Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 883 від 29.12.2007

Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
             Н А К А З
 
 N 191/153 від 06.06.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 червня 1996 р.
                   за N 325/1350
 
 
    Про затвердження Положення про академічні відпустки
      та повторне навчання у вищих закладах освіти
 
 
 
   З метою  нормативного забезпечення організації діяльності
вищих закладів освіти України Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Положення про академічні відпустки та повторне
навчання у вищих закладах освіти, що додається.
   2. Дія Положення поширюється на всі вищі заклади освіти
України I-IV рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкування
та форм власності.
   3. З введенням в дію цього наказу вважати такими, що не
застосовуються на  території  України  Інструктивно-методичні
вказівки "Про порядок надання академічних відпусток студентам
вищих та учням середніх спеціальних закладів освіти за медичними
показниками", затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 17
серпня 1964 року і Міністерством вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР 9 вересня 1964 року.
 
 Міністр освіти                  М.З.Згуровський
 
 Міністр охорони здоров'я              Є.С.Короленко
 
                       Затверджено
                  наказом Міністерства  освіти
                  України і Міністерства охорони
                  здоров'я України від 6 червня
                  1996 р. N 191/153
 
              Положення
        про академічні відпустки та повторне
         навчання в вищих закладах освіти
 
            Загальна частина
 
   Це Положення визначає порядок  надання  студентам  вищих
закладів освіти академічних відпусток, а також порядок проходження
студентами повторного курсу навчання.
   Академічна відпустка - це перерва у навчанні, право на яку
студент отримує у випадку зниження працездатності  внаслідок
порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями,
що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями
хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один
місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги
провести відновлювальне лікування під час навчання.
   Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється
до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки
може бути продовжена ще на один рік.
   Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина
хворіє та потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною
6-річного віку, надаються відповідно до Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
   Повторне навчання - це повторне проходження працездатним
студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за
медичними показаннями) курсу  навчання  за  певний  семестр,
навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з
поважних причин: через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з
епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр);
службові  відрядження;  складні  сімейні  обставини, зокрема,
необхідність догляду за членами сім'ї тощо.
   Студенти першого курсу вищих закладів освіти правом  на
повторне навчання не користуються.
 
     Порядок надання студентам академічної відпустки
 
   1. Академічна відпустка за медичними показаннями надається
студентам ректором (директором) вищого закладу освіти на підставі
висновку  лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської
поліклініки, а там, де вона відсутня, -  головного  лікаря
лікувально-профілактичної установи (ЛПУ), яка провадить медичне
обслуговування студентів.
   2. Якщо  стан хворого студента і його віддаленість від
лікувально-профілактичної  установи,  яка  провадить  медичне
обслуговування  студентів,  не  дають  йому  можливості туди
звернутися, він може звернутися по  лікарську  допомогу  до
територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з
історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки.
   3. Висновки   лікарів   відомчих   і   територіальних
лікувально-профілактичних  установ  про  необхідність  надання
студентам академічної відпустки за медичними показаннями, чи
звільнення їх від фізичної праці, або перенесення  термінів
проходження виробничої практики, вважаються недійсними, якщо нема
рішення лікарсько-консультативної комісії або візи  головного
лікаря  (завідуючого)  лікувально-профілактичної  установи, що
обслуговує студентів.
   4. У  виключних  випадках,  коли  стан  хворого і його
віддаленість від лікувально-профілактичної установи, не дають
можливості  лікарям,  які  провадять  медичне  обслуговування
студентів, провести медичне обстеження студента,  керівництво
вищого закладу освіти (за згодою ЛПУ, яка обслуговує студентів)
приймає рішення про надання академічної відпустки на підставі
висновку ЛКК лікувально-профілактичної установи, де лікується
студент.
   5. Для  прийняття  лікарями  експертного  рішення  до
лікувально-профілактичної установи, яка обслуговує вищий заклад
освіти, подаються запит з вищого закладу освіти, детальна виписка
з історії хвороби від медичної установи, під наглядом якої
знаходиться студент, і проводиться його повне медичне обстеження.
При експертному вирішенні питання про  необхідність  надання
академічної відпустки (повторного курсу навчання за медичними
показаннями) враховуються: строки тимчасової втрати працездатності
(більше одного місяця за семестр); специфіка навчального процесу;
профіль вищого закладу освіти; ступінь  адаптації  студента;
можливість погіршення здоров'я (перехід гострого захворювання в
хронічне, вихід на інвалідність), якщо студент продовжуватиме
навчання.
   6. На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних
медичного обстеження лікарсько-консультативна комісія (у випадку
її відсутності, головний лікар), за участю представника вищого
закладу освіти (у разі потреби), робить висновок про необхідність
надання студенту академічної відпустки або його переведення за
станом здоров'я на навчання на іншу спеціальність або до іншого
вищого закладу освіти. У висновку ЛКК зазначається рекомендована
тривалість академічної відпустки.
   7. Надання академічної відпустки оформляється відповідним
наказом ректора (директора) вищого закладу освіти із зазначенням
підстави надання відпустки та її термінів.
   8. У  всіх  випадках  загострення хронічних або гострих
психічних захворювань керівництво вищого закладу освіти спільно із
лікувально-профілактичною  установою  на  підставі  висновку
психоневрологічного диспансеру розглядають і вирішують питання про
відрахування  студента  з  закладу  освіти  або рекомендують
переведення студента згідно з довідкою лікарсько-консультативної
комісії на іншу спеціальність або до іншого вищого закладу освіти.
При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна
відпустка терміном не більше одного року.
   9. Студентам, які хворі на туберкульоз, академічна відпустка
надається  терміном,  як правило, на один рік. Питання про
продовження терміну академічної відпустки або переведення таких
студентів  до  іншого  вищого  закладу освіти вирішується в
індивідуальному порядку.
   10. Студенти, які не скаржились на стан здоров'я до початку
екзаменаційної сесії, отримали під час екзаменів незадовільні
оцінки, вважаються невстигаючими.
   11. Для вирішення питання про допуск до навчання студентів, у
яких завершується термін академічної відпустки, необхідно за два
тижні до початку семестру подати до лікувально-профілактичної
установи, яка провадить медичне обслуговування студентів, довідку
про стан здоров'я з лікувально-профілактичного закладу, який
спостерігав за хворим під час академічної відпустки, і пройти
комплексне медичне обстеження. На  підставі  чого  студентам
видається висновок лікарсько-консультативної комісії для подання
його до вищого закладу освіти.
   12. Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін
академічної відпустки, здійснюється наказом ректора (директора)
вищого закладу освіти на підставі заяви студента та висновку
лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я, які подаються
не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.
   Студенти, які не подали документи в установлений термін,
відраховуються з вищого закладу освіти.
   13. За весь період навчання студент може скористатися правом
на отримання академічної відпустки, як правило, один раз.
   14. Надання академічної відпустки (повторного курсу навчання
за медичними показаннями згідно з цим Положенням) студентам
вечірньої та заочної форм навчання здійснюється на підставі
висновку  лікарсько-консультативної  комісії  територіальних
лікувально-профілактичних установ.
   15. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної
відпустки розглядаються безпосередньо керівництвом вищого закладу
освіти разом з лікувально-профілактичними установами.
 
     Порядок надання студентам права на повторне навчання
 
   16. Підставою  для  надання студентам права на повторне
навчання може бути невиконання ним до початку екзаменаційної сесії
навчального  плану  поточного  семестру  з  поважних причин,
підтверджених  відповідними  документами  (через   тривалі
захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями; часті захворювання
(понад один місяць за семестр); службові відрядження; складні
сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї
тощо).
   Довідки про  захворювання  студента  під  час  семестру
завіряються в лікувально-профілактичній  установі,  яка  його
обслуговує, і подаються до вищого закладу освіти протягом тижня
після закінчення лікування.
   17. Питання про надання студенту права на повторне навчання
вирішується ректором (директором) вищого закладу  освіти  за
поданням декана факультету (завідувача відділення) до початку
відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.
   18. Повторне  навчання  здійснюється з початку семестру,
навчальний план якого студент не виконав.
   19. Студентам, які навчалися за кошти державного бюджету,
призначається стипендія за рахунок бюджетного фінансування з часу
поновлення  їх на навчання до підведення підсумків чергової
екзаменаційної сесії.
   20. Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути
перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового
контролю вони мали оцінку не нижче "добре" або "зараховано".
   Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за
згодою декана факультету (завідувача відділення).
   21. За весь період навчання студент може скористатися правом
на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner