------------------
            |молока і молоко-|худоби і птиці| всього
            |продуктів у пере|(жива вага)  |---------
            |рахунку на моло-|--------------|за|з по-
            |ко       |за мі-|з почат|мі|чатку
            |----------------|сяць |ку року|ся|року
            |за мі-|з початку|   |    |ць|
            |сяць |року   |   |    | |
------------------------+------+---------+------+-------+--+------
            |   |     |   |    | |
------------------------------------------------------------------
 
Начальник обласного управління
сільського господарства і
продовольства (начальник
регіонального управління
Державного казначейства)
_________________ підпис
"___" __________ 199_ р.
М.П.
 
                   Додаток N 5
           до Механізму державної підтримки виробництва
           продукції тваринництва у 1997 році
 
              Фінансування
    заходів державної підтримки у 1997 році виробництва
    продукції  тваринництва за рахунок  надходження
    коштів, отриманих  від  приватизації державного
    майна, що не враховані в доходах державного бюджету
------------------------------------------------------------------
             Регіони           |Тис.гривень
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка Крим                1600х)
 
Вінницька                        2690
Волинська                        1610
Дніпропетровська                     3160
 
Донецька                         2380
Житомирська                       2450
Закарпатська                       320
 
Запорізька                        2130
Івано-Франківська                     540
Київська                         2670
 
Кіровоградська                      1650
Луганська                        1640
Львівська                        1260
 
Миколаївська                       1340
Одеська                         2180
Полтавська                        3310
 
Рівненська                        1460
Сумська                         2390
Тернопільська                      1490
 
Харківська                        3100
Херсонська                        1820
Хмельницька                       2680
 
Черкаська                        2570
Чернівецька                        680
Чернігівська                       2880
 
Всього:                         50000
   х) Включаючи м.Севастополь.
 
 
 
              Розрахунок
     асигнувань на підтримку виробництва продукції
      тваринництва на одиницю проданої продукції
             (молока і м'яса)
 
            ( Відсутній в БД )
 
 
              Розрахунок
   коштів по регіонах на 1997 рік для підтримки виробництва
    продукції тваринництва на одиницю проданої продукції
             (молока і м'яса)
 
            ( Відсутній в БД )
 
 
              Розрахунок
  фінансування заходів по регіонах на 1997 рік щодо державної
   підтримки виробництва продукції тваринництва за рахунок
  надходження коштів, отриманих від приватизації державного
    майна, що не враховані в доходах державного бюджету
 
            ( Відсутній в БД )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner