Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 950 від 26.12.2007

Про проведення інвентаризації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
          МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
 N 200 від 22.05.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 травня 1996 р.
 vd960522 vn200            за N 252/1277
 
 
  Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів,
  стандартних  зразків і засобів вимірювань, які можуть
  переміщуватися через митний кордон України з метою повірки
          або метрологічної атестації
 
 
   З метою забезпечення виконання Закону України від 9 лютого
1996 року N 42/96-ВР  "Про  ратифікацію  Угоди  між  урядами
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення
нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних
зразків, що провозяться з метою  повірки  та  метрологічної
атестації", відповідно до статті 3 "Угоди про звільнення від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення
нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і стандартних
зразків, що провозяться з метою  повірки  та  метрологічної
атестації", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Перелік  нормативних документів, еталонів,
стандартних зразків, засобів вимірювань, які звільняються від
сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів під час
переміщення через митний кордон України з метою повірки або
метрологічної атестації (додається).
2. Управлінню державної метрологічної  служби  (Білоус  В.С.)
надіслати центрам стандартизації, метрології та сертифікації і
інститутам Держстандарту Перелік за пунктом 1 цього наказу і
забезпечити виконання положень зазначеної міждержавної Угоди.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Величка О.М.
 
 Голова Держстандарту України            Т.М.Кисільова
 
                       Затверджено
                   наказом Держстандарту України
                   від 22.05.96 р. N 200
 
               Перелік
   нормативних документів, еталонів, стандартних зразків
   і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через
   митний кордон України з метою повірки або метрологічної
              атестації
------------------------------------------------------------------
|     Найменування товарів      |   Код ТН ЗЕД   |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Обладнання для зважування товарів    |  8423 901600    |
|Апаратура радіолокаційна         |  8526 10      |
|Компаси для визначення напрямку, інші на-|           |
|вігаційні прилади та інструменти     |  9014        |
|Прилади та інструменти геодезичні    |  9015        |
|Мікрометри, штангенциркулі, нутроміри,  |           |
|калібри, щупи та             |  9017 30      |
|інструменти інші             |  9017 80      |
|Електрокардіографи та апаратура інша   |  9018 11 000    |
|                     |  9018 19 000    |
|Прилади і пристрої офтальмологічні    |  9018 50      |
|Прилади і обладнання для вимірювання   |           |
|кров'яного тиску             |  9018 90 100    |
|Машини і прилади для випробувань на твер-|           |
|дість, міцність, розтяг, стиск і еластич-|           |
|ність, інші механічні властивості матері-|           |
|алів                   |  9024        |
|Ареометри і аналогічні прилади, які діють|           |
|при занурюванні у рідину, термометри, пі-|           |
|рометри, барометри, гігрометри і психро- |           |
|метри                  |  9025        |
|Прилади і апаратура для вимірювання і  |           |
|контролю витрат, рівня, тиску та інших  |           |
|перемінних характеристик рідин або газів |  9026        |
|Прилади і апаратура для фізичного і хімі-|           |
|чного аналізу, прилади і апаратура для  |           |
|вимірювання і контролю в'язкості, порис- |           |
|тості, розширення, поверхневого натягнен-|           |
|ня, прилади і апаратура для вимірювання і|           |
|контролю кількості тепла, звуку або світ-|           |
|ла                    |  9027        |
|Лічильники подачі або виробництва газу, |           |
|рідини і електроенергії         |  9028        |
|Лічильники кількості обертів і кількості |           |
|продукції, таксометри, мілеометри, кроко-|           |
|міри та інші прилади, спідометри і тахо- |           |
|метри                  |  9029        |
|Осцилоскопи, спектрометри, прилади і апа-|           |
|ратура для вимірювання і контролю елек- |           |
|тричних величин, виявлення і вимірювання |           |
|альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, |           |
|космічного та інших іонізуючих випроміню-|           |
|вань                   |  9030        |
|Прилади і пристрої вимірювальні та конт- |           |
|рольні оптичні, інші           |  9031 40 000    |
|Прилади, пристрої та машини вимірювальні |           |
|і контрольні, інші            |  9031 80      |
|Апаратура для реєстрації часу доби і апа-|           |
|ратура для вимірювання, реєстрації та ін-|           |
|дикації інтервалів часу         |  9106        |
|Міжнародні, міждержавні, національні, га-|           |
|лузеві стандарти, класифікатори; керівні |           |
|нормативні документи; технічні умови; по-|           |
|кажчики стандартів; рекомендації та пра- |           |
|вила міжнародних організацій зі стандар- |           |
|тизації та метрології; експлуатаційні до-|           |
|кументи на засоби вимірювань; методики  |           |
|повірки або метрологічної атестації; ін- |           |
|струкції                 |           |
|Еталони одиниць вимірювань, стандартні  |           |
|зразки складу і властивостей речовин і  |           |
|матеріалів та описи до них; таблиці стан-|           |
|дартних довідкових даних про фізичні кон-|           |
|станти та властивості речовин і матеріа- |           |
|лів                   |           |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner